ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Evaluation of seminar series 2008-2009, FFR141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-15 - 2009-09-21
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Martin Nilsson Jacobi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. What is your overall impression of the seminar series course?

0 svarande

very good»0 0%
good»0 0%
so and so»0 0%
bad»0 0%
really bad»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0

2. Did you find the seminars interesting

0 svarande

yes, almost all of them where interesting»0 0%
yes, most of them where interesting»0 0%
about half of the seminars where interesting»0 0%
no, there where only a few seminars that I found interesting»0 0%
really bad»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0

3. What did you think about the report that you had to send in before the seminar?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

It was good because I (and others) had to prepare»0 0%
It was good because I got some feedback»0 0%
Not good because it took too much time»0 0%
It would have been good if I had gotten better feedback»0 0%
I think the deadline should have been earlier»0 0%
No opinion»0

4. How did you experience the seminar that you gave?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

I think it was good practice»0 0%
I think the teacher interrupted too much»0 0%
I liked the interruptions and the discussions»0 0%
There was too little discussions»0 0%
No opinion»0

5. Would you have appreciated more personal feedback AFTER your presentation?

0 svarande

yes»0 0%
no»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0

6. How did you find Martin as a teacher?

0 svarande

very god»0 0%
good»0 0%
so and so»0 0%
bad»0 0%
really bad»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0

7. How dod you find Claes as a teacher?

0 svarande

very god»0 0%
good»0 0%
so and so»0 0%
bad»0 0%
really bad»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0

8. Other comments and suggestions for next year?Kursutvärderingssystem från