ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad statistisk kvalitetsstyrning (i Produktionsutveckling 60 hp), LUP580

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-16 - 2009-07-16
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»9 81%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fel sal första dag» (Bra)
- Alla har ju givetvis olika förkunskaper, men det borde nog ges någon form av intro.» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.18


Under kursen

2. Vad tycker du om kursen som helhet?

Ge ditt samlade omdöme om kursen och ev. övergripande kommentarer.

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 18%
Bra»3 27%
Mycket bra»6 54%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hadde varit bättre om man fick fler tillfällen under undervisningarna att jobba på egen hand med uggifter.» (Mindre bra)
- Tung kurs som kräver att man läser en del hemma, vilket kanske skulle påpekas mer av läraren» (Bra)
- Det kunde ha varit mer räkneuppgifter som man fick prova på att lösa på lektionerna och sedan få hjälp med. » (Bra)
- Ulla har gjort ämnet roligt trots att det kan bli ett tjatigt och ibland svårt ämne» (Mycket bra)
- Kanske ska man lägga in lite tid till att göra uppgifterna i skolan så man lätt kan få hjälp» (Mycket bra)

3. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 18%
Bra»5 45%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för mycket hemläsning, ville gärna jobba lite med uppgifter under lektionen» (Mindre bra)
- Mycket tidspressad kurs, vi hade otur med helgdagar, men med facit i hand borde Ekonomi kursen minskas och den tiden läggas på denna kurs» (Mindre bra)
- Hög tempo! » (Bra)

4. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 9%
Bra»2 18%
Mycket bra»8 72%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Precis vad man behöver » (Mycket bra)

5. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 36%
Mycket bra»7 63%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Men som sagt svårt att hänga med om man inte läst hemma» (Bra)
- Ulla var mycket tydlig i sina föreläsningar. Det kunde dock ibland vara svårt att uppfatta hur frågan var ställd i de exempel hon gick igenom.» (Mycket bra)
- Ulla är värd ett stort MVG» (Mycket bra)
- Helt underbar lärare» (Mycket bra)
- Ulla är en mycket bra professor » (Mycket bra)
- Möjligen lite mer repetion under tiden och att använda tavlan mer för som lär mer visuellt» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsningar hon gör det intressant och ser på oss när vi inte är med och pratar då om något helt annat för att fånga upp oss igen.» (Mycket bra)

6. Vad tyckte du om kursinnehållet?

11 svarande

Dåligt»1 9%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 36%
Mycket bra»6 54%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kort in i kursen kom en brant inlärningskurva» (Bra)
- Lite mer räkneuppgifter att lösa mellan tillfällena så att man har lättare att hänga med. Bra med repetitionsdagen.» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.43


Efter kursen

7. Av det som presenterades under kursen har jag känslan av att så här många %:

Summan av de tre allternativen skall vara 100 %.

Matrisfråga

Inte varit något nytt för mig
11 svarande

0 %»0 0%
10 %»6 54%
20 %»1 9%
30 %»1 9%
40 %»1 9%
50 %»1 9%
60 %»0 0%
70 %»0 0%
80 %»0 0%
90 %»1 9%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 3.63

lyft min kunskapsnivå
11 svarande

0 %»0 0%
10 %»0 0%
20 %»0 0%
30 %»0 0%
40 %»2 18%
50 %»0 0%
60 %»1 9%
70 %»2 18%
80 %»3 27%
90 %»3 27%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 8.18

Varit obegripligt och som jag inte kunnat tillägna mig
10 svarande

0 %»4 40%
10 %»4 40%
20 %»0 0%
30 %»1 10%
40 %»1 10%
50 %»0 0%
60 %»0 0%
70 %»0 0%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 2.1

8. Svara på följande:

Matrisfråga

- Räknade för få uppgifter hemma. Hade varit bra om Ulla gett upprepat tjat om vilka uppgifter som borde i hemläxa för att få lite mer press»
- Kunde lagt ner mer tid på att plugga men i slutändan gick de bra ändå»
- Jag försökte verkligen, och klarade mig på första tentan, men det var svårt att läsa själv hemma när man inte var säker på att det man gjorde var rätt...borde stämma av oftare under kursen hur man ligger till. Nån form av läxa.»
- Man får se till att börjar studera i tid inför tentan speciellt när man jobbar 5-skift.»

Är du nöjd med dina egna insatser?
11 svarande

Ja»6 54%
Nej»5 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.45

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
11 svarande

Ja»9 81%
Nej»2 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.18

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
11 svarande

Ja»5 62%
Nej»3 37%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.37

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
11 svarande

Ja»9 90%
Nej»1 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.1


Övrigt

9. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 9%
Bra»7 63%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3.18

- Ofta stökigt från tidigare klasser eller elever som satt och räknade innan vår lektion» (Mindre bra)
- Kallt» (Bra)

10. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 72%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3.27

- men skulle varit mindre "kakor" och mer frukt» (Bra)
- möjligen mer smörgås och mindre frukt» (Bra)
- Det diskuteras en hel del på rasterna om ämnet samtidigt behöver man komma ifån då det är mycket information.» (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.39
Beräknat jämförelseindex: 0.79


Kursutvärderingssystem från