ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Dataingenjörsprogrammet V09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-15 - 2009-06-25
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

2 svarande

Ja»2 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

2 svarande

Ja»2 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

2 svarande

Ja»1 50%
Nej»1 50%

Genomsnitt: 1.5

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

2 svarande

Ja»1 50%
Nej»1 50%

Genomsnitt: 1.5

5. SI har inte gett mig något.

2 svarande

Ja»0 0%
Nej»2 100%

Genomsnitt: 2

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.

- Har inte känt att jag behövt gå på de flesta SI-möten. Det flyter på utan dem så att säga»
- har inte vettat när dem är bla»
- Är inte intresserad av att jobba på det sättet, vill ha individuell hjälp»
- har inte känt att ja behövt det»
- vet inte vad det är.»

7. Övriga kommentarer.

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?

7 svarande

Ja»1 14%
Nej»6 85%

Genomsnitt: 1.85

- Sasan Farmanesh,DAI1» (Ja)Kursutvärderingssystem från