ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Miljöfysik, TIF075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-04 - 2009-07-06
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur bra tyckte du om kursen?

Kommentera gärna.

34 svarande

1 (inte alls bra)»2 5%
12 35%
10 29%
7 20%
5 (mycket bra)»3 8%

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se nedan.» (2)
- Intressant innehåll, men ångestladdat upplägg i form av duggan o projektarbetet.» (2)
- - För många obligatoriska moment. Hela den här perioden har varit fylld av deadlines - sådant är ej kul. - Det kändes som att den, till skillnad från många andra kurser vi läst, faktiskt motsvarade kurspoängen i sin tidsåtgång. Bra upplagt på det sättet. - Kurspersonalen har varit otroligt dåliga på att hålla sina egna deadlines och på det sättet närmast misskött sig. Detta gäller bibliotekspersonalen men också, och främst, Bertil som sköt på det hela tiden "de bidde inget idag heller". Visst, det har varit en del yttre oförutsedd påverkan men det är inte hela historien. Det var trevligt när det rapporterades att duggan skulle vara färdigrättad senast tisdagen 1 juni, dvs. år 2010... Just då kändes det så också. - Varför ligger "allt" i LV7? Dugga, inlämning och projekt. BLir lite tjockt om man dessutom har en tredygnslabb... - Duggan i år var i svårighetsnivå en dugga. - Har ju mina åsikter om retoriken kring duggan också, varför säga att det är tenta "men det får vi inte ha, så vi kallar det en dugga"? Det låg på en dugganivå i år, vilket det bör om det skall kallas en dugga. Uppfattningen om kravet från kåren är för övrigt skitsnack. - Det tycks, baserat på några personers rättning, som att det är viktigare att pricka in rätt nyckelord än resonemang med "fel" ord om man vill ha duggapoäng. Orimligt.» (2)
- Den lider lite av samma sak som Fysiken omkring oss - det är en fristående och relativt liten kurs hopplockad av ett antal smådelar (bara två i det här fallet iofs), som mest känns som att den bara tar tid från det man egentligen vill plugga på. Särskillt infokompetensen är bara irriterande för att den stjäl fokus från sånt som känns viktigare.» (2)
- Väldigt svårt att få en överblick över vad som ingick i kursen och vad som krävdes av eleverna.» (2)
- Kändes som en utfylllnadskurs som är ihopsatt för att få rätt mängd hp och en högre arbetsbelastning istället för att vara en bra kurs.» (2)
- Kursen tar upp många intressanta aspekter såsom energibegreppet, teoretiska härledningar av verkningsgrader mm, men det känns som om delar av materialet är på en lite låg nivå. Speciellt årets kurslitteratur kändes banal.» (3)
- Det kändes som att kursen försökte få in betydligt mer än vad högskolepoängen motiverade.» (3)
- Det blev en aning osammanhängande ibland.» (4)
- Tyckte den var väldigt allmänbildande» (4)
- Intressanta bitar som togs upp. Kul att ha med verkligheten att göra. » (4)
- Intressant och viktigt ämne!» (5 (mycket bra))
- Roligt och praktiskt innehåll. Infokompen var kanske inte kul men det var ändå bra att lära sig var man hittar "bättre" information.» (5 (mycket bra))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

34 svarande

1 (ej relevant)»3 8%
9 26%
11 32%
5 14%
5 (mycket relevant)»6 17%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.05

- Informationssöket är nog skönt att ha lite koll på inför kandidaten, men hade egentligen passat bättre att läsa ihop med den. Miljöfysiken är väl mest skönt att ha lite koll på , med allt som skrivs i tidningarna och så, men det är inget jag tänker fortsätta plugga.» (2)
- Viktigt med miljöfrågor, men vet inte hur mycket ur denna kurs jag kommer kunna använda i framtiden. Bra att veta teknikens begränsningar och att den väcker en del funderingar.» (2)
- Kursen i sin nuvarande uppstättning är dels för fragmenterad och dessutom alldelles för fokuserad på att ta upp basbegrepp inom andra kurser alt. läggs mycket energi ner på självklarheter (boken är där ett mycket bra ex.). Enligt chalmers utbildningsplan för F skall utbildningen innehålla minst 7.5hp miljö och hållbar utveckling och som kursen är idag känns den väldigt mycket som ett ihopplock för att det inte ska bli problem med utbildningsplanen. Jag tvivlar starkt att fler än 10% av studenterna faktiskt är införstådda med vad begreppet hållbar utveckling innebär och dess relationer med ekonomi och humaniora. Vilket är väldigt tråkigt då jag tror att med den analytiska kunskapen som studenter på F har kan användas väldigt konstruktivt för att hantera och analysera sådan information. Angående miljö så borde ett fokus kanske snarare läggas på hur industrin idag arbetar och dess långsiktiga och kortsiktiga ekologiska konsekvenser. Ett tips skulle vara att kontakta t.ex Ulrika Lundqvist som är koordinator för mastersprogrammet Industrial Ecology och höra vad denne tycker om dagens upplägg på kursen.» (3)
- Att räkna lite på växthuseffekten och se fysikaliska grunden för olika energislag är inte irrelevant - också det tekniska var vettigt. Överlag var innehållet ganska relevant, men det var inte alltid man lärde sig direkt mycket om ett område.» (3)
- Man måste ju kunna något när någon frågar. » (3)
- Mycket bra med chalmerskrav på kurser i hållbar utveckling.» (5 (mycket relevant))
- Ämnet är viktigt, men kursen borde genomföras på ett annat sätt.» (5 (mycket relevant))
- Bra med en verklighetsförankrad kurs.» (5 (mycket relevant))
- Kursen, inte generellt innehållet.» (5 (mycket relevant))

3. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

34 svarande

<25%»1 2%
25-50%»5 14%
50-75%»6 17%
>75%»22 64%

Genomsnitt: 3.44

- Med en bok på så pass låg nivå kändes inte föreläsningarna behövliga. Med detta inte sagt att de var dåliga. När ämnet intresserar Bertil är han en bra föreläsare.» (<25%)
- Det mesta fanns ju redan i boken så jag tyckte inte föreläsningarna gav så mycket.» (25-50%)
- Tyckte inte att föreläsningarna gav mig någonting som boken kunde ge mig på kortare tid.» (25-50%)
- Jag anser att det generellt sett är vettigt att gå på föreläsningar, men miljöfysiken fick ju vika sig när expfysen ville ha uppmärksamhet.» (50-75%)
- Kändes ofta som man redan kunde det mesta, och så lite nytt insprängt. Därför tjänade jag ofta tid på att läsa boken och föreläsningsanteckningar på nätet istället.» (50-75%)
- Mycket av föreläsningarna hade kunnats kortats ner.» (>75%)
- Föreläsaren pratar ibland lite lågt och ibland lite väl långsamt, även om det ofta är tydligt.» (>75%)

4. Vad tyckte du om föreläsningarna?

34 svarande

1 (inte alls bra)»3 8%
8 23%
14 41%
7 20%
5 (mycket bra)»2 5%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bertil är inte världens roligaste föreläsare direkt. Han talar otroligt monotont och utan att röra munnen. Föreläsningarna var strukturerade men tämligen sega. Tur att föreläsningsanteckningarna fanns på hemsidan!» (2)
- Föreläsaren pratar lite för tyst, men ordning och upplägg är bra. » (2)
- ostrukturerade.» (2)
- Många irrelevanta frågor som besvarades och tog tid från annat.» (3)
- Bertil är hyfsat bra pedagog tycker jag. » (3)
- Det duger. Lite mycket siffror ibland. Känner inte att det är värt att plugga exakta värden på saker när det ändå är annorlunda om 10 år. Så länge man har ett hum om storleksordningen.» (3)
- Hade gärna fått vara lite innehållsrikare även om det är trevligt med disskussioner ibland. » (3)
- Föreläsaren talade emellanåt väldigt tyst och var ofta vänd mot tavlan, vilket gjorde att man hörde ungefär vart tredje ord.» (3)
- De kunde vara intressanta men det var omöjligt att föra vettiga anteckningar under föreläsningarna.» (3)
- Föreläsaren kunde lärt sig sålla ut lite av alla de onödiga frågorna som "hur bygger man en kärnvapenspets" etc från div elever...Tiden är som sagt begränsad och det visades då en halv föreläsning försvann i frågor någon gång och fick skjutas till nästa tillfälle...» (3)
- Lite grodor ur munnen på föreläsaren ibland men detta var de första föreläsningarna då vi kunde diskutera med föreläsaren. Hänger troligen ihop med det praktiska kursinnehållet » (3)
- Det mesta fanns ju redan i boken så jag tyckte inte föreläsningarna gav så mycket. Dock var föreläsaren väldigt duktig och kunde svara på många frågor.» (4)
- Duktig, påläst föresläsare. Ibland är dock föreläsningarna ganska lika bokens innehåll.» (4)

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

1 (Mycket liten)»2 5%
13 38%
11 32%
5 14%
5 (Mycket stor)»3 8%

Genomsnitt: 2.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick ju inte på så många, och jag tyckte ofta boken gav minstt lika mycket.» (2)
- Lärde mig främst genom föreläsningsanteckningarna och (den i nivå fånigt låga) boken.» (3)
- Är mycket osäker på hur mycket jag egentligen lärt mig och hur mycket som bara är rent sunt förnuft.» (4)

6. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

34 svarande

1 (inte alls bra)»3 8%
2 5%
12 35%
13 38%
5 (mycket bra)»4 11%

Genomsnitt: 3.38

- Sätt en ordgräns istället för handskrivet på papper!» (1 (inte alls bra))
- Själva uppgifterna var väl okej det svåra i detta var att man inte kunde veta vad läraren ville ha och hur utförligt eftersom de flesta kunde göras hur utförliga som helst. En plan/betygskriterieunderlag specifikt för dessa uppgifter hade varit mycket bättre att ha med för oss studenter!» (2)
- Dom första var rätt lätta, bara att läsa i boken. De andra var betydligt roligare då man fick tänka själv. » (3)
- Bra utformade uppgifter, men det märktes endast vid genomgången. Teorin bakom för att lösa uppgifterna på ett bra sätt saknades.» (3)
- Visserligen fanns det utrymme för resonerande, men hade gärna sett att uppgifterna KRÄVDE lite mer av detta.» (3)
- Lite dumt att det var lite otydliga...» (3)
- Oerhört skiftande nivå mellan olika uppgifter, men det är väl egentligen inga problem. Vissa var väldigt beräkningsintensiva, med stor risk att göra fel, men rättningen sköttes bra. Inga Måns-fasoner, så att säga. Jag uppskattade uppgifterna, dvs. inte info-inlupparna utan miljöfysikuppgifterna.» (4)
- Bra sätt att komma igång med pluggandet, och att ha tid att upptäcka om det är något man inte fattat. Dock var det sammantaget på hela kursen för många inlämningar (ett tiotal). Det stjäl för mycket uppmärksamhet från MatStaten och Hållf/Regler, då man nästan alltid har en miljödeadline hängande över sig.» (4)
- Lagom utmanande och tidskrävande. Bra!» (4)
- Roligt, men det skulle underlätta om de var tydligare i vad som efterfrågas och vad som förväntas.» (4)
- Bra inlämningsuppgifter. Dessa gav det största bidraget till min inlärning.» (4)
- Gav bra insikter.» (4)
- Ganska roliga men lite osäkert hur man skulle lösa dom, tills jag förstod att allt bara var approximationer.» (4)
- Synd att de tar så mycket tid.» (5 (mycket bra))
- Bra nivå och svårighetsgrad. Bra med en del beräkningsuppgifter. » (5 (mycket bra))
- Tycker ofta det är svårt att veta när man har skrivit tillräckligt, vilket gör att man kanske tar i lite extra eftersom det varken lämnas retur och dessutom betygsätts.» (5 (mycket bra))
- Vissa frågor var konstigt formulerade, och vad som egentligen menades fick man reda på alldeles för sent.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om duggan?

34 svarande

1 (inte alls bra)»9 26%
10 29%
11 32%
4 11%
5 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 2.29

- Om det finns 100 rätta svar men föreläsaren bara vill det ett, hur vet man vilket man då ska välja?» (1 (inte alls bra))
- Alldeles för kort tid! Mer än bedömning av hur snabbt man kan skriva än hur väl man kunde kursen.» (1 (inte alls bra))
- Ni menar tentan? Hela det här sättet att kringgå systemet och därmed ta ifrån studenterna alla rättigheter man normalt har vid en tenta tycker jag är avskyvärt. » (1 (inte alls bra))
- Man förväntas skriva alldeles för mycket på för kort tid. Jag skrev nästan oavbrutet från att tiden började tills att den slutade, hann ändå inte skriva allt jag ville, och fick en trea med inte allt för stor marginal. Det känns helt omöjligt att få femma. Då måste man kunna allt, och kunna skriva med två händer var för sig för att hinna skriva ner allt (alt ha sådan tur att man lyckas skriva ner just de saker examinatorn letar efter i svaren).» (1 (inte alls bra))
- Känns onödig, många saker som redan besvarats på inlämningsuppgifter borde inte tas upp på nytt. Betygen ska utgå ifrån kunskap.» (1 (inte alls bra))
- för lite tid. Om man inte kunde det utan och innan gick det inte skriva bra. Inte så mycket "sitta och fundera" dugga som är mera önskvärt. » (1 (inte alls bra))
- Enligt min mening finns det ingen som helst anledning att ha en så omfattande TENTA på så kort tid. Helt sinnessjukt svårt att täcka in och visa det man kunde på så kort tid. Skriver man konstant, skitfort och med andan i halsgropen tycker man att man borde hinna klart med en "dugga" i alla fall.» (1 (inte alls bra))
- Kändes som helt godtycklig rättning...» (2)
- Jag tycker man skall vara betydligt tydligare med vad som avkrävs av studenten på en dugga. Att inleda duggan med att säga "Jag bedömer svaren efter hur mycket ni har skrivit" medför direkt att samtliga studenter kommer att skriva så mycket de hinner med på varje deluppgift. När då facit är väldigt ytligt och kortfattat känner man sig aningen lurad.» (2)
- Återigen väldigt ofta "spreta" uppgifter i även duggan!» (2)
- Tiden räckte inte till» (2)
- För mycket som en tredje tenta» (2)
- För mycket frågor/för lite tid.» (3)
- Ah yes, here we go. Duggan i sig är inte problematisk. Svårighetsmässigt hölls den på en dugganivå i år. Tidsmässigt var det också bra för min del, men jag kan tänka mig att det är väldigt personligt. Många rapporterade tidsbrist. Man kan dock inte få in så många mer frågor under två timmar. Det jag vänder mig emot är rättningen, retoriken kring duggan, rättighetsbiten och beskeden om rättningen av duggan. Dessa kringfrågor har väl inte så mycket inflytande i vad jag tyckte om duggan men är väl så viktiga att förbättras. 1) Rättningen: Den verkade ibland snarare ge poäng för att man prickat in rätt nyckelord än andra orsaker. Helt acceptabla svar som beskrev processen utförligt, fast med "fel" ord, belönades i många fall med noll poäng. 2) Retoriken kring duggan: Ur kårens åsiktsdokument (s. 17): "Tentamensperioder med fler än två skriftliga ordinarie tentamina bör undvikas." Det är svårt att uppfatta det citatet som ett krav och framför allt ser jag inte det som ett skäl för att införa en dugga där man saknar rättigheter. 3) Rättighetsbiten aka dugga vs. tenta: Varför ska man inte ha rättighet att plussa en dugga? Varför inte anonym dugga? Det skulle jag verkligen vilja ha haft, det här är den kursen hittills i vilken jag känt minst förtroende för att examinatorn kan hålla fingrarna i styr. Har man ens rätt att ansöka om annan examinator? (Inte för att jag behöver, jag klarade mig.) Poängen är, man ska inte acceptera sämre rättigheter bara för att en examinator gör det. Speciellt om skälen och retoriken han använder visar sig vara så dåligt underbyggda som jag visat ovanför. 4) Besked om rättning aka tidsplanering: Som tidigare nämnt så har inte utlovade tider hållts, varken från bibliotekets sida eller från Bertils håll. Istället har man skitit i deadlines eller skjutit upp dem gång på gång, på ett sätt som jag inte tror hade accepterats från en student. Vissa av skälen är förståeliga och vissa beror på yttre påverkan men i stort verkar det vara utslag av klantig tidsoptimism. Ta istället och sätt en deadline (ok, inte tisdagen 1 juni som det en gång stod på kurshemsidan) längre fram och överraska folk med att slå den istället för att gång på gång uppröra och skapa besvikelse.» (3)
- Kändes som att komma tillbaka till gymnasiet. Handlade mest om att skriva så snabbt som möjligt. Är också lite tveksam till det moraliska i att ersätta en tenta med en dugga där man som elev har sämre rättigheter. Regeln om att man bara får ha 2 tentor per period är väl inte mer än praxis?» (3)
- Bra sätt att testa kunskaper men frågorna var för många för att göras på 2h, dessutom var vissa frågor kopior av inlämningsuppgifter. Bättre med färre och utförligare frågor, gärna som uppmanar till diskussion.» (3)
- Relevanta och bra frågor, men onödigt lång.» (3)
- Som nämnt - tårtig kurslitteratur som närmast hör hemma i gymnasiet eller på GU. Att läsa boken ett par vändor och rapa upp innehållet på duggan var slöseri med tid. Tiden som lades på inlupparna och projektet räckte nog för kurspoängen. » (3)
- Rättvis med tanke på nivån på boken» (3)
- Tycker inte att det är bra att en dugga som i praktiken är en tenta kläms in vilket ger tre tentor på en läsperiod. Tycker ändå att duggan är nödvändig för att kursen ska tas på riktigt allvar.» (4)
- Känndes lite som att det som gällde att kunna skriva snabbt. Skulle kanske inte skada med några minuter till.» (4)
- Lagom nivå på frågorna, lite stressig. Kalla den tenta när det nu är en.» (4)

8. Vad tyckte du om projektet?

34 svarande

1 (inte alls bra)»3 8%
2 5%
12 35%
13 38%
5 (mycket bra)»4 11%

Genomsnitt: 3.38

- Deltog i en grupp med lägre ambitionsnivå än jag själv.» (1 (inte alls bra))
- Dålig kommunikation inom gruppen!» (1 (inte alls bra))
- Tråkigt om man hamnade i en grupp med olika ambitionsnivåer.» (2)
- Gav väl inte jättemycket...» (3)
- Grupparbeten fungerar sällan bra när man hamnar med människor som inte har några som helst ambitionsnivåer.» (3)
- Det kändes som om det krävdes mycket större arbetsinsats för att få överbetyg jämfört med bara godkänt.» (3)
- Tog mycket tid.» (4)
- Det var helt klart en trevlig upplevelse, men jag väntar ju fortfarande på den detaljerade feedbacken... Symptomatiskt för kursen tycker jag.» (4)
- Rätt kul i slutändan, men kanske inte det mest lärorika. Skönt att få tänka på annat än teknik för en gångs skull.» (4)
- Kul med lite annorlunda vinkel.» (4)
- Bra mål att projektet inte skulle vara alltför teknikinriktat men det var svårt att hålla sig till detta. Mycket bra med muntlig presentation/seminarium - bra övning i presentationsteknik.» (4)
- Intressant, kul att få välja område själv - fusionsteknik.» (4)
- Kul!» (4)
- Det kunde vara vettigt att förlänga maximigränsen till iaf 6-7 sidor om det skall kunna bli en vettig ananlys ur ett tvärvetenskapligt hållarbets perspektiv.» (5 (mycket bra))
- Känndes som att iochmed alla inlämningar i alla kurser blev det inte så mycket tid över till projektet som jag hade velat. Jag skulle också kunna tänka mig att på något sätt få in ännu mer diskussion, att diskussion och reflektioner blir mer i centrum än den rena fakta biten.» (5 (mycket bra))
- Roligt och lärorikt. Mest lärorikt just på området som vi arbetade med och inte så mycket för arbetsgången. Jmf expfysen där arbetsgången var det viktiga.» (5 (mycket bra))

9. Hur väl motsvarade examinationen, i form av dugga, projekt och inlämningsuppgifter, kursens innehåll?

34 svarande

1 (inte alls väl)»2 5%
1 2%
12 35%
11 32%
5 (mycket väl)»8 23%

Genomsnitt: 3.64

- Duggan avgjordes efter hur snabbt man skrev och projektet efter vilken grupp man hamnade i.» (1 (inte alls väl))
- Duggan inte alls. Inläningsuppgifterna bra. Projektet vet jag inte ens vad det gjorde där eftersm kursen (föreläsningarna och boken) tydligen inte tog upp något om hållbar utveckling.» (2)
- Omfattade det mesta men kändes som alldeles för mycket för en 4.5-poängskurs.» (3)
- Det var en fråga från varje avsnitt vi behandlat.» (3)
- Svårt att veta vad kursen innehöll.» (3)
- Det kan ibland vara svårt att veta kursens avgränsningar.» (3)
- Inlämningsuppgifterna var bra. Projektet, nja, men det var nog för jag gjorde månen och mars, har inte så stor verklighetsanknytning som de andra kan jag tänka mig. "Duggan", Den innehöll väl det som kursen innehöll.» (4)
- Innehöll mer eller mindre allt kursen innehöll, vilket säger en del om hur mycket kursen innehåller.» (4)
- I och med att duggan, projektet och inlämningsuppgifterna är kursen så motsvarade de med nödvändighet innehållet.» (4)
- Dessa täcker tillsammans in kursen väldigt väl men onödigt att samma frågor återkommer i både inlämningsuppgifter och dugga.» (5 (mycket väl))

10. Kommentarer angående Informationskompetensen

- Lägg den tidigare, typ innan vi har alla rapportera i expfys»
- - Den här frågan när man skulle bedöma trovärdigheten för två olika dokument i fält som man inte visste någonting om eller förstod någonting av kändes ganska ytlig. Man kan ju inte på ett rimligt sätt avgöra om de är trovärdiga när man inte kan ta del av innehållet. Det enda man kunde göra var att se om personen fått fler artiklar publicerade, googla på namnet och se om artikeln innehöll tabeller men inga figurer... - I ping-pong står det "Tisdag 9/6 kl. 23.59 är sista dag för inlämning av Komplettering Inlämning 2. Information om du är godkänd eller underkänd har gått ut på mail senast den 25 maj." Yeah right. Man har fortfarande inte fått något mail från dem, förutsatt att man inte misslyckades. När jag kontaktade bibliotekspersonal om detta var de dock mycket hjälpsamma - den serviceandan ska de ha creds för. Återigen dock, deadline och information som kurspersonalen sedan struntar helt i. Skälet som angavs till den missade tiden var att en person var sjuk och att det var mycket jobb med kandidaterna. Men se då till att ha marginal! Hur svårt ska det vara att plussa på 2-3 dagar på en deadline och/eller hålla den?»
- bra att ha det nu och inte i samband med kandidatarbetet.»
- De hade lika väl kunnat ha en föreläsning om hur man söker samt ta upp alla länkar till sökmotorerna och referens-sidan, och sen hade det varit bra. Jag tror man hade lärt sig lika mycket och det hade besparat alla en massa tid och ork. »
- Kändes mes onödig och blir inte relevant förrän kandidatarbetet...»
- Hade inte skadat att flytta den till kandidatarbetet, som det är på många andra sektioner.»
- Var faktiskt mer givande än jag kunde tro. Kanske är det bättre att lägga den i samband med fysiken omkring oss även om den passar rätt bra ihop med projektarbetet?»
- Bra tanke, lite slarvigt upplagt med otydliga frågeställningar, framförallt på sista informationsinlämningen och långa svarstider om man undrade över något. »
- Att känna till databaserna samt att lära sig om referensskrivning var nyttigt. Dock lite överflödiga uppgifter som togs lite väl seriöst.»
- Lite överarbetad.»
- Gav inte mycket. Det är ändå ett viktigt ämne för kunskaper om att söka i databaser behövs.»
- Vettig, men frågan är hur mycket av kunskapen som fastnat.»
- Fungerade fint. Lite förvirring kring huruvida man blev godkänd på inlupp 2.»
- Nyttig information. Bra att komma i kontakt med databas sökandet!»
- Oerhört överarbetat av bibliotekspersonalen. De viktiga momenten - referensskrivning och databaskännedom kunde examinerats som Liten del av projektet. Tidsspillan.»
- Infokompetensen var offantligt tråkig och borde legat när man väl kommit igång med arbetet istället för så tidigt då man knappt börjat och det är onödigt arbete...alla länkar etc som man sökte fram då hängde inte med till arbetets senare del eftersom deadlinen var så tidigt.»
- Bra att lägga den här om man måste ha den.»
- Andra delen var inte särskillt relevant.»
- Tråkigt men bra att ha gått igenom. Tycker ändå att den passade in hyfsat bra i hela kursen då vi behövde söka korrekt under arbetet med projekten.»
- Det var bara en massa dravel. Det enda jag lärde mig var att det fanns databaser tillgängliga som man kunde söka vetenskapliga artiklar i.»
- Måste det vara som en inlämning kan man inte bara dom inte bara ge oss informationen?»
- Enligt min åsikt ligger den endast där för att ta tid från resterande jobb man har att göra. Dela ut ett häfta med all vettig information istället så att man kan läsa det när man behöver det. Också en kort och konsis föreläsning om ämnet i fråga. Skippa inlämningsuppgifterna!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.88


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

34 svarande

Ja»0 0%
Nej»34 100%

Genomsnitt: 2

- Fanns en del konstiga kommentarer i rättade duggor, men jag har inte belägg för mer än så.» (Nej)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
15 44%
13 38%
5 (För hög)»6 17%

Genomsnitt: 3.73

- Belastningen låg i att få de andra i projektgruppen att jobba...» (3)
- Fantastiskt nog upptäckte jag att tiden jag fick lägga på kursen mer eller mindre precis motsvarade kurspoängen. Har ej hänt tidigare.» (3)
- Rätt lagom med tanke på xp.fys.» (3)
- Många inlämningar men det tog ändå inte så farligt mycket tid.» (3)
- Den tyngsta kursen på läsperioden.» (4)
- för mycket för 4.5 p.» (4)
- Totalt sett blev det ganska mycket jobb för 4,5p men samtliga kursmoment är givande och bör ej kortas ner.» (4)
- För många små moment som ska genomföras, det blir förhållandevis mycket att göra.» (4)
- I ensamt majestät en kurs som inte tar varken tid eller tankemöda i anspråk. Sammantaget med övriga fyra kurser blir belastningen hög. En fusion av inf.komp. med projektet skulle lätta upp, om inf.komp:en rensas på överfl. innehåll.» (4)
- Arbetsbelastningen var kanske inte jätteorimlig, såtillvida att det inte var så svårt. Dock tog det alldeles för mycket tid i förhållande till hur många poäng kursen var. För många deadlines.» (5 (För hög))
- Mängden timmar man lade ned på att göra bra ifrån sig på inlämningsuppgifterna, projektarbetet och duggan motsvarade inte för en sekund de 3 högskolepoäng vi får för kursen.» (5 (För hög))
- Oproportionerligt mycket arbete för poängskörden.» (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»21 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Projektet var lite av en katastrof.» (Ganska dåligt)
- Vi hade väldiga problem i vår projektgrupp då endast halva gruppen arbetade.» (Ganska dåligt)
- Annars har det ärligt talat varit kört om dugga, inlämning, projekt, tredygnslabb och reglerlabb ligger samma vecka...» (Mycket bra)
- Hade nog inte fått godkänt utan mina kära klasskamrater.» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 17%
Ganska bra»10 29%
Mycket bra»13 38%
Har ej sökt hjälp»5 14%

Genomsnitt: 3.5

- Egentligen bara föreläsningarna, om man inte sökte upp examinatorn. Vilket man sällan gör även om man vet att man får.» (Ganska dåliga)
- Bertil hör dåligt, ingen ide att fråga på föreläsningarna. » (Ganska dåliga)
- Hos biblioteket mycket bra.» (Ganska bra)
- Tunde Fulöp är en underbar handledare.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

1 (Mycket liten)»3 8%
8 23%
5 14%
11 32%
5 (Mycket stor)»7 20%

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kurslitteraturen var på en alldeles för låg nivå.» (2)
- Dålig och dyr» (2)
- Litteratur som denna hör inte hemma på Teknisk Fysik, synnerligen platt. Dock lättskummad och en bra faktakälla betygsmässigt, ergo, då dess innehåll bestämmer kursinnehållet.» (2)
- Ganska dålig bok, som förklarar saker med "björnbanor"» (2)
- Föreläsningsanteckningarna har varit till stor hjälp. Kursboken... well, jag är glad att den byts ut. Mark är inget kemiskt ämne och kroppen är inte riktigt en korv.» (4)
- Har nästan bara pluggat mha kursboken» (4)
- Bra föreläsningsanteckningar som låg på hemsidan!» (4)
- Specifika saker som ingick i duggan togs endast upp på föreläsningar och inte i boken.» (4)
- "Duggan" var ju direkt på boken i stort sett som jag uppfattade det, inlämningsuppgift 1 också. » (5 (Mycket stor))
- Det var i princip boken jag pluggade på till duggan, och föreläsningsanteckningarna på kurshemsidan för de föreläsningar jag missade.» (5 (Mycket stor))
- Boken var bra och lättläst.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

33 svarande

Ja»23 76%
Nej»7 23%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.23

- Information om om olika delars betydelse för betyget.» (Nej)
- Den har varit lättillgänglig, men den har ju aldrig stämt! Jag upprepar mig, men jag har stört mig på det hela kursen: skriv ut era deadlines och håll er till dem! Dessutom kan man fråga sig varför kurshemsidan ser ut som den gör, med döda länkar mm. lite överallt.» (Nej)
- Tillräcklig - ja. Lättillgänglig - nej. Funderade ofta på om det var en del i momentet informationskompetens att lyckas leta upp information och framförallt datum till alla deadlines. Hur svårt kan det vara att skriva alla deadlines för alla ingående moment på en samlad plats på kurs-PM och kurshemsidan?» (Nej)
- Det behövs mycket tydligare kriterier för vad som krävs på duggan för vissa betygsnivåer.» (Nej)
- Konkret information om kursinnehållet» (Nej)
- Vid flertalet tillfällen har inlämningsuppgifter visat sig felaktiga och hemsidan eftersatt i uppdateringen.» (Nej)
- Saknar tydligare avgränsning.» (Vet ej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet»
- Projektet och inläningsuppgifterna, men de bör ses över.»
- inlämningsuppgifter»
- Duggan bör åtminstone inte bli mer omfattande.»
- inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgift 2. »
- Temana för föreläsningarna var ju rätt tydligt strukturerat. Missar man en föreläsning hjälper det att veta att "idag går de igenom vattenkraft". Lättare att ta igen på egen hand än om det bara är fortsättning på vad som sades förra gången. Struktur är bra.»
- Inlämningsuppgifter och projektet.»
- Föreläsningarna.»
- Introföreläsningen med Maria Gran (eller motsvarande), projekt, inlämningsuppgifter.»
- Projekt och inlämningsuppgifter»
- inlämningsuppgifterna»
- Projekt...»
- Inlämningsupppgifterna.»
- inte mycket, kursens grundidé kan behållas »
- Inlämningsuppgifterna var mycket bra upplagda med lagom svårighetsgrad.»
- Kursens innehåll.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt utom projektet, "duggan" som inte är någon dugga, inlämningsuppgifterna som tar mer tid i anspråk än vad kursen utlovar poäng.»
- Duggan borde kraftigt ses över och det bör diskuteras hurvida föreläsningarna samt boken innehåller det som kursen skall innehålla? (som jag inte riktigt vet vad det är, men jag vill iaf ha mina 7.5hp i hållbar utveckling och änsålänge har jag bara sett röken av 1-1.5 hp)»
- längre tid till duggan, individuell bedömning i projektarbetet. Eventuellt kan man byta duggan mot en muntlig examination, då ämnet lämpar sig för diskussioner.»
- - Förhållningssättet till deadlines och löften. - Retorik- och rättighetsfrågorna vad gäller duggan. - Minskning av antalet obligatoriska moment. Denna åtgärd får dock rankas lägre än de övriga två. - Boken (men det skall tydligen hända ändå).»
- duggan, är det en dugga eller tenta?»
- "Dugga". För guds skull så håll er till systemet! En dugga är inte obligatorisk. Får man inte ha en tenta för det är inte rekommenderat så får man antingen skita i regeln/rekommendationen och ha en tenta i alla fall och på så vis inte vara en hycklare. Annars får man helt enkelt hitta på ett annat sätt att examinera på. »
- Mindre examination. duggan skulle gjort sig bättre som "kryssfrågor" än frågor som examinatorn kan rätta hur han vill på...»
- Uppbyggnaden på duggan. Inte _bara_ 10-15 (hur många det nu var) skriv-så-mycket-du-hinner-frågor.»
- Kurslitteratur och i viss mån kursinnehäll (men det är väl ganska sammankopplat med litteraturen).»
- Inlämningsuppgifternas omfattning och projektarbetet.»
- Duggans utformning (framförallt frågornas antal)»
- Det borde inte vara så svårt att arbeta med viktiga miljöfrågor på ett utmanande och positivt sätt.»
- Duggan, kurslitteratur»
- Inf.kompen.»
- Boken var för lätt»
- Boken, projektet (mindre grupper), tiden på duggan. »
- det mesta, föreläsaren, upplägget, examinationen»
- Hårdare på att grupperna ska hålla tiden vis projektredovisninarna. De grupper som fick redovisa sist och efter timmens slut får dålig känsla från de andra som då vill gå hem.»
- undvik att skriva tider på hemsidan som han inte kan hålla. Vi har inget emot att vänta dom tre veckorna som läraren har på sig. Dock inte kul när det hela tiden blir uppskjutet.»
- Duggans upplägg. Bra med dugga men upplägget måste ändras. Man var ju tvungen att skriva en uppsats på varje fråga.»
- För många delmoment och ta bort duggan»
- Byt namn på duggan till tenta och förläng tentatiden med 2h.»

19. Övriga kommentarer

- Examinatorn är inkonsekvent i sin bedömning av inlämningsuppgifter och dugga då det i samma uppgift räcker med att formulera ena faktor på gymnasienivå medan den andra faktor, utan uppenbar anledning, ska behandlas in i minsta detalj och avvikelse från detta straffas betygmässigt. Försök att gissa sig fram till hur noga man skall behandla ett delmoment genom att tolka frågans formulering leder enbart till mer frustration då examinatorn ibland använder väldefinierade tekniska termer för att beskriva något som strängt sett ligger utanför vad man normalt anser innefattas av sagda tekniska term.»
- Eftersom jag kan skriva det en gång till, så skulle jag antagligen ha uppskattat kursen mer om utlovade deadlines hölls och utlovade mailutskick faktiskt skedde. Det har skötts oproffsigt och på ett sätt som antagligen inte accepterats från en student. Föreslagsvis döljer man denna förtroendedestruktiva tidsoptimism genom att uppskatta hur lång tid det kommer att ta och sedan lägga till extra marginal och sedan försöka hålla den gamla deadlinen. Kan man göra det så blir folk bara positivt överraskade, kan man det inte så har man fortfarande chansen att inte göra dem förbannade. För det gör man när man först säger ett datum, sedan säger att det inte blir av utan att ge ett annat datum, ger ett nytt datum men skjuter upp igen osv. Dåligt är bara förnamnet.»
- I övrigt har jag fattat det som, när Bertil själv förklarat hur det ligger till, att Bertil är ansvarig för att uppskatta hur många som blir godkända varje år och på så vis hur mycket pengar programmet får. Det känns väldigt osäkert att ha en person med den insikten i hur många som "behöver" bli godkända eller kuggade för att få den mängd pengar man har planerat för. Känns det inte som att risken att han statistik-kuggar/godkänner personer som inte förtjänar det för att programmet ska få pengarna man planerat för är för stor? (Med för stor menar jag >0) Jag vill känna mig absolut säker på att jag bedöms efter mina kunskaper och inte namn/kön/ursprung osv och inte heller hur många som "behöver" klara kursen. Med systemet som det är nu, med den obligatoriska duggan (ej anonym) och Bertil i den position han är, uppfylls inte de kraven. En lösning skulle vara att byta examinator och slopa duggan. »
- Nu kommer det här bli en såndär hemsk icke-konstruktiv kommentar, men generellt intryck: bajskurs!»
- Jag tycker verkligen att miljöfysik är en kurs som bör kunna passa in i vår utbildning, men jag tycker det är väldigt dåligt av institutionen att hålla nere antalet poäng på kursen för att "ungefär" följa Bolognaprocessen. Tiden det tog att utföra inlämningsuppgifterna och projektarbetet, samt förbereda sig för en dugga (läs tenta) och satsa på överbetyg i samtliga moment motiverade inte de tre högskolepoäng vi får från kursen. Arbetsbördan på kursen var betydligt större än matematisk statistik, men ändå får vi 50% mer poäng från den kursen än från miljöfysiken. Antingen så drar man kraftigt ned på arbetsbördan (vi har 3 andra tidskrävande kurser samtidigt, framförallt ExpFys B,C) så att de motiverar poängen, eller så höjer ni poängen till de 6 högskolepoäng som arbetsbelastningen förtjänar.»
- Intressant vore att ha fler gästföreläsningar, det finns ju många experter på chalmers inom varje delområde.»
- Att helt flytta denna kursen till lp 3 eller lp 4 i årskurs ett skullle jag föredra, då arbetsbelastningen på programmet i helhet skulle jämnas ut. Ingen annan kurs skulle behövas flyttas.»
- Bra att föreläsningarna får inslag av diskussion. Känns som en viktig del i kursen är just att diskutera och reflektera.»
- Bertil gjorde ett bra jobb»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.99
Beräknat jämförelseindex: 0.49


Kursutvärderingssystem från