ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Rum och geometri - ARK100 vt2009, ARK100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-09-11 - 2009-09-30
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 8%
Kontaktperson: Magnus Persson (Arkitektur)»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna?

3 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 33%
Ja, det framgick ganska bra»2 66%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Det var irriterande mycket kompletteringar på alla uppgifter. Dessa hade kunnat undvikas om lärarna istället hade berättat vad det ville.» (Ganska dåligt)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att förstå, beskriva och använda grundläggande begrepp inom plan- och rymdgeometri för att uttrycka och utforska mönster, symmetrier, strukturer och former.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 66%
Bra»1 33%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Vi har visserligen utökat vår förståelse för ovan nämnda begrepp, men vi har inte fått möjlighet att använda dem till något praktiskt som har med arkitektur att göra. Jag tror fortfarande att flera studenter inte förstår varför vi lärde oss dessa ting.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att förstå hur ljus, luft och ljud påverkas av rumsgeometrin utifrån fysikaliska fenomen som vågrörelsens reflektion, diffusion och absorption samt luftens strömning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 100%
Ganska bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det känns som om mina kunskaper inom dessa områden till mestadels bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter. Under kursens gång har vi egentligen bara arbetat med ljus. Vad hände med luft och ljud?» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att arkitektoniskt gestalta ett mindre byggnadsverk med hjälp av 2D-, 3D- och flerdimensionella gestaltningsmetoder/verktyg.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Bra»2 66%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Det är irriterande att vi ombeds använda autocad utan att få all information som behövs. T.ex. hur vi handskas med linjetjocklekar. Dessutom så är det löjligt mycket kompletteringar som hade kunnat undvikas om lärarna skulle kommunicerat vad som efterfrågades.» (Bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att arkitektoniskt gestalta vertikal kommunikation utifrån bekvämlighet och representativitet samt samhällets krav på tillgänglighet och säkerhet. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Bra»2 66%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.66

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att presentera förslaget i modell och utställning. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

3 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 66%
Bra»0 0%
Mycket bra»1 33%

Genomsnitt: 3.66

- Det framgick inte hur vi skulle göra modellen.» (Ganska bra)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Geometridelen motsvarar knappast 1,5 poäng i förhållande till de andra delarna. Det var väldigt höga krav på geometridelarna utan att vi egentligen kunde få någon vettig hjälp. Vi har varken fått något bra material eller tillräckliga föreläsningar för att kunna klara av geometritentamen. Vissa delar i geometridelen är fortfarande ett stort mysterium för mig.»
- Kraven från lärarna var skyhöga med uppgifter som hade alldeles för kort tid att göras och det förväntades att man skulle jobba med dessa på kvällstid. Vilket man inte alltid kan då man enligt schema bara går till fem och inte åtta.»
- Kändes som en ganska krävande kurs eftersom den innefattade både arkitektoniska övningar och matematiska bevis, vilka båda tar lång tid att lösa. Dessutom ett projekt och en studieresa på det, kändes som mer än 7.5 hp. »

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

3 svarande

Mycket dålig»1 33%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»1 33%
Bra»1 33%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Det är en oorganiserad kurs med många moment som känns meningslösa. Dessutom så kommunicerar inte lärarna med varandra eller med studenterna. Kursen pågår fram till sommaren - då vill man att kursen skall vara över. Men med kursens uppläggning som vilar på att alla ska komplettera så är inte det möjligt. Det borde vara möjligt (det borde finnas studenter som gör det) att göra rätt från början.» (Mycket dålig)

9. Tyckte du att du hade nytta av geometriföreläsningarna i dina förberedelser till provet?

3 svarande

Ja, definitivt.»0 0%
Ja, något.»2 66%
Kanske ...»0 0%
Nej, praktiskt taget inte.»1 33%

Genomsnitt: 2.66

- De skulle ha varit lite bättre för att få större insikt.» (Ja, något.)
- I kombination med gamla tentor.» (Ja, något.)
- Jag klarade tentamen eftersom jag råkar ha ett visst intresse för geometri. De klasskamrater som inte har det intresset det hade heller inte möjlighet att få det under kursens gång. Man blir mer eller mindre avskräckt från att hålla på med geometri.» (Nej, praktiskt taget inte.)

10. Tyckte du att du hade nytta av föreläsningarna (om brand, trappor etc) i ditt projekt?

3 svarande

Ja, definitivt.»3 100%
Ja, något.»0 0%
Kanske ...»0 0%
Nej, praktiskt taget inte.»0 0%

Genomsnitt: 1

11. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»3 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 4

- Jag hade dock velat ha mer kritik på hur jag skulle göra ritningar, sektioner och annat dylikt för att slippa komplettera dessa. Dessutom så hade jag velat ha en mellankritik.» (Bra)

12. Vilket av nedanstående förslag passar bäst in på studieresan till Turin?

3 svarande

Rolig och givande»2 66%
Rolig men ganska onödig»0 0%
Trist fast nyttig»0 0%
Trist och onödig»0 0%
Inget av förslagen ovan»0 0%
Jag följde inte med på resan»1 33%

Genomsnitt: 2.66

- Men skulle gärna besökt och kollat noggrannare på fler byggnader i Turin. » (Rolig och givande)

13. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Tag upplägget för hur vi lärde oss om brandutrymning och applicera det på flera områden. Det var roligt med trappfokus. Det var roligt att kombinera stadsplanering med garaget. Viktor Kowalski bör var en av kritikerna. Bra att handledaren inte kritiserar sina studenter.»
- Vet inte...»
- Specialföreläsningarna om brand, konstruktion m.m., projektet och studieresan. »

14. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Tänk igenom alla dagslaborationer. De flesta gav ingenting. Hade de gjorts på rätt sätt hade det kanske varit bra. Skaffa fram möjlighet till vettigt kursmaterial i geometri. Studenterna borde använda geometri i projektet. Strunta i tentamen och låt istället någon utvärdera geometrin i projektet. Det är väldigt viktigt att lärarna kommunicerar mellan varandra och studenterna. De olika lärarna bör inte ge samma uppgifter flera gånger. Det skall finnas studenter som slutför kursen på utsatt datum. Alla skall inte behöva komplettera - då är det kursen som är fel! Tag upplägget för hur vi lärde oss om brandutrymning och applicera det på flera områden. Studenterna vill möta inspirerande personligheter.»
- Det kanske går att sålla bort lite av uppgifterna för att få större behållning av dem. Till exempel kuben och andra småuppgifter som inte gav så mycket.»
- Skulle vilja ha ett ännu tydligare samband mellan geometrin och hur man kan tillämpa det i projektet. Roligt att lära sig mer om hur man matematiskt kan bygga upp perspektiv. Skulle vilja haft tydligare besked om hur brandskissen skulle läggas upp och också tydligare direktiv om ventilationen. »Kursutvärderingssystem från