ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fastighetsförvaltning, LBT201

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-06 - 2009-06-30
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»4 40%
Cirka 20 timmar»1 10%
Cirka 25 timmar»3 30%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Väldigt lite undervisingstillfällen.» (Högst 15 timmar)
- Var lite konstigt att vi hade en massa schemalagd tid, som bara verkade gå till waste så att säga. Bättre om vi hade haft fler föreläsningar och verkligen lärt oss något om fastighetsförvaltning» (Högst 15 timmar)
- Hade kunnat lägga ner mer tid, speciellt den sista uppgiften kändes väldigt liten» (Högst 15 timmar)
- Arbetstiden varierade väldigt mycket över tiden.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»10 100%

Genomsnitt: 5

- Det var ju "obligatoriskt"» (100%)
- Hade väldigt lite undervisning, hade gärna haft mer» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 66%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 11%

Genomsnitt: 2.88

- Ingen tydliga kursmål, de olika delarna har mål som ändå inte ska efter följas i projekteten. Det saknas ett vanlig eller riktigt kurs PM. » (Målen är svåra att förstå)
- Lite otydligt vilka betygskriterier som tillhör diverse moment. Eller om alla gäller allt?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 30%
Ja, målen verkar rimliga»7 70%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Hela kursen har varit mest flum och jag anser inte har lärt mig stort sett någonting. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Vet inte riktigt vad jag skall svar här, men det var roligt att få vara kreativ. Kanske skall heta kreativ tänkande och fastighetsutveckling istället. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»8 80%
Ja, i hög grad»1 10%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det bakgrundsarbete och analyser vi gjort framgick lite eller inte alls under presentatinen i älvrummet.» (I viss utsträckning)
- Vetifasen här alltså. Det man hade att utgå ifrån var ju att Karl skulle gilla ens förslag. Var sjukt irriterande att han dock inte var konsekvent vid redovisningen. Tycker han skulle hållit på den 1-1,5 min vi fick tilldelade. Vissa snackade ju över 3 min. Klart man kan sälja sin idé lättare då!! (angryface!) » (I viss utsträckning)
- Otydliga uppgifter, därför blev bedömningen lite orättvis då vissa får information som inte andra får» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»5 50%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Vi har knappt haft en enda lektion» (Mycket liten)
- Grunden för projekten och kalkyler m.m. har vi fått hämta från andra kurser. Undervisningen bestod mest i presentation av kanozis olika lyckade projekt. Bra med Workshp, hade gärna sett mer sånt i kursen.» (Ganska liten)
- Alltid bra att få vara kreativ i sina arbeten.» (Ganska stor)
- Var inte "riktiga" föreläsningar utan snarare information om uppgifterna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»9 90%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.1

- Hade inget kursmaterial vad jag vet..» (Mycket liten)
- Har inte funnits någon form av kurslitteratur eller annat material. Mycket dåligt!» (Mycket liten)
- Hahahahah vilken litteratur??!!» (Mycket liten)
- hade ingen litteratur» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurs litteratur» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»3 30%
Ganska dåligt»4 40%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2

- Skickas per mail sent och ny infomration om inlämnar och likande har kommit dagen innan inlämning. » (Mycket dåligt)
- Fick oftast information om studiebesök, handledning och redovisning väldigt tätt inpå.» (Mycket dåligt)
- Lite dubbelbokade möten och uteblivna "föreläsningar" är inte ok!» (Ganska dåligt)
- Kursen omfattade knappt nått material» (Ganska dåligt)
- Fick mail om det mesta som skedde.» (Ganska bra)
- Enkelt att få tag på Carl och boka in handledning» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Hade varit önskvärt med snabbare svar på mejl.» (Ganska dåliga)
- Hade kunnat vara fördelaktigt om Carl var på plats när man arbetar, ex boka en datasal en viss tid så har man större möjlighet till att ställa frågor och få hjälp direkt» (Ganska bra)
- Läraren har vart lätt att nå per mail och telefon. » (Mycket bra)
- En stort plus till Karl var att han alltid ställde upp om man ville ha hjälp och så. Mycket tillmötesgående. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Jag har nog lite besviken över min samarbetspartners arbetsinstas i projeket, men det har inte med kursen direkt att göra utan andra omstädigheter. » (Ganska dåligt)
- Som vanligt. Goa göbbar. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»2 20%
Låg»2 20%
Lagom»5 50%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Gjorde ingenting i böja och sen var det inte speciellt jobbigt. » (För låg)
- En lite väl lugn termin. Hade gärna haft lite föreläsningar om hur dom som Arkitekter resonerar när dom tar sig ann nya projekt och vilka klassiska misstag som bör undvikas. » (Låg)
- Men ojämn» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»1 10%
Låg»5 50%
Lagom»3 30%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Dåligt»1 10%
Godkänt»4 40%
Gott»3 30%
Mycket gott»1 10%

Genomsnitt: 3.2

- Kändes inte som en fastighetsförvaltningskurs..» (Dåligt)
- Mycket rolig kurs, men kanske inte så lärorik. Borde utformas mer som ett kreativt inslag i programmet. Avser i detta avseende att den skall marknadsföras som en kreativ kurs och inte någon förvaltningskurs. » (Godkänt)
- Kul kurs men kanske inte det man förväntar sig av en kurs i fastighetsförvaltning» (Godkänt)
- Kursen borde byta namn. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- tillfällen med workshops, presentationsteknikskillen..»
- Arbetsuppgifterna och Carl Edman»
- Att projekten är knutan till verkliga projekt. »
- Det kreativa arbetssätten. »
- Intressanta uppgifter, utvecklande»
- Bra att man får jobba med projekt från verkligheten. Ger en bra verklighetsanknytning.»
- Typen av arbetsuppgifter.»
- Att man ska våga ha visioner, idéer och nytänkande uppmuntras vilket är kul.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite mer tydlighet i vad projekten bör omfatta och lite mer förvaltning. Kändes som en kurs i ombyggnad.»
- Fler föreläsningar»
- Mer undervisning, tydligare mål och vad som ska redovisas. Tenta kanske?»
- Mer strukturerad undervisning och mer föreläsningar. »
- fler föreläsningar, föreläsningar om ekonomi? hjälp med att rita i constructor eller sketch up? mer omfattande uppgifter, göra kursen mindre lik ombyggnad och underhåll»
- Mer föreläsningar så man får lite mer i bagaget inför projekt. Tydligare direktiv inför projekt. Man bör bestämma om detta skall vara en kurs som handlar om förvaltning av fastigheter eller om utveckling av fastigheter, två helt olika saker enligt mig.»
- Tydligare riktlinjer och instruktioner för vad som gäller för de olika uppgifterna.»
- Namnet på kursen»
- Att denna kurs och kursen Ombyggnad och underhåll inte är så lika.. Nästa exakt samma kurs innehåll i dessa kurser som också läses parallelt. »

16. Övriga kommentarer

- Carl är go!»
- En väldigt rolig kurs!!!»
- Mycket dålig kurs överlag.»
- Hoppas du får en bra sommar Linda = )»
- Är det rimlig att man i en kurs på 7,5 p ska ha ungefär 2 lektionstillfällen?! Allt annat ställs in och blir handledningstillfällen. Detta ger knappast den grund som man behöver i ett sån viktig kurs som detta!»


Kursutvärderingssystem från