ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-4 Projektkurs IT, TDA366

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-08-25 - 2009-09-16
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»5 27%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»7 38%
Minst 35 timmar»4 22%

Genomsnitt: 3.55

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»3 16%
100%»14 77%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 50%

Genomsnitt: 2.83

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag borde inte ha svarat på denna frågan, läste inte hela texten först.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»9 64%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- Svårt att förstå var gränserna gick» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»8 44%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.66

- Minns inte så noga eftersom hela sommaren har gått men kommer inte ihåg något anmärkningsvärt dåligt, så förmodligen var det ok/bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»6 35%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»2 11%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.23

- Hade vi ens någon kurslitteratur till den här kursen?» (Mycket liten)
- Vi hade ingen specifik kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Hade ingen direkt kurslitteratur.. om inte missade jag den i så fall!» (Mycket liten)
- Inte använt någon direkt kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»11 61%
Mycket bra»3 16%

Genomsnitt: 2.94

- Skolans CVS krånglade en del, vilket ledde till förseningar.» (Ganska dåligt)
- Var lite problem med SVN-servern i början, i övrigt minns jag inget särskilt, återigen har sommaren lagt det här bakom mig.» (Ganska bra)
- Förutom krångel med svn» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»11 61%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Problem inom gruppen med omotiverade unga som inte gjort någonting för projektet men vem bryr sig alla får ju godkänt?» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»13 72%
Hög»4 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»11 61%
Hög»5 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 16%
Gott»6 33%
Mycket gott»9 50%

Genomsnitt: 4.33

- Kul idé!» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Friheten att få hitta på ett helt eget projekt.»
- Tycker ni kan bevara allt.»
- Valfriheten kring projektvalet.»
- Vår exceptionellt begåvade handledare Pelle.»
- Att varje grupp har en handledare som man kan ställa frågor till och få feedback från.»
- kursens arbetsprocessen »
- Hemsidan.»
- Handledarmötena, då de oftast hjälpte gruppen framåt»
- Allt :P»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Använd ett annnat versionssystem än Subversion, då detta krånglade väldigt mycket för i stort sett alla grupper.»
- Oj vad många som kommer skriva att SVN var dåligt ibörjan här?»
- Inget.»
- Alla versionhanteringskonton bör vara färdiga innan kursen drar igång!»
- Kommer inte på något.»
- klarare introduktion i början av kursen, förtydliga kraven för att uppnå målen med kursen»
- Mer om hur en grupp ska agera i ett projekt. Bättre genom gång av SVN. »
- Det skulle varit roligt att se allas projekt, om de kunde läggas upp på en hemsidan efter kursen så man får titta igenom.»
- Fixa CVS:en innan»
- Noga med valet av handledare. Jag minns att vår grupp inte var 100% nöjda med handledarens insats även om det var tillräckligt bra för att ta oss igenom kursen. Förbered SVN-servern tidigare, om det finns möjlighet? Ge ut dokumentation på SVN i ett tidigt skede? Var något vi fick lära varandra, å då var det ju bara tur att det fanns kunskap i gruppen. Vet visserligen inte om vi var hänvisad till någon litteratur men SVN förvandlades till en liten flaskhals i början för oss.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Rolig kurs!»
- good shit.»
- Kul kurs men lite för flummig»


Kursutvärderingssystem från