ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Arkitektur - aktuella frågor, VT09, ARK025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-30 - 2009-08-21
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 4%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- fått en djupare förståelse för vad det innebär att arbeta i ett större samanhang
- reflekterat över den egna och gemensamma arbetsprocessen
- varit en del i byggandet av en fantastisk vårutställning
- fått möjlighet att reflektera över och påverka vilken sorts kunskap som krävs utmed vägen mot slutmålet
Hur väl har dessa mål uppfyllts? Kommentera gärna!

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 50%
Mycket bra»1 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- ja målen motsvarar förkunskaperna men arbetsinsatsen står inte i proportion med poängtalet. Jag och många med mig har arbetat långt mer än tre veckor.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Tycker du att din insats motsvarar kursens poängantal? (4.5 hp = 3 veckor)

2 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»1 50%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.5

- ja målen motsvarar förkunskaperna men arbetsinsatsen står inte i proportion med poängtalet. Jag och många med mig har arbetat långt mer än tre veckor.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har handledningen varit för ditt arbete?(om du har haft någon)

2 svarande

Mycket liten»1 50%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- handledningen var viktig. mer av den varan!» (Ganska stor)

5. Hur väl fungerade kontakt med samordningsgruppen samt information?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 50%
Mycket bra»1 50%

Genomsnitt: 3.5

6. Hur väl fungerade kontakten inom arbetsgruppen?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 50%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 50%

Genomsnitt: 3

7. Hur väl fungerade lunchmötena med hela gruppen?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

8. Hur var kursens arbetsbelastning?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- det blev så mycket arbete att jag valde att prioritera utställningen före att bli klar med en kurs som jag får avsluta nu i sommar.» (?)


Arbetsklimat

9. Hur fungerade samarbetet mellan dig och de andra studenterna i din grupp?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 50%
Mycket bra»1 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- det började dåligt och blev bättre efterhand. mycket handlade om ovisshet. många sade sig vija ha gjort mer när det var över.» (Ganska bra)

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3

11. Hur väl fungerade utvärderingarna av arbetet?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras tills nästa år?

- handledningen»

13. Vad bör främst förändras tills nästa år?

- mer direkt kontakt mellan grupperna»


Kursutvärderingssystem från