ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Affärsutvecklingsprogrammet (AE)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-06 - 2009-06-30
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 10%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3

- förstår inte vad lärandemål är?» (Vet ej)
- Vad är lärandemål 1-5? Vart kan man läsa dem? » (Vet ej)

2. Lärandemål 2

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3

- förstår inte vad lärandemål är?» (Vet ej)

3. Lärandemål 3

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3

- förstår inte vad lärandemål är?» (Vet ej)

4. Lärandemål 4

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3

- förstår inte vad lärandemål är?» (Vet ej)

5. Lärandemål 5

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3

- förstår inte vad lärandemål är?» (Vet ej)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 50%
Ja, målen verkar rimliga»1 50%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Vet inte, men det var ju typ inga förkunskaper som krävdes...» (?)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

3 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 50%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»1 50%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.5


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»1 33%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 66%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Vi hade kunnat ha mer kurslitteratur i vissa kurser» (Mycket liten)
- Positiv till att man letar upp den information man behöver i ett flertal kurser. Kurslitteratur i project management hade dock varit att föredra. Såg att det fanns på Cremona?» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 33%

Genomsnitt: 3.66

- Beroende på kurs och handledare. Utländska handledare är svåra att få tag på då kontakt ska hållas på mail samt på engelska. Även kurser köpta utanför Chalmers brister intresset och det är svårt att få den respons man kan önska.» (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»2 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Kul med mycket samarbetsövningar» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av utbildningen?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 33%
Godkänt»0 0%
Gott»2 66%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Är besviken att jag inte har lärt mig mer praktiska kunskaper som kommer till nytta i jobbansökningar...» (Dåligt)
- För att vara en universitetsutbildning känns kraven relativt låga och vi skulle klara av högre krav framförallt på tidsgränser och arbeten.» (Gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det breda utbudet av kurser. »
- Kursen i byggnadskonstruktion - kanonkurs! Borde vara en helkurs istället för en halv. jätte-pedagogisk lärare. Kunde kanske utöka med hållfasthetlära för stålkonstruktioner också? Kurser som hade någon typ av samarbete med branschfolk kändes mycket givande. Särskilt när man fick ordentlig feedback som i samhällsplaneringen i samarbete med kommunen.»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se över lärarna, vilka är lämpliga ur pedagoiskt syfte?»
- Innehållet i kurserna. Se över vad arbetslivet egentligen efterfrågar och se till att vi lär oss detta. Vissa föreläsare kan bytas för att effektivisera utbildningen. Se över om kursen levererar vad namnet säger att den ska leverera. »
- Löjligt att läsa både fastighetsutveckling samt underhåll och ombyggnad som både går ut på samma sak. Behåll fastighetsutveckling där lite kalkyl ingår och ersätt den andra med en mer praktiskt kurs som utsättning! Kaj och Dans kurser på engelska var värdelösa, eftersom Kaj har svårt att föreläsa på engelska. Vilket var synd eftersom hela klassen hade höga förväntningar på dessa kurser och från början var mycket motiverade.»

15. Övriga kommentarer

- AE har stor potential och jag tror att det är extremt viktigt att vi har studenter som kommer ut i arbetslivet med gott rykte annars blir det svårt. AE måste förknippas med hög standard och inte som det verkar blivit i de lägre årskurserna, ett program man byter från för att det är oseriöst eller att man kan glida igenom utbildningen för att komma ut i arbetslivet och inte kunna utföra arbetsuppgifterna. Mer input från arbetslivet!!»
- På pappret verkar kursutbudet för programmet mycket intressant och breddande, men i praktiken så har man lärt sig förvånansvärt lite utöver att kunna föra sig affärsmässigt språkligt. »


Kursutvärderingssystem från