ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Materialkunskap vt 08 (AFT075)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-26 - 2008-05-30
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Ulf Janson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och huvuduppläggning

1. Kursens övergripande mål

Det övergripande målet med kursen Materialkunskap är att förmedla baskunskaper om de viktigaste byggnadsmaterialen. I det ingår kunskaper om materialens sinnliga egenskaper –,, hur de ser ut, känns –,, och hur detta kan förklaras utifrån materialens inre struktur, tillverkning, bearbetning.

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»20 34%
Mycket bra»37 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.62

- Bra mål men: längre kurs eller återkommande kursmoment i varje årskurs vore bra, praktiska övningar behövs för att uppnå målet!!» (Ganska dåligt)
- Antar att glas känns som det gör eftersom det är smält. » (Ganska bra)
- Känns som jag har lärt mig mycket och upptäckt en massa material i min omgivning som jag inte lade märke till alls innan.» (Ganska bra)
- Hade velat gå in mer fördjupande i materialen» (Ganska bra)
- Inspirerande men känns i stort sett som en introduktion.» (Ganska bra)
- Det hade varit givande att få arbeta om alla material» (Ganska bra)
- Det är svårt att få ett grepp om alla material, men man har lärt sig mycket om sitt eget.» (Ganska bra)
- med reservation för att jag gärna hade lärt mig om ännu fler material» (Mycket bra)
- Känns som man lärt sig massor. Man tittar på, ser saker som man inte la märke till innnan.» (Mycket bra)
- Alla material hade prover så det löste detta.» (Mycket bra)
- Väldigt inspirerande till självlärande» (Mycket bra)

2. Kursens huvuduppläggning

För att ge både rimlig bredd och djup inom den för kursen tillgängliga tiden var kursen begränsad till sex vanliga material där fem behandlades översiktligt och ett på djupet. Bedöm den huvuduppläggningen.

58 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 1%
Ganska bra»20 35%
Mycket bra»36 63%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.61

- Tiden att lära sig materialen var för kort, optimalt så hade man haft möjlighet att gå in på djupet i samtliga.» (Ganska dålig)
- Kanske hade det fått plats med en halvdags genomgång av andra material för att få mer bredd.» (Ganska bra)
- Jag gillar idén men skulle gärna ha velat utveckla mina kunskaper yttligare i de andra materialen» (Ganska bra)
- Hade varit bra med en föreläsning som presenterar andra material utöver de sex.» (Ganska bra)
- man ville, som du sa i början, verkligen veta mer även om de material man inte studerade på resorna.. hade velat åka på alla studiebesök» (Ganska bra)
- Som sagt hade velat gå in mer fördjupat i alla» (Ganska bra)
- Bra med studiebesök mm. Synd att man bara fått var med till fullo på ett material, seminarierna var givande.» (Ganska bra)
- Alla borde gå studiebesöken, på alla ställena, eftersom man lär sig något enormt mkt på detta.» (Ganska bra)
- Tycker det var ett bra upplägg för den tiden som fanns. Drömmen hade ju självklart varit att gå in på djupet på alla sex. Fast då hade man behövt mer tid. Kanske hade det blivit för mastigt i längen i ett stycke också... Det var bra som det var!» (Mycket bra)
- fast man hade velat åka på alla studiebesök!» (Mycket bra)
- Så här i början kan man inte gå in på djupet i alla material, men det är viktigt att få grunderna så att man sen kan gå vidare på egen hand/i andra kurser» (Mycket bra)
- Eventuellt skulle en föreläsningar om övriga ("nya") material kunna läggas till som inspiration.» (Mycket bra)
- Man fick både övergripligförståelse och fördjupad kunskap och intresse.» (Mycket bra)
- Det visades stort intresse (dock kanske bristande närvaro på vissa håll..) för alla ämnen och en specialisering gav dessutom ökat intresse, risken om allal läser om allt är att man egentligen inte bryr sig så mycket om något av ämnena.» (Mycket bra)
- smart sätt » (Mycket bra)
- Man har fått en övergripande bild av materialen och inspiration till att ta reda på mer själv.» (Mycket bra)


Föreläsningar

Grundkunskaper om alla studerade material gavs genom föreläsningar. Bedöm värdet av följande föreläsningar:

3. Natursten av Kurt Johansson

58 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 3%
Ganska bra»30 57%
Mycket bra»20 38%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.34

- Tråkig att lyssna på.. Det var mycket som inte kändes relevant för oss. Tyckte det var elakt av folk att börja skratta när han började prata om rengöring, men jag kan förstå dem, blev lite tvshop.» (Ganska dålig)
- Passionerad föreläsare men hopplöst ostrukturerad, sedan hade det varit intressant med att få en oberoende och insatt persons åsikter om att använda materialet rent konkret.» (Ganska dålig)
- Väldigt mycket ut stenindustrins perspektiv. upplevde det som att han hade svårt att förstå andra synvinklar.» (Ganska bra)
- Jag tycker att vissa av gästerna som förelästa höll lägre kvalitet än de övergripande föreläsningarna av Ulf.» (Ganska bra)
- lite rörig» (Ganska bra)
- Tycker att den här föreläsningen kunde ha anpassats mer till sin publik, hur natursten reagerar beroende på om det är surt eller basiskt är intressant..men hur mycket grönsåpa man ska använda sig av eller att man ska undvika polish tycker jag kunde skalats bort.» (Ganska bra)
- Lite insnöad på sten kanske?» (Ganska bra)
- Väldigt engagerad!!! Vilket var bra, dock inte så diskussionsglad, tog de flesta diskussioner som påhopp.» (Ganska bra)
- Han var duktig, kunnig. Något excentrisk men det var kul.» (Mycket bra)
- jättebra att vi fick så fin pärm!!!» (Mycket bra)
- Kanon med Ulf"s inspirationsföreläsningar efter den faktabaserade "matningen" som de inbjudna hölli.» (Mycket bra)
- Veldig inlevelse och entusiasm utstrålades.» (Mycket bra)
- Jag var tyvärr sjuk nästan hela den veckan.» (Vet ej)

4. Tegel i arkitekturen av Anette Forsberg

58 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»6 10%
Ganska bra»32 58%
Mycket bra»17 30%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.2

- inget engagemang» (Ganska dålig)
- Kommer inte ihåg så mycket.. var nog rätt trött den föreläsningen.» (Ganska bra)
- Lite seg» (Ganska bra)
- tråkiga exempel» (Ganska bra)
- Bra information men en fördjupning hade varit önskad.» (Ganska bra)
- Mycket som man redan veisste, kunde varit mer experimentella grepp och exempel» (Ganska bra)
- Spännnde!» (Mycket bra)
- Givande!» (Mycket bra)
- Intressant att få en arkitekts syn på material och hon hade en bred kunskap och ödmjuk attityd.» (Mycket bra)

5. Tegel av Tomas Gustavsson och Niklas Martinsson

57 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 7%
Ganska bra»38 73%
Mycket bra»10 19%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.11

- mycket aha-upplevelse» (Ganska bra)
- Bra information men en fördjupning hade varit önskad.» (Ganska bra)
- Lite för lång föreläsning. » (Ganska bra)
- Långrandig...Han behöver förkorta föreläsningen en aning.» (Ganska bra)
- Känner mig lite ambivalent inställd till kringskickandet av produkter..det blir mer ett störningsmoment i föreläsningen, anser jag.» (Ganska bra)
- Ved jag kommer ihåg var det bra och informativt, intressant» (Ganska bra)
- Bra, roligt med skånskan också..» (Mycket bra)
- Också spännande» (Mycket bra)
- Roligt med så mycket materialprover och få veta att man kan göra så mycket mer än det traditionella med tegel. » (Mycket bra)

6. Stål av Jan Arvidsson

56 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»12 25%
Ganska bra»29 61%
Mycket bra»6 12%
Vet ej»9

Genomsnitt: 2.87

- tråkig» (Ganska dålig)
- Smal information, kändes som att det hade behövts en oberoende källa som förklarat svagheter med materialet, sedan hade en fördjupning hade varit önskad.» (Ganska dålig)
- Kändes som ren marknadsföring.» (Ganska dålig)
- Inte mycket relevant materialkunskap, mer industrirelaterat. vi fick intressant information om handeln och ekonomin kring ståltillverkning men mindre info om materialet i arkitekturisk vinkel. (vilket dock kompletardes bra av intressant föreläsning av Ulf)» (Ganska dålig)
- Han var bra, snöade in lite väl mycket på ekonomin kanske, men det kan berott på frågorna han fick också.» (Ganska bra)
- Jag tyckte det var intressant med diskussion kring industrin och branschen, det var verkligt och nyttigt.» (Mycket bra)
- Film är alltid bra att visa, det gjorde Jan.» (Mycket bra)

7. Trä av Tore Hansson och Johan Fröbel

58 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»1 1%
Ganska bra»29 52%
Mycket bra»24 43%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.38

- Jobbig attityd, svårt att greppa vad de ville förmedla (mer än de var experter).» (Mycket dålig)
- Tore var störtskön!! Så "Mycket bra" för honom!!» (Ganska bra)
- De var ju roliga, kanske snacka lite väl mcyket om deras egna företag dock. » (Ganska bra)
- intressant och bra föreläsare» (Ganska bra)
- Bra information men en fördjupning hade varit önskad.» (Ganska bra)
- Kanske lite väl mycket om splint och kärna gran furu, men visst» (Ganska bra)
- Något som gäller alla föreläsningar är att deras engagemang och intresse för materielet smittar av sig.» (Ganska bra)
- Den äldre herren var bättre» (Ganska bra)
- Stor branchkunskap och reflektioner» (Ganska bra)
- De var nog roligast som personer, hade ett fantastiskt samspel och var stolta över sitt trä. Återigen mycket branchfakta (såklart svårundvikligt när det är branchmänniskor som talar, men ändå värt att påpeka)» (Ganska bra)
- Bra, kändes verkligen kunniga, proffesionella.» (Mycket bra)
- Skön blandning av gammalt och ungt» (Mycket bra)
- Likadant här, mycket om själva skogsnäringen och vilka intressen som påverkar branschen.» (Mycket bra)
- Han den äldre gjorde det jättebra. Han den yngre var svår att lyssna till pga dialekt.» (Mycket bra)

8. Betong av Karin Lundgren

58 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»4 8%
Ganska bra»32 65%
Mycket bra»12 24%
Vet ej»9

Genomsnitt: 3.12

- Innehållet var ju gansak bra, men det var en föreläsning som var sövande. » (Ganska dålig)
- väldigt matnyttig och bra förklarande» (Ganska bra)
- väldigt tekninsk» (Ganska bra)
- Sådär. Återigen syntes ett tydligt engagemang hos föreläsaren vilket alltid smittar av sig, men det hamnade på en mycket vetenskaplig och molykylär nivå..» (Ganska bra)
- intressant att höra hennes perspektiv» (Ganska bra)
- Bra balanserad och strukturerad information men en fördjupning hade varit önskad.» (Mycket bra)
- Det kändes som hon höll sig på en alldeles lagom och presis begriplig nivå.» (Mycket bra)
- Skulle vilja placera mig mellan ganska bra och dåligt, snarare likgiltigt.» (Vet ej)

9. Betongens yta av Tage Herzell

58 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»9 17%
Ganska bra»27 52%
Mycket bra»14 27%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.05

- Bra information men en fördjupning hade varit önskad, känns som att det var lite plock av alla möjliga inriktningar och man saknade ibland ett sammanhang.» (Ganska dålig)
- Han var bra, sa många bra saker. Men man är barn av sin tid och det blir svårare att ta till sig en OH presentation än en snygg powerpoint presentation. » (Ganska bra)
- Kul att höra en gammal arkitket på en föreläsning. Hade varit kul med lite mer bilder på mer nya betong byggen bara. » (Ganska bra)
- också en hel del aha-upplevelse» (Ganska bra)
- intressant, men lite gammalmodig. bra att ha erfarna äldre arkitekter som föreläser, men någon hade kunnat styra upp hans teknik» (Ganska bra)
- Kunde visat lite fler "moderna" exempel. Overhead är inte heller den bästa presentationsformen ,) » (Ganska bra)
- Inspirerande med en sådan erfaren person» (Ganska bra)
- Fin och enkel presentation.» (Ganska bra)
- Han kom igång och blev riktigt rolig mot slutet.» (Mycket bra)

10. Glas av Stefan Hallberg

58 svarande

Mycket dålig»2 3%
Ganska dålig»10 18%
Ganska bra»32 59%
Mycket bra»10 18%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.92

- Tråkig ton, domförklarade oss, långsam, skulle hunnit med samma information på halva tiden.» (Mycket dålig)
- jobbig jargong» (Mycket dålig)
- mycket företagssnack» (Ganska dålig)
- Rörig och faktiskt ganska arrogant och rentav osympatisk föreläsare. » (Ganska dålig)
- Intressant, kändes att han visste vad han pratade om. Tråkiga humor.» (Ganska bra)
- Han höll en vaken iaf med hög stämma. :)» (Ganska bra)
- Bra information men en fördjupning hade varit önskad. en oberoende användares erfarenheter av att nyttja detta skulle varit intressant.» (Ganska bra)
- Mycket matnyttig information men tala inte till oss som vi vore idioter.» (Ganska bra)
- Det var begripligt föreläst och informativ, även om tonen var något trångsint och egenkär.» (Ganska bra)

11. Natursten, metaller, trä resp. glas i arkitekturen. Fyra föreläsningar av Ulf Janson

Sätt ett sammanvägt betyg på alla föreläsningar av Ulf Janson. Om någon av föreläsningarna skiljde sig från genomsnittet kan det skrivas i fältet för ev. kommentarer.

58 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»9 15%
Mycket bra»48 84%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.84

- bra med många inspirationsbilder!» (Ganska bra)
- Väldigt inspirerande och bra,väckte lust och nyfikenhet. kändes ibland som om vissa frågor blev hängande i luften, lite överhastat.( Tidsbegränsning till trots så tycker jag generellt på chalmers att man kunde ytterligare lämna utrymme för debatt och diskussion. Typ spinna vidare på den diskussion som kom upp om att glamourisera ruckel. Jag tycker att lärarna har en uppgift att leda och nära viktiga diskussioner.)» (Ganska bra)
- Mycket fina bilder.» (Ganska bra)
- Väldigt inspirerande. Bra och tydlig struktur.» (Mycket bra)
- Mykcet inspirerande föreläsningar som visade bredd på materialets använingsområde» (Mycket bra)
- trots ev hänsyn till upphovsrätt skulle jag vilja kunna få med mig bilderna digitalt, det gör mycket för minnesbilder och otroligt bra att ha i framtiden» (Mycket bra)
- Fina exempel och bilder!» (Mycket bra)
- Jättebra, inspirerande med alla de fina exemplen. Fina bilder.» (Mycket bra)
- Allitd väldigt intressanta och många bra bilder som var mycket inspirerande. » (Mycket bra)
- ett rent nöje!» (Mycket bra)
- Hur bra som helst! Inpirerande bilder, precis vad man vill se.» (Mycket bra)
- väldigt intressanta byggnadsexempel, gav mig intresse att lära mig mer. Var aldrig nära att somna vilket är ett bra betyg :)» (Mycket bra)
- Lägg dina föreläsningar på eftermiddagen» (Mycket bra)
- inspirerande och intressanta!» (Mycket bra)
- Fint med många olika exempel.» (Mycket bra)
- Jag tycker att dessa var de mest givande av föreläsningarna.» (Mycket bra)
- jätte inspirerande!!» (Mycket bra)
- Alltid lika goa.» (Mycket bra)
- Jättebra bilder, mkt välorganiserat och strukturerat i powerpoint. Lugn och förmedlade budskapet väl.» (Mycket bra)
- Intressanta exempel och bra övergripande information! Den röda texten mot det svarta var lite otydlig.» (Mycket bra)
- Inspirerande» (Mycket bra)
- ja, det ska vara glas då :)» (Mycket bra)
- Mycket bra med alla bilder. Väldigt inspirerande.» (Mycket bra)
- Roligt, intressant och engagerande! Den efterföljande » (Mycket bra)
- Bra, strukturerade föreläsningar. Snygga och med många fina bilder och fina exempel!! Synd att vi inte kan få ut föreläsningarna dock, många fina bilder där som jag skulle velat ha till senare....» (Mycket bra)
- Väldigt inspirerande och klatshiga, med humor och engagemang» (Mycket bra)
- Strukturerat,relevant och välformulerat» (Mycket bra)
- Intressanta och engerarade föreläsningar med många exempel som kompletterade branschfolkets föreläsningar. Öppet och ödmjukt disskussionsklimat och en glimt i ögat som inspirerar ovch gör att man vill veta mer. Dessutom den snyggaste layouten i lärarkåren!» (Mycket bra)
- glas i arkitekturen var befriande transparent presenterat» (Mycket bra)
- jag hade velat ha dit nuvarande arkitekter som berättade om vilka material de brukar använda och varför» (Vet ej)


Studiebesök

12. Bedöm värdet av studiebesöken

Ange materialgrupp i fältet för kommentarer

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»12 21%
Mycket bra»42 75%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.71

- Hade man haft möjlighet att se samtliga material/göra en komparativ analys av materialens tillverknings/förädlingsprocess så hade det varit betydligt mer intressant» (Ganska dåligt)
- hade inte så mycket med arkitektur att göra, dessutom fick vi inte se hur det tillverkades (stål och metall)» (Ganska dåligt)
- Kunde varit schysst med mer faktiska exempel på glas i arkitekturen, vara på ett bygge som betonggruppen var. Annars var det bra. » (Ganska bra)
- Lite för lite. » (Ganska bra)
- Mursten» (Ganska bra)
- Stål och Metall Lite synd att vi inte fick se när stålet, metallen tillverkades, lite svårare att inte ha något relatera till när de pratar om olika ytbehandlingar och tillverkningsmetoder» (Ganska bra)
- Natursten. Hade såklart varit jättekul om man kunde åka på alla studiebesök.» (Ganska bra)
- Mursten. Vår dag i Göteborg kunde varit mer fylld med spännande studiebesök som hade haft mer fokus på just tegel/mursten som material. Nu blev det mer byggarbetsplats i allmänhet, vilket iofs även det var givande!» (Ganska bra)
- Glas» (Ganska bra)
- Stål. Hade gärna velat få lite mer om tillverkningen av stål också. De studiebesök vi gjorde kändes lite tunnt. » (Ganska bra)
- Otroligt spännande att få se hur det funkar. Spännande att få besöka herrljunga, färdigbetong och bestodshuset i gårda. de två övriga besöken, ullevi och rättscentrum var mindre givande. de verkade mest tycka att vi var i vägen och hade inte så mycket att säga.» (Mycket bra)
- ovärderligt för fördjupningen» (Mycket bra)
- om man hade spridit ut kursen över en termin...kunde man inte fått åka på alla studiebesök då i små grupper? det var mycket givande, man hade velat göra alla.» (Mycket bra)
- Natursten. Studiebesöket var mycket lärorikt och dessutom väldigt trevligt! Kan inte tänka mig något bättre sätt att få en helhetsförståelse för hur materialet tas fram och bearbetas.» (Mycket bra)
- Kul att se det på riktigt.» (Mycket bra)
- trä» (Mycket bra)
- Trä» (Mycket bra)
- Betong. Alla besök var mycket intressanta och bra. » (Mycket bra)
- glas» (Mycket bra)
- Nog den mest lärorika delen i kursen. Som sagt, kanske borde göras mer obligatorisk.» (Mycket bra)
- glas. väldigt givmilda företag vilket kändes kul. Roligt att åka iväg själva. Lärande under eget ansvar. hade dock varit intressant att få se mer fönstertillverkning, nu blev det mycket glas, men det är ju inte i det utseendet som det används i en byggnad.» (Mycket bra)
- det har gett otroligt mycket med studiebesök, något som absolut inte får tas bort till andra år!» (Mycket bra)
- Glas. Jätteroligt att vi fick en sådan här chans att lära känna ett material!» (Mycket bra)
- Tycker det var synd om dem som missade.» (Mycket bra)
- jätte härligt att komma iväg och få fördjupa sig i ett ämne och dess tillverkingsprocess på det sättet.» (Mycket bra)
- Gav väldigt mycket. Trevligt att få komma i kontakt med verkligheten och se begränsningar och möjligheter.» (Mycket bra)
- TRÄ: var först lite negativt inställd till att åka så långt med "elevförare", men det gick ju strålande och dessutom var det enormt lärorikt att se "hur det egentligen går till" eller vad man ska säga. Vårt sista stopp på en byggarbetsplats där vi fick träffa projektledaren var ovärderligt och någonting alla borde fått chansen att besöka. Gärna flera gånger på olika platser med olika kurser...» (Mycket bra)
- Trä» (Mycket bra)
- Extremt intressant» (Mycket bra)
- Ett måste!!» (Mycket bra)
- Glas» (Mycket bra)
- Besök på tegelbruk. Jättebra! Gav god inblick i tillverkningsprocessen och vilka variationsmöjligheter det finns i tegel.» (Mycket bra)
- Tegelgruppen, det var stårlande besök, väldig trevligt och informativt. Det borde ges utrymme för ordentlig lunch, men annars bara bra. Även byggarbetsplatsen var väldigt upplysande, kanske inte mest om tegel men om den dåliga kommunikationen mellan arkitekt och byggare.» (Mycket bra)
- trägruppen, man önskar att man hade haft tid till att följa med på alla materialgruppers resor..» (Mycket bra)
- Intressant att både se helheten och samtidigt att zooma in på detaljerna ur en arkitekts syn på saken. Man minns det man ser och erfar.» (Mycket bra)
- Glas» (Mycket bra)
- Tegel. Bra men som sagt, workshop/praktiska övningar skulle dessutom behövas!» (Mycket bra)


Materialseminarier

13. Bedöm värdet av de avslutande materialseminarierna.

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»20 35%
Mycket bra»33 58%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.53

- kändes inte som att det kom upp så mycket nytt, mer en repetition. fast vissa redovisningar och inslag väldigt givande.» (Ganska dåligt)
- Man får inte den fördjupade kunskapen som jag tycker behövs utan en coca-cola variant utan djup och med godtyckliga bitar presenterade på ett ibland väldigt taffligt sätt.» (Ganska dåligt)
- jag hade velat sitta i grupper och diskutera materialen inför framtiden, miljön osv. » (Ganska dåligt)
- bra med en repetition!» (Ganska bra)
- Blir ju mycket upprepningar men man lär sej ändå en hel del nytt.» (Ganska bra)
- Jag förstår syftet med att upprepning gör att fakta fastnar men avvägningen är svår mellan hur mycket av sådant som redan sagts som skall tas med jämfört med vad man lärt på studiebesöken. Hellre mer fokus på djup än bredd inom ett material.» (Ganska bra)
- Det var mycket upprepning. Seminarierna kunde ha behandlat materialen ännu djupare. A-salen är jättedålig för sånt här - man blir trött lätt utan naturligt ljus.» (Ganska bra)
- Seminarierna i sig var väldigt bra även om själva sammanställningen var mindre rolig.» (Ganska bra)
- Finns ju en tendens att man går och tänker på sitt eget anförande istället för att lyssna på de övriga grupperna. Men det är ju upp till var och en att få ut det mesta av varje moment så egentligen inga problem här.» (Ganska bra)
- Man får en någorlunda inblick i alla ämnesområden och det är nyttigt att lära sig ordentligt om ett mer än att dutta med allt. » (Ganska bra)
- Lite lojt» (Ganska bra)
- Det är lättare att sätta sig in i andras besök med hjälp av film från besöket. Tyvärr fick vi inte filma på Pilkington.» (Ganska bra)
- Bra. Jag lärde mig mycket, men det kan ändå inte bli på samma sätt som det egna materialet.» (Ganska bra)
- Bra med repetition. Men lite mer nytt än en repetition och en tydligare relevans i fördjupningen saknades.» (Ganska bra)
- Helt ok avrundning. Mest givande att få ihop den egna presentationen. » (Ganska bra)
- Kul och lärorikt.» (Mycket bra)
- Bra med en ytterliggare repetition, och jättekul att få se vad de andra grupperna ägnade sig åt på sina studiebesök» (Mycket bra)
- Kul att höra sina klasskamrater prata om sina erfarenheter. Lärorikt.» (Mycket bra)
- Kul att få en repetition och många av de föreläsningarna var bättre än tidigare. Bra längd också, lagom med information. » (Mycket bra)
- fast det kanske hade behövts någon mer riktlinje för vad redovisningarna skulle redogöra. lärande syfte eller mer berättande. » (Mycket bra)
- Hög kvalitet på redovisningarna.» (Mycket bra)
- Bra repetition » (Mycket bra)
- givande, ett bra sätt att redovisa sina kunskaper och ta del av andras!» (Mycket bra)
- En bra eximinationsform i sammanhanget» (Mycket bra)
- Jätteroligt å lärorikt!» (Mycket bra)
- Ett mycket bra sätt att sammanfatta kursen. Jag som hade oturen att ha influensa just när studiebesöken inträffade kanske uppskattade de lite extra.» (Mycket bra)
- Jag tycker det är en idealisk metod att avsluta. Man får sammanfatta det man tycker är viktigt, och på så sätt tvingas man utvärdera sin förvärvda kunskap. Det är också ett tillfälle att öva muntlig komunikation och ger möjlighet för alla att tadel av allas kunskap.» (Mycket bra)
- var bara med på tisdagen. det var bra» (Vet ej)


Materialutställning

14. Bedöm värdet av materialutställningen

58 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»29 56%
Mycket bra»21 41%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.37

- Dålig plats, fula hyllor, alldeles för liten! Var är skolans 1:1 verkstad där materialen alltid finns att använda?» (Mycket dåligt)
- svårt att bedöma vad som ev fattas på de material man själv inte fördjupat sig i» (Ganska bra)
- Har inte kommit i kontakt med den så mycket än. Mer än de prover som delats ut under föreläsningarna i A-salen. Men de proverna har varit kul att se. Antar att den kommer att vara givande att ha i framtiden om man vill titta på något material.» (Ganska bra)
- när den uppdaterats» (Ganska bra)
- bra att kunna» (Ganska bra)
- att få möjlighet att ta, lukta och lyssna på materialen har varit mig til stor hjälp genom samtliga projekt vi haft under första läsåret.» (Ganska bra)
- Vi hade behövt en genomgång av utställningen.» (Ganska bra)
- Utställningen har tyvärr blivit ett sidoprojekt. Synd!» (Ganska bra)
- Det fattas mycket, Arkitektur borde ha en ordentlig och ständigt uppdaterad materialutställning. Har hört att teknisk design ska få det.. » (Ganska bra)
- Funkar ok. Kommer nog kika i den mer nu när vi varit inblandade i den, i framtiden. Skulle kanske kunna göra mer med materialutställningen i framtiden?» (Ganska bra)
- Det är bra att ha till efterhanda projekt, men det lades inte särskilt stor vikt vid den i kursen. » (Ganska bra)
- Bra initiativ. Kunde varit mycket mer betoning på detta men det blev nog mest ett litet sidoprojekt i slutändan? » (Ganska bra)
- Skulle kunna komplettaras av information och lyftas fram. När jag kom till skolan hade jag ingen aning om vad detta var (det förstog jag nog egentligen först under kursen..) Den är lite i skymundan och skulle kunna kompletteras med Ulfs plancher med bilder från föreläsningarna. Även snyggare hyllor skulle inte skada...» (Ganska bra)
- Tycker att det skulle ha haft en naturligare del i kursen så att man fått en bättre känsla för materialen.» (Ganska bra)
- Jättebra att den finns där att gå och titta på.» (Mycket bra)
- ger möjlighet att titta närmare och känna på materialen, mycket bra!» (Mycket bra)
- Men jag tycker vi ska ha större utbud på materialbibliotek. Jag vet att man kan premenera på materialbibilotek från showroomet Råvara ute i Mölndal. Det är ett showroom där olika företag hyr in sig för att visa sina material. Jag vet att Teknisk design ska få ett bibliotek av olika material från dem. Jag ser inte orsaken varför arkitektursektionen inte ska få ett sånt bibliotek.» (Mycket bra)
- Bra att det finns plats att vända sig till när man vill se materialen.» (Mycket bra)
- Jag har inte använt den särskilt mycket under kursen men lär göra det under resten av utbildningen, har även använt den tidigare.» (Mycket bra)
- Har tittat på utställningar från tidigare och det har varit jättebra.» (Mycket bra)
- Kanon att kunna gå tillbaka till denna bank av material!!» (Mycket bra)
- Just nu, i slutet av läsåret kommer jag inte använda mig av den. Men absolut nästa läsår. Hade varit jätte bra med något slags informationshäfte med exempelvis användbara e-adresser.» (Mycket bra)
- har inte hunnit kolla på den än..» (Vet ej)
- Har faktiskt inte hunnit se den än, men det ska jag göra snarast.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

15. Är omfånget rimligt i förhållande till kursens poängantal?

58 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»2 4%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»47 94%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 2%
Vet ej»8

Genomsnitt: 1.98

- för att få med sig mycket kunskap krävs att man själv verkligen engagerar sig. » (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Svårt att avgöra för mig, men det verkade väl rimligt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Optimalt så tror jag kursen hade behövt sträcka sig över hela läsåret där man haft möjlighet att analysera samtliga material ingående samt haft seminarier (def. obligatoriska för att bevara utbildningskvaliten)i små grupper (5-8 pers)där man gått igenom dessa material enligt förbestämda kriterier. En examination hade t.ex. kunnat genomföras genom att i slutet på året när alla studerat samtliga material ingående, ha en skriftlig examination i form av ett eller allra helst flera case studies. Dvs, studenterna hade getts byggnader (olika)med vissa förutsättnignar (tid/byggnadskrav/funktion/ritning och eventuellt även budget) och fått skriftligen förklara vilka materialval man gjort och var samt belysa de konsekvenser dessa material hade gett byggnaden/erna. Att försvara detta i seminarier hade ställt krav på materialförståelse på en helt annan nivå än denna alldeles för korta och högst essentiella kurs gav oss.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- har inte direkt koll på vad poängantalet är..» (Vet ej)
- Jag har ingen aning om vilka delar jag önskar att jag lärt mig mer av under utbildningen när jag väl kommer ut. (ursäkta meningsbyggnad)» (Vet ej)

16. Bedöm studieintensiteten under kursen

58 svarande

Alltför låg intensitet»7 12%
Rimlig intensitet»51 87%
Alltför hög intensitet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.87

- fast skönt i slutet på terminen» (Alltför låg intensitet)
- inte alltför låg, men lite mer arbete hade vi klarat av. » (Alltför låg intensitet)
- Man hade kunnat ställa betydligt högre krav på kunskaperna. » (Alltför låg intensitet)
- Bra med koncentrerade föreläsningar.» (Rimlig intensitet)
- lite väl mycket av att sitta still hela dagar under de veckan med materialföreläsningarna» (Rimlig intensitet)
- Personligen så tyckte jag att det fungerade bra att ha långa föreläsningsdagar. Kombinationen med gästföreläsaren på förmiddagen och din föreläsning om samma material på eftermiddagen var bäst.» (Rimlig intensitet)
- Föreberedelsen inför seminarierna tog en dag och itne två. Att skriva lite om alla materilaen skule vara bra tror jag. för när man skriver en uppsats lär man sig jätte mycket. Plus att man eftetr skulle ha informationspapper att gå tillbaka till. » (Rimlig intensitet)
- skönt att ha denna kurs i fred och inte tillsammans med andra kurser.» (Rimlig intensitet)
- bra» (Rimlig intensitet)
- Det gick att lägga sina ambitionsnivåer på ett rimligt och givande plan.» (Rimlig intensitet)
- föreläsningar är ju i regel inte så höga i intensitet, men studiebesöken var väl isf mer intensiva efterom det var fyra platser på två dagar.» (Rimlig intensitet)
- Föreläsningsdagarna var intensiva men intressanta, presentationen gick i och för sig att sätta ihop på en dag.» (Rimlig intensitet)
- Kunde ev. haft något att läsa på till/efter varje föreläsning.» (Rimlig intensitet)
- Kanske lite låg, men bara tidvis, hade velat fördjupa mig mer» (Rimlig intensitet)
- Rolig kurs, då känns arbetsbördan mindre.» (Rimlig intensitet)
- Om man ska säga något om intensiteten så tror jag att den kanske skulle kunna ökas lite genom att lägga till lite mer grupp/eget arbete.» (Rimlig intensitet)
- Skulle eventuell kunna hinna lite mer? Föreläsningarna var ganska intensiva dock.» (Rimlig intensitet)

17. Behandlades miljöaspekter i rimlig utsträckning?

58 svarande

I alltför låg utsträckning»29 52%
I rimlig utsträckning»26 47%
I mer än rimlig utsträckning»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.47

- Föreläsarna kunde kanske ha varit lite mer förberedda i den frågan. jag tror att det var till exempel glas och stål som inte alls ville prata om det.» (I alltför låg utsträckning)
- Tråkigt att man hade mycket branschfolk som snarare undvek att prata om miljön..» (I alltför låg utsträckning)
- alla externa föreläsare borde ha fått denna (och ev vissa andra punkter) aspekt som ett krav att beröra i sin presentation » (I alltför låg utsträckning)
- inte allt för låg även här, men lite större vikt hade kunnat läggas vid detta. » (I alltför låg utsträckning)
- Beror mycket på ens tidigare miljökunskaper. Företagen vill ju alltid visa upp en positiv bild av sig själva som kanske inte är så sanningsenlig.» (I alltför låg utsträckning)
- Mer press på föreläsarna!!!» (I alltför låg utsträckning)
- men snarare från företagen. vissa företag var bra på att ta hand om miljöaspekter medan andra inte gjorde så mycket åt detta!» (I alltför låg utsträckning)
- Miljöaspekterna berördes knappt i någon av föreläsningarna eller seminarierna.» (I alltför låg utsträckning)
- vissa förläsare hoppade över dessa frågor...» (I alltför låg utsträckning)
- tycker inte miljöaspekten har behandlats nästan alls..» (I alltför låg utsträckning)
- Det är lite missvisande, men föreläsarna kunde ha varit mer pålästa inom området. Dock är det roligt att se att så många i klassen bryr sig. Diskussionen måste dock upp i nivå. Det blir mycket diskussioner om specifika fall. Dessa kan och kommer att ändra sig. Dock är frågan vilken är den i materialet inneboende miljöpåverkan. » (I alltför låg utsträckning)
- Kändes inte som att föreläsarna var bra insatta alltid. Saknar en disskussion. Vad är det som säger att något energisnålt behöver vara bra för naturen?» (I alltför låg utsträckning)
- det är väldigt viktigt» (I alltför låg utsträckning)
- Vi måste lära oss att ställa högre krav på de informatörer som kommer till oss genom att fråga och åter fråga hur miljöaspekten ser ut.» (I alltför låg utsträckning)
- Skulle gärna sett att mer miljötänk hade präglat kursen. De "inhyrda" föreläsarna var ganska okritiska mot sina egna material och tenderade att bagatellisera miljöaspekterna och hoppa över dem allt för snabbt.» (I alltför låg utsträckning)
- Hade varit intressant att veta mer och kanske beröra nya, alternativa materia i en enstaka föreläsning som referens till de som behandlades i kursen.» (I alltför låg utsträckning)
- Detta kan vi absolut pressa föreläsarna på när de kommer men eventuellt påpeka detta vid inbjudan. Då kanske de är lite bättre förberedda?» (I alltför låg utsträckning)
- Skulle kunna betonas och beaktas mer av inbjudna föreläsare el tas upp på en separat föreläsning.» (I alltför låg utsträckning)
- Någon slags samlande jämförande föreläsning om detta vore bra.» (I alltför låg utsträckning)
- Många av föreläsarna hade svårt att svara på våra frågor i det här avseendet. » (I alltför låg utsträckning)
- Ja helt ok. Kändes dock som att de inte var allt för självkritiska många gånger när det kom till deras egna material.» (I rimlig utsträckning)
- En del av föreläsare utanför Chalmers struntade totalt på det.» (I rimlig utsträckning)
- Vi har behandlat den aspketen i andra kurser och självklart är den viktig, men det var skönt att den inte tog över här för det finns faktiskt andra saker att studera också...» (I rimlig utsträckning)
- Det var en aspekt som föll mycket på varje elevgrupp» (Vet ej)
- Svårt att se kritiskt på materialen när föreläsarna är partiska.» (Vet ej)

18. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 26%
Mycket bra»41 71%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.68

- flöt på bra, eller så var det inte så många ändringar» (Ganska bra)
- Mycket mycket dåligt att inte få ut dina, Ulf, spännande föreläsningar på webben. Jag vill gå tillbaka och kolla» (Ganska bra)
- Exemplariskt. Väldigt bra och tydlig information. » (Mycket bra)
- Jättebra med tidigt schema även om det gjordes småändringar. Bra med info på mail. Välfungerande kursadministration.» (Mycket bra)
- super! perfekt att få schema i förväg och myclet bra med administratörer.» (Mycket bra)
- Betydligt bättre än vad administrationen funkat i alla tidigare kurser under året.» (Mycket bra)
- Riktigt bra att man redan i förväg hade ett schema att titta på!» (Mycket bra)
- Har fungerat jätte bra med adminitratören, även om vår ena administratör inte syntes till mer än första dagen. » (Mycket bra)
- Överlägset alla andra kursen i årskurs ett. Skönt när det fungerar. Även fast man gärna skulle vilja komma åt fler föreläsningar genom studieportalen.» (Mycket bra)
- Bra information, bra förberedd kort kurs.» (Mycket bra)
- Det var superbra att kunna nå all info via studieportalen, något som i viss mån saknats i vissa andra kurser.» (Mycket bra)
- för en gångskull» (Mycket bra)
- Uppenbarligen har det flytit på rätt ok.» (Mycket bra)
- Bra med schema i tid, som också följs!» (Mycket bra)
- Väldig bra, har kännt mig tillräkligt informerad under hela kursens gång.» (Mycket bra)
- Exemplariskt. » (Mycket bra)
- Tydlig o bra information! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur väl har samarbetet i materialgrupperna fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»16 28%
Mycket bra»38 67%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.64

- Alltid svårt med grupparbeten i stora grupper.» (Ganska dåligt)
- det är svårt att göra så att alla känner sig nyttiga, alldeles för stora grupper, man försvinner i mängden och känner sig inte viktig» (Ganska dåligt)
- För l"tt uppgift att bara redovisa allt på en halvtimme. Kunde varit fler uppgifter än så till exempel att skriva ett litet häfte att lämna in. » (Ganska bra)
- alltid svårt att hålla ihop så här stora grupper » (Ganska bra)
- bra grupp» (Ganska bra)
- Att ha grupprepresentanter har fungerat ypperligt i den grupp jag befann mig i.» (Ganska bra)
- Det har fungerat ganska bra. Dock har några personer saknats och det är alltid lite svårt med stora grupper.» (Ganska bra)
- Mycket bra men tråkigt att inte alla möter upp.» (Ganska bra)
- Jag hamnade i en ganska stillsam grupp, inga större konflikter, heller inten sprudlande engagemang. men det var givande att blandas och jobba ihop.» (Ganska bra)
- Trevlig grupp. Kul att lära känna folk i klassen som man normalt inte umgås lika mycket med bättre.» (Mycket bra)
- Det var bra att arbeta med ansvariga administratörer.» (Mycket bra)
- Inga problem här. Vi delade ju upp arbetet och ingen verkade klaga på arbetsbördor osv.» (Mycket bra)
- Trevlig grupp, lagom stor» (Mycket bra)
- trots en del bortfall» (Mycket bra)
- Behagligt med organisatörer i grupparbetet, de var duktiga.» (Mycket bra)
- Bra gruppsamordnare. Dock några som inte engagerat sig i gruppen. » (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 1%
Gott»16 27%
Mycket gott»41 70%

Genomsnitt: 4.68

- jag vill att du ska vara medveten om att jonas i stål och metall-gruppen inte har varit med någonting. det kan omöjligt vara ok, så lätt får det inte vara att smita undan, då kommer vissa gå ut utan kunskaper vilket skulle försämra ryktet om utbildningen avsevärt» (Godkänt)
- hade gärna haft en längre kurs och kanske bytt ut några av föreläsarna. annars var det en jättebra kurs och mycket intressant. bra att tiderna hölls och att det fanns plats för raster, behövs i hemska a-salen.» (Gott)
- Den har varit intressant och givande. Det har varit en inspirerande och rolig kurs. Dock kunde vi fått en lite bättre förståelse.» (Gott)
- Känner att det är väldigt mycket som jag måste läsa in mig på själv för att förstå varje material bättre.» (Gott)
- Den mest inspirerande kursen på hela första året.» (Mycket gott)
- Ulf är en rolig och bra lärare som gör att man känner sig trygg i att fråga frågor.» (Mycket gott)
- Jag är inte främmande för att ha något slags tenta, för vår egen skull, för åtminstone jag skulle nog anstränga mig lite mer då. Å andra sidan är det kanske inte främst råfakta som behöver pluggas in, utan det handlar mycket om förståelse som är svår att kontrollera med en tenta.» (Mycket gott)
- Jätte intressant och givande. jag behövde verkligen denna kurs. » (Mycket gott)
- Intressant kurs men lagom del fakta och lagom del inpiration.» (Mycket gott)
- För att jag har lärt mig mycket» (Mycket gott)
- Jag känner att den här kursen är en av de mest centrala för utbildningens genomförande (projekten/bärkraftigt byggande de övriga)och att då bara ha en så här kort kurs, med så enkel examination, och bara så överskådligt och okritiskt belysa materialen är en mycket stor svaghet.» (Mycket gott)
- Toppen med studieresor!» (Mycket gott)
- har varit jätte bra!!!!» (Mycket gott)
- Intressant att ta del av, lärorik och väl planerad» (Mycket gott)
- en mycket behövd och efterlängtad kurs.» (Mycket gott)
- Lite långa föreläsningsdagar.» (Mycket gott)
- Lärorikt men att det är en introduktionskurs.» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt. »
- allt. »
- De bästa föreläsningarna. Speciellt med kopplingen till arkitektur där man får se hur man kan använda materialen.»
- Studieresan»
- studiebesök, ulfs föreläsningar (+ betong)»
- Studiebesöken och "slutseminareierna".»
- Kanske att Ulf har sina föreläsningar efter "faktaföreläsningarna". Man har bättre koncentration på förmiddagen och det är lättare att lyssna på en tung föreläsning. Ulfs föreläsningar handlar ju om sånt som vi är intressearde av och det är lätt att bara behöva titta på bilder.»
- studiebesöken var jätteintressanta!»
- studiebesöken»
- studiebesok»
- Studiebesöken och materialseminarierna.»
- Dina föreläsningar, studiebesöken.»
- Studiebesöken»
- studiebesöken »
- Studiebesöken »
- Studiebesöken!»
- ulf»
- Studiebesöken och Ulfs föreläsningar. »
- studieresorna. gärna till fler ställen. Vet att det kanske är omöjligt men det hade varit intressant att komma på studiebesök till ett annat materialföretag.»
- studieresor, seminarierna i slutet.»
- Föreläsarna var intressanta men en oberoende källas erfarenhet av att bygga med materialen hade varit ett mycket (läs: oerhört) stort plus.»
- vet ej»
- Studieresorna.»
- att kursen löper ensam.»
- Studiebesöken tycker jag var de absolut mest givande»
- studieresor med övernattning. Ger en mer djup känsla av besöket, tid att diskutera med sina gruppmedelemmar, ger bättre samarbete.»
- studieresorna samt ulfs föreläsningar»
- Studiebesök Val av material (plast, gummi och kol/fibrer borde kanske nämnas, särsklit ur en miljöaspekt)»
- Studiebesöken helt klart. Ulfs (dina?) föreläsningar.»
- Hela upplägget»
- Oj, jag tyckte nog upplägget var bra, både inspiration och fakta i föreläsningarna och ja...»
- Studiebesöken»
- ulfs föreläsningar»
- Studiebesöken!»
- Konceptet fungerar.»
- Studiebesöken och materialseminarierna.»
- Studiebesök, de fina powerpointarna, seminarierna på slutet»
- Studiebesöken»
- Studiebesöken och semenarierna.»
- Resorna,föreläsningarna,materialbiblioteken..»
- Ulfs föreläsningar, studiebesöken och materialutställningen»
- helheten, de olika sätten att ta in kunskap på.»
- Studiebesöken»
- studieresor»
- bra att det inte var ett prov, »
- Strukturen sex material, fördjupning i ett av dem»
- De varierande föreläsningarna från olika perspektiv, studiebesöken. »

22. Vad bör främst förändras till nästa år (med oförändrad budbet)?

- Möjligtvis att du lyfter fram lite mera miljöaspekter. »
- en till inlämning. Var för lite att göre när man kommit hem från studieresan. Gick på en förmiddag. Inte tillräcklig repetition.»
- mer arkitekturexempel.»
- Eventuellt att man får besöka samtliga platser.»
- se till att föreläsarna inte upprepar sig. betongföreläsningarna tog till exempel upp ungefär samma sak. »
- Kanske några av materialföreläsningarna kunde bytas ut, de gav inte så mycket.»
- Kanske att försöka få föreläsarna att anpassa innehållet mer efter oss.. det kanske de redan hade gjort, men flera stycken kändes nästan som standardföreläsningar som vände sig till andra i branschen. T.ex. var Stefans föreläsning bra för han hoppade över sådant som han tyckte var orelevant, istället för att prata om det för att det stog där. Och gärna studiebesök till en tillverkare för stål och metallgruppen»
- Vet ej»
- presentation av andra material som t ex plast»
- kommer inte på något nu.»
- vissa föreläsare»
- Mer studiebesök»
- Att alla skulle få åka på alla studiebesök, mycket pedagogiskt sätt att lära sig på, se känna lukta. »
- betong föreläsningarna»
- jag vet inte»
- kanske att det blev lite mycket med två föreläsningspass/ dag en hel vecka. om man kunde varva med något praktiskt eller en skrivgrej vore det bra!»
- Då budgeten och övriga förutsättnignarna är okända för studenterna så finner jag det omöjligt att besvara detta på ett bra sätt. »
- vet ej»
- Slutseminarierna gav inte så mycket.»
- Det hade varit kul omföreläsningarna bättre planerade. Tyvärr drog vissa ut på tid och rasterna var ojämna. Detta gjorde att jag ibland kände mig jättetrött, särskilt i A-salen som är en sömnframkallande sal! »
- Jag har inga förlag på direkta förändringar. Möjligen skulle närvaro och arbetsinsats ligga till större grund/kontrolleras vid elevarbetet.»
- Det enda jag inte tyckte var bra att det nästan uteslutande var män över 50 som representerade sina respektive material. Ger mycket dålig bild för oss unga tjejer att relatera till, vi behöver se förbilder!!»
- eventuellt då obliagtorisk närvaro under studieresorn»
- komemr inte på någonting specifikt just nu.»
- Alla Ulf-föreläsningar på eftermiddagarna vore bra.»
- Kanske fler studiebesök till olika material. »
- en föreläsning om alternativa material t.ex. kompositmaterial»
- Fler studiebesök, kanske i göteborgsområdet...»
- Jag tycker att alla grupper i samband med seminariet hade kunnat göra någon slags liten latmask för var material, med basfakta och e-adresser som alla fick ta del av.»
- Närvarolista till studiebesöken och en uppföljande faktahäfte av resp grupp som komplement till examinationen som sedan alla kan ta del av.»
- Kanske någon uppgift så att alla får jobba lite med de andra materialen, inte bara det egna.»
- kanske en skriftlig uppg. för de som missade viktiga delar av kursen»
- Mer fokus på miljöfrågor.»
- bättre besök för stål och metall»
- Större koll och press på närvaro( om inte annat av respekt för föreläsare och klasskamrater) och ev redovisning av studiebesöken. De var mycket givande och tillsammans med en muntlig presentation kan en skriftlig dito lämnas in, tex i form av "projektdagbok"..»
- mycket mindre grupper! mer ingående! seminariegrupper där man diskuterar och inspireras till nästa projekt då materialvalet kommer att få stort betydelse. studiebesök till alla material. Materialval till byggnader är viktigt därför borde kursen innehålla fler poäng så att man kan fördjupa sig»
- Praktiska övningar. Fingrarna i jorden, mura lite, hyvla nåt, svetsa... Borde det inte gå att klassen får ihop nånting tillsammans, fyra väggar, grund och tak i varsitt (sponsrat)material? »
- Mer materialprover. »

23. Övriga kommentarer

- Den roligaste och intressantaste kursen under hela läsåret. Skulle önska att den var längre och mera omfattande. »
- Föredömligt hållet schema - pauserna gör att man orkar många föreläsningar per dag.»
- tack»
- Jätteintressant kurs!!!!»
- en väldig bra kurs, välplanerad och organiserad något som man inte ser varje dag på denna utbildningen. »
- kanske man skulle ha varit mer konkret i kursens kravbild på vad exakt man ska belysa. Nu blev det varken hackat eller malet.»
- Jättehärlig kurs, har lärt mig hur mycket som helst!»
- Behövlig kurs, men den borde varit längre och mer ingående. Den öppnar upp ögonen, men den ger långt ifrån den materialkunskap som jag tycker att en arkitekt ska ha.»
- ne»
- Kul kurs!!»
- Skulle gärna få ut powerpointpresentationerna. Och "plancherna" med de olika objekten som visades försvann allt för fort, går de att få digitalt?»
- inspirerande kurs, väldigt intressant»
- det har varit trevligt att ha dig som lärare»


Kursutvärderingssystem från