ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Förberedande sjöingenjörsutbildning, SJO800

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-12 - 2009-07-12
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 75%

Genomsnitt: 3.75

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 75%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 3.25

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 50%
Ganska stor»2 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Arbetsklimat

6. Vad tycker du om mottagande på Chalmers?

- Mycket bra»
- mkt bra»

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 25%
Lagom»3 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

10. Vad tyckte du om praktiken ombord?

- Det va väldigt roligt att få testa livet till sjöss.»
- Jag tyckte praktiken gav väldigt mycket. Att man fick chansen att verkligen få ett inblick för det skulle kunna vara att va sjöingenjör. Men också att man lårde sig kunskaps mässigt mycket mer tycker jag när man väl va på båten jämnfört med att sitta i en lärosal. Är tacksam för den tiden jag fick vara ombord.»
- Bra praktiska erfarenheter. Dock bristfällig undervisning ombord, samt att synkroniseringen mellan undervisningen i land och den till sjöss inte var helt lyckad.»
- fyllde sin funktion»


Sammanfattande frågor

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 50%
Mycket gott»2 50%

Genomsnitt: 4.5

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- båt resan.»
- Tiden till sjöss.»
- De små klasserna, längden på kursen, simularorn»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ingenting.»
- Kanske mer tid åt motorlabbet och mindre på simulatorerna.»
- undervisningen till sjöss samt i viss mån kurslitteraturen. »

14. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från