ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering 09 Matematisk statistik, TMS061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-05 - 2009-09-04
Antal svar: 96
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

96 svarande

Högst 15 timmar»50 52%
Cirka 20 timmar»29 30%
Cirka 25 timmar»11 11%
Cirka 30 timmar»5 5%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 1.72

- Kandidatarbetet tog all tid. Avsaknaden av duggor eller andra deadlines i statistiken gjorde att den inte prioriterades förrän närmare tentan.» (Högst 15 timmar)
- Kandidatarbetet tog all tid» (Högst 15 timmar)
- Kandidatarbetet tog all tid och kraft.» (Högst 15 timmar)
- Kandidatarbetet tog all tid» (Högst 15 timmar)
- kandidatarbetet tog tyvärr mkt av matstat tiden, jag hade velat lägga mer tid, men dygnets timmar räckte inte till» (Högst 15 timmar)
- La nog ner ca 40h. Är nog ungefär så mkt man behöver lägga ner för att klara kursen» (Högst 15 timmar)
- Har inte haft tid till kursen på grund av kandidatarbete. Bara gått på föreläsningar och övningar.» (Högst 15 timmar)
- Eftersom man inte går på föreläsningarna blir det inte så många timmar» (Högst 15 timmar)
- Kandidatarbetet tar mycket tid» (Högst 15 timmar)
- Hamnade i skuggan av kandidatarbetet» (Högst 15 timmar)
- det är lite opropotionenligt... löjligt mycket tid i slutet och mindre i början. projectet skall vara helt igenomgåt minst två veckor innan tentan!!» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

96 svarande

0%»10 10%
25%»15 15%
50%»21 21%
75%»22 22%
100%»28 29%

Genomsnitt: 3.44

- Jag forsokte ga pa forelasningarna men jag forstod faktiskt inte vad Anastassia sa. Hennes engelska ar inte tillrackligt bra for att forelasa.» (0%)
- Undervisningen är värdelös» (0%)
- Anastasia är en pinsamt dålig föreläsare. Den absolut sämsta jag någonsin haft. Det går knappt att förstå vad hon säger och hon överförklarar allting på ett dåligt sätt, vilket gör att man inte ens med 100% fokus kan hänga med på någon föreläsning.» (0%)
- Aktiviteter utanför studierna har tagit min tid» (25%)
- 100% av föreläsningarna, 0% av övningar» (50%)
- 100% av övningarna, 25% av föreläsningarna» (50%)
- Extremt dålig föreläsare.» (50%)
- Baxevanis föreläsningar var slöseri med tid. Hon uppträdde mest arrogant och opedagogiskt, så man lärde sig mer av att sitta hemma och läsa eller gå på räkneövningarna.» (50%)
- Mycket mindre än vad jag normalt deltar i, delvis på grund av att kandidatarbetet tog mycket tid men även eftersom Anastasia var rätt ostrukturerad.» (50%)
- Inte så många föreläsningar, däremot många övningar.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

96 svarande

Jag har inte sett/läst målen»49 51%
Målen är svåra att förstå»8 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 16%

Genomsnitt: 2.06

- Finns et ens ett riktigt kurs-PM?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Anastasia KAN inte uttrycka sig, varken muntligt eller skriftligt.» (Målen är svåra att förstå)
- Speciellt inlämningsuppgiften som betygssätts på en skala 0-10. Till den fick man ingen som helst information hur bedömningen sker.» (Målen är svåra att förstå)
- Har antagligen sett målen i början av kursen men kommer inte ihåg dem. Hade nog reagerat då om de var konstiga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»58 93%
Nej, målen är för högt ställda»3 4%

Genomsnitt: 2.03

- Det är bra att det verkligen är en introduktionskurs, många andra kurser på M missar att det ska vara det» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har inte läst kursens mål» (Ja, målen verkar rimliga)
- råkade markera här o det gick inte att ta bort, känner till kursens mål för dåligt för o svara på detta.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vet ej målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- hur gör man för att klicka ur ett val? vet ju inte svaret då jag nyss svarade att jag inte läst målen =S» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

73 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»26 35%
Ja, i hög grad»33 45%
Vet ej/har inte examinerats än»13 17%

Genomsnitt: 2.79

- tentan skiljde sig en del från tidigare år. Hon hade visserligen sagt att så kommer bli fallet men hon borde ha delat ut en exempeltenta så man hade fått en uppfattning hur den skulle komma att skilja sig» (I viss utsträckning)
- Blev mycket besviken då uppgifternas poängsättningen skilde mycket från föregående år. Få poäng för relativt mkt arbete!» (I viss utsträckning)
- Dock tycker jag att det var svårt att veta hur projektet skulle bedömmas vilket är dumt eftersom det gör en stor skillnad för vilket betyg man får. » (Ja, i hög grad)
- den avspeglade kursen» (Ja, i hög grad)
- Är det verkligen tillåtet att ha tentamen helt på engelska under kandidatutbildningen? Frågorna var knepigt formulerade, dubbla negationer i en av frågorna ställde nog till det för vissa.» (Ja, i hög grad)

6. Skulle en större grad av datorstöd kunna göra kursen mer effektiv vad det gäller metoder och utbyte?

Matlab har t.ex ett statistik- och analyspaket skulle detta vara en möjlighet?

95 svarande

Ja det tror jag»45 47%
Nej, tveksamt»47 49%
Eventuellt om man gör på följande sätt ...»3 3%

Genomsnitt: 1.55

- då skulle man kunna använda statistiken mer, nu är det för mycket fokus på att "hitta rätt formel till rätt tillfälle" med förhoppningen att man lyckades skriva just denna på sitt formelblad.....jag antar att man inte arbetar så ute i riktiga livet» (Ja det tror jag)
- Framförallt stöd i att använda Matlab för det var svårt att komma ihåg hur man gör.» (Ja det tror jag)
- men då måste tillämpbarheten vara mycket tydlig så att man lär sig hur datorstödet kan vara till nytta i det yrkesverksamma livet» (Ja det tror jag)
- I alla fall till projektet där det inte erbjöds någon som helst hjälp inom matlab som det var ett tag sedan vi läste.» (Ja det tror jag)
- Skulle kunna underlätta men bara om man samtidigt får bra handledning. » (Ja det tror jag)
- En matlab-information med kommandon och liknande skulle hjälpa t.ex. i projektdelen.» (Ja det tror jag)
- ett ha ETT data tillfälle där man går igenom matlabkord specifikt för stat hade kunnat vara bra men inte mer!!» (Ja det tror jag)
- matlab rulez» (Ja det tror jag)
- Matlab är bara obegripligt och man lär sig inget på det. Kanske för kommande klasser som har läst mer Matlab än vi, jag är bara glad att det inte var Matlab i kursen» (Nej, tveksamt)
- Vad skulle det tillföra? Känns aningen meningslöst om jag får säga det själv...» (Nej, tveksamt)
- Ser inget som helst värde i att använda exempelvis matlab» (Nej, tveksamt)
- Redan Excel har tillräckliga statistikfunktioner för många tillämpningar.» (Nej, tveksamt)
- För förståelse och inlärning av alla begrepp och metoder fungerar rent "handarbete" bäst.» (Nej, tveksamt)
- Tydliga lektioner och inlämningsuppgifter UNDER KURSENS GÅNG. Inte ett stort projekt i slutet.» (Eventuellt om man gör på följande sätt ...)
- ....ser till att ha vettiga handledare och en uppgift som ligger på en rimlig nivå och har verklighetsanknytning» (Eventuellt om man gör på följande sätt ...)
- Man bör lägga fokus på användning av kommersiell statistikprogramvara. Mer Matlab hade inte tillfört något alls.» (Eventuellt om man gör på följande sätt ...)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

95 svarande

Mycket liten»20 21%
Ganska liten»41 43%
Ganska stor»26 27%
Mycket stor»8 8%

Genomsnitt: 2.23

- Fantastiskt dåliga föreläsningar. Ingen pedagogisk kunskap!» (Mycket liten)
- Forelasningarna var riktigt daliga! Daliga hjalpmedel i form av overhead med oandligt mycket text. » (Mycket liten)
- Tyckte föreläningsoverheaden va tråkiga och oöversiktliga...» (Mycket liten)
- folk får säga vad de vill om föreläsningarna, enligt mig är det främst räkneövningarna som behöver fixas till, handledarna är inte ett dugg pedagogiska och skippar flera steg första gången de går igenom nåt» (Ganska liten)
- övningarna gav mer än föreläsningarna» (Ganska liten)
- Slutade gå på övningarna för att kandidatarbetet tog all tid, men de hade nog varit bra att gå på» (Ganska liten)
- Lite hjälp har man fått från övningarna.» (Ganska liten)
- övningarna var mycket bra men föreläsningarna var ganska onödiga» (Ganska liten)
- Medverkade endast på en liten del av undervisningen. Övningarna var ok.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna för monotona. Övningarna helt okej.» (Ganska liten)
- Förläsningarna ger ingenting, övningarna ger en bra grundläggande överblick över vad kursen handlar om. » (Ganska liten)
- Man kanske skulle titta efter någon som är lite mer pedagogisk. Övningsledarna skulle nog vara bättre som ansvariga - de kunde förmedla sina kunskaper på ett bra sätt.» (Ganska liten)
- Det som givit något är övningarna, se svar på fråga 14.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var dåligt upplagda. Vem orkar sitta och titta på overheadkopior av dåliga powerpointbilder med alldeles för mycket text på i en och en halv timma. Undervisningen bör ske med hjälp av tavlan istället. Föreläsaren pratar MYCKET dålig engelska (uttalsmässigt inte grammatikmässigt) vilket gör det svårt att förstå vad som sägs och menas.» (Ganska liten)
- föreläsningsanteckningarna som delades ut var till god hjälp» (Ganska liten)
- I slutändan har gamla tentor gett betydligt mer.» (Ganska liten)
- Övningarna gav mest.» (Ganska stor)
- Men då främst övningarna som varit väldigt bra» (Ganska stor)
- räkneövningar är guld!» (Ganska stor)
- Övningarna har varit mycket bra» (Ganska stor)
- Som motivation att orka ta sig igenom materialet så var det mycket bra.» (Ganska stor)
- Bra powerpoints.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

96 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»18 18%
Ganska stor»49 51%
Mycket stor»27 28%

Genomsnitt: 3.05

- Störst hjälp har Anastasias föreläsningsslides varit.» (Ganska liten)
- Varför kunde det inte kommit fram med en gång att boken fanns att ladda hem? Dessutom finns en mycket bättre lösningsgång till denna på internet. Gratisboken "lätt statistik" borde ingå som kurslitteratur» (Ganska liten)
- Boken är inte den rätte. det finns bättre.» (Ganska liten)
- Svår bok att läsa» (Ganska liten)
- Lättläst bok. » (Ganska stor)
- Föreläsaren tyckte det räckte använda hennes föreläsningsslides. Detta är ingen bra idé, eftersom dessa är alldeles för dåliga och opedagogiska. Den bok (applied statistics and probability )som står med som kurslitteratur är välidgt bra och hon borde inte avrått studenterna från att köpa den.» (Ganska stor)
- Wikipedia förklarar ofta saker bättre än boken.» (Ganska stor)
- När inte undervisningen funkade så fick man förlita sig till litteraturen.» (Ganska stor)
- Kursboken funkar väl, men jag förstår inte varför man ska ha någon annan bok på maskin än på alla andra program. Kurslitteratur finns på svenska och borde användas istället. De gamla tentorna var till störst hjälp. Som vanligt.» (Ganska stor)
- Boken är väldigt bra» (Mycket stor)
- Har endast använt boken. Anastasias föreläsningsanteckningar är dåliga och ofta fel på.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

94 svarande

Mycket dåligt»16 17%
Ganska dåligt»32 34%
Ganska bra»41 43%
Mycket bra»5 5%

Genomsnitt: 2.37

- Anastacia känns lite väl slapp vad gäller det administrativa. Inte en ända länk fungerade på kurshemsidan, föreläsningsanteckningarna hängde inte ihop utan de var byggda utefter "I write untill I get tired". Det betyder mer eller mindre att man måste ha med sig alla föreläsningsanteckningar om man vill ha någon nytta av dem. » (?)
- Dålig hemsida. » (Mycket dåligt)
- Slarvigare skriven kurssida får man leta efter. Total avsaknad av något som anger om något uppdaterats typ "aktuellt/senaste nytt" i kombination med att allt var ihopbuntat på en enda sida gjorde det svårt att se om något faktiskt hänt. Många sistaminutenändringar typ extra instruktioner för inlämningsuppgiften och en godkänd formelsamling för tentan ledde till merarbete för de som var ute i god tid.» (Mycket dåligt)
- Fel i utdelat material, rörig hemsida utan fungerande länkar, länkar till fel filer» (Mycket dåligt)
- Matematiska vetenskaper borde anpassa sig efter resten av chalmers och använda sig utav hemsidor som fungerar!» (Mycket dåligt)
- Sämsta kurshemsidan hittills. Svårt att se nya uppdateringar.» (Mycket dåligt)
- Websidan har fungerat dåligt sen dag ett. Anastasia informerar i princip ingenting och när hon skriver meddelanden blir man upprörd. När man frågar henne vad hon menar visar det sig att det är något helt annat än det hon skrivit.» (Mycket dåligt)
- infirmation kom ut sent om t.ex. inlämningsuppgift 2 och det var en krånglig sida» (Mycket dåligt)
- Varför måste matematiker envisas med att inte använda studieportalen utan ha egna kurshemsidor?» (Mycket dåligt)
- Varför ska alltid mattefolket ha sina egna extremt dåliga sidor? Varför kan de inte använda studieportalen som alla andra? Hade vart så mycket bättre.» (Mycket dåligt)
- Webbsidan är värdelös. Varför inte använda samma system som alla andra kurser gör? Obegripligt.» (Mycket dåligt)
- sjukt ostrukturerad hemisda med tentor utan riktig ordning. Många länkar fungerade inte alls» (Mycket dåligt)
- Material uppdaterades i tid och otid och man hade ingen direkt koll på saker och ting, studieportalen fungerar väl bra?!» (Ganska dåligt)
- inte bra att man inte kan genomföra projektet tidigare i läsperioden» (Ganska dåligt)
- Jobbigt med ett tredje system att ha kurshemsida på. uppdateringarna har ofta varit onödigt sena och en hel del otydlig info. Att inte något formelblad till tentan tagits fram av kursansvarige är mkt dåligt. Blev något bättre av att den formelsamling en student satt samman lades ut bättrade det något.» (Ganska dåligt)
- Material läggs upp med mycket dålig framförhållning och sidan känns allmänt bortprioriterad» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är kort sagt skitdålig.» (Ganska dåligt)
- Ostrukturerad hemsida» (Ganska dåligt)
- Rörig hemsida, kunde varit bättre information om inlämnnigsuppgift så man kunnat börja med denna tidigare» (Ganska dåligt)
- Bättre att lägga ut material till föreläsningarna i god tid, nu var det oftast samma dag...» (Ganska dåligt)
- Hemsidan fungerade dåligt, svårt att hitta information och dåligt uppdaterad» (Ganska dåligt)
- kurshemsidan var inte av samma typ som studieportalen. ATt använda studieportalen hade varit bättre» (Ganska dåligt)
- En del fel i föreläsningssliderna, inte så bra om man vill dubbelkolla så man fattat rätt. Börjar räkna och kommer fram till att exemplet är felaktigt. » (Ganska dåligt)
- Väldigt mycket info på hemsidan och en del gammal info låg kvar som inte stämde överens med nya instruktioner. Informationen om projektet kom lite sent, hade varit bra att kunna börja med det tidigare.» (Ganska bra)
- Bra att allt finns på kurshemsidan. Men varför ligger den "lös", varför inte ha den på portalen som alla andra kurssidor, det är ju mycket lättare. Och varför inte anmäla sig till en övningsgrupp på portalen istället för denna uppdelning efter efternamn, det var väl ingen som brydde sig det minsta om det?» (Ganska bra)
- rörig kurshemsida» (Ganska bra)
- kurshemsidan var jättekrånglig» (Ganska bra)
- dock lite slarv med informationen på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Ostrukturerad hemsida med ojämna uppdateringar, dock fanns all info på hemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

96 svarande

Mycket dåliga»9 9%
Ganska dåliga»28 29%
Ganska bra»33 34%
Mycket bra»7 7%
Har ej sökt hjälp»19 19%

Genomsnitt: 2.98

- Väldigt begränsade när det gällde inlämningsuppgiften. Frågetillfället låg för tidigt så få hade ens börjat med uppgiften och frågor via mail var inte okej.» (Mycket dåliga)
- Enligt Anastasia skulle man få ETT tillfälle att ställa frågor på projektet. Tillfället lade hon på avsatt tid för kandidatarbete. Fantastiskt.» (Mycket dåliga)
- Vi fick inte maila, ringa eller besöka föreläsare/övningsledare om vi hade frågor. Dessutom lägger de frågestunden om inlämningsuppgiften på 2h samtidigt som hela M3 har obligatorisk föreläsning. Dessutom ändrar man förutsättningarna för inlämningsuppgiften i läsvecka 8 (som för övrigt hade väldigt otydlig uppgiftsbeskrivning ).» (Mycket dåliga)
- Inta alls mycket tid för att fråga om projektet. Dåligt att det inte finns någon övningstid avsatt för detta. » (Mycket dåliga)
- "I will NOT answer questions on mail"» (Mycket dåliga)
- Examinatorn vägrar svara på frågor via mail. Välkommen till 2000-talet.» (Mycket dåliga)
- Examinatorn svarar inte på mail» (Ganska dåliga)
- Väldigt svårt för projektet, i övrigt ok. » (Ganska dåliga)
- Helt obegripligt att Antastasia vägrar svara på frågor via mail...» (Ganska dåliga)
- "Dont tell any questions because I won`t answer them" eller liknande står bredvid mailadessen. Endast på övningarna finns möjlighet att ställa frågor och då är det ofta lång kö. Någon form av räknestuga hade gott kunnat finnas» (Ganska dåliga)
- Urklipp från hemsidan: Projects handed in after that day will not be graded! If you have any questions concerning the preparation of the project you can ask them on the 12th of May between 9:00-11:00. I will NOT answer any questions sent via email. » (Ganska dåliga)
- endast ett tillfälle att ställa frågor på inlämningsuppgiften» (Ganska dåliga)
- Baxevani gav ett arrogant intryck och vägrade svara på vissa frågor som hon tyckte var för enkla.» (Ganska dåliga)
- övningsledarana var bra att fråga. mycket dåligt att fråga om inlämningsuppgiften» (Ganska dåliga)
- Daliga mojligheter att fraga Anastassia utanfor lektionstid. Istallet fick man fraga ovningsledarna.» (Ganska dåliga)
- Dock fick man inte skicka nagra fragor till Anastassia angaende projektet som vi dessutom fick reda pa jattesent och som man maste kommit till kap 11 i boken for att kunna losa vilket var det sista kapitlet i kursen. Det stallde till en massa problem eftersom kandidaten skulle in i denna veva. » (Ganska bra)
- Bra övningsledare» (Ganska bra)
- Handledarna var mycket hjälpsamma. Examinatorn var svår att fråga om hjälp.» (Ganska bra)
- Frågade mest övningsledarna» (Mycket bra)
- Fast jag har inte sökt hjälp, men det fanns många och bra möjligheter.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

96 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»23 23%
Mycket bra»67 69%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.71

- Tentaplugget gav en en bättre förståelse. Det var igentligen då man förstod vad man gjorde i matstat-projektet. » (Mycket bra)
- Det är ju av dem man lär sig något» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

96 svarande

För låg»3 3%
Låg»14 14%
Lagom»65 67%
Hög»11 11%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 2.96

- Håller inte samma standard som det övriga kursutbudet.» (För låg)
- Bland de lättaste kurserna på maskin. Dock görs den krångligare än den egentligen är pga. dålig 1administration. Bra att den ligger samtidigt som kandidatarbete som stjäl mycket tid.» (Låg)
- Jag började plugga på kursen i lsv 7...» (Låg)
- I början av kursen behövde man inte göra någonting, sen i slutet kommer inlämningen och tentan samtidigt. Känns inte helt lyckat.» (Låg)
- men jag la för lite tid på den eftersom jag prioriterade kandidatarbetet, så jag klarade nätt å jämt av denna kursen.» (Låg)
- Hade personligen kunnat anstränga mig mer och i så fall lärt mig mer.» (Lagom)
- Tyvärr ligger den samtidigt som kandidatarbetet, vilket är en kurs som jag tror att de flesta prioriterar högst.» (Lagom)
- I kombination med kandidatarbetet var den dock hög..!» (Lagom)
- sett över hela kursen var det lagom, dock alldeles för mycket i slutet.» (Lagom)
- Lite jobbigt att projektet kom så sent. » (Lagom)
- Kandidaten tar mycket tid. Synd bara att inlämningsuppgiften skall utökas så mycket med så kort varsel» (Lagom)
- Förskjutet till sista veckan - inte bra. Projektet till exempel skjöt över det antal veckor som var menat. Sista inlämningsdag fick flyttas till 3 juni pga dålig planering av läraren.» (Lagom)
- som tidigare nämn lite opropotionenlig. » (Lagom)
- det hade varit bättre om inlämningen INTE bara kan lösas de tre sista veckorna i läsperioden» (Hög)
- Ta bort projektet, alternativt lägg det tidigare i kursen med mer vägledning» (Hög)
- Projekt delen var dåligt disponerad iom att det som behövdes för att lösa uppgiften gicks igenom så sent i kursen» (Hög)
- Projektet de sista veckorna var mycket dåligt placerat. Gav alldeles för stor arbetsbörda då man egentligen borde börja repetera inför tentan.» (Hög)
- Blev för hög på grund av usel undervisning och dålig administration. Hälften av tiden fick läggas på att lista ut vad Anastasia menade.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

95 svarande

För låg»1 1%
Låg»7 7%
Lagom»24 25%
Hög»48 50%
För hög»15 15%

Genomsnitt: 3.72

- Grupparbeten som kandidatarbetet tar gärna sjukt mycket tid.» (Hög)
- Kandidatarbetet fick 90% av tiden, matstaten 10%.» (Hög)
- Kandidatarbetet tog ju verkligen all tid man hade. Blev inte mycket tid över att plugga matte och det märktes ju på tentan sen.» (Hög)
- Kandidetarbetet tog extremt mycket tid det berodde inte på matstaten.» (Hög)
- Mest pga kandidatarbetet...» (Hög)
- Kandidatarbetet tar mer tid i anspråk än vad som är inplanerat. Det skulle därför vara bra att lägga kurser som har mindre arbetsbörda än normalt i samband med kandidatarbetet. » (Hög)
- pga kandidaten» (Hög)
- Det blir alltid vad man gör det till när man har ett arbete som i pricip kan få hur mycket timmar som helst» (Hög)
- Men det var mitt eget fel eftersom jag satsade så hårt på kandidaten.» (För hög)
- Bra i början av vårterminen men mkt hög i andra halvan av den.» (För hög)
- Knadidatarbete. Behöver jag säga mer?» (För hög)
- kandidatarbete tog all tid» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

96 svarande

Mycket dåligt»4 4%
Dåligt»23 23%
Godkänt»49 51%
Gott»16 16%
Mycket gott»4 4%

Genomsnitt: 2.92

- Den tveklöst sämsta kursen på de tre år jag varit på Chalmers. Är djupt besviken.» (Mycket dåligt)
- Som nämnts tidiagre tycker jag föreläsningarna var riktigt dåliga!» (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna är för svåra att följa - slides som bara är en textmassa samtidigt som föreläsaren maler. Båda på tekniskt avancerad engelska gör att det är mycket i vägen för det vi ska lära oss. Väldigt konstig stämning där föreläsaren vill ställa frågor men håller igen, och då hon gör det är det tyst - för att om man säger fel känner man sig dum. Fokus på tillämpning istället för förståelse - hade varit kul att se hur man kom fram till formlerna. När föreläsaren inte fick feedback på om vi var med eller inte gick det alldeles för långsamt och det kändes inte som att vi kom vidare i kursen - på ett sätt misstroende mot vår förmåga att ta till oss det hon sa (till viss del begogat). Om några inte förstår för att de inte varit med (som mig själv) är det ok att fortsätta ändå.» (Dåligt)
- intressant ämne men svårförstådd föreläsare.» (Dåligt)
- Mycket dåliga föreläsningar, obegriplig inlämningsuppgift men bra övningar.» (Dåligt)
- Värdelösa föreläsningar, att bara ha en massa text på OH och peka på den är värdelöst för förståelse» (Dåligt)
- Dålig examinator ger dålig kurs. Vad ska man ha den här kursen till? Det hade varit bättre med en kurs där man lär sig använda statistik än en kurs där man lär sig saker om statistik.» (Dåligt)
- Inlämningsuppgiften var katastrof, ingen information eller någon att fråga. » (Dåligt)
- En kurs som det är svårt att få grepp om, men med en arg föreläsare som pratar på en väldigt svårlyssnad engelska blir mitt intryck av den här kursen knappt godkänt.» (Godkänt)
- Projektet kan inte komma så sent i kursen som det gjorde.» (Godkänt)
- Bra grundkurs, bra att den inte är mer omfattande än den är och att den verkligen är gjord som introduktion. Är nog den första matte-kursen som är det minsta intressant.» (Gott)
- Blev bättre framåt slutet» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningsanteckningarna»
- Övningsledarna»
- Projektet»
-
- Upplägget med föreläsningar och räkneövningar.»
- Boken, övergripande upplägg»
- FÖreläsaren»
- Övningarna & projektet»
- Absolut ingenting, allt är dåligt, riktigt riktigt dåligt.»
- Samma upplägg på föreläsningarna.»
- Boken!»
- Att den ligger samtidigt som kandidatarbetet i lp4»
- Räkneövningarna»
- Handledarkillen»
- föreläsningsanteckningarna!»
- Kursbok.»
- Bra med föreläsningsanteckningar på webben. Bra att föreläsaren är mån om att man hänger med (utan att hoppa på folk och ställa specifika frågor)»
- Handledaren Erik!»
- Övningsledaren Erik»
- Inlämningsuppiften»
- Övningarna var bra.»
- inlämningsuppgift alt. datoruppgift dock bör det vara möjligt att börja med denna tidigare under kursen»
- Räkneövningarna»
- Övningarna»
- Projektet är bra men bör flyttas»
- räkneövningarna.»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Övningarna»
- Övningsledaren (killen) mycket duktig och bra på att förmedla kunskap!»
- Projektuppgiften»
- Ovningarna»
- Räkneövningarna»
- Kursboken var bra.»
- Övningstillfällena.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektet kändes inte givande»
- gör den mer realistisk och användbar»
- Tidigare deadline för inlämningsuppgiften samt duggor eller liknande som tvingar en att räkna ikapp innan tentaplugget.»
- Det vore bra om föreläsaren skrev på tavlan mer än att lägga upp stora exempel på OH som man inte hinner läsa genom medans hon pratar då det är mkt svårt att hänga med. En gång hade hon glömt OH och fick ta det på tavlan, och den föreläsningen verkade det vara många fler som hängde med.»
- Battre engelska pa forelasningarna sa man forstar. En tenta som ger poang. Och inte elva uppgifter att losa pa 4 timmar. Efter 5 losta uppgifter har man fortfararande inte kommit upp i antal poang for godkant vilket kanns valdigt markligt.»
- det borde bara finnas en formelsamling gjord av föreläsaren»
- Ny föreläsare»
- Projektet, men lägg det tidigare i kursen med annat fokus. Alternativt läs in hela kursen på kortare tid så man kan fokusera på kandidaten mot slutet.»
- Kurshemsidan behöver förbättras.»
- Fler små inlämningar under kursens gång - kanske labbar med matlab. »
- Projektet kändes lite för svårt och blev stressigt att hinna med. Speciellt eftersom det låg så i slutet och när vi fick problem fanns inga frågetillfällen kvar.»
- Allt...examinator, den ena övningsledaren, kurshemsida, tydligare information till studenter»
- Ta bort Anastasia, det finns alldeles säkert bra föreläsare i ämnet. Använd en riktig kurshemsida. Det är pinsamt att gå på Chalmers när det finns en så här genomusel kurs. Det absolut mest frustrerande jag varit med om på tre år.»
- Projektet bör komma tidigare eller kanske delas upp och det bör även vara tydligt vad som förväntas och vad som ger poäng.»
- tydligare instruktioner i projektet»
- Mer eget arbete på övningar.»
- Föreläsningarna!»
- inlämningsuppgiften.»
- Bättre föreläsare. Möjlighet till räknestugor. En riktig och strukturerad kurshemsida. Tydligare och bättre information gällande projektuppgften. »
- Byt föreläsare!!!!! Och ha någon som är bättre förberedd som räkneövningsledare..! Och inlämningsuppgiften var jättekonstig, vi sprang och frågade och frågade och sen gissade vi oss fram till hur vi skulle göra, fick inga klara riktlinjer och vet fortf inte om den är helt godkänd..?»
- Föreläsaren. Anastasia är trevlig och vill väl. Men svårigheterna att förstå henne och den ovanliga undervisningstekniken gör kursen onödigt krånglig.»
- övningar i mindre grupper med mer utbyte mellan övningsledaren och studenterna (inte bara förevisningar). på något sätt göra föreläsningarna mer varierande. Något mer moment under kursens gång som motiverar en att plugga under kursens gång, exempelvis dugga eller små inlämningsuppgifter. Det görs i andra liknande kurser, it ain"t rocket science.»
- Tydliga regler om vad man får ha med till tentan. Egna anteckningar bör som regel aldrig vara godkänt.»
- Upplägg på föreläsningar. De gick för fort och var väldigt svåra att hänga med på. Tidigarelägg projektet!»
- Föreläsaren kan vara lite barsk ibland. »
- Allra bäst om hela kursen gjordes om. Ny föreläsare vore kanon, ett nytt upplägg som jämnar ut arbetsbördan vore fint.»
- Inlömningsuppifterna skulle behöva bli tydligare. Och läggas ut i rätt tid, inte flera veckor innan kunskap att lösa uppgifterna finns»
- Föreläsningarna måste bli pedagogiska, inlämningsuppgiften måste göras om så att den är skriven på hyfsat korrekt engelska. Då kanske det även skulle framgå vad som önskas och om det finns några betygskriterier. »
- Byt examinator nån gång. Hur många kursutvärderingar skall det behöva ta...»
- Att inte ha ett projekt så sent i kursen. Krockar med slutspurten på kandidatarbetet vilket gör att det kommer i skymunda och bara ses som ett stressmoment att hinna med. »
- Ändra projektet inte så sent»
- Projektet bör läggas tidigare i perioden, med enklare moment»
- Inlämningsuppgifterna kom för sent i perioden. Föreläsningarna gav inte så mycket.»
- Lite mer information om projekten hade inte skadat.»
- Föreläsaren kändes inte direkt motiverad och inspirerande. Verkade tycka att det hela var något som var tvungen att göras och inlämningsuppgifter samt hemsidan var de meset oambitiösa jag någonsitt sett. Efter klagomål verkar det som att det ändå kom ut vad uppgift 2 skulle innehålla samt vad formelsamlingen fick inehålla. Varför inte bara göra en ordentlig uppgiftsbeskrivning från början samt ha en gemensam formelsamling?»
- Byt föreläsare!»
- Bättre overhead/powerpoint svårt att läsa en hel sida åt gången...»
- Baxevani borde jobba på att bli mer pedagogisk, eller så kan man med fördel byta ut henne som föreläsare. Hon har säkert kunskaperna som krävs, men hon saknar allt när det gäller pedagogiken. »
- Föreläsningarna»
- Ny lärare»
- Klarare instruktioner gällande inlämningsuppgiften om vad som skall göras och hur bättre betyg skall uppnås. »
- BOKEN»
- Byt examinator till någon som antingen pratar begriplig engelska eller till någon som talar svenska. För in moment med kommersiell statistikprogramvara så kanske man har någon som helst behållning av den här kursen.»
- Tydligheten med inlämningar och kurshemsidan.»
- Hemsidan, föreläsningarnas upplägg/struktur»
- Inlämningsuppgiften, mer information!! Tydligare mål, bättre kurshemsida»
- Lägg in några räknestugor»
- Forelasare»
- Poängsättning på tentafrågor»
- Mer schemalagd tid för egen räkning med övningsledare»
- Kurshemsidan behöver förbättras, gärna så att den liknar alla andra kurshemsidor. Projektuppgiften låg väldigt sent i kursen och det gick inte att börja förrän näst sista veckan, innan dess var arbetsbördan väldigt liten och det var synd att projektuppgiften skulle komma precis när man skulle göra färdigt kandidatarbetet också. Vore bra om man kunde börja med den tidigare.»
- Fler tentor med facit. Kanske göra övningsuppgifterna tillgängliga på kurshemsidan, för min del ger det mycket mer att sitta ned och studera uppgifterna i 2h än att sitta och skriva av från tavlan i 2h.»
- Tentan var väldigt konstig. Hon behöver inte först säga att vi inte ska köpa nån bok när hon sedan resten av kursen refererar till sidor i boken, idiotiskt.»

17. Övriga kommentarer

- Inlärningsmässigt vore det mycket bättre om föreläsaren kunde ha mindre information på OH om det ska användas. »
- Jag började plugga dagen innan tentan och märkte då typtalen osv som man behövde kunna.. det är ingen svår kurs även om det kändes så tung-grott och det är synd. Alternativt kan man utmana studenterna mer med en mer djuplodande kurs men då måste kommunikationen flyta bättre mellan examinatorn o studenter.»
- Bra övningsledare! Jag lärde mig det mesta på övningarna inte på föreläsningarna!»
- Andra lärare tror jag verkligen skulle höja både intresset och betygen för den här kursen.»
- Tidigarelägg projektarbetet! Inte kul att sitta med det och det sista av kandidatarbetet samtidigt!»
- Varför ställer ni inte frågor om hur bra de olika övningsledarna är? Varför är det inga frågor om inlämningsuppgiften?»
- Byt examinator nån gång. Hur många kursutvärderingar skall det behöva ta...»
- Med en sådan föreläsare så misstänker jag att andelen godkända var ganska låg...»
- Tycker det är dumt att examinator bestämmer sig för at plötsligen ändra på typsnittet på tentan...pluggade masse gamla tentor och tyckte jag förstog, men ble supersträssad på tentan då tentan var så annorlunda änn de andra tentorna...»
- Roligare kurs än jag väntat mig. Trist att Anastasia får konkurrera med kandidatarbetet.»


Kursutvärderingssystem från