ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Subatomär Fysik, FUF050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-04 - 2009-06-22
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

37 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
11 29%
22 59%
5 (över förväntan)»2 5%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte det var intressantare än vad jag trodde det skulle bli.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

37 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
4 10%
6 16%
15 40%
5 (mycket relevant)»11 29%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.83

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
11 29%
21 56%
5 (Mycket bra avvägt)»4 10%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var bra. Ofta anser jag dock att fler, mindre omfattande frågor borde leda till mer rättvisa bedömningar, iaf för en sån här kurs som bygger mycket på att man förstår många olika koncept.» (4)
- Det enda att säga här är väl att det var lite väl många "berätta allt du kan"-frågor, kändes lite ovant om inte annat..» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

37 svarande

<25%»2 5%
25-50%»3 8%
50-75%»11 29%
>75%»21 56%

Genomsnitt: 3.37

- Haft för mycket att göra vid sidan av» (25-50%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 13%
20 55%
11 30%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har svårt att hänga med när han både skriver på tavlan och använder power point. Svårt att veta vad han tycker är mest relevant och det som man skall skriva ner» (2)
- svårt att hänga med när föreläsaren byter från tavla till powerpoint.» (2)
- föreläsaren var ofta lite långsam. klottrig handstil på tavlan.» (2)
- Föreläsaren pratar alldeles för långsamt. man hinner ju tappa intresset och koncentrationen innan han avslutar meningen!» (2)
- Kändes som Thomas inte var så engagerad i vad han lärde ut» (3)
- Det var bra innehåll. Men det var svårt att skriva bra anteckningar eftersom hälften var på powerpoint, en del skrevs på tavlan och en del skrevs inte alls. » (3)
- lite mer kontext i föreläsningsanteckningarna så att man får lite sammanhang vore bra.» (3)
- Gillar inte slides, får inte lika bra anteckningar då» (3)
- Lite långsamma.» (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 14%
23 67%
5 (mycket bra)»6 17%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Feretti var bra men en aning flummig » (4)
- var aldrig hos ferretti men de andra var kalasbra!» (4)
- VÄldigt kompetent och pedagogisk lektionsledare.» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»3 8%
2 5%
15 40%
14 37%
5 (Mycket stor)»3 8%

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det mesta läste jag in själv från boken, men det är så jag brukar göra.» (3)
- Bra att få vissa extremt abstrakta saker förklarade för sig» (4)
- Labbarna var bäst.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

37 svarande

Ja»0 0%
Nej»37 100%

Genomsnitt: 2

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

1 (För låg)»0 0%
4 10%
30 81%
2 5%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3

- Bra nivå. Skriver man bara labbrapporterna i tid så bör det inte vara några överdrivet stressiga perioder.» (3)
- Ganska mycket att göra mot slutet när det även finns ett kandidatarbete som skall in gjorde det lite stressigt» (4)
- Kandidatarbetet suger musten ur en, tyvärr blir det en direkt effekt av ett examensarbete samtidigt som kursen. Kanske "dugga" av delar innan slutet av maj?» (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»29 80%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.97

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 35%
Mycket bra»12 32%
Har ej sökt hjälp»12 32%

Genomsnitt: 3.97


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

37 svarande

1 (ej prisvärd)»1 2%
3 8%
16 44%
9 25%
5 (mycket prisvärd)»7 19%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.5

- Stor och tung.» (3)
- Vi borde få litteratur som är en aning mer överskådlig.» (3)
- bra bok» (3)
- eftersom den såldes för 70 spänn på adlibris bokrea!» (5 (mycket prisvärd))
- Betalade bara 89:- på adlibris.» (5 (mycket prisvärd))
- kom över en bok på rea.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken av kompis. Jag tyckte dock den var väldigt intressant och väl skriven, bra figurer osv. Gillade boken.» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»2 5%
3 8%
10 27%
10 27%
5 (Mycket stor)»12 32%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lab-pm var bra.» (1 (Mycket liten))
- Kommer det inte en ny utgåva snart? Känns som vissa avsnitt bör uppdateras, charm bottom och top-kvarkarna finns ju inte med» (4)
- Fin bok. Bra läsning. VORE DOCK BRA MED ETT LITET KOMPENDIE SOM SAMMANFATTAR VAD SOM HAR HÄNT SEDAN KRANE SKREVS. » (4)
- Tillgång till läshänvisningar var mycket bra. Hade viljat ha klara anvisningar till vilka datum/föreläsningar som direkt motsvarade de olika delarna i läshänvisningen dock. I "Fasta tillståndet fysik" fanns det även ett häfte med frågor på de koncept man skulle kunna, t ex "Härled Braggs formel." och liknande. Det häftet uppskattade jag och var den största delen av min inlärning den gången. Läshänvisningarna fyllde i stor mån den rollen nu eftersom det stod vilka koncept som var viktiga för varje avsnitt. Ser gärna att de hänvisningarna utvecklas inför varje års kurs så att de blir bättre och bättre på att peka ut de koncept som är viktiga, de är till stor hjälp.» (5 (Mycket stor))
- Använde läshandledningen och det fungerade utmärkt.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

36 svarande

Ja»30 85%
Nej»5 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.14

- Betygsgränser har jag inte sett någonstans» (Ja)
- Det står ingenting om hur gränserna på tentan och hur mycket labrapporterna påverkar slutbetyget. Som jag har fått reda på i efterhand har rapporterna varit en del av tentamen vilket inte är bonuspoäng i den mening som vi har varit med om tidigare under utbildningen. Det borde stå på kurshemsidan exakt vad som gäller så man direkt kan välja vilket betyg man vi sikta in sig på.» (Nej)
- Dåligt att tentans uppbyggnad inte var beskriven innan den gick.» (Nej)
- poängsättningen med gränser till tentan.» (Nej)
- Godkäntgränser finns inte angivna på några tentor. Det finns inga tentor med lösningar upplagda för övnings skull.» (Nej)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Tyckte tentan var betydligt bättre än vad den verkat vara de senaste åren då det verkar vara samma tenta som kommit gång på gång. Bättre att ha en tenta som inte är så typad.»
- Labbsystemet som gav bonuspoäng till tentan var bra.»
- inlämningsuppgifter på labbarna, grymt mycket bättre än andra inlämningsuppgifter och gör labbarna mycket mer givande.»
- Kursboken, läshänvisningar.»
- labbarna och räkneövningsledarna»
- lektionsledarna»
- räknestugorna»
- Labbarna, som var lärorika, samt bonuspoäng från labrapporter.»
- labarna. men k5 var för lång, vi gick långt över tiden, det är inte helt ok.»
- Labbarna är mycket bra! Man lär sig mycket och de är roliga att utföra.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- Lite mer inlevelse»
-
- Att labrapporterna inte ska vara en del av tentan.»
- Examinationsformen bör förändras så att den liknar kvantkursens. Dvs, projekt, duggor och inlämningsuppgifter. »
- Hade uppskattat att ha lösningar till räkneövningarna tillgängliga på nätet. Jag besökte alla övningar ändå, där Gabriele delade ut lösningar efteråt, men någon gång tog de slut. Jag brukar ha lösningarna framför mig och anteckna i dem direkt, det anser jag är optimalt för mig. Det förutsätter dock att övningsledaren strikt följer de utskrivna lösningarna. Att ha ordentliga LaTeX:ade lösningar är inte fel heller. I "Fasta tillståndets fysik" delades det ut (LaTeX:ade) lösningar innan varje lektions start som jag sedan satt och antecknade i. För mig gör det att jag kan koncentrera mig mer på tankegången bakom själva lösningen än att kopiera tavlans notation på ett eget papper. Vet inte om det var ett medvetet val från deras sida att inte ha lösningarna uppenbart tillgängliga på nätet för att folk skulle komma på räkneövningarna, men det tycker jag man lika gärna kan ha. Det finns inget som hindrar att eleverna kopierar varandras papper ändå, och VBL lägger upp lösningarna vad det lider. Eleverna ska inte behöva bli "lurade" att komma på föreläsningarna, de ska kunna ta så mycket ansvar att de går dit själva ändå om de kommit så här långt i utbildningen.»
- ändrad struktur på föreläsningarna!!»
- Förbättra föreläsningarna! Lägg upp tentor med lösningar!»
- "Dugga" av saker innan slutet av maj»
- Vore bra med ett litet kompendie som sammanfattar vad som hänt sedan Krane skrevs.»
- Kanske att man kan prata mer om praktiska tillämpningar av de vi läser. Jag känner en student på sahlgrenska som pratade om avancerad utrustning för att undersöka tumörer. Ett radioaktivt preparat som ansamlades i tumören sönderföll och man kunde detektera elektron positron annihilation i samband med sönderfallet och därmed positionsbestämma tumören bättre. Min laboration i koincidensmätning var mycket bra för att förstå hur den utrustning hon pratade om fungerade. »
- Kurs-PM får gärna innehålla rekommenderade räkneuppgifter.»

17. Övriga kommentarer

-


Laboration K5

18. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

36 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
24 66%
8 22%
5 (för svår)»4 11%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.44

- Lite lagom svår, ganska kul laboration » (3)
- lite mycket bara följa instruktioner på ett papper och undvika att somna under fermis teori för betasönderfall.» (3)
- Mycket bra handledare i Christian Forssén. Intressant och lärorik labb. » (3)
- Det borde inte vara så dyrt att byta ut de gamla datorerna som enbart kan köra matlab via terminal. Det skulle bidra att själva programmernadet skulle gå fortare så att blir mer tid till subatomär fysik som labben handlar om.» (4)
- Svårt när man inte hade teoribakgrunden» (4)
- Vi gjorde labben första veckan och då hade man inte gått igenom all teori ännu. Det gjorde det ganska svårt.» (4)
- Gjorde den rätt tidigt, så hade inte full förståelse» (4)
- Jag gjorde den vid allra första tillfället då man inte hade gått igenom alls så mycket som man hade behövt för att förstå labben. Alla grupper hade problem med att förstå, och förstudien innefattade att man behövde läsa en stor portion av boken i praktiken bara för denna labbs skull.» (5 (för svår))
- Labben tog för lång tid i anspråk» (5 (för svår))
- fatta typ inget...» (5 (för svår))

19. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

36 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
3 8%
8 22%
18 50%
5 (högt inlärningsvärde)»7 19%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det led lite pga att jag gjorde labben så tidigt. Denna labbrapport skrev jag sist av alla för att ha hunnit gå igenom koncepten, och då trillade en del bitar på plats, men det ska de ju helst göra redan under labben.» (2)
- Bra genomgång av beta-teorin.» (4)
- Man lär sig mycket på att labba» (5 (högt inlärningsvärde))

20. Var informationen som du fick under labben och kanske på internet tillräcklig för att utföra en laborationsrapport (inlämningsuppgift)?

34 svarande

Ja»32 94%
Nej»2 5%

Genomsnitt: 1.05

- gjorde ej den» (?)
- Riktigt irriterad att man inte fick spara sina reaultat första gången man gjorde det. När man skulle skriva rapporten fick man ju utföra laborationen ytterligare en till gång.» (Nej)
- det var svårt helt enkelt» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8


Laboration K6

21. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

37 svarande

1 (för lätt)»0 0%
3 8%
32 86%
2 5%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.97

- Lagom svår. Kändes som utrustningen inte var den färskaste dock. Emellertid ingenting som sänkte inlärningsvärdet.» (3)
- Svårighetsgraden var "lagom". Gjorde labben tidigt i kursen, de som gjorde den senare hade kanske läst igenom avsnittet i boken som handlade om detta (hur man utläser sönderfall ut x-log(y)-diagram) och då var det nog ännu enklare att förstå vad man gjorde. En tydlig referens till det avsnittet i boken inför laborationen hade varit bra för de flesta tror jag.» (3)
- 3+...» (3)
- Christian Forssen var mycket duktig. Tyvärr innehåll labben lite för mycket uppgifter för att hinnas med. » (4)

22. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

37 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
12 32%
16 43%
5 (högt inlärningsvärde)»9 24%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lär sig mycket på att labba» (5 (högt inlärningsvärde))

23. Var informationen som du fick under labben och kanske på internet tillräcklig för att utföra en laborationsrapport (inlämningsuppgift)?

36 svarande

Ja»34 94%
Nej»2 5%

Genomsnitt: 1.05

- Se kommentar ovan rörande laborationerna » (Nej)
- Vi hade dåliga mätdata och hann inte mäta om och trodde kanske att det skulle finnas tillgängligt på nätet. » (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91


Laboration K8

24. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

37 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
35 94%
2 5%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.05

- Lagom men tyvärr fyra per dator vilket gjorde laborationen en aning passiv.» (3)
- dte var rätt svårt men handledaren (en kille från skåne) lärde oss mycket» (3)

25. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

37 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
10 27%
18 48%
5 (högt inlärningsvärde)»9 24%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lär sig mycket på att labba» (5 (högt inlärningsvärde))
- Den labb som gav mest tycker jag. Var intressant att se koincidenskonceptet, och även andra saker gicks igenom inom gamma-detektion och parbildning och liknande. Också trevligt att använda ett "riktigt" verktyg för dataanalysen.» (5 (högt inlärningsvärde))

26. Var informationen som du fick under labben och kanske på internet tillräcklig för att utföra en laborationsrapport (inlämningsuppgift)?

37 svarande

Ja»36 97%
Nej»1 2%

Genomsnitt: 1.02

- Se kommentar ovan rörande laborationerna » (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.97


Inlämningsuppgifter

27. Hur många inlämningsuppgifter gjorde du?

37 svarande

0 0%
6 16%
10 27%
21 56%

Genomsnitt: 3.4

- hann inte mer tyvärr.» (1)
- Man var ju mer eller mindre tvungen att göra dessa (obligatoriska) frivilliga moment» (3)

28. Var det en bra form på inlämningsuppgift och bonusuppgift?

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 10%
8 21%
13 35%
5 (mycket bra)»12 32%

Genomsnitt: 3.89

- Att bonusuppgiftspoängen has i åtanke när betygsgränserna på tentan bestäms gör ju bonuspoängen till mer obligatoriska poäng. Bonuspoäng i den mening som har varit på alla kurser tidigare under utbildningen sätt gränserna efter enbart tentamens poäng och därefter läggs bonuspoängen på. Att det inte har framgår på kurshemsidan vad som gäller är förkastligt. » (2)
- Ja och nej. Man lärde sig när man gjorde dem en som kommentar ovan. Mycket irriterande att laborationerna krävdes att göras en gång till när väl rapporten skulle skrivas!» (3)
- det kändes som att man fick göra om labbarna igen. men som att ha någon annan inlämningsuppgift kan dessa vara lika bra.» (3)
- Måste vara ganska tråkigt att rätta alla» (3)
- De var bra. Tidsåtgången för att göra rapporterna var lagom.» (4)
- Det är ganska tajta betygsgränser om man jämför med andra kurser.» (4)
- Jo, men poängsättningen var lite skum, 12+12+12 ger färre poäng (20) än 15+9+9 (21) vilket känns lite konstigt. Dessutom är det lite konstigt att dessa frivilliga moment i praktiken är obligatoriska.» (5 (mycket bra))
- Förmodligen den bästa formen hittils, inlämningsuppgifterna gjorde att labbarna för en gångs skull faktiskt var väldigt värdefulla. Jag lärde mig mycket på att i efterhand gå igenom vad jag gjort på labben när jag skrev inlämningsuppgiften.» (5 (mycket bra))

29. Hur stort anser du att inlärningsvärdet var på inlämningsuppgifterna?

37 svarande

1 (inte alls stort)»0 0%
4 10%
10 27%
14 37%
5 (mycket stort)»9 24%

Genomsnitt: 3.75

- man fick gå igenom labben igen, men man förstod mer på labben än vad man fick ut av att skriva rapport om den.» (2)
- Man får ju bättre koll på vad man gjort när man tvingar sig själv att tänka igenom det noga en gång till.» (4)
- Man lär sig kanske ännu mer på att skriva vad man labbat på än vad man lär sig på att labba» (5 (mycket stort))
- Man fick repetera all teori vilket gjorde att man pluggade till tentan genom att göra inlämningar.» (5 (mycket stort))
- Det fungerade bra att göra dem som en del av tentaplugget och därmed kändes det inte som att de var något nödvändigt ont som tog annan tid från en. Bra!» (5 (mycket stort))


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.7
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från