ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Kandidatarbete vt09, TIFX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-10 - 2009-07-18
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»


Bakgrundsfrågor

1. Vid vilken institution har du gjort ditt kandidatarbete?*

15 svarande

ARKX01 - Arkitektur»0 0%
BMTX01 - Bygg- och miljöteknik»0 0%
CIUX03 - Tillämpad IT»0 0%
DATX02 - Data- och informationsteknik»0 0%
ENMX02 - Energi och miljö»0 0%
FUFX02 - Fundamental fysik»0 0%
KBTX01 - Kemi- och bioteknik»1 6%
MCCX02 - Mikroteknologi och nanovetenskap»0 0%
MTTX02 - Material- och tillverkningsteknik»0 0%
MVEX01 - Matematiska vetenskaper»0 0%
PPUX03 - Produkt- och produktionsutveckling»0 0%
RRYX02 - Radio- och rymdvetenskap»0 0%
SJOX02 - Sjöfart och marin teknik»0 0%
SSYX02 - Signaler och system»0 0%
TEKX04 - Teknikens ekonomi och organisation»0 0%
TIFX02 - Teknisk fysik»14 93%
TMEX02 - Tillämpad mekanik»0 0%

Genomsnitt: 15.4

2. Hur många har ni varit i er grupp?*

15 svarande

0 0%
3 20%
12 80%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 2.8

3. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

15 svarande

Ja»12 80%
Nej»3 20%

Genomsnitt: 1.2

- Vet dock inte vilka kriterier som ställs för att ett kandidatarbete ska bli tillgängligt som val. en del arbeten verkar inte hålla för en seriös rapport.» (Ja)
- Jag fick mitt tredjeval.» (Nej)
- Nej, fick det jag valde men då det inte riktigt fanns någon specifik uppgift blev det inte som jag tänkt mig. Då ett och samma kandidatarbete kan ha många vitt skilda inriktingar tycker jag det är bättre att man lägger in det som flera olika arbeten så att de som väljer det får syssla med något som de tycker är intressant utan att behöva kompromissa med andra som tycker helt andra saker är intressanta.» (Nej)
- Forst fick jag inget av mina 6 forsta val, till sist fick jag mitt tredje val, som visade sig vara nagot helt annat an tankt.» (Nej)

4. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»5 33%
Jag använde portalen för att få information»14 93%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»3 20%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»4 26%
Jag/vi hade ett eget förslag»1 6%

- Jag valde grupp i efterhand eftersom det verkade mycket intressant» (Jag kontaktade en person direkt på institutionen)


Arbetet i gruppen

5. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Växlande bra»3 20%
Bra»4 26%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- tidvis spretig grupp med kommunikationsproblem. Fast för det mesta gick det jättebra.» (Växlande bra)
- En i gruppen hade lite egen vilja som inte foljde gruppens.» (Bra)

6. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Växlande bra»3 20%
Bra»2 13%
Mycket bra»9 60%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- tillgänglig till viss mån men ingen som helst koll på hur ett kandidatarbete ska gå till och tillförde ingen hjälp med några praktiska detaljer. Kändes som att arbeta gratis för någon. Får handledarna betalt, räknas handledning som undervisning?» (Mindre bra)
- Handledaren var snäll och försökte hjälpa då man undrade något tyvärr var han dock inte speciellt kunnig inom det område som kandidatarbetet handlade om.» (Växlande bra)
- Hade knappt nagra handledningar, och de vi hade var inte speciellt givande.» (Växlande bra)
- Utmärkta handledare med veckovisa möten och hög tillgänglighet.» (Mycket bra)
- Otroligt drivna och engagerade handledare som alltid funnits där som stöd, fantastiskt!» (Mycket bra)

7. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

15 svarande

Ja»3 20%
nej»2 13%
Inget jag kommer på»10 66%

Genomsnitt: 2.46

- Mer kontroll över budgeten, nu hade vi ingen aning om hur mycket vi hade att spendera och vi fick låna det mesta vilket tog mycket dyrbar tid från själva projektet. » (Ja)
- Dålig information om ex. hur många bibliotekstillfällen man skulle gå på, opponering och deadline för denna, tidslogg med mera. Det är mycket förvirring när man gör arbetet på fysik och tillhör kemihuset. Alltså: samlad information där det framgår till vem den riktar sig till.» (Ja)
- tydligar information med hjälp av examinator och handledare om tider, vem som skall få in vad mm. särskilt i början vid planeringsrapport.» (nej)


8. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angiva på hemsidan för kandidatarbete?

Om länken inte fungerar så finns den även här:
http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete

15 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- i stort.» (Ja)
- Lite dalig information vilka institutioner som hade vilka krav och vad som var obligatoriskt.» (Ja)

9. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»8 53%
Vi följde vår utsprungliga tidsplan»3 20%
Det visste vi inte»3 20%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»4 26%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»2 13%

- Halvägs igenom fick vi ändra kurs, men det gick utmärkt. Dock föll det förstås lite utanför ramarna för tidsplanen.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- konstig fråga och svar» ()

10. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

14 svarande

5 h»1 7%
10 h»0 0%
15 h»6 42%
20 h»3 21%
25 h»3 21%
30 h»1 7%
+40 h»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- exakt 200h total» (?)
- 15-20 h/vecka.» (15 h)

11. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

15 svarande

Ja»12 80%
Nej, för att ...»2 13%
Delvis, mest för att ...»1 6%

Genomsnitt: 1.26

- tydlig information om vad som skulle betygsättas och var opposition och dagböcker saknades.» (Nej, för att ...)
- Vi träffade inte våran examinator förräns vi lämnade in slutrapporten » (Nej, för att ...)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.3


Generella kompetenser

12. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

15 svarande

Inte alls»4 26%
Till en viss del»7 46%
Svårt att sätta fingret på»2 13%
Till en stor del»2 13%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»0 0%

Genomsnitt: 2.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns som om detta moment mest är med för att de på fackspråk ska ha något att pyssla med. Jag anser att det var relativt intetsägande moment som mest ställde till problem då det krävde 100% närvaro (för oss stationerade på kemi). » (Inte alls)
- Vi lärde oss inte mycket där som vi inte redan visste eller kunde lära oss bättre av varandra. » (Inte alls)
- fackspråk var bra, informationskompetensen var onödig.» (Till en viss del)
- Sista biblioteksträffen där dom hade korrekturläst rapporten var mycket bra.» (Till en viss del)
- Det var bra även fast det mestadels var småsaker som man lärde sig.» (Till en viss del)
- Begränsad nytta» (Till en viss del)
- lite» (Till en viss del)
- Handledningarna gav bra information om vad som saknades och vad som borde vara med.» (Till en stor del)

13. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»7 46%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»15 100%
Informationskompetens (Biblioteket)»9 60%
Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar)»2 13%
Vetenskapsmetodik: handledning»1 6%
Gruppdynamik: föreläsning»5 33%
Gruppdynamik: gruppövningar»8 53%
Annat:»0 0%

14. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

15 svarande

Totalt:

Ja»1 6%
Nej»8 53%
Det är OK»6 40%

Genomsnitt: 2.33

Fördelat på olika grupper:

Ja: (10 st)
Ja1 10%
Nej4 40%
Det är OK5 50%

Genomsnitt: 2.4

- mycket var onödigt» (Ja)
- handledarna vid fackspråk är väldigt olika och säger olika saker. Tar olika seriöst på vad ett kandidatarbete är.» (Det är OK)

Nej: (5 st)
Ja0 0%
Nej4 80%
Det är OK1 20%

Genomsnitt: 2.2

- För mycket som det är, tar bara onödig tid från projektet utan att tillföra särskilt mycket. BOrde vara valfritt. » (Nej)
- Inte nödvändigtvis, men de kan ju omdisponeras. Vetenskapsmetodik låter mer festligt än de gruppdynamikövningarna som hölls. Det påminde lite om öppna förskolan, tyckte nivån hölls väldigt lågt och förutsatte att ingen någonsin funderat över eller deltagit i ett grupparbete innan.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.13


Arbetets innehåll

15. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

15 svarande

Nej, för att...»2 13%
Ja»9 60%
Delvis ...»4 26%

Genomsnitt: 2.13

- Nej, vi borde nog ha läst en bok om odling av animaliska celler innan för att kunna formulera ett bra experiment. Det är svårt att formulera ett bra experiment om något man inte riktigt vet hur det funkar. » (Nej, för att...)
- Men detta var ju hela poängen med kandidatarbetet» (Nej, för att...)
- Men jag tror inte att alla i gruppen hade det.» (Ja)
- Det man inte visste fick man ju ta reda på, det är väl ändå meningen att man ska lära sig saker menar jag ... » (Delvis ...)
- Det fanns inga krav på förkunskaper vilket jag tycker det borde då vissa av de föreslagna projekt intriktingarna krävde det. Då inte alla i gruppen hade dessa förkunskaper fick arbetet utformades därefter.» (Delvis ...)
- Det var en klar fordel att vara fran teknisk fysik!» (Delvis ...)

16. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

15 svarande

Ja, tack vare ...»12 80%
Nej, för att ...»0 0%
Delvis, mest för att ...»3 20%

Genomsnitt: 1.4

- att vi fick sätta oss in i hur saker som vi inte använt förut fungerar.» (Ja, tack vare ...)
- ... att vi fick "börja om" halvvägs. Det gav oss lite extra eld i baken. Oväntande resultat på nya studieobjekt gav också en hel del huvudbry, jättebra! » (Ja, tack vare ...)
- Att vi fick planera själva hur vi skulle utföra vårt experiment och bygga egen labbutrustning.» (Ja, tack vare ...)
- att vi inte hade någon detaljerad beskrivning av vad vi skulle göra och därför fick mycket att klura på.» (Ja, tack vare ...)
- Vi fick lägga upp arbetet och inriktning själva» (Ja, tack vare ...)
- Mycket bra handledare bra avvägd uppgift» (Ja, tack vare ...)
- tack vare stöd från handledare har vi ständigt utvecklat projektet och lärt oss en massa» (Ja, tack vare ...)
- att vi drivit på det oss själva» (Ja, tack vare ...)
- Har lärt mig mycket om att fortsätta jobba när det går dåligt, hela tiden tänka om och felsöka och förbättra sitt eget arbete. » (Ja, tack vare ...)
- Det handlade lite val mycket om fysik, och kommer antagligen inte hjalpa sa mycket i min framtida utbildning, mer an till exjobbet.» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

17. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

15 svarande

Nej»13 86%
Ja, nämligen»2 13%

Genomsnitt: 1.13

- Det enda är eventuellt tidsramen, men jag har svårt att se att det skulle bli bättre av att förlänga den, isåfall att göra mindre grupper att redovisa i. » (Nej)
- En bättre lokal! Vi trodde det skulle vara i FB eller GD, inte FL 52 som var alldeles för liten.» (Ja, nämligen)
- lite bättre, större sal.» (Ja, nämligen)

18. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

15 svarande

Nej, för att...»1 6%
Ja»14 93%

Genomsnitt: 1.93

- jag fick reda på datumet ryktesvis och då var det tisdag.» (Nej, för att...)
- Utan tvivel. Det bör man kunna fixa på 1-2 dagar (en timme att läsa igenom, en timme att reflktera, sov lite på det och skriv ihop det på någon timme, voila!)(speciellt som man får reda på det i förväg, bara man inte är upptagen de dagarna). » (Ja)
- tyvärr sammanföll det väldigt med tentavecka...» (Ja)
- Eventuellt lite kort med tid pga tentor. Men det tar inte sa jattelang tid att forbereda.» (Ja)

19. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

15 svarande

Nej, för att...»0 0%
Ja»14 93%
Delvis ...»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Dock hamnade mycket av fokus på de nya delarna som inte var med från början. Anledningen var att vi behövde gå igenom teorin bakom metoden och sedan resultaten. Det tar tid även om man tar det kortfattat, vi hade rätt många skumma resultat som vi själva hade velat diskuterat mer om. Men visst, tidsramen är nog lagom ändå, frågan är dock om man ska se till att alla läser allas rapporter innan presentationen så att teoridelarna kan kortas ytterligare och ge mer utrymme för det mer intressanta, resultat och diskussion. För övrigt, oerhört skönt att se att det finns många och varierande alternativ på frågorna här, väldigt kul! Brukar irritera mig på att det bara finns några få alternativ som dessutom lämnar flera alternativ obesvarbara. Skönt att se! Fortsätt så!» (Delvis ...)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.57
Beräknat jämförelseindex: 0.64

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från