ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell Fysik 1, del B och C, TIF080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-04 - 2009-06-22
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

35 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
17 48%
13 37%
5 (över förväntan)»3 8%

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labbarna för del B var inte riktigt vad jag förväntade mig, dock så var C-labben mycket intressant och lärorik.» (3)
- Tog mycket tid, som förväntat. Mer elnät än väntat, men lite lättare än jag trodde.» (3)
- Mycket omfattande och behandlar många fler moment än enbart fysiken som genomförs.» (4)
- Förväntade mig en ganska helvetisk kurs så...» (4)
- Del C var klart roligare och lärorikare än del B» (4)
- Mycket lärorik i det rent laborativa, men jag tycker att feedback-biten var under förväntan.» (4)
- C gjorde men inte B» (4)
- Den förväntades vara svår.» (4)
- Mycket kul att arbeta på detta sätt med förstudier, labbar och rapporter. Blir som ett riktigt arbete.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

35 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 5%
6 17%
13 37%
5 (mycket relevant)»14 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.11

- Grundtanken är bra, men sättet detta görs på är fullständigt absurdt! » (2)
- Delar av B-labbarna kändes relevanta, C-labben mycket relevant.» (3)
- I och med att är ganska teoretiskt lagd har jag inte sett rena labbkurser som speciellt relevanta för min vidare utbildning.» (3)
- Det är väl lite så som många av oss kommer jobba i framtiden ändå.» (4)
- Lär ut problemlösning, konkretisering från problem till idé till färdig rapport. Många moment speglar riktiga problem som löses i arbetslivet.» (5 (mycket relevant))
- nog det vi kommer sysla med någon mening senare i arbetslivet.» (5 (mycket relevant))

3. Vad tyckte du om introduktionsföreläsningarna?

35 svarande

1 (inte alls bra)»6 17%
15 44%
7 20%
5 14%
5 (mycket bra)»1 2%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- svåra att förstå» (1 (inte alls bra))
- onödig» (1 (inte alls bra))
- Dåliga, dels var det svårt att komma ihåg dem och pärs gick ju inte att förstå. Labview var dock bra.» (1 (inte alls bra))
- Totalt orrelevanta förutom LABVIEW» (1 (inte alls bra))
- Labview var bra. Brus och stör gick inte att förstå. » (2)
- Lite osammanhängande, svårt att hänga med i de olika grejerna. Det är dock svårt att ta till sig informationen om man inte riktigt har koll på vad som ska göras.» (2)
- Väldigt olika standard på dem. Inte fullständigt förklarande, och lämnade nästan med fler frågor än innan.» (2)
- Svårt att känna att det var relevant då man bara skulle labba på en mycket liten del av det som sades, vilket resulterade i att man inte lyssnade på något.» (2)
- De gav ej så mycket i början av kursen.» (2)
- De var svåra att relatera till som intressanta för labbarna när man inte visste alls hur labbarna fungerade.» (2)
- De sa inte så mycket» (2)
- Lite hastiga och inte lätt att förstå alls.» (3)
- Det finns en gräns på hur många gånger man vill höra om hur en koaxialkabel är uppbyggd, men utöver det så tyckte jag de var bra. Tyvärr kunde jag inte närvara på alla.» (3)
- Just när man fick dom kändes det som man fick väldigt lite information om hur man skulle göra, man är ju van vid mer Bernhard-lika föreläsningar, men det var faktiskt fullt tillräckligt insåg man senare när man väl satt där med application notes. Det är ju meningen att man själv ska lösa problemen, i alla fall på B-delen. » (3)
- Bra att de var där» (3)
- Svårt att hinna göra mycket av dom. Gav en bra inledande ide om kursen» (4)
- Aningen kort föreläsning om varje område, enbart föreläsningarna räckte inte på lång väg för att klara av labuppgifterna, men det var kanske heller inte meningen.» (4)
- LabVIEW-delen var viktig för att relativt snabbt komma in i språket. I övrigt hade jag gärna sett föreläsningar som beskriver allmänt utformningen på labbarna snarare än bara vara intresseväckande. Intro till del C tyckte jag var bra.» (4)
- underlättade en hel del, framför allt labview-föreläsningen.» (5 (mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.95


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

4. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

35 svarande

Ja»2 5%
Nej»33 94%

Genomsnitt: 1.94

- ibland väldigt nedlåtande kommentarer från labb-assistenterna» (Ja)
- Igors approach får väl nästan klassas som det. Elakt och småaktigt, trampade ner alla egna idéer för att "Det är fel. Gör så här istället." trots att detta direkt motsade hans budskap på kurshemsidan. Klart tråkig stil. Kunde man dock acceptera 15 minuters tråkig behandling så var det lugnt i övrigt.» (Ja)
- Men det är nästan mobbning att medvetet ha trasiga komponenter i ET-labbet.» (Nej)

5. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
8 22%
13 37%
5 (För hög)»14 40%

Genomsnitt: 4.17

- Mycket varierande, vissa labbar krävde mycket förkunskaper och förstudier medans andra var lagom.» (3)
- Den var mycket hög relativt de andra kurserna vi läste under våren, men ej för hög. Arbetsbelastningen bör dock ej ökas ytterligare.» (3)
- För ojämnt fördelad, vissa hade mycket i början och inget sen. Det tog mycket tid annars men det krävdes det och det var det värt.» (3)
- Mycket jobb, ojämt fördelat mellan läsveckor för många. Jobbigt, men det är svårt att göra det på bättre sätt. Kan kursen starta tidigare?» (4)
- Det tog _mycket_ tid, och eftersom man har kontinuerliga inlämningar och labbar stjäl den mycekt fokus från de andra kurserna. Det är liksom nästan alltid en lab-deadline som är den närmaste, så då är det den man jobbar mest på. Framförallt var arbetet inte särskilt jämnt utspritt.» (4)
- för mycket tid går åt att skriva rapporter.» (4)
- Bra med hög arbetsbelastning» (4)
- Mycket tidskrävande, särskilt de 3 B-labbarna. Det gav dock samtidigt oerhört mycket tillbaka.» (4)
- Det har helt klart varit dessa kurser som tagit mest tid det senaste halvåret. Ändå kan jag förstå att det är viktiga kurser som på något sätt måste ta tid. Däremot tycker jag att vissa moment har medfört onödigt mycket jobb. Exempel på detta är när labbeskrivningar och själva labben skiljer sig åt vilket innebär att man måste skriva om mycket till rapporten, eller när nödvändig information för förstudier saknats eller varit svåra att förstå.» (4)
- Hög men man tvingas lära sig mer.» (4)
- Det är ett skämt att denna kursen bara är på 9 poäng. Det är så mycket jobb att det sabbar för de andra kurserna.» (5 (För hög))
- Mycket oro pga man inte förstod vad alla uppgifterna gick ut på» (5 (För hög))
- Fullständigt absurdt att denna kurs, under lp3, skulle vara lika stor som presentationstekniken! Varje förstudie tog minnst 10-15 timmar, och i vissa fall tog det lika lång tid att skriva rapporten.» (5 (För hög))
- Antalet poäng som ges överensstämmer INTE med hur många timmar som lades ner på kursen. Dock ser jag helst att kursen fortsätter vara lika stor men ger mer hp.» (5 (För hög))
- Systemet för uppdelningen fungerar helt katastrofalt dåligt. Det är inte ok om man under några veckor får en arbetsbörda som i rimlighetens namn närmare motsvarar en hel termin. Om alla delar ska vara kvar tycker jag vi borde få mer poäng för CSN bryr sig inte om hur arbetsbelastningen är.» (5 (För hög))
- Det var svårt att hinna med övriga kurser i början och mitt i läsperioderna.» (5 (För hög))
- Har varit svårt att hinna med övriga kurser tycker jag, framför allt under läsperiod 3 då jag hade tre stycken B-labbar. Extra svårt eftersom jag haft engagemang utöver skolan, men ändock mycket att göra.» (5 (För hög))
- B labbarna tar för mycket tid, åtminstone brus och stör» (5 (För hög))
- Otroligt mycket att göra om man inte kunde elnäten utan och innan. » (5 (För hög))

6. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»21 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Två bra och två dåliga labbkamrater» (Ganska dåligt)
- Alla laborationspartners utom en får betyg "Mycket bra" från mig.» (Ganska bra)
- Lite svårt att puzzla ihop våra scheman ibland. Alla har ju 4 olika personer som man ska hitta tid att plugga med.» (Ganska bra)
- Antar frågan syftar på labbgrupper trots sista svarsalternativet. Fick börja själv på en förstudie i och med att min labbkompis var upptagen. Annars har sammarbetet gått mer eller mindre smärtfritt.» (Ganska bra)
- Det var bra att göra labbarna två och två. Jag fick göra en labb själv och jag tycker att det borde gå att vara mer flexibel med tiderna så att man inte måste vara själv om någon hoppar av.» (Mycket bra)
- Kursen är ju till stor del en övning i samarbete, vilket är mycket bra att ha på en sådan här utbildning.» (Mycket bra)

7. Vad tycker du om handledningen och möjligheterna att få hjälp och ställa frågor, del B?

35 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»4 11%
Ganska bra»19 54%
Mycket bra»8 22%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.11

- Vissa av labassistenterna var rent ut sagt ofröskämda och nedlåtande! Att eventuella frågor till dem kan resultera i försämrade omdömmen är absurdt, och uppmuntrar inte till nyfikenhet och kreativitet, utan skapar en tryckt stämning och stor kontrast mellan student och handledare vilken sverige i övrigt avskaffade på 60-talet.» (Ganska dåliga)
- Ganska snäv tillgång på handledning» (Ganska dåliga)
- Jag tycker lagom. Handledarna var inte hjälpsamma direkt, men det tycker jag inte heller dom ska vara. Det var bra med förstudiesamtal, då fick man chans att fråga, men om man hade frågor angående uppgiftformulering och så vidare när man skrev förstudien var det lite knepigare. Man får vara mycket mer aktiv när man söker hjälp, maila, boka tider med lärare och så vidare. Detta kanske också är meningen då det tvingar en att tänka själv och om man verkligen behöver hjälp så får man lära sig att det inte alltid är lika lätt som på föreläsningar då man bara går fram i rasten och frågar föreläsaren. » (Ganska dåliga)
- Man vet inte riktigt vad man får fråga.» (Ganska dåliga)
- ibland är det svårt att veta hur mycket man "får" fråga före det räknas som något negativt.» (Ganska bra)
- OK. Bättre under labben än under förstudien.» (Ganska bra)
- Förstudiesamtalen har allt som oftast varit givande. Under labbtillfället tycker jag möjligheten till hjälp varit bra.» (Ganska bra)
- Varierade mycket mellan handledarna. Milan var oerhört bra att ha att göra med. LabView-mannen (Lars?) svarade inte på mail och hade, i mitt tycke, en underlig inställning till konceptet förstudie. Per och killen i snabba tycker jag skötte sig oklanderligt.» (Ganska bra)
- Mitt förstudiesamtal i snabba förlopp var inte givande, fick en känsla av at handledaren ej hade läst förstudien. Handledaren ej öppen för egna förslag från oss, han hade en klar idé om hur han ville att vår laboration skulle genomföras.» (Ganska bra)
- Milan och Anders svarar raskt på mail - positivt. Har ej sökt hjälp från Per.» (Mycket bra)

8. Vad tycker du om handledningen och möjligheterna att få hjälp och ställa frågor, del C?

35 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»5 14%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»16 45%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.37

- Förstudiesamtalen EN dag innan labben börjar? Va fan, hur ska man ha tid att tänka om då? Visst, man har tre dygn på sig, men man måste ju ändå ta tid till förstudiesamtal så varför inte lägga dom en vecka tidigare?» (Mycket dåliga)
- Igor sågade och skrämde bort. För att citera mitt svar om kränkning: Igors approach får väl nästan klassas som det. Elakt och småaktigt, trampade ner alla egna idéer för att "Det är fel. Gör så här istället." trots att detta direkt motsade hans budskap på kurshemsidan. Klart tråkig stil. Kunde man dock acceptera 15 minuters tråkig behandling så var det lugnt i övrigt.» (Ganska dåliga)
- OK. Den var ju ganska fri. Bättre under labben än under förstudien.» (Ganska bra)
- Igor var mycket hjälpsam och uppskattade frågor och vårt initiativ. » (Mycket bra)
- Allt har fungerat bra.» (Mycket bra)
- Vi kunde höra med Igor innan labben och få de saker som vi behövde.» (Mycket bra)
- Igor väldigt tillmötesgående!» (Mycket bra)
- Jag tycker Igor har varit bra på att besvara folks funderingar om labbar. När vi sedan behövde "preparera" ett föremål till labben var detta inget problem.» (Mycket bra)
- Igor är mycket tillmötesgående» (Mycket bra)

9. Var förstudiesamtalet med Igor till hjälp för laborationen?

35 svarande

1 (liten hjälp)»2 5%
2 5%
12 34%
9 25%
5 (stor hjälp)»10 28%

Genomsnitt: 3.65

- Det verkade inte som han hade läst våran förstudie.» (1 (liten hjälp))
- Det beror nog mycket på hur förberedd man var och vad man skulle göra» (2)
- Nja, han sa inte så mycket konkret» (3)
- Vi fick ingen riktig feedback på vad vi skrivit i förstudien, samtalet handlade mest om att Igor gav förslag på extrauppgiftens utförande.» (3)
- Tja, som sagt så sågade han extrauppgiften och det egna initiativet så där fick man ändra sig. Vad gäller grunduppgiften så hjälpte den inte så mycket, nej.» (3)
- Vet inte riktigt vad jag ska kryssa här. Igor sågade oss totalt och sa "Det som står här i er förstudierapport är fel, så här ska ni göra istället!" Så visst, det hade varit svårare utan det men man fick ingen som helst chans att tänka själv. Man hade lika gärna kunnat få en given uppgift. » (3)
- Bra att ta ner folk på jorden så man vet vilka experiment som kan genomföras och vilka som blir för svåra.» (4)
- Allt var bra, vi fick några tips som var mycket bra och det var bra att få diskutera med någon.» (4)
- Faktiskt» (4)

10. Hur givande var avslutande samtalet med Igor?

34 svarande

1 (inte givande)»8 23%
4 11%
12 35%
7 20%
5 (mycket givande)»3 8%

Genomsnitt: 2.79

- Kommer ej ihåg så noga. Det var typ så här Igor: "har det gått bra?" Vi: "ja det har det" Slut. Dessutom kom han 20 minuter för sent. » (?)
- När man är klar vill man ändå mest bli godkänd och komma därifrån.» (1 (inte givande))
- Se ovan.» (1 (inte givande))
- Missade tiden. Uppskattade egentligen idén, men missade infon.» (1 (inte givande))
- "Har det gått bra?" "Ja" "Har ni tittat på era värden och sett att det gått bra?" "Ja" end of story» (1 (inte givande))
- Vi hade inte så mycket att diskutera.» (2)
- Men en ganska bra avrundning.» (2)
- Inte givande men det var bra att ha det, han sa inte så mycket men hade vi gjort något konstigt hade det varit ett bra tillfälle att fråga lite.» (3)
- Väldigt kort, hade kunnat vara mer ingående. Dock bra som princip med slutsamtal.» (3)
- Bra idé.» (3)
- Inte haft det.» (3)
- Man lärde sig en del. » (4)
- Bra att diskutera slutsatser och få lite tips till rapporten» (5 (mycket givande))

11. Vad tycker du om laborationsuppgifterna, del B?

35 svarande

1 (inte alls bra)»3 8%
3 8%
9 25%
18 51%
5 (mycket bra)»2 5%

Genomsnitt: 3.37

- Fel upplägg på dem. Vissa var bra, men pga diverse tekniska problem togs mycket fokus från själva uppgiften till glapp i kablar och felaktiga ic-kretsar och probar. Undantaget här var LabVIEW som var bra.» (1 (inte alls bra))
- För varierande svårighetsgrad, dålig tillgänglighet på informationen till förstudien i vissa labbar.» (2)
- Ibland _väldigt_ stor skillnad på svårighetsgraden på olika labbar inom samma område. I ett fall hade en annan grupp som grunduppgift det vi hade som extrauppgift. Inte en chans att vi hade kunnat göra båda uppgifterna alltså.» (2)
- Flera behöver ses över efter stavfel, oklarheter och referenser bör kontrolleras. Intressanta uppgifter» (3)
- Brus och stör skiter sig för alla...» (3)
- vissa uppgifter till brus och stör krävde lite väl mycket arbete.» (3)
- Väldigt varierande svårhetsgrad. Till exempel kunde vissa ha en extrauppgift som var i princip identisk med en annan grupps grunduppgift. » (4)
- Mycket intressanta och givande.» (4)
- Brus och stör var relativt de andra svårare och en större arbetsbörda utan att kännas mer givande kunskapsmässigt.» (4)
- Lite för varierande svårighet inom samma del (tex brus och stör). Att det skiljer sig mellan de olika delarna kändes okej. » (4)
- Varierad och bra» (4)
- Genomgående svårt att få en uppfattnig om vad uppgiften gick ut på, men det är kanske meningen. Största svårigheten med alla labbar var att komma underfund med vad man egentligen skulle göra.» (4)
- Många var mycket intressanta.» (4)
- Överlag bra. Den i frekvensanalys som handlade om att skapa crossover-filter och förstärkare var lysande! Däremot, att med LabViews hjälp, mäta upp en diods karakteristik är inte så jättekul direkt... Att mäta vinkelfördelningen i planet från ljus spritt genom ett papper var väldigt svårt att få till. Labhandledarna hördes till och med sinsemellan säga att den och någon annan Brus&Stör-uppgift var alltför svår... Jämfört med den LabView-labben så var det löjligt stor svårighetsspridning på labbarna. Gjorde teori på snabba förlopp och är nöjd.» (4)
- Laborationsuppgifterna som inte är labview var bra. Vi hade hissen i labview vilket jag tycker var en kass uppgift. Känns inte som man lärde sig vettiga saker som att skriva ut mätdata till filer och sånt. Dom andra (snabba och brus&stör) var sjukt bra. Väldigt konkreta och man såg verkligen vad som hände och fattade det till lagom stor del. Frekvens gjorde jag som teoriuppgift, bra med teoriuppgift men själva redovisningen var som ett skämt. Lade ner minst tid på denna och fick högst betyg. » (4)
- De flesta var intressanta. Några var tråkiga.» (4)

12. Vad tycker du om laborationsuppgifterna, del C?

35 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
1 2%
10 28%
12 34%
5 (mycket bra)»11 31%

Genomsnitt: 3.88

- För vaga, ha gärna flera tips på hemsidan om extrauppgifter för de som startar tidigt och inte har så lång tid på sig att fundera.» (3)
- Vagt formulerade, och inte så fruktansvärt intressanta.» (3)
- Rätt roligt i grund och botten. Tanken var väl att det skulle vara lite friare. Men i slutändan känns det som att alla vallades in på samma spår ändå.» (3)
- svårt att få ok resultat (puckarna)» (3)
- väldigt fria och det fanns mycket hjälp/ledtrådar att få genom artiklar osv. Var dock inte särksilt lätt att vara kreativ om man hade 4 dagar på sig att planera hela labben (var en av de första grupperna)» (4)
- Den uppgiften jag gjorde var bra och lärorik.» (4)
- Mycket bra med öppna uppgifter» (4)
- Jag är mycket nöjd med vår extrauppgift och det fria upplägget på denna. Något som var lite tråkigt med detta är däremot att grunduppgiften (elastiska stötar) och extrauppgiften blev såpass olika att de kändes som två olika labbar. Detta gjorde att det blev svårt att hålla en röd tråd och det kändes lite tråkigt att vi inte kunde skriva en rapport bara för vår extrauppgift.» (4)
- Vet inte riktigt vad jag ska kryssa här heller. De handlar ju mer om strulande utrustning än om fysik, vilket säkert är meningen och då är dom bra. Jag tycker dom är bra för att lära sig att saker alltid går åt helvete och dom ligger på en lagom data-behandlings-nivå. Nu strulade inte vår utrustning speciellt mycket men vi hade mer problem med den än med fysiken bakom i alla fall. » (4)
- Enkla grunduppgifter så att man fick chans att tänka över och testa hur det är att labba på det sättet. Mycket mer intressant än att fastna på en för svår uppgift och missa det "egna tänket"» (5 (mycket bra))
- Jättekul att få göra något som jag kunde känna att jag förstod.» (5 (mycket bra))
- Bra med löst formulerade uppgifter - främjar eget tänkande.» (5 (mycket bra))
- Trevligt att de var så öppna.» (5 (mycket bra))

13. Hur väl har laborationsutrustningen fungerat, del B?

35 svarande

1 (dåligt)»3 8%
6 17%
7 20%
13 37%
5 (mycket bra)»6 17%

Genomsnitt: 3.37

- Fel i utrustningen de allra flesta gångerna.» (1 (dåligt))
- Kassa dioder, felinstruktioner till vilken diod som ska användas gjorde labben onödigt lång...» (2)
- Trasiga komponenter har tagit timtals med tid...» (2)
- Ofta gav det mer att byta ut utrustningen direkt än att försöka felsöka. » (2)
- Mycket av utrustningen är var bra men i vissa delmoment så fanns det utrustning som inte fungerade. Då löningen av uppgifterna förlitade sig på dessa komponenter kan det ge stora problem.» (3)
- En väldigt svag trea. För många trasiga komponenter i ET-labbet. I ett fall var 3 av 4 kretsar inne i en såndär svart moj med många ben trasiga (vilket vi upptäckte efter 4-5 h) vi och frågade om vi skulle slänga den för att inte nästa grupp skulle sitta lika länge utan att fatta vad som var fel, som vi gjort, men fick då svaret att vi inte skulle göra det för att det inte skulle bli en utmaning för de andra då.» (3)
- Det kändes som om större delen av labbarna var felsökning.» (3)
- Har varierat från labb till labb. I framför allt brus och stör strulade utrustningen.» (3)
- Allt har varit bra förutom kopplingsdäcken. De gånger jag haft problem med något under labbarna, som inte orsakats av egen dumhet, så är det kopplingsdäck som glappat och krånglat. I mitt tycke borde dessa bytas ut så fort någon upptäckt problem med något av dem. Oscilloskop mm. var däremot underbara.» (4)
- Många timmar pga. glappkontakt i optisk utrustning. Annars bra.» (4)
- Ibland fungerat, ibland inte men som sagt, så är det i verkligheten. Ska vara så.» (5 (mycket bra))
- Fint att få vara i ET-labbet så mycket» (5 (mycket bra))
- Allting har funkat klockrent, bara vi själva som klantat oss ibland, men utrustningen har varit bra. » (5 (mycket bra))
- Inga allvarliga fel, som inte gick att lösa.» (5 (mycket bra))

14. Hur väl har laborationsutrustningen fungerat, del C?

35 svarande

1 (dåligt)»0 0%
3 8%
15 42%
13 37%
5 (mycket bra)»4 11%

Genomsnitt: 3.51

- Luftbordet kan med rätta kritiseras. Vid mer än ett tillfälle, observerat av flera grupper, har det p.g.a. dåligt luftflöde "greppat" tag i puckar och sabbat mätningen. I vårt fall, när vi gjorde en extrauppgift bestämd av Igor istället för som vi ville, så upptäckte vi en baksida av MacReflex-kamerans ålderdom: uppdateringsfrekvensen är inte den bästa.» (3)
- Puckarna var hemska. Luftskenan var ok, men fortfarande lite oförutsägbar, Macreflexen var grym, strulade inte för oss men andra verkar haft problem. » (3)
- Blandad kvalité på grejerna» (3)
- Det mesta var bra, uppgiften var ju även mer fri och därmed kunde man anpassa sig efter utrustningen.» (4)
- Använde ej avancerade saker, dock är datorerna med tillhörande utrusting i äldsta laget» (4)
- Dålig internet-täckning i labutrymmet.» (4)
- Ingen mätutrustning vi använde var trasig. En snabbare dator till mac-reflexkameran hade dock inte skadat.» (4)
- Problem med macreflexen som var lite långsam men i verkligheten finns inte alltide det bästa att tilgå.» (5 (mycket bra))


Kurslitteratur

15. Till hur stor hjälp har referenslitteraturen varit för din inlärning?

34 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
2 5%
11 32%
9 26%
5 (Mycket stor)»11 32%

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Samma information fanns ofta på internet...» (2)
- Börjar bli sliten och skulle gärna revideras» (3)
- Ibland bra, ibland dålig.» (3)
- Reklambladen från oscilloskoptillverkarna som kallas referenslitteratur är inte trevliga att läsa. De var dock till stor hjälp, eftersom många laborationsuppgifter verkade vara utformade efter dessa.» (3)
- För del B: grym. Man använda wikipedia lite då och då också men det var mest för att få lite lättare att greppa det som stod i application notes. » (3)
- Bra att ha vid förstudier» (4)
- Ofta har det varit till stor hjälp vid förstudierna.» (4)
- Application Notes och manualer var mycket bra att ha.» (4)
- Bra» (4)
- Här hittade man det allra mesta som behövdes.» (5 (Mycket stor))
- Den kunde dock bli bättre.» (5 (Mycket stor))
- Det är väl därifrån (de gröna häftena alltså) allt kommit. Och wikipedia.» (5 (Mycket stor))
- Vilken kursliteratur? Om ni syftar på kompendierna så har dom varit till mycket hjälp.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.79


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

35 svarande

1 (instämmer inte alls)»3 8%
6 17%
10 28%
11 31%
5 (instämmer helt)»5 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.25

- Otrloligt rorigt system, oklar hemsida, dalig information, etc etc» (1 (instämmer inte alls))
- Bättre info om teoriuppgiften, vad som gällde.» (1 (instämmer inte alls))
- vad som var viktigt i respektive laboration gick direkt inte att hitta. Det fick man höra från andra som gjort laborationen innan. » (1 (instämmer inte alls))
- Kurshemsidan rörig, svårt att hitta den information man söker. Det vore mycket enklare för en student att skriva in sitt CID och få en lista över labbar, datum, labbpartners osv istället för att behöva leta i den groteska matrisen» (2)
- I vissa moment, men t.ex. för brus och stör labben så var det tveksamt.» (2)
- Dels C var oöverskådlig men allt fanns. Till del B fick man dels leta i en svårnavigerad sida där sakerna låg som små länkar på oväntade ställen. Tex svårt att veta att det man sökte låg under en länk som hette "schema" mitt i en meningen. Ibland kunde det även vara svårt att förstå informationen, när det var uttryckt underligt. Dock fanns allt man sökte, när man väl hittade det, så mängden info var bra.» (2)
- Hemsidan väldigt "pratig" och bör stramas upp och den viktiga informationen koncentreras. » (3)
- När är betyget satt och inrapporterat?» (3)
- Svårt att veta hur man ligger till i kursen.» (4)
- Kunde möjligen önskat få ut laborationsdatum lite tidigare» (4)

17. Det vore bättre med ett förstudiesamtal istället för en gruppredovisning av den teoretiska uppgiften i del B

35 svarande

1 (instämmer inte alls)»6 20%
4 13%
9 31%
3 10%
5 (instämmer helt)»7 24%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.03

- Det var bra att höra vad andra grupper gjort.» (1 (instämmer inte alls))
- Det är bra med presentationer, man lär sig mycket om de andras områden.» (1 (instämmer inte alls))
- Mycket bättre med teoripresentation, dessutom värdefull övning på presentationsteknik.» (1 (instämmer inte alls))
- Nej, intressant att se andras jobb också.» (2)
- Gruppredovisning var bra då man fick lära sig från andra uppgifter också. » (2)
- Både och skulle vara smidigt, man lär sig saker på gruppredovisningen, men det vore uppskattat om man i förväg kan bolla lite idéer och få lite feedback.» (3)
- Det hade varit bra med ett kort samtal innan redovisningen så man kan veta om man har gjort fel eller inte innan man redovisar inför hela gruppen.» (3)
- Fungerade bra att diskutera lite med handledaren på eget initiativ under skrivandet» (3)
- Eftersom man inte gjorde den på riktigt var det nog bra att man istället fick höra diskussion om flera. Det gav nog en bra helhetsbild.» (3)
- Det låter som en bra ide.» (4)
- Jag vet inte. Det är möjligt eftersom examinatorn nog bättre kan uppskatta hur mycket man kan och hur mycket man förstår om man har förstudiesamtal. Gruppredovisningen lär man sig ändå inte speciellt mycket av, så den tycker jag nästan man kan slopa. En ordentlig förstudierapport+samtal vore bättre tror jag, men jag vet inte. Kanske kan man reformera redovisningen lite så att den blir bättre... vad vet jag? » (4)
- Helst båda dock. Men ett förstudiesamtal vore bättre.» (5 (instämmer helt))
- Jag tyckte det gav en hel del som det var upplagt nu, dels är gruppredovisningar rätt bra att ha under utbildningen. Jag kan dock inte riktigt ta ställning till om det skulle vara bättre eller sämre.» (Vet ej)
- Kändes lite märkligt att ha en helt teoretisk del i en kurs som heter "Experimentell fysik".» (Vet ej)

18. I halvtidsutvärderingen fanns klagomål på kurshemsidan del B dock ingen konstruktiv kritik. Kom gärna med förslag till förbättring!

- Lite lättare översikt och bätter struktur.»
- Inloggning m. CID som visar informationen som en person vill se, enklare länkar till laborationsuppgifterna och slå ihop några av sidorna med information om registrering, krav, mål osv. Gör det enkelt för en student att hitta det de oftast letar efter, deadlines, labbuppgifter och partner.»
- Skapa ett system, likt de som existerar för kvanten, där man kan logga in på en server med cid och speciell kod och där se sina labbtillfällen och labbpartners.»
- Lättare att hitta aktuell information och få vetskap om förutsättningarna ändras.»
- Lite bättre arbetsfördelning på uppgifter, särskilt i brus och stör. En del hade grunduppgifter som motsvarade extrauppgifter t ex.»
- Kontrollera stavning i word.»
- Den behöver göras mer lättåskådlig. Ni borde se över hur länksystemet är designat.»
- tydligare länkar med listorna om när man labbar och vilka ens labbkompisar är.»
- För mig har den fungerat bra, inget fel på den.»
- Som sagt i annan fråga så fanns inte den viktiga infon på lättillgänliga ställen. Det kan struktureras mycket bättre. Dessutom svårbegripligt ibland. Den nya informationen var lätt att hitta på förstasidan, men att hitta till schemat för labbarna fick man nästan öva in. Till slut visste man det mystiska stället man skulle leta på. Vissa flikar som registrering och förkunskap skulle kanske tex kunna bli en flik tillsammans med kursinfo, och schemat kunde få bli en egen?»
- Bättre färgschema skulle göra hemsidan tydligare. Gå igenom och kontrollera noggrannt att inte samma saker står på flera ställen»
- * Sidan är full av stavfel. * I början var det svårt att hitta till vissa sidor som veckoschema. Dessa borde ligga direkt i menyn. * Allmänt på webbsidor är det dödssynd att ha länkar märkt "här" eller liknande.»
- 1. Jag antar att man inte kan ställa större krav på språket? Kan annars ställa mig till förfogande att korrigera språket i de sidor som inte ändras varje gång. 2. Kraschen i början av terminen var olycklig, men är väl inte examinatorns fel antar jag. 3. Jag tycker att informationen om teoriövningen kunde stå mer samlat.»
- strukturering, stavkoll, och normala färger»
- Man skall inte behöva klicka i menyn och sedan mitt i en text på sidan man kommer till för att hitta väsentlig information. Alltså väsentlig information endast ett klick bort i menyn eller möjligtvis ett extra klick i en välordnad undermeny. Tydligare menykategorier»
- Förbättra hemsidan om det är mera konstruktivt. Ge någon F:are lite arvode för att styra upp hemsidan eller vad som helst. Rättstavat på hemsidan kan man i alla fall kräva då det krävs av oss. »

19. Vad bör främst bevaras till nästa år, del B?

- Labview var bra.»
- Förstudiesamtal, roliga labuppgifter»
- Grundtanken. Det är nyttigt med experimentell erfarenhet, men detta bör ske med hjälp av en dialog med labhandledare och examinatorer. »
- Alla moment, det var bra att man fick tillämpa den kunskap man införskaffat i tidigare kurser.»
- Att en labkurs finns alls»
- Att det är mycket eget arbete och eget letande efter information»
- Upplägget i det hela, med förstudie, labb, rapport etc. »
- kursen innehåll och moment»
- Hyldgaards labbar»
- Teoripresentation av sista labben.»
- De flesta labbarna jag har haft har varit bra.»
- Frekvensanalysen. Den var lärorik och fascinerande, vilket inget annat fält inom expfysen har lyckats med att kombinera.»
- Labview»
- Lock-in-förstärkarna.»
- Labbhandledaren Anton»

20. Vad bör främst bevaras till nästa år, del C?

- Det fria upplägget, dock gärna med fler inspirerande idéer.»
- Tre dagars lek i labbet!»
- Konceptet att få formulera sin lösning själv etc.»
- Valfriheten.»
- Allt»
- Att man arbetar självständigt»
- Det egna labbtänket, det känns som de intressanta att lära sig.»
- Typen av uppgifter, mekaniska och med fokus på intressanta lösningsmetoder.»
- Självständiga arbetssättet»
- Det självständiga upplägget.»
- Den labtid som finns, även den i mitt fall starkt begränsades av miljöfysiken. Får man färre som läser kursen kan man kanske, i samförstånd med övriga kurser, överväga att hålla vissa veckor lediga i labbet. (Som då kan väljas av de som behöver byta.)»
- Igor»

21. Vad bör främst förändras till nästa år, del B?

- Labview var bra med för de andra var uppgifterna så svåra att man blev omotiverad, speciellt Brus & Stör som var oändligt svår och ointressant.»
- Uppdatera laborationsuppgifter, snabbare feedback på färdiga rapporter (ett mail skulle räcka), med betyg på varje laboration om det finns möjlighet. Gör hemsidan lite vänligare för en student.»
- assistenternas attityd»
- Experimentuppställningskrångel och frågor på detta skall gå att fråga labhandledare om. Vidare bör dessa även se över sin attityd mot studenterna - deras främsta uppgift är inte att underkänna dem eller få dem att känna sig otillräckliga.»
- Istället för att kasta in sin rapport i svart hål få feedback så man vet vad man skall göra bättre på de övriga rapporterna i kursen.»
- Kurslitteraturen.»
- Laga labbet»
- Fördelningen av arbetsbelastningen och möjligen antalet poäng. Det är knappast värt 3p för del B.»
- Skulle gärna vilja ha fått tillbaka rättade labrapporter efter respektive laboration för att se vad som gjorts bra eller dåligt.»
- Allt rapportskrivande, kanske ändra den avslutande rapporten till något mer informellt så att det inte tar så lång tid.»
- Lite feedback på en rapport i början av kursen.»
- Ja, det får väl vara hemsidan, så att infon når ut.»
- Om jag ska ha en lab tidigt i terminen med bara nån veckas varsel skulle jag iaf vilja veta det under jullovet så att man kan börja då om man känner för det.»
- Lars Hellbergs arbete framstår inte som kompetent. Ger ett väldigt tråkigt intryck generellt. "Jag är chefen". Betygsätter konstigt. Att hitta på något extra lönar sig inte och uppmuntras inte. Hellberg håller helt enkelt inte alls samma nivå som de övriga lärarna.»
- Ansvariga för de olika delarna måste komma överens om vad/hur mycket som förväntas för olika betyg. Finns i nuläget begränsad möjlighet att utveckla sitt rapportskrivande i och med att vi inte får någon feedback (förutom möjligtvis ett halvår senare). Det hade nog fungerat att få ett mail om lite kommentarer när rapporterna blivit rättade. Ett mer förlåtande betygssystem. Som det är i nuläget måste man prestera bra från början för att kunna få överbetyg. Jag tror att arbetsbördan på kursen skulle kunna miskas genom att referensbiblioteket utökas och därmed underlätta förstudier. Exempelvis syftar jag på lock-införstärkaren, där manualen kan vara ytterst svår att förstå om man inte redan är insatt i lock-inteknik. En lathund hade besparat mycket tid för oss.»
- - Löpande feedback! Nu har man möjlighet att få ett samtal om en rapport när man väl har åkt hem... Lysande! Om det så bara var att man fick reda på betygen på olika förstudier, rapporter och labbtider så vore det klart bättre än i år. Nu har det ju varit helt utan återkoppling - med reglertekniska termer skulle jag snarare kalla det framkoppling av den okända processen G. Om man, som målen föreskriver, ska lära sig att skriva (bra) rapporter så behövs det verkligen lite återkoppling. - Kan man minska spridningen på laborationssvårighet, kanske framför allt inom de olika delområdena? - Kan man tillse att lärarservices öppettider och deadline sammanfaller?»
- Mindre påfrästning»
- Hiss-labben i labview. Bara slopa den, den är riktigt kass. Vi behöver mer av mät på dioden samt plotta data-labbar i labview. »
- Mer tid till förstudiesamtalen. De flesta drog mycket över tiden och det gjorde att vi missade mer föreläsning då vi fick vänta.»
- Informationen innan på hemsidan. Vad som är viktigt och hur den ska se ut. »

22. Vad bör främst förändras till nästa år, del C?

- I labbet bör det finnas mer utrustning som klämmor och uppställningsstativ.»
- Om det är möjligt, mer tid till de första grupperna att hitta på något kreativt. Eventuellt redan planera in grupperna under vinterlovet så att man har gott om tid att förbereda sig.»
- Tiden man har på sig att planera sin förstudie, lägg introduktionsföreläsningen någonstans i början på LV 1, så man får lite mer tid på sig.»
- Möjligvis lite mer specificerade frågeställningar, men med en relativt öppen extrauppgift, som i år.»
-
- Om jag ska ha en lab tidigt i terminen med bara nån veckas varsel skulle jag iaf vilja veta det under jullovet så att man kan börja då om man känner för det.»
- Datum för labbtillfällen borde komma mycket tidigare. Som det var nu fick de första grupperna bara någon dag att förbereda sig.»
- 1. Igors stil. 2. Kurshemsidan behöver väl inte innehålla en massa snack om vem som fick glass förra året? Med meddelanden som "nu har vi rättar alla rapporter" och glassen blir det svårt att veta vilket år meddelandet gäller för. Dessutom, även om det är roligt att läsa, så är tre dygn väldigt skilt från mer än 140 timmar...»
- Nya batterier i leksakshelikoptern.»
- Mer Igor»
- Förstudiesamtalet och igors attityd mot studenter som vill göra roliga saker som extrauppgift. Jag tycker han har ganska kass attityd mot studenterna, han var inte direkt otrevlig mot oss, men inte heller trevlig. Han sa mer eller mindre "detta är fel". Det känns lite motstridigt när han säger flera gånger att det är en väldigt fri labb, ni kan göra lite som ni vill, och sen säger på förstudiesamtalet "det är fel, gör så här istället, detta är rätt". Har också fått höra från andra att det första han säger till vissa i förstudiesamtalet är något i stil med "Varför ska jag släppa in er i labbet när jag vet att ni kommer misslyckas?". Det känns som väldigt taskig attityd. Dessutom sågade han vår extrauppgift som handlade om elektromagneter och impuls från dom osv. Istället för att försöka utveckla extrauppgiften så att vi kunde genomföra den med ev. förändringar och känna lite entusiasm sa han att vi skulle göra ett av hans förslag. Detta gjorde att min entusiasm över hela labben försvann ganska snabbt och gjorde att en labb jag faktiskt sett fram emot blev tre dagars tråkiga mätningar. Han verkade dessutom läsa förstudien för första gången då vi satt där med honom och verkar inte ha tänkt speciellt mycket över det vi skrivit. Så för guds skull få igor att var lite schysst och UTVECKLA studenters kassa ideer till något vettigt istället för att såga dom helt. Dessutom borde förstudiesamtalet ligga typ en vecka före själva labben. »

23. Övriga kommentarer

- Det är sjukt dåligt när labbkompisen inte har samma ambitionsnivå. Det kan vara lite svårt att höra vad per hyldgaard säger.»
- Helvetisk kurs som borde göras om och som inte alls håller sig inom ramarna för de få antal poäng som den faktiskt är på. »
- Det borde bli mer jämt mellan de olika delarna av del B»
- Allt som allt två mycket lärorika kurser.»
- Rolig, annorlunda och lärorik kurs!»
- Mycket bra kurs»
- Genom kursen har det pratats om att vi elever måste ha fantasi och kreativitet för att lösa labbuppgifterna. I slutändan har det dock ofta visat sig att handledarna vill att vi "kreativt" ska "hitta på" just den lösningen som dom tänkt sig. Ofta finns det mer än ett sätt att lösa en uppgift på. Hellberg: Lägg ner det där "Chefen-snacket". Det skapar bara otrevligt stämning. Kvist: Fick intrycket av att han inte hade läst igenom vår förstudie innan förstudiesamtalet. Vissa uppgiftbeskrivningar, t.ex. av extrauppgiften med TDR, är felaktiga. Jag talade med labbassistenterna om detta och dom sa att de skulle kommentera på samma sak på sin utvärdering.»
- Vad är det egentligen som gäller med rapporter och liknande? Enl. expfys-sidan så är det bra att vara personlig etc., vilket verkar strida rätt mycket mot vad sakkunniga i teknisk retorik hävdar. Lär vi oss nu av kursmålen ett närmast rebelliskt rapportförfarande, eller vad är det frågan om?»
- Två kommentarer som båda främst rör del B. 1. Eftersom rapportskrivningen är en så stor del i kursen tycker jag det är RIKTIGT DÅLIGT att vi varken får en bra genomgång om hur vi skriver bra rapporter eller exempel på gamla bra rapporter som vi kan läsa och utifrån dessa lära oss hur man skriver. Alternativt att det finns möjlighet till mer feedback/retur (dvs. möjlighet att "rätta fel") på både förstudierapporterna och slutrapporterna!!!! I dagsläget känns det som att inlärning och förbättring vad gäller rapportskrivning inte är större än den naturliga erfarenheten av att antalet skrivna rapporter ökar. Förstudiesamtalen hjälper men det kan utvecklas ännu mer. Vi får ju tex. ingen feedback på slutrapporterna förrän alla är inlämnade. Det känns lite som att vi testas på kunskapen (rapportskrivandet) som vi hade innan kursen utan att kursen ”,först utvecklar färdigheterna och sedan testar dessa”,, likt andra kurser. Om ett av målen med kursen är att vi ska bli bättre på rapportskrivning krävs en förändring. 2. Den andra kommentaren är mer en fundering. Frågan är om det verkligen är meningen att vi ska ha väldigt dålig (ingen) koll på teorin i uppgifterna från början vilket medför att ganska många timmar läggs ner enbart på att lära sig den nödvändiga teorin. Jag inser och tycker att det är en bra övning pga. ett antal olika orsaker men just då detta tar mycket tid känns det sådär. Det är intressant teori och mycket givande men eventuellt tar det lite för mycket tid ibland. »
- Jag gillar inte expfysupplägget»
- Läs punkt 22 om ni inte gjort det, där står det jag är mest upprörd över. I övrigt har jag haft väldigt roligt när jag sysslat med dessa labbar och jag har lärt mig massor av fysik, även om det inte är det kursen syftar till i första hand. Del A var för övrigt jäkligt bra intro till utrustningen. »
- Det borde inte vara betyg på en rapport till teoretiska då vi inte fått någon feedback innan den lämnades in.»
- Jobbig men förmodligen nyttig kurs.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.23
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från