ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 08/09 Geodesi, LBT131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-12 - 2009-09-30
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda avvägningsinstrument, laserinstrument, totalstationer och fältdatorer.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 52%
Mycket bra»18 47%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.47

- Bra praktik, lite snabb genomgång på teorin...» (Ganska bra)
- Gamla instrument. Vad används på arbetsplatser? Kan vi använda dessa?» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa fätdatorprogrammet Geodos och cadprogrammet Topocad.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»32 86%
Mycket bra»5 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.13

- Har inte använt något av dessa, utan istället programet i Tribledatorerna samt Civil 3D» (Ganska bra)
- Då vi använt oss av Topocad utan civil 3d så har vi ej lärt oss det. Geodos i viss mån då vi vid flera tillfällen använt oss av en Trimble totalstation med annan, dock bättre, programvara.» (Ganska bra)
- Igen lite snål teori.» (Ganska bra)
- Antar att ni menar Civil3D istället för Topocad...» (Ganska bra)
- Geodos och Topocad användes ej. AutoCAD Civil var programmet som användes. Hade önskat mer undervisning i detta!» (Vet ej)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna planera en inmätning resp. en utsättning och från digital information skapa erforderliga utgångspunkter för mätning.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»19 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna verkställa stationsetableringar, mäta in och överföra mätdata digitalt till Topocod och i programmet skapa ett projekteringsunderlag.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»17 44%
Mycket bra»19 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.44

- AutoCAD användes och undervisningen i detta var bristfällig. Att tillägga var dock att detta även berodde på problem med överföring av mella instrument och dator. Stationsetablering och inmätning fungerade bra!» (Ganska dåligt)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna rita in utsättningsobjekt och framställa ett digitalt utsättningsunderlag.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

- bra»
- jag kommer inte länger ihåg hur man gör, så kanske sådär...»
- Mycket bra.»
- Ganska bra. Mer övning hade nog inte skadat.»
- bra»
- Skulle behövas en bättre genomgång av programmet Civil 3D.»
- ja, men handledning under bearbetandet i topocad hade underlättat.»
- Ganska dåligt»
- Ganska dåligt, dålig hjälp att förstå vissa delar av programmet»
- Bra»
- Ganska bra»
- Ganska bra.»
- ganska bra»
- På ett bra sätt!»
- Självinlärning»
- bra»
- Bra»
- jätte bra»
- Bra!»
- Ganska bra»
- Det har varit bra och lärofyllt:D»
- Ganska bra, vi har genomfört det.»
- Helt okej!»
- mycket bra»
- Snabb kurs i Topocad/civil 3d. Används detta på arbetsplatsrena?»
- Mycket bra måste jag säga.»
- Genom övningar och genomgångar i datorsal.»
- OK»
- Ok»
- Mycket bra»
- Ja»

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten kunna föra över utsättningsdata till fältdator/mätinstrument och verkställa en utsättning.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

- bra»
- kommer inte ihåg detta heller»
- Mycket bra, skulle dock underlätta om det fanns en dator extra då det uppstod köbildning vid labbet.»
- Ja.»
- bra»
- Bra, det var kartan som var svår att göra.»
- ja»
- Ganska bra»
- inte uppfyllt, fungerade dåligt»
- Bra»
- Bra»
- Ganska bra.»
- ganska bra»
- På ett bra sätt!»
- Genom pappersinstruktioner»
- japp»
- bra»
- Bra»
- jätte bra»
- Mycket bra»
- Även om jag gjorde det bara två gånger eller nåt sånt så lärde jag mig det och det sitter kvar i hjärnan,)»
- Ganska bra, vi har genomfört det.»
- Helt okej!»
- bra»
- mycket bra»
- Oftast endast en person i gruppen som gjorde detta. Fick aldrig riktigt grepp om det.»
- Lite krångligare då handdatorn och cad programmet egentligen inte kan kommunicera med varandra.»
- På övningar»
- OK»
- Ok»
- Bra, mycket att komma ihåg bara med lite träning!»
- JA»

7. Lärandemål 7

Efter avslutad kurs ska studenten kunna beskriva olika system för GPS-mätning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

- så där»
- helt okej»
- Ganska bra.»
- Ja.»
- ganska bra»
- Kort och snabbt men alldeles lagom för denna kurs.»
- ja»
- Mycket bra»
- ganska bra»
- Mycket bra»
- bra»
- Någorlunda bra.»
- Självstudier i kompendium»
- ja»
- sådär»
- Bra»
- jätte bra»
- Ganska bra. Har inte varit jättemycket fokus på GPS-system»
- Ganska bra»
- Helt okej!»
- bra»
- mycket bra»
- Att lära sig namnen på de olika GPS-mätningarna var inte så svårt. Men att lära sig hur de fungerar var svårare...»
- Bra»
- Teoretiskt prov samt övningar.»
-
- Ok, fick inte öva så mycket.»
- Mycket bra»
- Ganska bra. Det är inte direkt relevant för det vi kommer att arbeta med..»

8. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 19%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 58%

Genomsnitt: 3.16

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 9%

Genomsnitt: 2.09

- Rimliga krav dock inte tillräckligt med tid under kursen för att tillgodogöra sig alla kraven» (Nej, målen är för högt ställda)
- det känndes som en väldigt stor kurs men den var väldigt liten..kunde vart på 7.5 HP ist men det är bara nåt jag reagerade över.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Åtminstone när det gäller de äldre mätinstrumenten då dessa var fruktansvärt orättvisa jämfört med de lite nyare och mer avancerade när det gäller att visa korrekt mätdata» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 30%
Ja, i hög grad»23 69%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Den muntliga tentamen var kanske i enklaste laget, men i förhållande till antalet poäng och den tid det tog att göra mätövningarna var det bra» (I viss utsträckning)
- Avvägningen var ett dåligt test som beror mycket på tur. Dessutom så har det ganska lite anknytning till arbetslivet eftersom få företag använder detta. Att lägga ner så mycket tid på en så liten sak är dåligt..» (I viss utsträckning)
- Plus för muntlig dugga då man läser på bättre än jämfört med skriftlig tenta.» (Ja, i hög grad)
- framförallt examinationsövningarna» (Ja, i hög grad)
- Genom dugga och mycket övning, övning uppskattas!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»13 34%
Mycket stor»12 31%

Genomsnitt: 2.89

- Genomgångarna var bara röriga, lättare att lära sig genom att läsa boken. För få assistenter ute på övningarna. och för många elever i varje mätgrupp» (Mycket liten)
- Mycket fick man ta reda på själv och testa sig fram.» (Ganska liten)
- Svårt att få hjälp.» (Ganska liten)
- Detta är en mest praktisk kurs som måste drillas» (Ganska liten)
- Lite tydligare instruktioner och genomgångar innan övningarna hade inte varit fel.» (Ganska stor)
- Den praktiska delen har varit stor, den teoretiska delen (som var mkt liten) hade inte så stor betydelse.» (Ganska stor)
- föreläsningarna gav inte mycket. detta är ett praktiskt ämne så man lärde sig av att gå ut och testa. » (Ganska stor)
- Övningstillfällena ger otroligt mycket och det är bra att ha en liten föreläsning före som förklarar lite. Detta gör att övningen kan flyta på lite smidigare.» (Mycket stor)
- Endast de praktiska övningarna. Lektionerna sa inte något som man inte kunde läsa in i kompendiet.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»14 36%
Ganska stor»15 39%
Mycket stor»9 23%

Genomsnitt: 2.86

- Köpte inte någon kurslitteratur.» (Ganska liten)
- Ganska luddigt material, bland annat pga att flera instrument användes som krävde olika genomgångar.» (Ganska liten)
- Lärde sig mest på praktik.» (Ganska liten)
- Kompendiet var inte uppdaterat för de nya instrumenten. Dessutom så visste Leif inte hur dessa skulle användas utan man fick fråga mikael.» (Ganska liten)
- Bra för att få en genomgång av hela ämnet. Dock inga fördjupande kunskaper.» (Ganska stor)
- Den teoretiska duggan hade inte gått att klara av utan kurslitteraturen.» (Ganska stor)
- Väldigt vettig kurslitteratur, samt väldigt prisvänlig.» (Mycket stor)
- se ovan» (Mycket stor)

13. Ni har gjort ett antal mätövningar och några övningar i datasal. Är det någon av övningarna som det bör läggas mer tid på och i så fall vilken?

- nej»
- Datasalen»
- nej»
- Övningarna i datasal bör få mer tid»
- Nej, bra genomgångar av övningsledarna.»
- Mer på övningarna i datorsal så att man fick bättre övning i att skapa projekteringsunderlag av inmätningarna samt gärna tydligare instruktioner till dessa övningar.»
- Lite mer civil3d hade inte skadat annars är det bra.»
- Bra med praktiska mätövningar, i datorsalen behövs mer teori och hjälpmöjlighet.»
- bearbetning i cad»
- Fördelningen har varit bra dock kunde det lagts mer tid på samtliga moment»
- nej. bra uppdelning.»
- Jag anser att man bör ha lite mer inplanerad tid i datasal med övningar.»
- Nej fördelningaen är bra»
- Övningen i datasal. Cad programmet arbetade vi endast med vid ett tillfälle och det kändes inte riktigt tillräckligt för att kunna genomföra den egna uppgiften sedan. Om man körde fast fanns det dessutom ingen att fråga om hjälp.»
- nej»
- Nej.»
- Bättre undervisning i Cadprogrammen.»
- eventuellt gps»
- Tiden var bra disponerad»
- bristande material tillgång, exempel handdatorn..»
- Jag tycker att de var en bra fördelning.»
- Nej, snarare mindre tid»
- Jag tycker att upplägget var till min belåtenhet:D»
- Jag känner att jag skulle behövt mer tid framför datorn. Man kan inte lära sig ett program på en dag. Vi hade två övningar i datorsalen och dessa bör helst inte läggas direkt efter varandra. Man blir alldeleds för okoncentrerad.»
- I datasal behövs mer tid läggas, mer övning där tack! I övrigt ganska bra tid till övningarna utomhus, man lärde sig mer än man trodde att man skulle göra på dessa, vilket märktes under eximinations övningarna.»
- Nej, det var gott om tid för alla moment.»
- Topocad»
- Tyckte det var bra.»

14. Är det någon av mätövningarna eller övningarna i datasal det bör läggas mindre tid på och i så fall vilken?

- nej»
- nej»
- Nej.»
- Se svar ovan.»
-
- inmätningen, det genomsyrade de flesta övningar, så man behöver inte lägga så mycket tid på det i början och göra i princip samma sak flera lektioner.»
- Nej»
- Nej»
- Det kanske inte hade behövts så lång tid för att lära sig inmätning. Två hela eftermiddagar blev lite enformigt och för min del hade hälften av tiden räckt.»
- nej»
- Nej.»
- nej»
- Jag tycker det lades lite mycket tid på alla övningar. »
- inte vad jag tycker eller tänker på just nu...»
- Nej, det var bra som det var.»
- Avvägning. Hade räckt att avväga en kortare sträcka. Dessutom var kraven för godkännande för hårt satta då säkerligen 95% av alla felmätningar var slarvfel.»
- Avvägningen borde inte ta en så stor plats då den är föråldrad.»

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»18 47%

Genomsnitt: 3.44

- Det gick inte att maila in sina resultat.» (Ganska dåligt)
- Gamla sketinstrument som borde pensionerats för 10 år sedan!» (Ganska bra)
- Bra kommunikation med Leif genom mail!! Fungerar bra med massmail till klassen. Leif har även gjort ett stort jobb med att anpassa kursen till individer, om man fått förhinder till en övning har han alltid tillgodosett ett annat tillfälle då man kan ta igen informationen, stort tack för det!!» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»28 73%
Hög»7 18%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.18

- muntliga tentan var svår att bedöma hur svår den skulle vara, berodde mycket på dåligt kusrmaterial» (Lagom)
- Blev lite stressigt med mätexaminationerna i slutet då dem tar ganska mycket tid.» (Lagom)
- Om man planerar väl =)» (Lagom)
- jag tycker examinationerna var onödiga. jag tycker man borde vara hårdare på kraven för godkända övningar istället så man slipper göra examinationer också.» (Hög)
- Många examinationsövningar men ändå okej belastning.» (Hög)
- det var något för hög arbetsbelastning. fanns inte mycket tid att lägga på övriga kurser. men går nog inte att göra på annat sätt om samtliga mål ska uppfyllas. » (Hög)
- I förhållande till hur många poäng det handlade om. » (Hög)
- Långa dagar och det blev mycket när examinationerna hopade sig mot slutet. » (Hög)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 10%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»18 47%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.42

- Leif får visa sig mer ibland.» (Ganska dåliga)
- Svårt att få hjälp ibland, beror bland annat på att flera olika instrument användes. Mitt tips är att hyra in kunnigt branch folk som kan hjälpa till under övningarana, skulle öka kursens status markant!» (Ganska dåliga)
- För få hjälpredare p så många personer.» (Ganska dåliga)
- Bortsett från när det gällde att rita sin karta. Då fanns ingen möjlighet till hjälp.» (Ganska bra)
- Bra med övningsledare från årskurs 3 o d.» (Mycket bra)
- Bra med studenter från tidigare år på mätövningarna» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 7%
Mycket bra»34 89%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

- Men som sagt mindre grupper skulle vara ett önskemål. Högst tre stycken. Är man fyra blir alltid en eller två stående bredvid utan att göra något. Och visst alla ska göra allt står det i övningarna, men fryser man och det regnar skiter man blankt i det.» (Mycket bra)

19. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»24 63%
Hög»12 31%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.34


Önskade åtgärder

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- vet ej»
- Allt som allt är bra, men främst bör muntan finnas kvar.»
- Bra med mycket praktiska moment. Ta ej bort det!»
- Mycket mätövningar. Muntlig examination.»
- Överlag har kursen varit bra»
- att man får prova olika instrument, men vet aldrig vad man stöter på sen..»
- Upplägget med först övningar och sen examinationer.»
- Det mesta»
- Assistenter på övningarna»
- har inget att tillägga»
- Det är positivt att få göra något praktiskt. »
- Alla mätövningar och genomgångarna innan, de var lärorika.»
- Övningarna! Dessa är väldigt viktiga i denna kurs.»
- Flexibiliteten»
- det bra vädret»
- Leif, det är en trevlig herre.»
- polygontågsövningen vilken i hög grad testade vår noggranhet och skicklighet i våra mätningar. Avvägningen pga samma orsaker.»
- De praktiska övningarna med totalstationerna.»
- Mätövningarna»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var lite krånglit när det var så många olika mätinstrumment, men antar att skolan inte har resurser.»
- inga examinationer utan att man istället blir godkänd direkt på övningstillfällena. om man där inte blir godkänd kan man ju göra en extra gång istället..»
- Möjligtvis utvidga kursen då det är ett brett område.»
- Lite mer inplanerade kurstimmar för att lära sig framställning av kartmaterial av sina inmätningsdata.»
- Tydligare teori.»
- Mer tid bör läggas på att lära sig skapa underlag för utsättning»
- lärares kunskap om data programmet och överföring mellan stationär- och handdator »
- Mer instruktioner till de olika utrustningarna då det var förvirrande när man fick en ny modell.»
- Föreläsningen som Trimble hade kunde varit mer allmän och mindre reklam för just deras produkter»
- Förklara mer i förväg hur instrumenten används och vad syftet med övningen är. »
- Nya instrument»
- har inget att tillägga»
- Undervisningen i AutoCAD. Övningsledarna får gärna vara bransch kunnigt folk som jobbar med mätning till vardags istället för gammla elever som jobbat med mätning på tex sommarjobb.»
- skippa de regniga dagarna»
- Större tydlighet kring examinationerna och hur dessa går till tidigare i kursen. Samt hur man ska gå tillväga för att göra dessa, så man iaf har möjligheten att göra de tidigare. Skaffa nya instrument! eller ge alla samma möjligheter på examinationerna (likadana instrument)!»
- Inget, det var bra så som det var.»
- Mer tid till att jobba med topocad.»
- Har aldrig tyckt om metoden att förhöra folk genom muntliga duggor/tentor. »
- Mer tid åt cad lektionerna»
- Avvägningen och sättet att examinera.»


Övriga kommentarer

22. Övriga kommentarer

- Denna kursen är en utav de bättre kurser jag har läst på Chalmers, och då är det en del.»
- Leif är en suverän lärare»
- Jag tycker kursen i stort är lite tafatt och jag vet inte hur stor användning jag skulle ha av den även om jag skulle jobba just med mätinstrument. Jag tror att om man gör det så är det något man lär sig på en praktikdag i princip. Jag tycker det tog mycket tid som man skulle kunna använt till något bättre speciellt de sista övningarna som låg veckan innan tentaveckan. Annars tycker jag att kursen höll det den lovade. »
- Håll samma gruppindelning i alla kurser så slipper det krocka så mycket!»
- Bra lärare, och lärarstudenter. Mycket bra föreläsning av killen från autodesk!»
- Bra kurs!»
- Muntan var aldeles för lätt även folk som inte kunde något blev hjälpta så de klarade den första gången. »


Kursutvärderingssystem från