ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Från idé till färdig byggnad, valbar kurs sommar 2009, AFT105

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-08-28 - 2009-09-14
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 84%
Kontaktperson: Peter Lindblom»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
- göra arkitekt- och byggritningar,
- redovisa hur den praktiska byggprocessen går till,
- visa förmåga att omsätta kunskap om detaljens betydelse.

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»11 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.62

- Kursen borde vara obligatorisk och ligga tidigt under utbildningen. Många saker får sin förklaring i detaljerna.» (Ganska bra)
- kan inte säga att jag vet hur den praktiska bygg processen skulle gå till i skala 1:1. antar att det i vårt fall skiljer ganska mycket från modellbyggandet..» (Ganska bra)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

- Jag har läst ganska länge men det fanns hela tiden saker som kunde bli bättre.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

16 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»12 75%
För stort omfång i förhållande till poäng»4 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.25

- Det är en ganska krävande kurs om man vill komma långt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Kursen är nästintill omöjlig att klara av på 40 timmar per vecka. Innehållet är otroligt viktigt och intressant och kursen borde ges mer tid och poäng så man kan tillgodogöra sig allt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- men samtidigt givande. dock hann jag inte med trots att jag la ner minst 150 % av poängsatt tid» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Kursen har bitvis varigt väldigt stressig» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

4. Handledning under kursen. Hur fungerade den?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»7 50%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.35

- På pappret kändes det som lagom mycket tid, men jösses vad en halvtimma går fort. Vissa saker hann man aldrig riktigt fram till. Vissa råd upprepades och tog tid från sånt vi verkligen behövde hjälp med. Men i grund och botten var det till väldigt stor hjälp.» (Ganska liten)
- i ritningsprocessen» (Ganska liten)
- "Hur fungerade handledningen?" "Ganska stor"? Jag hoppas det betyder ganska bra. Det var förstås svårt för handledarna att hålla koll på alla projekt så en del tid gick åt att förklara sig varje gång.» (Ganska stor)
- Man kunde få hjälp när man behövde.» (Ganska stor)
- Mycket bra.» (Mycket stor)
- Äntligen blir ritningar granskade i detalj.» (Mycket stor)
- Ganska bra» (Vet ej)
- konstiga svarsalternativ... Men jag tycker det var bra med mycket handledning. Ibland upplevde jag att vi som studenter fick ta emot många och olika instruktioner om hur konstruktion och annat skulle lösas. Jag önskar att det i större utsträckning lyfts fram hur vi själva tänkt lösa det, så att vi tillsammans med handledare kunde hitta en lösning utifrån våra egna tankar. Då skulle självförtroendet och självtilliten hos mig varit större. Men ändå, Handledningen får MVG.» (Vet ej)

5. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»10 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.62

- Ibland kom datumändringar lite väl sent, vilket ställde till problem.» (Ganska bra)
- Om man bara läser sin mail...» (Mycket bra)
- I jämförelse till andra kurser på arkitektur, tycker jag att denna kurs är ett föredöme.» (Mycket bra)


Föreläsning och genomgång

6. Litet trähus - Konstruktion och genomförande?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 68%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.31

- Mycket matnyttigt.» (Ganska stor)
- Stor? Jag svarar "Ganska stor" fast jag vill helst svara "Vet inte" för jag kunde inte närvara.» (Ganska stor)
- vet inte missade den biten» (Ganska stor)
- Mycket bra baskunskap om träbyggande!» (Mycket stor)

7. Konstruktionberäkning - Genomförande?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»8 50%

Genomsnitt: 3.31

- Jag hade behövt mer genomgång, för jag hade det inte färskt i minnet. Det gick lite för fort fram.» (Ganska stor)
- Ytterligare lite kött på benen. » (Mycket stor)
- heja Nice!» (Mycket stor)
- Äntligen fick man räkna på laster!» (Mycket stor)

8. Cad - Genomförande och regler?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.06

- Det mesta hade jag koll på innan.» (Ganska stor)
- Det behövdes!» (Mycket stor)
- Kunde CAD sen tidigare, inga konstigheter» (Mycket stor)

9. Vilka byggregler gäller för 15 kvm?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.62

- Borde varit en föreläsare med mer intresse och kunskap i bygglovsärenden och byggregler» (Mycket liten)
- mika är inte bra, han hade googlat informationen och sa att han egentligen inte brydde sig...» (Mycket liten)
- Andra instanser (tex JABO el. arkitektritade friggebodar) tycks ha en friare tolkning.» (Ganska stor)
- Alla kommuner gör ju olika.» (Ganska stor)
- reglerna är ju inte helt klara. men man har ju lärt sig mkt om dem...» (Mycket stor)


Sammanfattande frågor

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»16 100%

Genomsnitt: 5

- Mycket fint engagemang från lärarna.» (Mycket gott)
- En av de två bästa kurserna jag gått på Chalmers, engagerade lärare och jättebra upplägg! » (Mycket gott)
- Mycket lärorik och rolig kurs» (Mycket gott)
- Mycket bra kurs. Borde ha läst den tidigare.» (Mycket gott)
- jag är väldigt glad att jag gått kursen.» (Mycket gott)
- Älskar kursen.» (Mycket gott)
- lärt mig mycket!» (Mycket gott)
- Den här kursen borde bli en permanent del av arkitektutbildningen. Exempelvis en kurs som går löpande under åk 3 så att alla i en årskurs har möjlighet att gå den. Kursen ger väldigt bra förståelse kring konstruktion, detaljering och uppförande och hur de samspelar vilket ger en väldigt bra grund för att sedan kunna rita egna detaljer. För då kan man komma ifrån att elever kopierar snygga detaljer ur tidskrifter utan att riktigt förstå hur de fungerar.» (Mycket gott)
- den här kursen borde ingå i utblidningen» (Mycket gott)
- Den borde vara del av det obligatoriska kursprogrammet.» (Mycket gott)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen är i huvudsak perfekt, bevara så mycket som möjligt. »
- Föreläsningen om konstruktion»
- Minst en studieresa»
- Fokuset på att lösa detaljer i enlighet med avsedd effekt.»
- Själva grunduppläget är jättebra, resten är inte lika viktigt så länge det bara fungerar.»
- allt.»
- Vi hade bra stöd från handledarna.»
- typ allt.»
- Allt!»
- modellbyggandet, eftersom det är först där man förstår och upptäcker fel eller svårigheter med sin design och konstruktion. Det är den viktigaste delen vilket ger en riktigt bra förståelse för husbyggnation i helhet.»
- Intensiviteten »
- Allt. Kursen har fungerat väldigt bra. »
- den sammansatta kompetensen på de tre olika lärarna»
- Iden, upplägget och handledningen.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen behöver ges mer tid.»
- Det borde poängteras tydligare att man tjänar mycket på att ha en färdig idé när kursen börjar. Kan kursen tjuvstarta med en inspirationsföreläsning om små trähus + friggebodsreglerna redan i april-maj? Jag tyckte det var lite trångt i snickeriet med tanke på att två personer inte ens var där. Kanske styra upp lite bättre så att alla får likvärdiga platser? »
- Kanske lite mer kring hur träet möter andra material och färdiga komponenter som fönster, plåtar, skivmaterial osv, hus är ju sällan enbart byggda i trä.»
- Kommer inte på någon större grej.»
- Besöket friggebodfabriken var väl inte så nyttig (men trevligt), eftersom deras konstruktion var så lätt i förhållande till vår. (Prefab husen var desto intressantare.)»
- Lite mer konstruktionsundervisning.»
- bort med mika, in med mer tid för genomgångar.»
- Tidigarelägg studieresan så att man åker iväg i juni istället.»
- ev. ta bort studieresan eller förändra upplägget på den. Man kan ev ta bort föreläsningen om vad som gäller för friggebodar med lov och så. Det går istället lika bra att printa ut foldern till alla eller lämna ut hemsideadressen till en pdf-fil som hanterar reglerna för friggebodar som finns på boverket.se. Sedan får var och en kontakta stadsbyggnadskontoret med mer specifika frågor, det ger även praktisk träning i att diskutera med myndigheter och att ta eget ansvar för sin byggnad.»
- mer handledning i ritprocessen. mer konsekventa i råden. det var en del så att ni sa en sak ena gången och så ändrade man till det till nästa handledning och då sa ni att man borde ha det så som man hade från början»
- lite mer tid till modellbyggandet »
- ge mer schemalagd till till ritningsproccessen, utan att ta tid från byggtiden»
- Det skulle vara bra att ha lite mer tid i snickeriet.»

13. Övriga kommentarer

Exempelvis studieresa?

- Studieresan kunde ha kommit tidigare i kursen, nu kunde man inte ta med sig någon inspiration därifrån in i det egna projektet. Jag tycker att det man lär sig i "från idé till färdig byggnad" är väldigt viktigt för självkänslan som arkitekt. Kursen borde vara obligatorisk och kunde med fördel ersätta det katastrofala kandidatarbetet i trean. Synd att det inte funkar att vara 80 pers i snicken! »
- Det hade varit bra att förlägga studieresan tidigare under kursen. Hade varit intressant att komma till en mindre industriell miljö också tex möbelsnickeri för att se annan träbehandling.»
- se ovan»
- jättebra studieresa!»
- skulle möjligtvis kunna skippas...alternativt att det istället gjordes besök på sågverk eller dylikt där man kan få kunskap och möjligheterna med träprodukter. Annars är kursen en av de BÄSTA kurserna jag någonsin läst på Chalmers arkitektutbildning! Gör den till en permanent del av grundutbildningen(kandidatutbildningen), kanske i kombination med en annan längre kurs.»
- studieresan gav inget för projekten tycker jag men den var trevlig och intressant(ganska)»
- jättebra kompletterande kurs som alla borde gå, detaljkunskapen och konstruktionsbiten är något alla borde kunna, så det känns jätteskönt att ha läst kursen.»Kursutvärderingssystem från