ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering 2009 Industriell produktion & organisation, TEK060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-08 - 2009-09-04
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

69 svarande

Högst 15 timmar»10 14%
Cirka 20 timmar»21 30%
Cirka 25 timmar»27 39%
Cirka 30 timmar»10 14%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 2.57

- IKOTen tog mycket tid, men samtidigt har mycket tid lagts på att läsa i den här kursen. » (Cirka 20 timmar)
- mest i savo-caset» (Cirka 20 timmar)
- Först med duggan, sen SAVO och den sista veckan tentan. Mao hann man inte få in så mycket tentanyttiga kunskaper förrän ganska sent» (Cirka 25 timmar)
- IKOT har tagit för stor del av tiden, hade velat lägga mer tid här, men fått prioritera ikot» (Cirka 25 timmar)
- Mycket o läsa.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»1 1%
25%»5 6%
50%»9 12%
75%»24 33%
100%»33 45%

Genomsnitt: 4.15

- ikot tar den mesta tiden» (25%)
- Belastningen under denna läsperiod kändes som en tyngre mellan de två denna termin. IPO"n som hade praktikfallet gjorde det svårt att fördela tiden jämt utan att försöka uppröra gruppkamrater och vika sig för sina egna prestationsmål.» (50%)
- Skippade några gästförel. Det var nog dumt...» (75%)
- Missat någon föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 31%
Målen är svåra att förstå»8 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 18%

Genomsnitt: 2.43

- Väldigt luddigt när man är tekniker och inte filosof» (Målen är svåra att förstå)
- Ibland presenteras kursmål på föreläsningarna ibland inte, hade varit bra om det gjordes var föreläsning» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 78%
Nej, målen är för högt ställda»11 22%

Genomsnitt: 2.22

- Trots att kursen är på 6.0 hp, känns det som om målen passar en väl tilltagen 7.5 hp-kurs. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är lärorik men ställer krav på djupgående kunskap inom många olika områden, känns väldigt komprimerad» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»26 45%
Ja, i hög grad»27 47%
Vet ej/har inte examinerats än»4 7%

Genomsnitt: 2.61

- Lätt att misstolka tentamensfrågorna» (I viss utsträckning)
- Svårt att testa alla mål i en examination av en sådan här kurs som endast innehåller läsförståelse och inga räkneuppgifter. Men jag tycker tentan var bra! » (I viss utsträckning)
- Jan Lindér gör helt fel i att blanda in praktikfallet in i tentamen. Det är min personliga åsikt att det är naivt att tro att alla gör praktikfallet. Jag vet att det förekommer att elever valde att strunta i praktikfallet och bara fokusera på tentan samtidigt som det finns elever som gör om tentan under ordinarietentatillfället. » (I viss utsträckning)
- Är det verkligen lämpligt att fråga om SAVO-caset i tentan? lite svårt för äldre studenter, även om det framgår i kurs-pm att det ingår» (I viss utsträckning)
- Var knepigt att förstå frågorna, hade vi diskuterat ämnet och på så sätt fått visa våra kunskaper tror jag att vi fått en mer rättvis chans att visa våra kunksaper ... tentorna vi sett är mycket svårtolkade och det är sällan klart vad examinatorn vill ha ut av frågan ...» (I viss utsträckning)
- Alltid svårt att avgöra för det känns lite abstrakt» (Ja, i hög grad)

6. På vilket sätt hjälpte "Duggan" att förbereda din inlärning?

Svarsalternativen nedan är mest tänkta för förberedelsen till den skriftliga tentan.

73 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget»24 32%
Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig»41 56%
Det påverkade inte alls mitt sätt att förbereda mig»17 23%
Duggan kändes mer som ett "störande" moment i kursen.»6 8%

- Fast det kändes som att examinatorn blivit tvingad att ha en dugga och var inte alls positivt inställd till den. På honom lät de som att det var slöseri med tid och att ingen skulle få nån poäng ändå. Då kände man själv att det typ inte var nån idé. Dom var också väldigt hårda med rättningen då snittet låg på 0,5 av 7 poäng.» (Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget, Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Duggan kändes som en "skrämseleffekt" med syftet att få oss att studera mer. Tror den skapade ganska mycket press eftersom det var så många som gjorde dåligt ifrån sig på den.» (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Personligen tycker jag att den borde ha legat lite tidigare i kursen, duggan omfattade i princip samma som tentamen att läsa in, vilket var väldigt mycket om man ser till vad de andra kurserna krävde av den enskilda individen vid samma tidpunkt.» (Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget, Det påverkade inte alls mitt sätt att förbereda mig)
- Dock var den på lite för hög nivå för man hade inte hunnit komma så långt vid den tidpunkten» (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Gav lite information om vilka typer av svar som förväntades.» (Det påverkade inte alls mitt sätt att förbereda mig)
- Den var samtidigt väldigt illa placerad i tid eftersom så mycket annat hände den veckan. Det var också svårt att veta hur omfattande svar som krävdes då inga svar på tidigare tentor gavs ut.» (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Han inte plugga pga. ikoten» (Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget)
- Fast stämmer inte riktigt, tycker att det är bra med duggor så man kommer igång, dock hanns förtidspluggandet inte med» (Det påverkade inte alls mitt sätt att förbereda mig)
- Väldigt bra att ha en dugga mitt i kursen, eftersom man då började plugga i tid (nåja) och fick en blick över vad tentan kunde innehålla. Dock tycker jag rättningen på duggan var usel, och det kändes som kurs-teamet ville sätta dit folk. Jag förstår deras situation också, de vill att man ska kunna litteraturen utan och innan, men deras rättning ledde tyvärr till att duggan fick dålig stämning, samt en aning hat mot kursen ifråga. » (Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget, Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Använde duggan som ett sätt att se vad som ligger i fokus och för att se hur rättningen gick till.» (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Duggan gav en tydlig bild om hur opartisk och högst personlig rättning som förekommer hos Jan Lindéer.» (Det påverkade inte alls mitt sätt att förbereda mig)
- eftersom ikoten tog mycket tid så hanns inte så mycket med i ipon men duggan gjorde att man började tänka på den iallafall» (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Men pga dåligt val av datum, blev duggan bort prioriterad.» (Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget)
- den allmäna inställningen var: "går dit för att kolla vad han frågar efter", å det kan man lika gärna kolla på gamla tentor, slöseri med resurser enligt mig» (Det påverkade inte alls mitt sätt att förbereda mig, Duggan kändes mer som ett "störande" moment i kursen.)
- duggan var ett bra sätt att komma in i kursen. » (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Det är jättebra med dugga, men eftersom IKOT:en tog all tid så hann man inte plugga på den.» (Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget)
- Det kan man ju se av poängen hur bra det gick ... var det 100 kassa elever eller en kass dugga??» (Det påverkade inte alls mitt sätt att förbereda mig)
- Duggans största poäng var att den tillsammans med granskning gav en möjlighet att veta på vilket sätt vi förväntades svara på uppgifterna på tentan.» (Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget)
- Tycker att det borde vara lättare att ta poäng på duggan med tanke på att de flesta fick 0.5 poäng » (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Jag gjorde inte duggan» ()
- 0.5p..» (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Uppskattat från min sida helt klart!» (Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget, Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Duggan visade hur svår kursen är, o hur svårt det är att få poäng.» (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)
- Bra med dugga, vet man hur hård rättningen är :)» (Det gav mig en tydlig överblick av kursomfånget)
- mentalt jobbigt med tanke på den mängd studier man lagt ner kontra resultatet.» (Det gjorde att jag inte väntade med att förbereda mig)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»9 12%
Ganska liten»30 42%
Ganska stor»25 35%
Mycket stor»7 9%

Genomsnitt: 2.42

- Tycker att föreläsningarna har känts ostrukturerade - antagligen på grund av att de mest består av muntlig genomgång vilket försvårar koncentration och möjligheten att föra adekvata anteckningar» (Mycket liten)
- Det är antagligen svårt att undervisa i denna kursen men han lyckades inte alls. bara en massa babbel och en inställning att allt som han sa var självklart» (Ganska liten)
- Under föreläsningarna råder det ingen god dialog mellan elev och Jan. Jan fnyser till och vänder ryggen till när han själv tycker att han är otydlig eller inte håller med.» (Ganska liten)
- Mer diskussioner och kanske seminarium i smågrupper, denna kurs ska ge oss verktyg och ge oss fingertoppkänsla vid beslutsfattande, inte svart på vitt vad som är rätt och fel agerande ...» (Ganska liten)
- Väldigt många och oenhetliga slides på föreläsningarna. Viktig och oviktig fakta inte lätt att särskilja. » (Ganska liten)
- Undervisningen var inte lika intressant som jag hade förväntat mig så jag missade en del av den.» (Ganska liten)
- Jag har tyckt att föreläsningarna har varit svåra att förstå men har ändå gått dit för att inte missat något väsentligt. Tyvärr har jag inte vågat ställa de frågor som jag behövt för att reda ut missförstånd då examinatorn "hängt ut" de som har ställt frågor som inte varit helt korrekt.» (Ganska liten)
- Fast jag tyckte föreläsaren hade konstigt attityd. Han sa att han ville ha en diskussion men när någon kommentera det han sa blev han typ arg och sa att den personen hade fel och sen fortsatte prata om något annat.» (Ganska stor)
- Lär mig mycket av att lyssna, plus att det är ju föreläsarens åsikter som testas sedan, i det här fallet.» (Ganska stor)
- Sades en del viktigt. Dock behöver J. Lindér lära sig att strukturera upp sina föreläsningar bättre. Mycket som han sa stod inte i Powerpoint-bilderna (det är han verkligen inte ensam om!), PP-bilder varvades med OH-bilder (inte bra enligt mig) etc. » (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»26 36%
Mycket stor»43 60%

Genomsnitt: 3.56

- Kompendiet innehöll texter av varierande kvalité. Vissa kunde man knappt ta sig igenom så dessa borde ses över. Men boken var bra.» (Ganska stor)
- Annat teckensnitt på k2 i kompendiet. Viktig text kändes det som, men det mest svårlästa av all kurslitteratur hittills, lite större och annat typsnitt skulle hjälpa.» (Ganska stor)
- det var lite för mycket text att läsa igenom, k2 var svårläst» (Ganska stor)
- Kursslitteraturen är bra men man kan inte dras för att det flera gånger upplevdes som att man läste "kaka på kaka"» (Ganska stor)
- k2 var förskräckligt att läsa. skriva om det så at det blir enklare att läsa eftersom det redan är rätt tungt som det är så skulle det underlätta med en datorskriven text. samt bilder som inte är helt svarta» (Ganska stor)
- Rubenowitz har varit till stor hjälp, kompendiet känns lite rörigt även om man följer läsanvisningar» (Ganska stor)
- Kändes ofta som kurslitteraturen resonerade kring viktiga dela utan att tydligt beskriva den, som tex svenskamodellen och sociotekniken. En tydlig sammanfattning av dessa tror jag skulle öka förståelsen för den litteratur vi haft.» (Ganska stor)
- Jag brukar aldrig läsa kurslitteraturen men nu har jag läst både boken och kompendiet. Vissa delar i K var dock under all kritik, såsom K2» (Mycket stor)
- Kompendiet var bra men kursboken var ett irritationsmoment då den teori som är nödvändig för kursen drunknar i intetsägande text.» (Mycket stor)
- Utan litteratur hade man ju inte kunnat ngt» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen var det man fick utgå från i den här kursen. Den har hjälpt väldigt mycket tycker jag, och för en gångs skull tog jag mig igenom allt. Dock tycker jag vissa delar av kompendiet behöver förbättras, K2 behöver ses över (skrivas på dator kanske?), likaså K8 som var väldigt jobbig. » (Mycket stor)
- Kurslitteraturen är ju det ända vi kunde basera oss på.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

70 svarande

Mycket dåligt»5 7%
Ganska dåligt»10 14%
Ganska bra»38 54%
Mycket bra»17 24%

Genomsnitt: 2.95

- Det hade varit bra om filerna hade varit sorterade i olika mappar samt döpta till begripliga namn.» (Mycket dåligt)
- Alltid för sent, och ingen bra strukur och ordning på hur föreläsningarn lades upp. samt sen information» (Mycket dåligt)
- Märkningen av OH, PP och övriga dokument är under all kritik. Ibland har inte dokumenten konverterats till rätt format. Dokumenten kan dyka upp lite när de vill och Jan väljer alltid att klaga på tekniken då problemet snarare verkar ligga hos planeringen.» (Mycket dåligt)
- Fortfarande inte fått in resultatet i ladok. Underkänt» (Mycket dåligt)
- rörigt bland de upplagda filerna, och de lades upp sent.» (Ganska dåligt)
- studieportalen var segare än vanligt i utdelat material på IPO-sidan, hade ni gjort något fel?» (Ganska dåligt)
- Ibland kom inte PP ut» (Ganska dåligt)
- väldigt ostrukturerat. tog lite tid att hitta vilken av de upplagda filerna som var nyast» (Ganska dåligt)
- Det var bra att man fick frågor att göra inför varje föreläsning och att föreläsaren la ut pp-material på hemsidan som man kunde skriva ut till föreläsningen. Ibland låg dessa dock där väldigt sent, typ 5-10 min innan föreläsningen började så då han man inte skriva ut. » (Ganska bra)
- materialetr hade gärna kunnat komma ut en dag innan det gjorde, ibland har man inte tid att komma åt en dator nga timmar innan föreläsningen. » (Ganska bra)
- En tydligare strukturering av filerna på hemsidan hade varit att föredra. T ex att vara konsekvent med hur föreläsnings-PP är namngivna.» (Ganska bra)
- Hade gärna sett att det utdelade materialet på kurshemsidan strukturerats upp i undermappar eller på något annat sätt. stort antal dokument och ofullständiga namn på flertalet av dessa gjorde det besvärligt att hitta det man sökte. dock ser jag ej detta som ett större problem.» (Ganska bra)
- Ganska bra, men inte rikigt bra. Namn på föreläsningsanteckningar och instuderingfrågor kunde varit mer enhetliga (nu var de svåra att hitta p.g.a så många olika namn). » (Ganska bra)
- Använd mappar tack.» (Ganska bra)
- Studieportalen är fruktansvärt dålig, den går inte att komma åt en stor del av tiden pga av överbelastning.» (Ganska bra)
- Varit problem med att lägga ut saker på kurshemsidan i tid» (Ganska bra)
- Ibland kom det utdelade materialet upp sent. Det är mycket bättre om det kan komma upp dagen innan om man vill förbereda sig» (Ganska bra)
- Att lägga upp tentaresultaten på kurshemsidan och inte bara hänga upp den nere på institutionen mitt i juni när ingen är i stan är inte optimalt» (Ganska bra)
- Bra bortsett från att föreläsningsanteckningar ofta kom ut bara minuter före föreläsningen. Med tanke på komplexiteten i dem var det svårt att hänga med om man inte hunnit skriva ut innan. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»6 8%
Ganska dåliga»10 14%
Ganska bra»26 36%
Mycket bra»19 26%
Har ej sökt hjälp»10 14%

Genomsnitt: 3.23

- Svaren var oftast väldigt nedvärderande. » (Mycket dåliga)
- väldigt elak underton i sitt sett att besvara frågor, vilket var en av orsakerna att jag drog mig från att ställa en fråga och därmed göras till åtlöje inför hela klassrummet.» (Mycket dåliga)
- Det här borde vara en kurs med flera svar på samma fråga, men föreläsaren hade bara ett svar på sina frågor, om någon fösökte svara på frågorna han ställde under föreläsningarna så fick man ett kort "NEJ" till svar och en konstig blick. Sedan blir han irriterad att ingen vill svara på hans frågor...» (Mycket dåliga)
- Examinatorn försökte att uppmuntra till diskussioner men så fort någon ställde en fråga eller påstod något blev denne student sågad totalt vilket ledde till att vi helt slutade att fråga och yttra våra åsikter, vissa gånger hade jag uppfattningen att examinatorn kapade den student som vågade fråga till den grad att det blev pinsamt inför resten av klassen. Jag vågade aldrig fråga. Allt vi någonsin sa eller frågade var ändå totalt fel enligt examinatorn. Lite mer ödmjukhet hos examinatorn kan uppmuntra till diskussioner och frågor.» (Mycket dåliga)
- Föreläsaren är bra på det mesta förutom på denna punkt. Varför ska det vara så svårt att ställa frågor och få vänliga vettiga svar tillbaka?? När man ställer en fråga förutsätts att man är lat och inte orkar läsa själv, och svaret blir alltid "Läs kompendiet" eller "Läs föreläsningsslides". Den som ställer frågor är ofta intresserad av svaret, inte av att bli sågad!» (Mycket dåliga)
- Handledarna har varit hjälpsamma men tyvärr har de inte kunnat svara på värst många frågor utanför caset (vilket jag antar att de heller inte skulle göra). En stor fördel hade då varit att kunna få hjälp av examinatorn. Dessvärre verkade inget större intresse finnas hos honom att hjälpa till när det krävdes.» (Mycket dåliga)
- Jan har en tendens att höja rösten när han svarar folk på tentamen och duggan och har en väldigt elak underton i sitt sett att besvara frågor, vilket var en av orsakerna att jag drog mig från att ställa en fråga och därmed göras till åtlöje inför hela klassrummet.» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- När jag frågade föreläsaren en sak så kändes det mer som jag blev dumförklarad än fick svar på frågan. Då låter man hellre bli att fråga nått mer. Även frågestunden av Savo borde legat i slutet av kursen för när den låg hade nästan ingen börjat med den pga duggan i ekonomin och ikot-rapport.» (Ganska dåliga)
- Tycker inte man blivit väl bemött om man velat fråga något, examinatorn upplevs mest tyckt det var jobbigt.» (Ganska dåliga)
- Handledningstillfällen fanns, tyvärr fick jag känslan av att om man gick och frågade var risken stor för att få dumstrut på. Under praktikfallet fungerade det bra med att få hjälp tack vare inplanerade handledningstillfällen. » (Ganska bra)
- Bra med handlednings tillfällena, mindre bra att föreläsaren uppmanar folk till att ställa frågor och sedan mer eller mindre dumförklarar de som ställer frågor. Antalet frågor minskade därmed med kursens gång.» (Ganska bra)
- Eftersom att han inte har en vänlig inställning när folk frågar saker» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 26%
Mycket bra»49 69%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.71

- I mina ögon var det bara projektet i stort som man kunde ha ett bra sammarbete med övriga studenter. Annars väldigt mycket individläsa.» (Ganska bra)
- Har också krockat väldigt med IKOTen ...» (Ganska bra)
- Samma gruppstorlek till caset som i IKOT önskas» (Ganska bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 40%
Hög»38 52%
För hög»5 6%

Genomsnitt: 3.66

- Arbetsbelastningen kändes lite snefördelad sett till andra kurser! Bättre sammarbete mellan de olika kursansvariga, gäller ej enbart denna kurs. allas ansvar!» (Hög)
- Mycket att läsa. » (Hög)
- Hög i alla kurser på Chalmers! Väldigt mycket att läsa i just denna! » (Hög)
- SAVO-caset tillsammans med IKOT blev allt för mycket, speciellt med tanke på valda datum för inlämningar.» (Hög)
- SAVO tog mycket» (Hög)
- På kursen i sig var det ganska lagom, men när praktikfallet startade blev den lite hög.» (Hög)
- Mycket o läsa» (Hög)
- Det blev för mycket att ta in i början av kursen för mig. Det kombinerat med praktikfallet gjorde att jag inte fick ro att sätta mig och förstå innehållet förrän de sista två "tomma" veckorna.» (För hög)
- dåligt tajmad med IKOT» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»15 21%
Hög»31 43%
För hög»24 33%

Genomsnitt: 4.08

- Projekt snor tid från tentakurser!» (Hög)
- Periodvis för högt» (Hög)
- Det var oturligt nog många stora saker som sammanföll under ramen av tvåveckor. Det medförde ett stressmoment, dock är det svårt att kritisera den deadline som satts för praktikfallsrapporten då vi hade god tid på oss innan. Jag föredrar endå att detta ses över i samråd med de andra examinatorerna som vi har samtidigt.» (Hög)
- IKOT är en stor anledning till en HÖG eller för hög belastning hela våren» (Hög)
- väldigt varierad över perioden, kommunikation mellan de andra examinationerna för planering av inlämningar dyl. skulle uppskattas mycket. » (Hög)
- Galet jobbigt med de tre kurserna samtidigt.» (För hög)
- Tidviss för hög, som sagt tror åter igen det beror på dålig kommunication mellan de ansvariga. Att ha deadline i två olika ämnen i princip samtidigt är inget som uppskattas.» (För hög)
- I perioder för hög, i perioder väl låg.» (För hög)
- Alldeles för mycket att göra. IKOT-inlämning + redovisning, dugga i denna kurs, dugga i Industriell ekonomi, inlämning i denna kurs och tillsist tenta i denna kurs. Allt det här hände i Maj, på tok för mycket!! » (För hög)
- dåligt tajmad med IKOT» (För hög)
- IKOT = boven i dramat ...» (För hög)
- IKOT:en har gjort att allt plugg har delats upp så att man var tvungen att plugga konstant de första tre veckorna samt veckan innan tentan vilket gjorde att man inte fick något flyt i plugget.» (För hög)
- IKOT projektet tog upp väldigt mycket tid» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»9 12%
Godkänt»33 45%
Gott»21 29%
Mycket gott»9 12%

Genomsnitt: 3.41

- Jag hade högre förväntningar på den här kursen. Lite labbar istället för praktikfall skulle nog varit mer givande, med tanke på att man/jag inte hann lära mig stoffet till dess att praktikfallet skulle skrivas. Lite fler konkreta exempel från företag som inte är bilfabriker skulle göra gott också.» (Dåligt)
- Hade höga förväntningar på kursen och tyckte att det skulle bli jättekul, detta tog dock examinatorn död på redan under första föreläsningen genom att totalsåga alla försök till frågor och diskussioner ... Caset var dock bra gjort och intressant ... kanske ett studiebesök nästa år?? Examinatorn är jätteduktig på det han forskar om, men jag vet att vi studenter får ut mer av kursen om examinatorn kan göra förändringar i sitt sätt att kommunicera med oss och visa mer ödmjukhet.» (Dåligt)
- Jagh tycker kursen och ämnet är väldigt intressant, men attityden gentemot elverna kunde helt klart varit mycket bättre.» (Godkänt)
- För luddigt upplägg. Jag är ändå geniunt intresserad av kursen, men upplevde att det var svårt att få överblick över kursen. En sammanfattning på vad vi ska kunna behövs! Instuderingsfrågorna hade varit bra om de hade varit enklare att hitta svaren på! Jag spenderade lika mycket av tiden före tentan på att leta fakta som att ta åt mig den.» (Godkänt)
- Intressant kurs och bra föreläsare. Intrycket dras dock ned av examinatorns dåliga inställning till teknologer som ställer frågor.» (Godkänt)
- Kursen i sig är jättebra och examinatorn är mycket kompetent och bra på vad han gör. Hade varit "mycket gott" ovan om han bara varit mer intresserad av att se till att vi förstod innehållet, vilket han uppenberligen inte är med tanke på hur han avfärdar folk som frågar när de inte förstår.» (Godkänt)
- Man lärde sig mycket, men det var jobbigt med pressen. Kändes som att man hela tiden blev påmind om hur mycket man måste kunna för att bli godkänd.» (Gott)
- Intressant ämne, vilket höjer betyget trots Jan» (Gott)
- Intressant kurs. Tror att jag har lärt mig mycket som jag kommer ha stor nytta av i framtiden.» (Gott)
- En väldigt intressant kurs som behandlar nyttiga saker. Leder till ökad förståelse hur en industri är organiserad.» (Gott)
- Det är väldigt intressant» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan, innehållet, frågorna inför föreläsningarna, praktikfallet.»
- Projektet! Det ger en bra inblick och chans till diskussion om viktiga samhällsfrågor.»
- Rubenowitz, dugga men lättare»
- SAVO-projekt el. liknande»
- Ett "case" liknande SAVO, lärde sig mycket genom det.»
- Duggan »
- Praktikfallet»
- Kurslitteratur, PP-presentationer»
- Duggan och formen för grupparbetet»
- Savo - fast med bättre hjälp från starten.»
- Duggan»
- Litteratur + övningsledare. J. Lindér tycker jag också ska vara kvar, men han behöver förbättra sin attityd en aning, för innerst inne verkar han vara en go gubbe. »
- praktikfallet»
- Praktikfallet, det ger en god insikt i vad kursen handlar om.»
- Det vore intressant att se Jan hålla i 50% av föreläsningarna medan någon annan kunde hålla i andra halvan. Då skulle man kunna kolla med teknologerna om det faktiskt är så att andra precis som jag och mina studiekamrater tycker att Jan Lindér kan gå över gränsen.»
- duggan»
- Skriv om kompendiet! Speciellt kapitel 2 är ett exempel på hur man aldrig ska skriva en text. Dåligt språk och uppbyggnad.»
- Duggan»
- Litteraturen och handledare var bra»
- Gästföreläsningen med han som var chef för monteringsavdelningen var intressant, likaså kandidatarbetena som presentarades.»
- Upplägget med mycket undervisning före caset startar.»
- Praktikfallet.»
- Caset»
- Praktikfallet och duggan»
- Väldigt bra med instr.frågor»
- caset, var ett roligt sätt att lära sig på»
- Avsnitten ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, inlärning»
- duggan»
- Praktikfallet»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsarens attityd. »
- Mer stöttning vid projekt. Jag skulle behövt mer info innan vi startade med projektet. det var svårt att förstå vad ni ville att vi skulle fokusera på. Och hur ni ville att vi skulle lägga upp det. »
- Den ohäjlpsamma attityden.»
- Om det ska vara genomgång av kandidatarbeten ska de vara mer inriktade på att lära studenterna något.»
- k2, k2 var svårläst»
- K2 i kompendiet. En fruktansvärt dålig text, helt värdelös att läsa. Finns ingen pedagogik i den alls. Bara det värdelösa teckensnittet gör att det blir svårt att få ut något alls av det. Sen är det väldigt otydligt i vad det säger. Jag läste det 6-7 gånger men det var helt omöjligt att förstå. Det kändes som om varje mening följdes av 5 referenser till olika böcker som tydligen ska ge stöd åt det som just sagts, och vad som just sagts är så luddigt så det vet man inte ens vad det innebär. Skriv om den. Den är verkligen hur dålig som helst.»
- En koncentration av faktan i vissa kompendietexter. Några av texterna skulle man spara mycket tid på om de inte hade varit lika luftiga.»
- Tydligheten»
- Mer strukturerade och överskådliga föreläsningar med kronologisk dokumentation på studieportalen. mer detaljerade läsanvisningar hade nog också varit bra då kurslitteraturens sidomfång ibland kändes överväldigande»
- En sammanfattning av vad man ska kunna, typ en checklista behöver komma till! Duggan kan skippas för min del..»
- Snabbare ut med PP på hemmsidan, eller dela ut på föreläsningarna.»
- jag hade uppskattat ännu fler föreläsningar»
- Redovisningen av praktikfallet var för vissa grupper mer krävande än andra samt förberedelsetiden för de grupper som skulle göra framförandet var mycket kort. var enbart 1 arbetsdag vilket i mina ögon är på tok för lite. Personligen skulle jag vilja se att alla grupper ska förbereda sig på något sätt som jämnar ut arbetsbördan eller de de grupper som får mer att göra premieras på något sätt.»
- Upplägget på läsperioden. Koordinera datumen mellan kurserna»
- Föreläsarens attidtyd, den bör vara mer tilmötesgående och förstående, förklara varför vi har fel, inte bara säga att vi har FEL.»
-
- Examinatorns attityd mot studenterna»
- Blev lite väl mycket att läsa i början av kursen, även om tanken var god att ge en teoretisk grund inför praktikfallet blev det mest korvstoppning och kunskapen gick inte in. Det känns som man fick lära sig efterhand som man arbetade med praktikfallet trots allt man läst i början. Jämnare antal sidor att läsa under hela perioden vore en önskvärd förändring.»
- Starta caset tidigare.»
- Intressantare föreläsningar...»
- Examinatorns inställning. Det kan inte vara acceptabelt på en så framstående utbildning som denna att ha en examinator som öppet hånar sina elever när de ställer frågor på föreläsningar. Detta förekom till och med på själva tentamina där flertalet personer blev snästa åt när de ställde frågor.»
- Passa in duggan bättre med vårat schema och detsamma gäller praktikfallet som krockade med andra inlämningar i IKOT...»
- Bättre rättning»
- K2 - texten behöver behandlas så den blir mer lättläst, innehållet är det inget fel på men det är inte meningen att man ska behöva läsa en text 15 gånger för att ihuvudtaget förstå vad det står.»
- Rollspelet»
- SAVO var roligt att läsa men inte särskilt givande då det var så himla viktigt att det var en korrekt rapport, innehållet bortsågs från i hög grad» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

17. Övriga kommentarer

- ibland kände man att man inte vågade fråga frågor på föreläsningen för att jan kunde vara lite hetsig och tyken. men iofs var det nog ett sätt att få uppmärksamheten, vilket han lyckades med. »
- Gör kursen mindre luddig än så här. Det är inte matematik eller fysik, men det kan bli klarare än såhär..»
- inte skälla ut någon för att de inte förstår tentafrågan. Om många frågar om samma sak på tentamen påpeka då det för alla i alla klassrum, det kanske är något som alla sitter och chansar sig till vad det betyder. Frågade inte själv, hörde svaret då 5 pers i min närhet frågade och ja svaret var ju inte diskret direkt.»
- Glad sommar! »
- en intressant kurs! tror att det är viktigt att få in den här dimensionen (alltså den som har med människor och deras beteende att göra) i civilingenjörsutbildningarna då man förr eller senare antagligen kommer hamna i någon slags ledarposition. dessutom tror jag att det är bra att få inblick i managementstilar som inte funkar som bygger på människosyn som jag tycker mig kunna identifiera hos många studenter på chalmers. man behöver få distans och det tycker jag att man får i den här kursen. bra!»
- Personligen tycker jag denna kursen enbart ska innehålla en uppsats (givetvis mer omfattande) och ej en tentamen, för personligen lärde jag sig mycket mer på uppsatsen.»
- ta bort duggan»
- Lite mindre flum i början.Samt lite bättre överblick över kursen i början .»
- Görintressant och lärorik kurs!»
- VÄLDIGT FEL O ÄNDRA BETYG GRÄNSER EFTER TENTAN!!!!»
- Jobbigt när man bland annat läser om ledarskap och arbetstillfredsställse och detta var den kursen man hade mest ont i magen när man gick till.»


Kursutvärderingssystem från