ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Service Contract Management 2009, ISM030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-15 - 2009-08-01
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Jan Bröchner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

18 svarande

At most 15 hours/week»5 27%
Around 20 hours/week»6 33%
Around 25 hours/week»5 27%
Around 30 hours/week»2 11%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- We put a lot of effort on our project work since we found it very interesting. It would have been possible to spend much less time. » (Around 25 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 22%
75%»11 61%
100%»3 16%

Genomsnitt: 3.94

- I did not attend that many lectures since many of them adressed only what was in the book, I could just aswell study the slides afterwards.» (50%)
- Almost all classes» (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

18 svarande

I have not seen/read the goals»2 11%
The goals are difficult to understand»1 5%
The goals give some guidance, but could be clearer»8 44%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»7 38%

Genomsnitt: 3.11

- Otydligt kurs-pm som uppdaterades under den aktuella läsperioden. Svårt att förstå vad projektet gick ut på på grund av detta. » (I have not seen/read the goals)
- It was a lot more superficial than expected, well, not in a bad way. We covered a wider area than expected and not as thorough as expected.» (The goals give some guidance, but could be clearer)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

15 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»15 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

15 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»6 40%
Yes, definitely»9 60%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- There were some questions that did not test course material, 1c and 4 e.g.» (To some extent)
- I heard that there had been plagiarism within one of the groups but that they still got a good grade on the report, apparently this issue was raised during the presentations so it can"t be unknown to the examinators. This is something I felt was very sad and gives the students a bad impression of Chalmers.» (To some extent)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

18 svarande

Small extent»3 16%
Some extent»9 50%
Large extent»6 33%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Gästföreläsningarna om lagar och negotiation var väldigt bra tillsammans med de föreläsningar som Anna Kademyr hade. Däremot var de föreläsningar som examinator Jan Bröchner hade bedrövligt dåliga. Dåligt förberedda, dålig struktur och gav ingenting. De kursmålen som innefattade de bitar som Jan Bröchner inte hade hand om uppfylldes medans de han föreläste om inte uppfylldes överhuvudtaget från föreläsningarna och jag var tvungen att lära mig allt om det själv» (Small extent)
- especially it was really difficult for me to follow the english of Jan» (Some extent)
- The lectures on negotiation and law were really good and interesting. » (Some extent)
- Gästföreläsningarna var bra medans eximinatorn Jan Bröchners inte gav något, otydlig utan någon som helst struktur. Han hade en förmåga att hänga upp sig och säga samma sak i 15 minuter vilket blir väldigt jobbigt.» (Some extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

18 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»5 27%
Large extent»10 55%
Great extent»3 16%

Genomsnitt: 2.88

- Det måste finnas en bok om outsourcing som är nyare än 10 år! Synen på outsourcing har förändrats mycket under denna tiden och kursboken behöver verkligen förnyas.» (Some extent)
- Domberger was goood course literature and also the articles were relevant.» (Large extent)
- Domberger seems to me a bit naive in that he considers outsourcing or contracting to be the solution to almost any problem with hardly any considerable risks at all. Perhaps extracts from a more balanced, or perhaps even negative, book could be interesting for the student to read.» (Great extent)

8. If it happened more than once that you had NOT studied the relevant journal article(s) before a lecture where the schedule indicated that it was based on one or more articles - why?

You may indicate one alternative, several alternatives - or none

18 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Could not access article from my computer»0 0%
The weblink given in the schedule did not function properly»0 0%
Too difficult or too costly to print the article(s)»2 11%
I prefer reading articles just before the written exam»5 27%
Other reason»5 27%
No opinion»4

- I very seldom read the articles before exam week.» (I prefer reading articles just before the written exam)
- Did not have time» ()
- Not enough time, heavy workload in other courses makes it difficult to be ahead, or even on schedule when it comes to reading course material. » (Other reason)
- lazyness I guess» (Other reason)
- I don"t have time to read the literatures. They are very long. » ()
- Too busy with other course.» (Other reason)

9. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

18 svarande

Very badly»1 5%
Rather badly»2 11%
Rather well»11 61%
Very well»4 22%

Genomsnitt: 3

- kursadministrationen har varit väldigt dålig. Dålig information om projekten och 3 st handledare som alla tycker olika, verkar som att dom inte har pratat igenom projektmålen eller vad de ska innehålla överhuvudtaget. Väldigt rörig examinator som gör det hela än mer komplicerat. Sedan ska det inte behöva ta 30 minuter av en föreläsning att dela in 15 projektgrupper mellan 3 olika handledare.» (Very badly)
- I have very few complaints on the webpage or administration of handouts. What I do have complaints about however, is the way the supervision of the projects was managed. The first occasion was a bit of a chaos, with groups waiting in line to talk to their supervisor about almost nothing at all since we had only just started to work. Next time, please organize it so that each groups will make an appointment with their supervisor at a certain occasion, thereby removing the part were you stand in line for about an hour, waiting for supervision. Also, make sure that all deliverables or events associated with the project are clearly stated in the part of the syllabus that describes the project. The short presenation that each group suddenly was expected to conduct in the beginning of the work process was only included in the schedule in the course syllabus, nowhere else. Furthermore, since it had not been mentioned at previous lectures, it came as a bit of a surprise to most students. Finally, to be honest, I don"t feel that those presentations were necessary at all. Most groups had not really gotten started, few had had their interviews and so on and so forth. It would have made more sense to have these seminars later in the course.» (Rather badly)


Study climate

10. How were the opportunities for asking questions and getting help?

18 svarande

Very poor»2 11%
Rather poor»1 5%
Rather good»8 44%
Very good»5 27%
I did not seek help»2 11%

Genomsnitt: 3.22

- Ingen som helst handledning under projektet, handledaren läste aldrig ens igenom ett utkast som lämnades in, enligt överrenskommelse, i god tid för att handledaren skulle kunna ge bra synpunkter på utkstet. Tid för handledning var t.o.m. schemalagt, men tyvärr fick vår grupp ingen som heslt handledning under denna tid. Detta tillfälle var även schemalagt sent i tiden i förhållande till inlämnandet vilket även gör att jag inte ser anledningen till handledning då det inte finns tid att göra några förändringar. » (Very poor)
- Första gången under hela min chalmerstid som läreren inte besökt tentan! Väldigt dåligt och det tycker jag visar på totalt oengagemang. Och de elever som ringde examinatorn fick olika svar på samma frågor. Väldigt svårt att få tag på kursansvariga. Handledningen av projektet var väldigt dålig. Vår handledare Jan Bröchner läste inte ens igenom vår rapport och det tycker jag är en absolut förutsättning för att någon handledning ska kunna genomföras. Handledning är viktig inte bara för betyget utan jag anser att ett projekt ska bidra till ökad kunskap och eftersom vi inte läst mycket inom detta område tidigare så hade handledning bidragit till en ökad inlärning. Det var också väldigt skillda budskap mellan de olika handledarna, mycket mer än i någon annan kurs. Vi fick ingen handledning alls på vårt projekt medan de som hade gästföreläsaren som handledare fick utförlig info om vad som skulle göras. Detta synstes också tydligt i betygen då alla grupper hade förbättrat sig från draften till slutgiltiga rapporten.» (Very poor)
- I asked a couple of questions via email and recieve anwers swiftly.» (Rather good)

11. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

18 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»5 27%
Very well»13 72%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.72

12. How was the course workload?

18 svarande

Too low»0 0%
Low»1 5%
Adequate»11 61%
High»6 33%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Dålig handledning medförde en högra arbetsbelasting än var som skulle vara nödvändigt.» (High)

13. How was the total workload this study period?

18 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»9 50%
High»7 38%
Too high»2 11%

Genomsnitt: 3.61

- I had other courses that took waaay too much time.» (Too high)


Summarizing questions

14. What is your general impression of the course?

18 svarande

Poor»1 5%
Fair»3 16%
Adequate»1 5%
Good»11 61%
Excellent»2 11%

Genomsnitt: 3.55

- Riktigt dålig eximinator som agerat handledare. Vissa handledrae gav massa feedback medans våran inte gav ett dugg. Kan inte förstå vad man har en handledare till om han inte ens läser igenom ett utkast. Dåliga förelsäningar av eximinatorn. Såg fram emot att läsa kursen, men blev väldigt besviken, kan inte förstå hur en eximinator kan genomföra en kurs på det viset. Bra hgästföreläsare med bra föreläsningsmaterial, men eximinatorn har inte agerat acceptabelt.» (Poor)
- Jag såg mycket fram emot denna kursen som jag trodde skulle bli väldigt rolig men ovanstående kommentarer visar varför jag blev väldigt besviken på utgången av kursen. » (Fair)
- Very broad range of aspects covered. » (Adequate)

15. What should definitely be preserved to next year?

- Case work»
- The negotiation theory and the law theory»
- The law case studies, the in-class exercises and the negotiations lecture»
- interviews»
- Cant say»
- Negotiations and contract law, especially Kristina (?) Rambergs lecture - brilliant!»
- The assignment and the lectures of laws. »
- the interview to a company. I think it is a very good way of studying and getting to know the real case study of contract service management.»
- The part about law.»
- Gästföreläsrna med deras föreläsningar, kanske t.o.m. låte dem ha mer föreläsningar.»
- Christina Ramberg"s lectures on law and the negotiation parts.»

16. What should definitely be changed to next year?

- It was sometimes hard to get the essence out of Jan"s lectures. It was better to read the book with guidance of the slides. »
- The law lecturers were badly prepared and should change. The help during the projects should increase. The slides should go beyond the obvious.»
- Cant say»
- See answer on question 9 - better administration when it comes to the project in general and the supervision in particular. Include literature that contradicts or at least presents a somewhat different picture than Domberger.»
- The project work should be more connected to the course content»
- Not passing people that plagiarize.»
- Tydliga mål och riktlinjer för handledning så det blir rättvist mellan grupperna som har olika handledare. Vissa handledare la stor vikt vid att handleda sina studenter ,medans en viss inte la någon vikt alls vid det. Kursen måste vara rättvis bland studenterna så att alla har samma möjlighet att prestera och lära sig. Eximinatorn borde tänka över sin roll som föreläsare och lägga vikt vid att förmedla kunskap till studenterna. En intressant kurs som känns förstörd av eximinatorn. Gästföreläsarna har varit väldigt bra, och det vore kanske bra att ha mer föreläsningar av dessa då eximinatorn inte kan förmedla kunskap.»
- Handledare som pratar ihop sig och ger samma budskap. Bättre struktur på ALLT. Antingen så ska alla grupper få handledning (vilket är självklart för att öka inlärning och kvalitet på arbetet) eller ingen. »

17. Additional comments

- Myself, and many of the other classmates, feel it is outrageous that a group copied almost a page in their case report, which the opponent group pointed out in their opposition paper but the group still got very high marks (I believe it was group 9, but I am not sure since study portal is down). This type of behavior should be penalized and the group reported, not be granted with one point below grade 5!!!!!! Madness!»
- Very interesting course»
- Prof. Jan is a humorours and serious teacher! He is very nice. »
- Skulle vara en väldigt intressant kurs om eximinatorn fullgjorde sin uppgift.»
- Kanske ska någon annan person med mer kunskap och struktur vara examinator för kursen för detta är alldeles för dåligt för att komma från Chalmers. Man ska inte kunna få kalla sig handledare och "expert"´,när man inte ens läser igenom den rapport som man ska ge handledning på.»


Kursutvärderingssystem från