ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Maskiningenjörsprogrammet V09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-15 - 2009-06-25
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 11%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

11 svarande

Ja»10 90%
Nej»1 9%

Genomsnitt: 1.09

- Har sammanfattat varje veckas föreläsningar bra och ofta med bra nivå på övningsexemplen.» (Ja)
- De ger en fördjupande frågor» (Ja)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

11 svarande

Ja»9 81%
Nej»1 9%
Vet ej»1 9%

Genomsnitt: 1.27

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

11 svarande

Ja»4 36%
Nej»7 63%

Genomsnitt: 1.63

- Genom att sitta tillsammans med andra kan man dra nytta av varandras kunskaper och lära sig av varandra.» (Ja)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

11 svarande

Ja»6 54%
Nej»5 45%

Genomsnitt: 1.45

5. SI har inte gett mig något.

11 svarande

Ja»2 18%
Nej»9 81%

Genomsnitt: 1.81

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.

- har inte tyckt att de varit värt tiden»
- Har gått dit och hämtat uppgifterna»

7. Övriga kommentarer.

- Allt som allt har det fungerar jättebra med SI. Man lär sig mer. »
- si ledarna borde vara lite bättre på ämnet och kunna svara på frågor»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?

12 svarande

Ja»2 16%
Nej»10 83%

Genomsnitt: 1.83

- Filip Gunnarsson Mi1. Men har tyvärr inte tid pga av andra engagemang. » (Ja)
- Sevcan Velinova, Maskinteknik» (Ja)Kursutvärderingssystem från