ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering - Objektorienterad programmering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-21 - 2007-12-01
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

6 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 16%
Bra»5 83%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kom in lit esent i det så det kan ha varit därför...» (Mindre bra)
- Detalj: maillistan till deltagarna verkade inte nå alla , kanske delvis för att det tillkom och föll bort deltagare under tiden. » (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.83


Under kursen

2. Vad tycker du om kursen som helhet?

Ge ditt samlade omdöme om kursen och ev. övergripande kommentarer.

6 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 16%
Bra»4 66%
Mycket bra»1 16%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade gärna sett mer föreläsnig och mindre grupparbete. Detta var dock något vi ville ha från vår sida, så inget jag kan belasta kursen med.» (Mindre bra)
- Översiktskurs inom flera olika delar var bra, men antagligen hade de olika kursledarna behövt samordna sina delar lite bättre. » (Bra)
- Den följer ju både Rationals och Craig Larmans principer. Detta fungerar ju i praktiken.» (Mycket bra)

3. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

6 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»6 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra att ha halvdagar nån gång i veckan, tillexempel en vecka heltidskurs är för intensivt och man tappar fort. Däremot var det synd att den totala kurstiden med uppehåll drog ut över ett år, bättre om den löpt under en termin.» (Bra)

4. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

6 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 16%
Bra»4 66%
Mycket bra»1 16%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dom tre sista tillfällena kunde lika gärna heta "modellbaserad utveckling" eller liknande. Dom två första var mer windows-programmeringsspecifika med liten koppling till dom tre sista.» (Mindre bra)
- Jag var tyvärr sjuk sista tillfället men jag kunde ju detta sedan tidigare då jag utvecklat många affärssystem.» (Mycket bra)

5. Hur upplevde du föreläsningarna i allmännhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

6 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»6 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man kanske borde tagit med lite mer kravarbete eftersom det är ofta där det brister. Kanske lite mer av användarfall-realiseringar så man förstår hur krav och design hänger ihop men samtidigt var ju detta en crash course så jag skulle vilja ha mer tid, minst 5 kanske 7-8 kurs-tillfällen.» (Bra)
- Varierade mellan föreläsare.» (Bra)

6. Vad tyckte du om kursinnehållet?

6 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 33%
Bra»4 66%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag förväntade mig en kurs om objektorienterad programmering. Istället var det splittrat innehåll. Dom tre sista tillfällena kunde lika gärna heta "modellbaserad utveckling" eller liknande. Dom två första var mer windows-programmeringsspecifika med liten koppling till dom tre sista.» (Mindre bra)
- Mer av användarfall-realiseringar som föregående svar.» (Bra)
- Någon föreläsning om UML-notation hade kunnat få plats, medan tex föreläsningen om exeptionhantering i c++ (visserligen intressant och bra) kändes väldigt specialicerad och lösryckt från resten. » (Bra)
- De sista delarna var de bästa med först föreläsningen och sedan övningen.» (Bra)

7. Vad tyckte du om det case som användes i sista delen av kursen?

6 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 16%
Bra»4 66%
Mycket bra»1 16%

Genomsnitt: 3

- Lite för löst formulerat, bra med allmän diskussion men svårt att dra några direkta lärdomar av. » (Mindre bra)
- Jag är inte så van vid tekniska system så det var bra utifrån mitt perspektiv.» (Bra)
- Bra att det var knutet till det man höll på med lite. » (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.93


Efter kursen

8. Av det som presenterades under kursen har jag känslan av att så här många %:

Summan av de tre allternativen skall vara 100 %.

Matrisfråga

- Varierande förkunskaper och bakgrund för kursdeltagarna - en del var självklart för vissa men helt nytt för andra. Inte lätt att göra något åt.»
- Var inte med på de två första tillfällena.»

Inte varit något nytt för mig
6 svarande

0 %»0 0%
10 %»0 0%
20 %»0 0%
30 %»1 16%
40 %»1 16%
50 %»0 0%
60 %»2 33%
70 %»1 16%
80 %»0 0%
90 %»1 16%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 6.83

Lyft min kunskapsnivå
6 svarande

0 %»0 0%
10 %»1 16%
20 %»1 16%
30 %»1 16%
40 %»1 16%
50 %»1 16%
60 %»0 0%
70 %»1 16%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 4.66

Varit obegripligt och som jag inte kunnat tillägna mig
5 svarande

0 %»3 60%
10 %»2 40%
20 %»0 0%
30 %»0 0%
40 %»0 0%
50 %»0 0%
60 %»0 0%
70 %»0 0%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 1.4

9. Svara på följande:

Matrisfråga

- Den bör var längre (fler kurstillfällen) se kommentar ovan. Kravdriven arkitektur är ju viktigt att få med som helhet.»
- Hemuppgifterna som fanns i början (c++)delen av kursen hade varit nyttiga att kunna ta sig tid att göra ordentligt. De var lite för stora för att det skulle gå riktigt bra. »
- Dom tre sista tillfällens skulle jag kunna rekommendera till andra i min situation, men med tydligare information om vad dom handlar om.»

Är du nöjd med dina egna insatser?
6 svarande

Ja»4 66%
Nej»2 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
6 svarande

Ja»4 100%
Nej»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
6 svarande

Ja»2 33%
Nej»4 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
6 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.31


Övrigt

10. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

6 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 66%
Mycket bra»2 33%

Genomsnitt: 3.33

- Chalmers borde se till att ingångar till lokalerna är öppna när man kommer på morgonen även om det är höstlov/tentavecka... :)» (Bra)

11. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

6 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 66%
Mycket bra»2 33%

Genomsnitt: 3.33

- "arrangemang"? Syftas det på fikat då eller?» (Bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.36
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från