ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-2 Matematisk analys IT, MVE045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-15 - 2007-11-04
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»5 15%
Cirka 20 timmar»10 31%
Cirka 25 timmar»8 25%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»5 15%

Genomsnitt: 2.81

- Jag försöker läsa på egen hand och beräknade inte bli färdig med kursen under LP1. Arbetar samtidigt på heltid.» (Högst 15 timmar)
- har aldrig lagt så mkt tid på en kurs eller i ett ämne tidigare, varken på chalmers eller gymnasiet.» (Minst 35 timmar)
- Mycket plugg behövs för att klara kursen» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»3 9%
25%»2 6%
50%»4 12%
75%»9 28%
100%»14 43%

Genomsnitt: 3.9

- Läraren proppade in för mycket varje gång, svårt att hänga med och anteckna.» (25%)
- Deltog ej i ett antal föreläsningar och några övningar.» (50%)
- morgonföreläsningarna var jobbiga att gå upp till.. tyvärr» (75%)
- inte 100% men 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 41%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 9%

Genomsnitt: 2.19

- finns de och isf var? » (Jag har inte sett/läst målen)
- Har ej sett till några.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kurskraven ofullständiga på hemsidan» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen säger att man ska kunna hantera MATLAB, vilket inte ingår i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»12 50%
Nej, målen är för högt ställda»11 45%

Genomsnitt: 2.41

- Vilka mål?» (?)
- Målen verkade rimliga på pappret, men i verkligheten var det lite annorlunda.» (Ja, målen verkar rimliga)
- se ovan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- jag har kämpat mest med denna kursen och klarat mig sämst på den, går inte riktigt ihop?» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»3 11%
I viss utsträckning»8 30%
Ja, i hög grad»5 19%
Vet ej/har inte examinerats än»10 38%

Genomsnitt: 2.84

- skojar du? tentan var helt mongo! jag har som sagt aldrig lagt ner så mkt tid på en kurs tidigare och jag tror inte att det finns en chans what so ever att jag klarade tentan. då har jag ändå räknat alla rekomenderade uppgifter och verkligen försökt förstå, gjort övningstentor etc. ingen jag pratat med tror heller att de tror att de klarat den. bör tilläggas.» (Nej, inte alls)
- den var för svår» (Nej, inte alls)
- Tentafrågornas svårighet var förutom i vissa få fall mycket svårare än de vi fått erfara.» (Nej, inte alls)
- Har inte sett målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vet ej» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»5 15%
Ganska liten»11 34%
Ganska stor»10 31%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.53

- Jag var med på ett par föreläsningar och jahg tycker att du föreläser mycket bra» (Mycket liten)
- fattar mer av att läsa boken. tur att man läste grunderna till det här på gymnasiet för inte så länge sen.» (Ganska liten)
- undervisningen i sig är bra, men är mer i grundnivå, och väldigt långt bort ifrån tentafrågornas nivå.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var underbara, förutom att det är svårt att sätta sig in i bevis från början ifall man aldrig har hört talas om tekniken innan. Ett enkelt exempel först skulle vara till hjälp, speciellt om man inte förstår kursboken tillräckligt snabbt för att sätta sig in i ämnet innan föreläsningen.» (Ganska stor)
- Pedagogiken var ok. Men ibland kunde föreläsaren sväva iväg och gå igenom saker vi inte skulle kunna. Överdrivet mycket repetition genom hela kursen.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»12 37%

Genomsnitt: 3.21

- Jag lånade två böcker på biblioteket som jag läst parallellt - vet inte men tror att de ligger i ungefär mittfåran av kursens satta mål och grad av tyngd i ämnet.» (Mycket liten)
- Se tidigare kommentarer även här.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen hoppar över flera steg i beskrivningen av nya och okända saker. Formelsamlingen Beta är alltid lika rolig att läsa i, även om man inte pluggar.» (Ganska stor)
- Mycket bra bok, pedagogisk och förklarande» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- skapar förståelse.» (Mycket stor)
- Har till stor del studerat via boken.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»5 15%

Genomsnitt: 2.87

- Skriv ner alla uppgifter på en gång, inte för varje vecka en vecka i taget» (Ganska dåligt)
- Skulle vilja ha mer tentor att träna på. Kanske någon sammanfattning av kursen som jag sett på tidigare år.» (Ganska dåligt)
- Har bara hämtat uppgifter och övningstentor därifrån och det har fungerat bra.» (Ganska bra)
- har inte använt ngt så jag kan inte uttala mig.» (Ganska bra)
- Lite förvirrande kurshemsida, med en del inaktuella uppgifter.» (Ganska bra)
- Bra sidhänvisningar och uppgifter» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»7 21%
Har ej sökt hjälp»7 21%

Genomsnitt: 3.43

- alltså, jag "vågade" fråga en gång, men då jag inte försod svaret trots att jag frågade igen så sket jag i det. på föreläsningar vågar man inte fråga alls eftersom det kändes som att man blev relativt dumförklarad om man inte förstod ngt som föreläsaren tyckte var självklart.» (Mycket dåliga)
- En i klassen frågade om det var möjligt att gå igenom differentialekvationer en gång lite tvärt, föreläsaren svarade med att det var en för enkel fråga som inte borde tas på föreläsningstid.» (Ganska dåliga)
- Det fanns bara en hjälplärare på övningarna!» (Ganska bra)
- Kumlin var duktig på att svara på frågor om man hade några i pausen. Han förklarade saker som jag fann kluriga» (Mycket bra)
- Antingen följde jag med under hela förklaringen, eller så förstod jag så lite att jag inte visste vad jag skulle fråga om.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»17 53%
Har ej sökt samarbete»5 15%

Genomsnitt: 3.84

- På tok för pratigt, och ibland problem med motivationen, men det löste jag genom att arbeta självständigt.» (Ganska bra)
- funkar fint. har pluggat i grupp.» (Mycket bra)
- Folk studerar tillsammans i grupprum och hjälper varandra. Man skäms inte om det är något man inte förstår, alla är hjälpsamma» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»5 15%
Hög»14 43%
För hög»10 31%

Genomsnitt: 3.93

- Ganska lätt mattekurs. Iaf den lättaste hittills. Så man hade nog kunnat skruva upp tempot mera.» (Låg)
- Svårt att hänga med när man läser annan kurs paralellt» (Hög)
- Många delar som ingår, mycket svår tenta.» (Hög)
- För hög belastning för att lära sig alla moment i kursen. Nu fokuserar åtminstone jag på att klara tentan istället för att nå djupare insikter.» (För hög)
- som sagt. aldrig lagt ner så mkt tid tidigare. den andra kursen hade man inte tid till.» (För hög)
- 7 veckor 3 dagar matte, 2 dagar SEF» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»6 19%
Hög»17 54%
För hög»6 19%

Genomsnitt: 3.83

- mycket högre i slutet, men det var förväntat.» (Lagom)
- Hög, om man ville hänga med.. detta är en kurs som man måste hänga med i om man vill kalra av» (Hög)
- se ovan.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»7 21%
Godkänt»12 37%
Gott»9 28%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.06

- Det känns som om det relevanta (det som testas på tentan) kommer för sent i perioden, kring lv 5 och 6 och till och med 7. Tycker att man skulle lägga mer tid på detta eftersom det är det kursen går ut på tydligen eftersom tentans innehåll är just detta. » (Dåligt)
- Om man gjort o förstått övningar och genomgångar räcker det inte på långa vägar till ett g i kursen.» (Dåligt)
- När kursen är så svår kanske undervisningen bör fokusera mer på det som man faktiskt måste kunna för att bli godkänd, och mindre på bevis och annan fördjupning som ej behövs för att förstå eller kunna tillämpa det som kursen handlar om.» (Dåligt)
- alltså, matten är kul. men föreläsaren sämre och tentan får man mardrömmar av.» (Godkänt)
- kursen i sig var bra» (Godkänt)
- kursen är bra men dock känns det som att det finns för många moment. » (Gott)
- Bra ok kul kurs!» (Gott)
- Bra kurs, man lär sig mycket men tyvärr är den alldeles för svår (iallafall examinationen)» (Gott)
- Svårt att säga då jag haft distraktioner utanför chalmers som påverkat min studiesituation. Jag upplever kursen som typiskt "smör-och-bröd", dvs viktigt att ha inför kommande matematik.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Exempel på föreläsningar, bevisen är nödvändiga, men det blir tydligare med exempel.»
- Läraren»
- Övningstillfällena, bra att få tillfälle att reda ut oklarheter»
- Upplägget av övningar och föreläsningar.»
- Lärarledda övningar»
- kursen. matematisk analys.»
- Innehållet»
- Kursens innehåll»
- Övningstillfällena»
- innehållet»
- duggan, fast fler bonuspoäng hade varit bra.»
- Kurslitteraturen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- jag får intrycket av att målen är för höga/tentan är för svår i förhållande till bokens svårighetsgrad.»
- Tidsplaneringen. Mer regel än undantag att föreläsningar drar över på tid. Dessutom försvann hela repetitionsveckan.»
- Bättre hemsida»
- bättre kursplanering»
- Minimala exempel för att visa nya metoder skulle behövas, som sedan följs upp med bevis och återkoppling till det enklare exemplet. Studieteknik verkar vara ett uppskattat inslag i kurser.»
- Inget att ta upp förutom det jag nämnt ovan.»
- Skriv en tenta som efter det man gått igenom i kursen kan klara!!»
- föreläsaren och tentan.»
- Föreläsaren. Han har helt orimliga krav. Han har ingen känsla för vad studenterna tycker är svårt och ignorerar folk som frågar. För att klara tentan måste man hålla samma nivå för en femma på samma kurs någon annan stans. »
- Tentan (alldeles för svår)»
- Färre föreläsningar, färre bevis på föreläsningarna. Mycket, mycket mer fokus på faktiskt, tentarelevant räknande. Ett förslag är att istället för att ha tre försläsningar och två övningar i veckan ha fem stycken övningar där kanske de första 30-45 minuterna är genomgång och resten räkning på egen hand.»
- Tentans utformning»
- Vissa föreläsningar»
- svårigheten på innehållet»
- lättare tenta, en svårighetsgrad i nivå med föreläsningen/kurrsliteraturen»
- Föreläsaren»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att den grundläggande principen för enkäter ska vara att man svarar anonymt. Därför svarar jag inte på denna enkät, då den kopplas till mig genom en personlig kod som skickades till min e-postadress.»
- Keep up the good work!»
- Det märktes ibland att kursen var barnsligt enkel för Peter, men han tog sig ändå tid att gå igenom allt med glädje. Detta var utan tvekan det bästa med kursen.»
- Mycket besviken på examinationen. Efter att ha gjort tentor från tidigare år kan man snabbt konstatera att årets tenta var inriktad på examinera i första hand klurigheter och trix som läraren ej gåt igenom, för att sedan när man väl löst de, kunna visa det kursen egentligen handlar om.»
- föreläsaren verkar väl snäll och trevlig bla bla bla men har ingen förståelse för att vi kan tycka det är svårt. det är dåligt. dessutom var tentan sjuk. och han drar över på tiden. fast det märks att han fått höra det och försöker bättre sig. det är bra.»
- Byt föreläsare, eller åtminstone nivån på tentorna. »
- Medelkurs, nyttig men svår.. kräver alldeles för mkt tid utöver studierna för att klara»
- I början bestod nästan alla föreläsningar av bevis, och inga exempel. Jag tyckte inte alls om dem, men någon gång i mitten slog det om helt, och de blev plötsligt jättebra. Exempel hela tiden kan vara tröttsamt, men det är så man lär sig bäst tycker jag.»


Kursutvärderingssystem från