ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


kursvärdering 09 i Industriell ekonomi M, IEK102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-05 - 2009-09-04
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»44 64%
Cirka 20 timmar»13 19%
Cirka 25 timmar»5 7%
Cirka 30 timmar»4 5%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 1.63

- La ner alldeles för lite tid» (Högst 15 timmar)
- Jag gjorde inte ett smack. Ägna stor del av min tid till IKOT och annat sköj.» (Högst 15 timmar)
- De andra kurserna prioriterades, troligen pga grupparbeten inom dem, man vill itne svika sina gruppmedlemmar och göra ett dåligt arbete.» (Högst 15 timmar)
- Hade behövt lägga mer tid men hann inte pga IKOT. Lägger automatiskt ner mindre tid pga att det inte finns några övningar.» (Cirka 20 timmar)
- hade inte tid till mer pga IKOT» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

69 svarande

0%»1 1%
25%»8 11%
50%»8 11%
75%»18 26%
100%»34 49%

Genomsnitt: 4.1

- Föreläsningarna bestod till 90 % av irrelevanta anekdoter som handlade om allt från hur hans bror fifflade med skatten till huspriser på rivieran. » (25%)
- ikot» (25%)
- Men ångrar vissa föreläsningar då Jan Möller har en stark tendens att sväva ut med historier om sina gamla affärer, i arbetet alltså...» (100%)
- Bra föreläsningar med många konkreta exempel.» (100%)
- Janne, läraren gjorde kursen! Mycket bra!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 44%

Genomsnitt: 2.76

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»49 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

- Känns som det är mer innehåll än poäng märks att kursen gav mer poäng förrut men att inget innehåll är borta» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

55 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»23 41%
Ja, i hög grad»27 49%
Vet ej/har inte examinerats än»5 9%

Genomsnitt: 2.67

- Jag har inte läst målen och brukar heller inte göra det, men jag tycker det är väldigt konstigt att 30% av en ekonomitentamen för blivande ingenjörer utgörs av en uppgift kring emission. Enligt min uppfattning är det väldigt sällan som man som ingenjör i arbetet behöver sitta och begrunda en sådan.» (?)
- Att 30% av tentamen berörde emissioner känns inte så relevant för en maskintekniker. Tentamen rättades även på ett lite konstigt sätt, märkligt att man kan bli av med 9/30p på en uppgift när man gjort allting rätt och inte har en siffra fel.» (I viss utsträckning)
- Nyemission utgjorde 30% av tentan. Detta känns heller inte så relevant med tanke på att det förmodligen inte är en ingenjörs uppgift att räkna på det så ofta.» (I viss utsträckning)
- Duggan tar upp en liten del av kursinnehållet» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»21 30%
Ganska stor»26 38%
Mycket stor»15 22%

Genomsnitt: 2.73

- Inte mycket relevant sades under föreläsningarna.» (Mycket liten)
- För mycket snack om annat» (Ganska liten)
- Hade svårt att närvara pga schemakrock» (Ganska liten)
- Inte så mycket anteckningar.» (Ganska liten)
- Bra undervisning med bra berättelser. Bra föreläsare!» (Ganska stor)
- Det var mycket onödiga "berättelser" på föreläsningarna, som tog tid!» (Ganska stor)
- Bra föreläsare, tog upp bra exempel, lättare att minnas då» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»23 33%
Mycket stor»41 60%

Genomsnitt: 3.52

- Jag glömde köpa böckerna...» (Mycket liten)
- Övningsboken var helt onödig» (Ganska liten)
- Uppgifterna i övningsboken var bra» (Ganska stor)
- Väldigt bra med teoridelarna i övningshäftet» (Ganska stor)
- Ganska bra bok.» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur, lättläst » (Mycket stor)
- Speciellt övningsboken!» (Mycket stor)
- Kanonbra övningsbok!» (Mycket stor)
- En jättebra bok som är lätt att följa! Övningshäftet är också bra träning som jag lärde mig mycket av!» (Mycket stor)
- bra bok, eK100» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»44 64%
Mycket bra»21 30%

Genomsnitt: 3.26

- Dåligt att Jan inte kan sköta det själv -> långa väntetider» (Ganska dåligt)
- Framföallt var tentasalen fel i kursPM och till en början även i studieportalen.» (Ganska dåligt)
- inget att klaga på egentligen, förutom vilken plats duggan var på (inte Jan Möllers fel)» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»8 11%
Ganska bra»20 29%
Mycket bra»11 16%
Har ej sökt hjälp»26 38%

Genomsnitt: 3.72

- Fanns inte värst mycket tillfällen.» (Mycket dåliga)
- Saknade någon typ av övningstid då man kunde komma och ställa frågor. Behövde kanske inte vara varje vecka men kanske en tid varannan.» (Ganska dåliga)
- Den genomgången Jan hade innan tentan var jättebra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 22%
Mycket bra»39 57%
Har ej sökt samarbete»13 19%

Genomsnitt: 3.94

- Krävdes inte särskilt mycket samarbete i kursen.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»11 16%
Lagom»47 70%
Hög»8 11%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.98

- Fast det var mycket olika svåra begrepp och tillvägagångssätt som man skulle lära sig som var svårt och tidskrävande.» (Lagom)
- Uppgifterna är svåra o tar lång tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 25%
Hög»24 35%
För hög»27 39%

Genomsnitt: 4.14

- Att lägga Ekonomi tenta och två stora inlämningar i IKOT samma dag var ingen jättehit» (Lagom)
- Dock en grov miss att lägga dugga och inlämning av IKOT rapport på samma dag... MER kommunikation mellan I och M!!!» (Lagom)
- Hög pga IKOT» (Hög)
- Tenta i ekonomi samtidigt som rapporten i IKOT skulle lömnas inte var inte lyckat. Sen kom, direkt efter, ett case i IPO.» (Hög)
- IKOT tog upp mycket av tiden så det var bra att IE:n var lite lättare» (Hög)
- Lägg inte rapportinlämning och dugga samma dag» (För hög)
- slutinlämning i ikot och "dugga" samma dag funkar inte!» (För hög)
- Ikoten tar upp alldeles för mycket tid för att vara en 7,5p kurs på 2 lp!!» (För hög)
- fick pioritera bort dennakursen då den går att ta i sommar vilket är svårt med IKOTen...» (För hög)
- bättre planering av de tre kurserna så att inte duggan i industriell ekonomi samt slut inlämningarna i ikot är samma vecka.» (För hög)
- Periodvis alldeles för hög, och periodvis väldigt låg.» (För hög)
- IKOT:en tog alldeles för mycket tid så man hann inte plugga på något annat eftersom man hade deadlines att passa.» (För hög)
- IKOTen tog mycket tid, även IPO-caset!» (För hög)
- Ekonomikursen blev därför lidande då man alltid var tvungen att hålla deadlines i andra kurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 2%
Godkänt»21 30%
Gott»27 39%
Mycket gott»19 27%

Genomsnitt: 3.91

- Föreläsaren drar ned betyget» (Dåligt)
- Kursen okej men föreläsaren drog ner det. » (Godkänt)
- Ger en god inblick i ekonomi på ett sätt som känns relevant för ingenjörer.» (Godkänt)
- Jag pluggade väldigt mycket, och då brukar jag få högre betyg än jag fick denna gång. En svår tenta! Väldigt mycket innehåll i kursen! Svårt att hitta en röd tråd.» (Godkänt)
- Krocken av duggan med sista inlämningarna i IKOT är ju allt annat än positivt!» (Gott)
- vettigt att lära sig» (Mycket gott)
- Bra allmännyttig kurs, som känns som man kommer ha nytta av, inte bara inom jobb, utan även "privat".» (Mycket gott)
- Minst topp tre av alla föreläsare på M.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren»
- examinatorn»
- Övningsboken»
- Övningsboken.»
- Jan Möller»
- Jan Möller och upplägget.»
- Föreläsaren, bra när man får höra hur det funkar "på riktigt". Bra med enkät i mitten av kursen, typ som den här. Det borde fler examinatorer ta efter.»
- Kursboken och Jan Möller.»
- Föreläsningarnas utformning och verklighetsanknytningarna.»
- Examinatorn»
- föreläsaren!»
- Jan Möllers anekdoter»
- Jan Möller med intressanta föreläsningar.»
- Tidig dugga.»
- Läraren»
- Att examination sker i läsvecka 6»
- föreläsaren examinationen»
- Janne»
- kurslitteraturen»
- Möller!»
- Föreläsningsanteckningar»
- Läroböckerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske lägga duggan i lv 8»
- Att föreläsningarna börjar i tid. Det var ofta som de började 5-10 min för sent»
- Duggan ska inte krocka med andra stora grejer, väldigt onödigt!»
- tillhandahåll lösningar till duggorna»
- Jan Möller borde ta sig i kragegn och bli mer effektiv på föreläsningarna. Nu ebhövde han sätta in en extra men det var bara pga att han snackar bort så mycket tid, inte för att det var för mycket inenhåll för de fastställda föreläsningarna. Dock är han udnerhållande att lyssna på, om man orkar lyssna...»
- Teoriboken, räkneövningar och en lärare som är mer konkret, alltså verkligen snackar om sånt som är relevant för oss.»
- tajma parallella kurser bättre!»
- mr konkreta exempel, gärna räkna på tavlan»
- Utöka kursen till 7,5 poäng, vi från M bör läsa mer ekonomi.»
- Något mer övningstillfälle då man kan ställa frågor i liten klass, svårt att göra de i en hörsal eller i pausen.»
- Synkningen med de andra ämnena.»
- bär se till att datorn och projektorn harmoniserar.»
- Examinationen bör flyttas fram lite»
-
- Möjligen flytta duggan med hänsyn till andra kurser»
- Minska innehållet eller ge mer stöd, tex. övningar.»
- Inte lägga IKOT-redovisning och IE-dugga så tätt.»
- Lära sig göra analyser av företag.»
- Inget»
- Någon form av hjälp med övningsuppgifterna som inte sker i föreläsningssal med examinatorn»
- skulle vara tryggare me lite raknestugor eller ovningar»
- Placeringen av duggan, de tre olika examinatorerna borde diskutera samman sig bättre. Blir väldigt ryckigt tempo pga detta.»
- Mer diskusioner i mindre grupper, räknestuga 1 gång i veckan så man kan fråga på uppgifter.»
- Lite mer konkretisering»

16. Övriga kommentarer

- Övningar nskas helt klart! Mest för att de gör så att man sätter igång och pluggar»
- Läraren hade en och en annan rolig historia.»
- Riktigt bra och nyttig kurs (allmänbildande), kunnig lärare!»
- Föreläsaren var sen ibland vilket gjorde att tidsschemat inte riktigt följdes annars inget o klaga på!»
- Väldigt bra kurs (5-), ur utlärningshänseende.»
- Tack för en helt ok kurs!»


Kursutvärderingssystem från