ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Hållfasthetslära, MHA081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-12 - 2009-06-29
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

14 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
3 21%
10 71%
5 (över förväntan)»1 7%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

14 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 14%
3 21%
6 42%
5 (mycket relevant)»3 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.71

3. Hade du tillräckliga matematiska förkunskaper för kursen?

14 svarande

Mycket mindre än vad som behövdes»0 0%
Mindre än vad som behövdes»0 0%
Lagom»3 21%
Mer än vad som behövdes»6 42%
Mycket mer än vad som behövdes»5 35%

Genomsnitt: 4.14

4. Hade du tillräckliga fysikaliska förkunskaper för kursen?

14 svarande

Mycket mindre än vad som behövdes»0 0%
Mindre än vad som behövdes»0 0%
Lagom»10 71%
Mer än vad som behövdes»3 21%
Mycket mer än vad som behövdes»1 7%

Genomsnitt: 3.35

5. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 7%
5 35%
5 (mycket bra)»8 57%

Genomsnitt: 4.5

- Tycker det är bra att ha inlämningsuppgifter, ett bra sätt att stämma av hur man ligger till och det kändes som om man hade nytta av att ha gjort dem inför tentan.» (5 (mycket bra))

6. Hur många inlämningsuppgifter lämnade du in?

14 svarande

Inga»0 0%
1 7%
0 0%
2 14%
3 21%
8 57%

Genomsnitt: 5.21

7. Om inte alla, varför?

- just då hade vi mycket annat och jag kände att 4 bonuspoäng räckte för mig.»
- Tidsbrist på en av dem pga andra kurser.»
- Mycket jobb även i andra kurser. Ibland räckte inte tiden till. Dessutom satsade jag i första hand på G.»
- Jag hann inte»
- Hade ont om tid i slutet av kursen när laborationer låg tätt.»

8. Hur svår var tentan?

14 svarande

Mycket enkel»0 0%
Enkel»0 0%
Normalsvår»9 64%
Svår»4 28%
Mycket svår»1 7%

Genomsnitt: 3.42

- energiuppgiften svår..» (Normalsvår)
- Alldeles lagom tycker jag!» (Normalsvår)
- Den var väldigt annorlunda från tidigare tentor tyckte jag.» (Mycket svår)

9. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

12 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 8%
4 33%
3 25%
5 (Mycket bra avvägt)»4 33%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan kändes väldigt välbalanserad och hade man pluggat bra på det som fanns var det inget svårt att få bra betyg.» (?)

10. Hur var tentan tidsmässigt?

14 svarande

1 (stressig)»2 14%
3 21%
5 35%
3 21%
5 (gott om tid)»1 7%

Genomsnitt: 2.85

- hann inte klart med allt, speciellt energiuppgift och balkuppgift» (1 (stressig))

11. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

14 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»3 21%
>75%»11 78%

Genomsnitt: 3.78

12. Var föreläsningarna bra?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 7%
7 50%
5 (mycket bra)»6 42%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Önskar ibland mer förklaringar som är verklighetsförankrade och fysikaliska. Inte så mycket fokus på det teoretiska utan även mer intuitiva lättförståeliga förklaringar som gör att man förstår bättre, gärna. » (3)
- Gick lite långsamt och verkade som om en student bestämde tempot (iof för att han var väldigt bra på att snabbt svara och svara alla ggr)» (4)
- Mycket bra upplägg på föreläsningarna.» (5 (mycket bra))
- Väldigt duktig och intresserad föreläsare.» (5 (mycket bra))

13. Var räkneövningarna bra?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
8 57%
5 (mycket bra)»6 42%

Genomsnitt: 4.42

- Hoppa de matematiska uträkningarna och koncentrera mer på hur man tänker då man ser problemet och hur man ställer upp randvillkoren. Detta gjordes då vi bad om det. Läraren är mkt bra på att lyssna på vad vi studenter har för önskemål!» (4)

14. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
2 14%
1 7%
5 (Mycket stor)»11 78%

Genomsnitt: 4.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken också viktig. » (4)
- Läraren var väldigt bra på att svara på frågor både på föreläsningar och mail» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.18


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

15. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

14 svarande

Ja»0 0%
Nej»14 100%

Genomsnitt: 2

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

1 (För låg)»1 7%
0 0%
10 71%
2 14%
5 (För hög)»1 7%

Genomsnitt: 3.14

- Kursen hade kunnat gå i ett snabbare tempo, utan att det blivit för jobbigt» (1 (För låg))
- Väldigt lagom. Väldigt gott om tid i slutet att plugga på. Sånt gillas.» (3)
- För att motsvara 3 veckor anser jag att det är för mycket arbete.» (5 (För hög))

17. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt sammarbete»1 7%

Genomsnitt: 4

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- Extremt bra!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

19. Hur bra tycker du läroboken var?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 7%
3 21%
6 42%
5 (mycket bra)»4 28%

Genomsnitt: 3.92

20. Prisvärdhet

Anser du att Läroboken var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

14 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 7%
4 28%
5 35%
5 (mycket prisvärd)»4 28%

Genomsnitt: 3.85

- Lånade boken» (3)

21. Hur bra tycker du räkneövningshäftet Skrift U77 var?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
4 28%
6 42%
5 (mycket bra)»4 28%

Genomsnitt: 4

22. Prisvärdhet

Anser du att Skrift U77 var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

14 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
3 27%
3 27%
5 (mycket prisvärd)»5 45%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 4.18

- fick den av en kompis» (Köpte inte boken)

23. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
5 38%
4 30%
5 (Mycket stor)»4 30%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.92


Kommentarsfrågor

24. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

14 svarande

Ja»14 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren!»
- Inlämningsuppgifterna. De gör att man pluggar mer under kursens gång och inte bara inför tentan. »
- Inlämningsuppgifterna och bonuspoängssystemet»
- Inlämningsuppgifterna. Bra att de ger bonuspoäng till tentan.»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett snabbare tempo hade varit bra»
- Gärna mer tid på att hitta randvillkor och liknande och inte lösa det matematiska helt och hållet.»
- Gärna mer uppgifter med matlab hade varit skoj.»
- Mer fokus på förståelsen av uppgifterna och mindre fokus på själva matten i uträkningarna»

27. Övriga kommentarer

- Roligaste kursen hittills!»
- En mycket bra föreläsare»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.13
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från