ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Värdering av kandidatarbete vt 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-03 - 2009-09-03
Antal svar: 83
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Vid vilken institution har du gjort ditt kandidatarbete?*

83 svarande

ARKX01 - Arkitektur»0 0%
BMTX01 - Bygg- och miljöteknik»0 0%
CIUX03 - Tillämpad IT»0 0%
DATX02 - Data- och informationsteknik»0 0%
ENMX02 - Energi och miljö»3 3%
FUFX02 - Fundamental fysik»0 0%
KBTX01 - Kemi- och bioteknik»0 0%
MCCX02 - Mikroteknologi och nanovetenskap»0 0%
MTTX02 - Material- och tillverkningsteknik»7 8%
MVEX01 - Matematiska vetenskaper»0 0%
PPUX03 - Produkt- och produktionsutveckling»25 30%
RRYX02 - Radio- och rymdvetenskap»0 0%
SJOX02 - Sjöfart och marin teknik»7 8%
SSYX02 - Signaler och system»2 2%
TEKX04 - Teknikens ekonomi och organisation»9 10%
TIFX02 - Teknisk fysik»0 0%
TMEX02 - Tillämpad mekanik»30 36%

Genomsnitt: 13.45

2. Hur många har ni varit i er grupp?*

83 svarande

2 2%
3 3%
15 18%
26 31%
37 44%

Genomsnitt: 4.12

3. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbete?*

83 svarande

Ja»79 95%
Nej»4 4%

Genomsnitt: 1.04

- Fick 1a-valet» (Ja)
- Hade gärna sett produktutvecklingsiriktade arbete på PPU, nu fanns det i princip inga alls utan fick välja ett på Tillämpad istället. » (Ja)
- Bästa möjliga» (Ja)
- Jag fick mitt förstahandsval» (Ja)
- Det framgick dock inte särskilt mycket inormation när man sökte det, det var inte alls som någon i gruppen trott.» (Ja)
- Finns ingen direkt ruta att skriva detta men jag tycker i allmänhet att informationen kring kandidatarbetet har varit krånglig och tidskrävande att hitta. Alla obligatoriska moment och föreläsningar borde finnas på ett ställe, studieportalen? Där kan man t ex enkelt skicka ut nyheter och förändringar. » (Ja)
- Jag har varit väldigt nöjd.» (Ja)
- Visade sig att beskrivningen inte riktigt matchade verkligheten.» (Nej)
- För mig obegripligt varför man inte kan byta arbete om man redan innan det startat inser att man valt fel.» (Nej)
- Motsvarade inte riktigt den beskrivning som gavs.» (Nej)

4. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

83 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»39 46%
Jag använde portalen för att få information»71 85%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»12 14%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»9 10%
Jag/vi hade ett eget förslag»10 12%

- Bra info om vilka förkunskaper som krävdes. Lite sämre info om vad arbetena verkligen innehöll och gick ut på. Vårat blev väldigt bra men vi kom allihop fram till att det inte alls blev som vi trodde utifrån informationen på portalen.» (Jag var på programinformationen, Jag använde portalen för att få information)
- Blev kontaktad av dem.» (Jag var på programinformationen)
- vissa av länkarna till beskrivningarna på sidan där de olika arbetena fanns fungerade inte och ibland var det väldigt olika mängd info uppe på sidorna. » (Jag var på programinformationen, Jag använde portalen för att få information, Jag/vi hade ett eget förslag)


Arbetet i gruppen

5. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

83 svarande

Dåligt»1 1%
Mindre bra»2 2%
Växlande bra»13 15%
Bra»35 42%
Mycket bra»32 38%

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- For stor grupp! Latt att vissa glider med.» (Dåligt)
- Vissa gruppmedlemmar har var (precis som jag väntat mig) fullständigt inkompetenta vad gäller att ta egna initiativ och eget ansvar.» (Mindre bra)
- för många med 6 personer. oeffektivt» (Växlande bra)
- Trots att vi kommit överens om ett gemensamt mål märktes det i slutet att målsättningarna var lite olika, vilket gav lite motvind.» (Växlande bra)
- Som förväntat så växlar det. Men gruppdynamikövningen hade gott fått kunnat ligga senare när arbetet har kommit igång» (Växlande bra)
- Vi var på tok för många i vår grupp. 4 hade varit mer än nog.» (Bra)
- Ambitionsnivån har varit likvärdig (hög)hos de flesta i gruppen med några undantag. Detta har i vissa fall gjort att de mer ambitiösa fått arbeta om redan "klart" arbete. I början av arbetet sattes gemensamma mål, där ett var att bibehålla hög standard alltså sikta på betyg fem.» (Bra)
- Tycker att sex i en grupp är för mycket.» (Bra)
- Vi hade en extremt bra grupp och kompletterade varandra väl.» (Mycket bra)
- Suveränt!!!!!» (Mycket bra)

6. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

83 svarande

Dåligt»2 2%
Mindre bra»11 13%
Växlande bra»22 26%
Bra»29 34%
Mycket bra»19 22%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt lite avsatt tid för handledning samt dålig framförhållning från handledare vad gäller uppgifter osv.» (Mindre bra)
- Handledaren hade fullt upp med sina uppgifter och glömde bort oss en hel del. » (Mindre bra)
- Vi har inte fått alls mycket vägledning eller specialisthjälp, utan snarare bara uppmaningar om är testa mer saker. Dessutom fick vi i stort sett ingen negativ kritik under hela projektet, förrän efteråt.» (Mindre bra)
- Han var oinspirerande och verkade inte bry sig så mycket.» (Mindre bra)
- Daligt insatt handledare/examinator i vad som ska goras» (Mindre bra)
- Har inte fått så mycket handledning, ingen handledning angående innehållet i arbetet. Ingen feedback under arbetets gång om vad handledarna tycker om arbetet.» (Mindre bra)
- Handledaren glömde av möten och var ibland svår att få tag på» (Mindre bra)
- det är inte många timmar handledning som vi fått...» (Växlande bra)
- Kändes inte som om handledaren hade tillräckligt med tid.» (Växlande bra)
- Hade önskat mer undervisande handledning för att sättas in i det nya området.» (Växlande bra)
- Har inte fått så mycket feedback» (Växlande bra)
- Handledaren har haft dålig koll på rutiner och datum. Något jag visserligen har full förståelse för med tanke på hur rörigt det har varit med sådant.» (Växlande bra)
- Det var för många personer inblandade vilket gjorde det svårt för gruppen att ha en bra kommuniktation under vissa delar av projektet.» (Bra)
- När man väl hade koll på vart och när man hade handledning så var själva tillfället grymt bra. Däremot så var informationen om vart och när dessa skulle vara väldigt spridd och man fick själv försöka hitta alla olika hemsidor. Detta kan helt klart förbättras.» (Bra)
- Anders Skoogh har varit engagerad och intresserad. Jag upplevde stöd samt viss ledning men han var noga med att inte göra arbetet åt oss. Det kändes som att han genuint trodde på vår förmåga att genomföra ett bra arbete» (Bra)
- Vi sökte inte så mycket kontakt med handledaren men hade vi gjort hade det säkerligen fungerat minst lika bra.» (Bra)
- De har varit handledare, inte styrt vårat arbete åt något särskilt håll.» (Bra)
- Han sa inte så mycket under tiden och var ibland svår att nå, men han verkade mycket nöjd med vårt arbete till slut!» (Bra)
- Mycket intresserade handledare som gärna tog sig tid.» (Bra)
- Generellt bra tillgänglighet om man utnyttjat den» (Bra)
- Regelbunden träff med handledaren, men däremot kanske det inte gav så mkt» (Bra)
- Bra engagemang» (Mycket bra)

7. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

83 svarande

Ja»29 34%
nej»23 27%
Inget jag kommer på»31 37%

Genomsnitt: 2.02

- All information på EN plats. Inte på 200 olika ställen som i år. Dessutom skiljer sig informationen åt på dessa ställen.» (Ja)
- Kontinuerlig betygsättning/betygsstatus så hur man vet hur man ligger till. » (Ja)
- En sida med all information gällande kandidatarbetet. Istället för flera olika bud gällande när och hur saker ska vara gjorda.» (Ja)
- kontakt med examinatorn... mer insyn från programmet i hur bra handledarna sköter sitt uppdrag, det känns som om institutionerna "kommer undan" med en hel del» (Ja)
- mer gruppdynamik. » (Ja)
- Jag saknade en mer seriös slutredovisning. Synd att så få var där och lyssnade.» (Ja)
- en bra planering» (Ja)
- Lite mer respons under arbetets gång hade varit önskvärt» (Ja)
- Informationen har varit svårtillgänglig och otydlig. Samla all information på ETT ställe och inte på (minst) tre som det är idag (chalmers, maskins och fackspråks hemsidor). Använd studieportalen som i alla andra kurser och lägg in aktivitetsanmälan med mera där. Det skulle underlätta och göra det mycket tydligare. Det har även hänt att mail har skickats till alla som skriver kandidatarbete på hela Chalmers med information till vissa program. Detta har nog gjort att många har blivit oroade och undrat vad som gäller, så undvik detta.» (Ja)
- Bättre information om obligatoriska moment» (Ja)
- Har saknat tillgång till någon som helst budget. Dessutom saknades information om examinator (byttes under kandidatarbetets gång).» (Ja)
- Handledning» (Ja)
- Att veta vem som egentligen är examinator samt ett seriöst utlåtande om hur man ligger till betygsmässigt.» (Ja)
- Att alla hade bibliotekskort och visste hur man sökte i artikeldatabaserna.» (Ja)
- En inspirerande handledare samt att informationen gällande föreläsningar och handledningar hade kunnat vara tydligare.» (Ja)
- En handledare som ger bra med feedback, information, kommunikation.» (Ja)
- information om vem som är examinator, hjälp av handledare mm» (Ja)
- Fruktansvärt dålig finansiering av kandidatarbetet. Det fanns inget utrymme för några utgifter, till slut fick vårt projekt lite pengar men det var efter mycket om och men.» (Ja)
- Konsekvens i informationen om hur rapporten skulle skrivas» (Ja)
- En centralhemsida för kandidatarbete, det är många hemsidor att hålla reda på. Chalmers centralsidor är hopplös, väldigt dåligt strukturerad.» (Ja)
- Mer klara riktlinjer! Speciellt i samband med redovisning/opposition, var väldigt rörigt med olika bud gällande när och till vem man skulle skicka saker.» (Ja)
- En hemsida där all information och alla länkar finns samlat. Det skall inte vara en vetenskap att leta runt bland olika länkar för att hitta var handledningar etc skall bokas» (Ja)
- En kurshemsida där all administrativ information finns samlad. Nu har man fått hämta information från flera olika källor och det har varit lätt att missa viktiga datum.» (Ja)
- En sida med all information på. Som det har varit nu har vi missat en del information på grund av att olika information står på olika sidor, tex en på chalmers, en på maskin och en på fackspråk. Samla all information på 1 sida istället! och var mer tydliga med vilka "regler" man ska följa.» (Ja)
- Pengar!!» (Ja)
- Någon respons från handledare om innehållet i arbetet. Tror inte att de läste arbetet förrän det var klart...» (Ja)
- Ja att fackspråk och Bengt eller vad han hette har samma åsikter . Otroligt jobbigt när ena personen klagade på något som man sedan fixade till och sedan tyckte han precis tvärtom och sedan tyckte handledaren något annat. » (Ja)
- Närmare samförstånd mellan handledare, examinator, vetenskapsmetodik och fackspråk» (nej)


8. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angiva på hemsidan för kandidatarbete?

Om länken inte fungerar så finns den även här:
http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete

83 svarande

Ja»67 80%
Nej»16 19%

Genomsnitt: 1.19

- Men det vore suveränt om man kunde samla alla viktiga datum och obligatoriska moment när det gäller vetenskapsmetodik, handledning med fackspråk etc på ETT ställe!» (Ja)
- Trodde det var obligatoriskt. Tycker det har varit lite förirrande information om vilka hålltider som gäller.» (Ja)
- Delvis. Som sagt har det varit lite olika bud.» (Ja)
- Dock hade vi inget formellt mittmöte.» (Ja)
- Minst.» (Ja)
- I viss mån» (Ja)
- Trodde det var obligatoriskt att gå efter dessa utsatta tider? Det verkade skilja mycket mellan olika kandidatarbeten och handledare, vissa behövde inte skriva planeringsrapport och andra behövde inte göra någon individuell opposition. » (Ja)
- Bra fördelad tid. Alldeles tillräcklig.» (Ja)
- Hade mer frekventa möten med handledarna.» (Ja)
- Bara de sista med inlämning och redovisning. I övrigt har vi planerat i samråd med handledaren som det passat vårt projekt.» (Nej)
- deadlines enligt överenskommelse med handledaren» (Nej)
- Både ja och nej, handledarens åsikter har gått före.» (Nej)
- Eftersom tiderna inte är samma för alla är de bara förvirrande» (Nej)

9. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

83 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»45 54%
Vi följde vår utsprungliga tidsplan»38 45%
Det visste vi inte»21 25%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»19 22%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»2 2%

- Vi försökte följa tidsplanen men i vissa fall gick det inte. Vårt arbete hade dessutom ingen punkt där vi kunde säga att "nu är vi klara, nu har vi gjort allt vi ska" så dte var svårt att veta när det var tillräckligt bra» (Vi följde vår utsprungliga tidsplan, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- Vi försökte ha god framförhållning och det fungerade bra. » (Det visste vi inte)
- Vi följde vårt egna ganttschema och körde på så det knakade..» (Det visste vi inte)
- fast utan handledaren» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade)
- Då flera delar av vår simulering (alltså analys och resultat)tog mer tid än vi trott gick detta ut över den tid vi tillägnat rapporten. vissa delar gick alltså inte att färdigställa innan analysen var gjord. I slutändan jobbade vi väldigt mycket för att sammanställa rapporten i tid.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi följde vår utsprungliga tidsplan, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)
- I stort följde vi vår ursprungliga tidsplan men ett moment blev dragandes, tog längre tid än vi räknat med, så därför påverkade det rapportskrivandet.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi följde vår utsprungliga tidsplan, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter)

10. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

83 svarande

5 h»1 1%
10 h»10 12%
15 h»17 20%
20 h»25 30%
25 h»30 36%

Genomsnitt: 3.87

- Vi var nog tyvärr för många i gruppen, kändes inte som att det fanns tillräckligt att göra, därav den lilla nedlagda tiden. » (10 h)
- Blev mest på slutet» (15 h)
- det varierade, i början las mindre tid medan det blev mer i slutet i snitt lades nog 17-22h» (20 h)
- åtminstone» (20 h)
- Exponentiellt ökande...» (20 h)
- Väldigt oregelbundet, lungt i början och galet mycket att göra sista månaden» (20 h)
- Mycket mer än 20 timmar de tre sista veckorna dock» (20 h)
- Eventuellt mer» (25 h)
- Vi har suttit all schemalagd tid + en hel del kvällar. Nu den sista månaden har vi även jobbat helger och de flesta vardagskvällar för att bli klara. Allt annat i skolan och livet fick läggas på is och det har varit otroligt stressigt de sista veckorna med rapportskrivande långt in på natten. Hade vi bara jobbat den schemalagda tiden hade vi nog inte ens kommit halvvägs.» (25 h)
- Minst.» (25 h)
- varför kan man inte välja fler timmar än 25??» (25 h)
- 25 timmar eller mer!» (25 h)
- 25 h är minimum, troligtvis mer» (25 h)
- utnyttjade all avsatt tid plus ganska mycket mer» (25 h)
- Svårt att uppskatta.» (25 h)
- Vi har arbetat långt utöver de givna tillfällena. » (25 h)
- Minst 25 timmar, ofta uppåt 35.» (25 h)
- Borde finnas högre alternativ här kan man tycka...» (25 h)
- eller mer...» (25 h)
- I genomsnitt är det 30-35 timmar. » (25 h)
- Snarare 30-35 timmar» (25 h)

11. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

83 svarande

Ja»37 44%
Nej, för att ...»28 33%
Delvis, mest för att ...»18 21%

Genomsnitt: 1.77

- Våran hadledare och tillika examinator har varit ganska dåligt insatt i vad han ska göra, vilka dokument han ska ha in osv. Vi har tagit reda på informationen och berättat för honom så det har funkat ändå, men det vore nog bra att informera berörda lärare lite bättre innan de blir handledare. » (Ja)
- Det borde inte vara tillåtet att ha samma handledare och examinator. Självfallet uppstår en jävsituation när handledaren ska agera examinator och betygssätta studenter som hon/han lärt känna under en hel termin jämfört med de studenter som bara träffat examinatorn ett par gånger. Mycket märkligt att detta tillåts. Fast betygsinflationen på kandidatarbetena verkar ju ändå vara sådan att alla får femma.» (Ja)
- Det är otydligt hur mycket handledare respektive examinator bestämmer vilket betyg man får.» (Nej, för att ...)
- Vi har inte haft någon direkt koppling till vår examinator, bara vår handledare.» (Nej, för att ...)
- De har fått alldeles för lite information från Maskinprogrammet om vad som gäller. Det mesta har gått genom oss och när vi då har en fråga gällande administration eller liknande så blir det lite krångligt.» (Nej, för att ...)
- har aldrig träffar examinator. var inte på redovisningen heller. hanledaren var endast på en av våra redovisningar...» (Nej, för att ...)
- Vi har inte ens träffat examinatorn.» (Nej, för att ...)
- har inte pratat med examinatorn. Han kom inte heller på vår redovisning» (Nej, för att ...)
- det verkar ha varit olika överallt» (Nej, för att ...)
- Jag tycker inte att handledaren visat vem som bedömer vad. Misstänker att handledaren sätter alla betyg...» (Nej, för att ...)
- Kommunikationen mellan handledaren och programmet verkar ha fungerat ganska dåligt. Handledaren har inte vetat vad som har gällt och frågat oss. Informationen behöver bli bättre. Det verkar ha varit väldigt olika hur olika handledare har arbetat. Det behövs kanske bättre samordning av detta så att, i vissa fall, högre krav ställs på handledaren.» (Nej, för att ...)
- Vi har inte sett särskiljt mycket engagemang från vår handledare » (Nej, för att ...)
- Väldigt otydligt och det var en stor besvikelse.» (Nej, för att ...)
- vi inte fått så mycket tid för handledning» (Nej, för att ...)
- trodde att vår handledare också va examinator eftersom det stod så i vår projektbeskrivning.» (Nej, för att ...)
- Handledare och examinator kom inte bra överens och vi fick inte mycket hjälp från handledaren» (Nej, för att ...)
- Inte alls tydligt, vi trodde länge att vår handledare var vår examinator eftersom detta stod på ursprungligt informationsblad. Detta visade sig inte vara fallet senare» (Nej, för att ...)
- trodde det var samma person tills vi fick betyget» (Nej, för att ...)
- Det hade dem inte koll på på institutionen så det kändes mer som att vi informerade handledare om vad som gällde.» (Nej, för att ...)
- Lite oklart då en av våra handledare var examinator också.» (Nej, för att ...)
- Hade typ bara en av dem» (Nej, för att ...)
- examinatorns roll varit luddig. Det är ju handledaren som följer arbetet.» (Nej, för att ...)
- examinatorn har vi träffat i sammanlagt 5 minuter, alltså inte ens vid redovisningen...» (Nej, för att ...)
- de visste inte vad som skulle goras! » (Nej, för att ...)
- Väldigt oklart över hur eximanationen gick till, fick bara ett omotiverat betyg utskickat per mejl.» (Nej, för att ...)
- jag vet fortfarande inte vad de hade för roller,mer än att de satte betyg när det var klart.» (Nej, för att ...)
- Jag fick intrycket att handledaren skulle sätta betyget eftersom han varit delaktig genom hela arbetet.» (Nej, för att ...)
- vi aldrig träffade examinatorn....» (Delvis, mest för att ...)
- vi själva har läst på kurshemsidan. » (Delvis, mest för att ...)
- Den mest aktive handledaren var examinator, och denne gav inte så mycket feedback.» (Delvis, mest för att ...)
- examinatorn har vi inte sett röken av» (Delvis, mest för att ...)
- handledaren har följt vårt arbete och vi har enbart hälsat på examinatorn. dessa står dock varandra nära. jag saknade examinatorn på redovisningen.» (Delvis, mest för att ...)
- handledaren ändå sätter betyget i slutändan, då examinatorn knappast kan hålla koll på vad i gjort under loppets gång.» (Delvis, mest för att ...)
- det var samma person för oss.» (Delvis, mest för att ...)
- Våra handledare var även våra examinatorer, vilket kändes lite knepigt.» (Delvis, mest för att ...)
- oklart om fackspråk hade någon del i betydsättningen. Vetenskapsmetodik var väldigt tydliga med att de inte hade någon betygsgrundande det.» (Delvis, mest för att ...)
- De båda var samma person, så vart gränsen mellan de båda rollerna har vi inte behövt bry oss om så mycket.» (Delvis, mest för att ...)
- det verkar ha varit bistfällig information som gick fram till vår handledare. både vi och vår handledare saknade information och en del klara direktiv om vad som gällde rapportering och tider etc.» (Delvis, mest för att ...)
- Det har hela tiden varit tydligt att det är examinatorn som sätter betyg. Men honom har vi knappt träffat, det tycker jag känns lite dumt/konstigt.» (Delvis, mest för att ...)
- vi träffade examinatorn en gång. Han verkade inte så intresserad av vårt projekt så det kändes konstigt att han skulle sätta betyg. » (Delvis, mest för att ...)
- De var båda lite handledare under arbetets gång så att säga. Jag tror de satte betyg någorlunda gemensamt också.» (Delvis, mest för att ...)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88


Generella kompetenser

12. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

83 svarande

Inte alls»17 20%
Till en viss del»33 39%
Svårt att sätta fingret på»23 27%
Till en stor del»7 8%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»3 3%

Genomsnitt: 2.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det har snarare satt käppar i hjulet. Vetenskapsmetodik och Fackspråk har helt olika uppfattning hur man skriver en rapport. Efter att varit hos Bengt Berglund hade han massor av åsikter hur vi skulle ändra strukturen i vår rapport, vi gjorde det och han blev nöjd. När vi senare var hos fackspråk så, sågade de rapportens struktur helt och vi fick omarbeta allt igen. Uppskattningsvis fick vi lägga ner ca 30h extra per person pga av detta... Förslag till nästa år: * Skrota vetenskapsmetodiken helt. * Behåll fackspråks handledningarna men knyt en handledare till varje grupp. Så man träffar samma handledare vid alla tillfällen. Se också till att handledarna verkligen läser igenom ens rapport noga (kändes inte riktigt som de hade gjort det vid nått tillfälle). *Be fackspråk skriva sina skrivanvisningar, de nuvarande dokumentet är dåligt och passar inte allas in den rapport man skriver i ett kandidatarbete. *Skrota gruppdynamiken och lägg de pengarna på nått annat.» (Inte alls)
- Slöseri med tid.» (Inte alls)
- Det hade ingen inverkan eftersom de inte examinerade någon del.» (Inte alls)
- skitsida» (Inte alls)
- rör till det med hur man ska göra saker när folk inte säger samma, dessutom har det avrt svårt att fatta var man ska vara och vad man ska ha gjort när man kommer.» (Inte alls)
- Det är bara en upprepning åpå det man varit tvungen att traggla sig igenom undet IKOT och ingenjörsmetodik. Förstår inte varför det finns och förstår definitivt inte varför det är obligatoriskt. Det är bara en nagel i ögat. Varje gång sitter man av sina två timmar och läser tidning under tiden.» (Inte alls)
- Fackspråk och Bengt Berglund har vitt skilda åsikter. Vi som studenter måste självklart ha en egen plan när vi skriver rapport, men det vore trevligt om den "experthjälp" eller vad man nu ska kalla det, kunde ha någorlunda lika uppfattning om hur en forskningsrapport ska se ut....» (Till en viss del)
- Rapportskrivning i synnerhet» (Till en viss del)
- Det var väldigt konstigt med både fackspråk och vetenskapsmetodik eftersom de hade helt skiljda åsikter om hur en teknisk rapport ska se ut. Vi fick skriva om vår helt flera gånger på grund av det.» (Till en viss del)
- Bengt Berglund gav mycket bra återkoppling på arbetet.» (Till en viss del)
- Tyvärr sade fackspråk och vetenskapsmetodiken emot varandra, vilket medförde en del merarbete. » (Till en viss del)
- Rörigt då man gör kandidatarbetet i blandade grupper, alltså med studenter från andra progam» (Till en viss del)
- Vidgar synen på kandidatarbetet.» (Till en viss del)
- Ytterst lite» (Till en viss del)
- Föreläsningarna i vetenskapsmetodik var inte så givande medan handledningen i vetenskapsmetodik var det bästa momentet.» (Till en viss del)
- En väldigt liten del...» (Till en viss del)
- Framförallt hade vi stor nytta av möjligheten att få respons på rapporten från fackspråk och vetenskapsmetodiken.» (Till en viss del)
- Bengt Berglunds handledning gav mycket för utformningen av rapporten. Hans föreläsningar gav däremot inget. Fackspråkshandledningarna var bra, även om handledaren där och Bengt hade olika åsikter i vissa frågor. Fackspråksföreläsningarna var jag inte på, antagligen på grund av krånglet att man måste boka dem. Gruppdynamiken var ganska givande vad gäller övningar. Föreläsningarna gav mycket lite.» (Till en viss del)
- Vissa moment gjorde det bara rörigt. Då de motsade varandra. (Vetenskapsmetodik kontra fackspråk)» (Till en viss del)
- Handledningen med fackspråk var bra! Även mötet med Bengt som man hade med gruppen var bra. Vetenskapsmetodiken var mindre givande.» (Till en viss del)
- gruppdynamiken hjälpte som ice-breaker, fackspråk var bra, sepciellt att man kunde välja sin handledare själv, vetenskapsmetodiken något ogivande föreläsningar men mycket bra handledning från bengt berglund» (Svårt att sätta fingret på)
- Bibliotekskännedom hade varit mer väsentligt.» (Svårt att sätta fingret på)
- Fackspråk kändes mest som ett tidsfördriv faktiskt.... Att ha tre olika personer som säger sitt om struktor och upplägg blir mest rörigt.. Dvs, handledare, fackspråk, och Bengt Berglund. Välj gärna bort en.» (Svårt att sätta fingret på)
- Bengt Berglunds föreläsningar var bra, nu när man tittar tillbaka på dem. Men när föreläsningarna gavs så var det oklart för mig vad jag skulle ha det till.» (Svårt att sätta fingret på)
- Handledningarna har mest förvirrat och rört ihop olika saker eftersom handledarna oftast inte är insatta i hur olika arbeten fungerar eller är upplagda» (Svårt att sätta fingret på)
- Gruppdynamiksövningarna var väldigt bra och uppskattade. Den första övningen gjorde att vi i gruppen kunde ha en väldigt öppen dialog genom hela arbetet. Vag gäller vetenskapsmetodik och fackspråk gjorde dessa många gånger mer ont än gott då de ger direkt motsatta råd vad gäller rapport samt sedan ofta avslutar med "Detta är ju inte vad vetenskapsmetodig/fackspråk tycker men det har fel." Kändes ibland som ett slöseri med tid. » (Svårt att sätta fingret på)
- Bra med feedback o kommentarer från någon utomstående.» (Till en stor del)
- Hjalp med strukturering av rapport» (Till en stor del)
- Det har varit jättebra med feedbacken från handledningen med fackspråk och vetenskapsmetodiken. Jättebra att få input från någon som inte är insatt i ens ämne och förutsättningen. Särskilt mötena med Bengt Berglund resulterade i betydande förändringar i vår rapport. Föreläsningarna och övningarna i gruppdynamik var väldigt intressanta och det är bra att den biten följer med en under hela grundutbildningen på M. Föreläsningen som flyttades hamnade dock lite sent för att vara till nytta, men den var ju intressant ändå. » (Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment)
- När jag tagit till mig Berglunds forskningsmodell klarnade mycket. Den första gruppdynamiksövningen var givande» (Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment)

13. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

83 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»29 34%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»78 93%
Informationskompetens (Biblioteket)»11 13%
Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar)»67 80%
Vetenskapsmetodik: handledning»69 83%
Gruppdynamik: föreläsning»71 85%
Gruppdynamik: gruppövningar»75 90%
Annat:»3 3%

- fackspråk och vetenskapsmetodik säger ibland emot varandra. Ett tydligare system för anmälan till handledningstillfällen önskas och där alla tillfällen, oavsett kompetens, bokas på samma ställe.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Gruppdynamikövningar etc med psykologi bör lyftas fram och få en större roll» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Fackspråks föreläsningar ingick som frivilliga moment men de få vi gick på vara bara upprepning av sådant vi hört förut så vi slutade gå på dem.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Bengt Berglund gav mycket bra återkoppling på arbetet. Psykologen (gruppdynamik) tycker jag inte gav något alls. Fackspråk hade en del intressant att komma med men tredje mötet var väldigt krystat. Var framförallt andra mötet som gav något.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- förstår inte frågan...det obl ingick, eller?» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Organistationen kring dessa har varit usel, det ska inte behöva vara så krångligt att fixa en enda enkel hemsida där man kan hålla koll på vad som behövs göras och när! Bra föreläsningar om vetenskapsmetodik dock. resten kunde man banta ner till ett enda tillfälle» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- De generella kompetenserna kom ofta vid fel tidpunkt i projektet och det gjorde att de inte tillförde så mycket. Till exempel låg den första föreläsningen i vetenskapsmetodik för sent.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Hade varit mycket bättre med en översikt för studenten och lättare tillgänglig information till exempel direkt från studieportalen. » (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Som sagt, Informationskompetensen hade varit mer väsentlig än de andra.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- jag har inte en aning men man var ju tvugen att kryssa i ngt» (Fackspråks föreläsningar)
- Att få direktiv på rapportskrivning från två olika håll var förvirrande. speciellt då vi skrev en typ av rapport som inte tydligt anpassar sig till något av direktive. vi följde snarare vår handledares direktiv för rapport vid simuleringsprojekt» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Vi var på allt som var obligatoriskt och inget som inte var det. Bengt Berglund gav en ett visst strukturupplägg som i vårt fall fungerade bra. Han har vettiga åsikter.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Vetenskapsmetodik och fackspråk konflikterar. De säger olika saker och gör därmed allt onödigt snurrigt. Det är dessutom oftast fackspråk som har rätt, men tycker att handledaren är den enda som ska ha ett ord om hur rapporten skall skrivas.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Handledningstillfällena var riktigt bra, där fick vi direkt feedback från fackspråk och Bengt Berglund. Gruppdynamiken är bra att ha med sig i bagaget.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Mycket tar ju mest bara tid. Kanske kan vara intressant ibland men det tillför inte mycket till arbetet» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Både vetenskapsmetodikföreläsningarna och handledningarna med fackspråk har varit i stort sett meningslösa. Vetenskapsmetodiken eftersom Bengt lade ribban på helt fel nivå, alldeles för abstrakt för att någon skulle orka lyssna. Fackspråk hade aldrig något vettigt att säga, och kunde inte svara på så gott som någon av våra frågor.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Behovet av dessa är väldigt varierande och oftast inte särskilt stort eller relevant » (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- utnyttjade inte fackspråks föreläsningar. » (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Var inte detta obligatoriskt?!! Det var vissa delar som låg lite fel tidsmässigt, tex vetenskapsmetodik bör läggas tidigare.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Informationskompetens (Biblioteket), Vetenskapsmetodik: (föreläsnigar), Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- biblioteksövning» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Annat:)

14. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

79 svarande

Totalt:

Ja»6 7%
Nej»42 53%
Det är OK»31 39%

Genomsnitt: 2.31

Fördelat på olika grupper:

Ja: (61 st)
Ja5 8%
Nej27 44%
Det är OK29 47%

Genomsnitt: 2.39

- Mer psykologi och presentationsfärdigheter» (Ja)
- Informationskompetensen» (Ja)
- I så fall något som ger en bättre överblick i hur man skriver kandidatarbete rent språkmässigt, och tekniskt, vilka kapitel som bör ingå osv. Det finns beskrivningar, men detta kan inte belysas nog mycket. » (Ja)
- Mer praktisk gruppdynamik hade inte skadat» (Ja)
- Professionell korrekturläsning, särskilt för de som skriver på engelska!» (Ja)
- Det är bra att det inte är mer än det är, det blir så mycket att springa på hit och dit som tar tid från projektet. Ska man satsa tid på nått så är det ju de individuella handledningarna med gruppen. Föreläsningarna känns mycket mindre motiverande. Var är frågan där man får tala om hur idiotiskt det är med den gröna lappen?! Alla vettiga grejer rapporteras elektroniskt, som fackspråks handledningar och kursutvärderingarna. Så det är egentligen bara föreläsningarna som behöver stämplas på den gröna lappen. Kunde man inte ha listor istället som skickades runt på föreläsningarna som har funkat så bra under 1an och 2an? Så slapp man dra omkring på ett skrynkligt papper som man ju självklart grömmer hemma så fort det är nått. Dumt system, byt det igen!» (Nej)

Nej: (18 st)
Ja1 5%
Nej15 83%
Det är OK2 11%

Genomsnitt: 2.05

- En bokningssida för alla event. Man har ingen koll på läget annars!» (Ja)
- det är snarare för mycket, framförallt i slutet. Jag upplevde många av de obligatoriska momenten felplacerade i tidsplanen» (Nej)
- Allihop borde tas bort. De tar upp tid i onödan.» (Nej)
- Snarare tas bort.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.34


Arbetets innehåll

15. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

83 svarande

Nej, för att...»3 3%
Ja»59 71%
Delvis ...»21 25%

Genomsnitt: 2.21

- en stor del av kandidatarbetet var att skaffa sig förkunskaperna» (Nej, för att...)
- for komplex uppgift» (Nej, för att...)
- Det framgick tydligt vilka förkunskaper som krävdes för projektet. Sen att projektet begränsades för att vi inte hade tillräckliga kunskaper i mekatronik och lödning är ju mindre relevant.» (Ja)
- Vi fick dock lära oss mycket om sjöfart och fartyg som vi inte kunde tidigare.» (Ja)
- dock inte alla i gruppen» (Ja)
- Det vi inte hade lärde vi oss» (Ja)
- Handledaren bidrog med resten.» (Ja)
- Men kunskaperna från IPO behövdes kompletteras avsevärt.» (Delvis ...)
- Kändes kanske inte som att man hade tillräckliga förkunskaper, men detta var något som handledarna är väl medvetna om. Vi fick en del skräddarsydd undervisning i början på terminen vilket var mycket bra och användbart. » (Delvis ...)
- men färkunskaperna i gruppen kunde varit bättre» (Delvis ...)
- Det ingick en del mer djupgående och kemisk forskning samt informationssökning som inte ingått i utbildningen i tillräcklig utsträckning.» (Delvis ...)
- Men en stor del av arbetet gick ut på att lära sig använda verktygen för att lösa uppgiften» (Delvis ...)
- Man bör kunna FEM och CAD till vårt arbete för att göra ett bra arbete, vilket inte stod i kraven.» (Delvis ...)
- svårt att göra en litteraturstudie eftersom det var relativt outforskat.» (Delvis ...)
- det beror på den nivån vi gjorde det på men hade vart bra med lite mer kunskaper om kemi» (Delvis ...)
- Vi hade inte tidigare arbetat med AutoMod men vi fick lite introföreläsningar av vår handledare och litteratur som gjorde att det fungerade ändå. » (Delvis ...)
- Gemensamt i gruppen fanns kompetensen med var för sig fanns den ej pga att det var gruppmedlemmar från två olika program.» (Delvis ...)
- ..vi hade ju tex läst strömningsmekanik men i princip allt vi behövde göra fick vi lära oss under arbetets gång.» (Delvis ...)
- Men det visste vi om vid vårt val att vi inte hade.» (Delvis ...)

16. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

83 svarande

Ja, tack vare ...»72 86%
Nej, för att ...»2 2%
Delvis, mest för att ...»9 10%

Genomsnitt: 1.24

- Det var lärorikt och var av sådan art att jag var intresserad av ämnet, vilket gör att det blir lätt och roligt att morivera sig.» (Ja, tack vare ...)
- Helt öppet problem. Roligt och omväxlande» (Ja, tack vare ...)
- Mycket! En grundlig förstudie och relevanta intervjuer etc får studenten att bredda sina kunskaper» (Ja, tack vare ...)
- Absolut. Vi har lärt oss jättemycket och det har varit en intensiv resa med både upp- och nedgångar. Lagom svårighetsnivå på vårt projekt i alla fall.» (Ja, tack vare ...)
- det otroligt intressanta ämnet» (Ja, tack vare ...)
- komplexiteten i frågeställningen» (Ja, tack vare ...)
- att området var så pass komplext och intressant» (Ja, tack vare ...)
- att man fick utnyttja stora delar av sitt kunskapsbank» (Ja, tack vare ...)
- att man inte hade så mycket förkunskap angående ämnet så har jag lärt mig jättemycket.» (Ja, tack vare ...)
- eget intresse» (Ja, tack vare ...)
- Det har varit ett nytt område som vi har kunnat tillämpa våra kunskaper på.» (Ja, tack vare ...)
- rätt höga mål» (Ja, tack vare ...)
- det var mycket nytt som byggde vidare på det man kunde» (Ja, tack vare ...)
- det var ett intressant ämne» (Ja, tack vare ...)
- många utmaningar dels med avseende på eget ansvar för projektets utvecklande och grupparbete, dels för forskningsmetoder och rapporterande. Väldigt lärorikt. Känns som att man kan dessa saker med mer säkerhet nu.» (Ja, tack vare ...)
- höga krav och relevant uppgift. » (Ja, tack vare ...)
- Mycket nya och djupare kunskaper inom området för arbetet» (Ja, tack vare ...)
- att man fått sätta sig in i ett helt nytt ämne.» (Ja, tack vare ...)
- att det var ett nytt område som vi var intresserade av, samtidigt som vi inte riktigt har någon kurs som lär ut något inom ämnet.» (Ja, tack vare ...)
- det var så brett och samtidigt djupt med en systemstudie» (Ja, tack vare ...)
- att man växt in i arbetet och utvecklats.» (Ja, tack vare ...)
- att man kunde dela med sig av kunksaper inom gruppen, vilket bidrog till att man gick frammåt.» (Ja, tack vare ...)
- att vi fick försöka hitta lösningar själva utan någon typ av hjälp.» (Ja, tack vare ...)
- nya områden, nya sätt att tänka, praktiska och teoretiska lösningar i symbios.» (Ja, tack vare ...)
- Frågeställningen lockade mig och det var roligt när vi började forska i det.» (Ja, tack vare ...)
- Ett väldigt stort och svårt arbete» (Ja, tack vare ...)
- att vi lärt oss nysa saker och fått bra handledning och fått göra något praktiskt som att bygga en båtmodell!» (Ja, tack vare ...)
- att det varit öppet och ¨,för att vi fått stor frihet och fått ta mycket ansvar och beslut själva. Självklart under gott stöd av handledare och examinator.» (Ja, tack vare ...)
- Handledaren har lett in oss på rätt spår och satt oss in i problematiken på ett bra sätt» (Ja, tack vare ...)
- ja, både på praktisk nivå samt teorin.» (Ja, tack vare ...)
- att man lade ner mycket tid på grund av att det var väldigt svårt men samtidigt kul.» (Ja, tack vare ...)
- att vi fick väldigt få instruktioner och målen var väldigt diffusa. Vi fick därför fundera mycket över vad som var målet med arbetet och det var utmanande att inte få ett klart besked om när det var färdigt. Det kändes då som verkligt eftersom verkligheten inte innehåller något facit.» (Ja, tack vare ...)
- att det har kännts som ett mer seriöst arbete med mer tyngd. Har fått nya kunskaper och färdigheter med i bagaget inte bara tillämpat gamla kunskaper.» (Ja, tack vare ...)
- att vi fixade arbetet själva och hade därmed stor rörelsefrihet gällande upplägg, vilka delar som skulle ingå etc.» (Ja, tack vare ...)
- "Riktigt projekt". Skarpt läge/verklighetanknytet tror jag ger mycket.» (Ja, tack vare ...)
- det var ett helt nytt ämne för mig och väldigt intressant.» (Ja, tack vare ...)
- kontakten med beställaren av projektet och handledningen där vi fick lära oss ett nytt program. » (Ja, tack vare ...)
- ...en intressant uppgift» (Ja, tack vare ...)
- att vi använt oss av kunskap som vi fått i tidigare årskurser samt att projektet för oss varit tekniskt avancerat och krävt fördjupning på områden som för mig personligen är intressanta.» (Ja, tack vare ...)
- som jag nämnde innan, vi var för många i gruppen.» (Nej, för att ...)
- Man lär sig skriva rapport och andra saker på vägen. Men man lär sig mer om man går 2 olika separata kurser på 7,5 p var.» (Delvis, mest för att ...)
- att vi fick jobba med ett verkligt problem på ett sjukhus.» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

17. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

83 svarande

Nej»67 80%
Ja, nämligen»16 19%

Genomsnitt: 1.19

- Mer åhörare! det var lite oseriöst!» (Ja, nämligen)
- Det hade ju varit kul med lite mer publik. Vid vår redovisning var det bara opponeringsgruppen och fyra elever till utöver handledarna. Men man kan ju inte tvinga folk att gå heller... » (Ja, nämligen)
- Kanske hade det varit bättre om de olika redovisningarna som gruppen gjorde skedde i olika rum så att man slipper höra en massa redovisnigar två gånger.» (Ja, nämligen)
- fler åhörare och närvaro av handledare» (Ja, nämligen)
- att slutredovisningen inte togs riktigt på allvar.» (Ja, nämligen)
- Ja, bättre organisation kring presentation och opponering» (Ja, nämligen)
- examinatorn» (Ja, nämligen)
- att man inte ská behöva göra presentationen för samma människor 2 ggr! det är inget bra system. » (Ja, nämligen)
- Lite lite folk som lyssnade. Det hade varit bra om man hade uppmuntrats att gå på fler redovisningar så det inte var så tomt i salen.» (Ja, nämligen)
- Att presentationerna från samma grupp, alltså delgrupperna. Att de hålls i olika salar så man slipper få en upprepning för publiken. Det blir tråkigare att hålla den för grupp 2 som ska upprepa samma ämne.» (Ja, nämligen)
- Att många av grupperna missförstod oppositionen helt och hållet. Många kritiserade rapporten istället för att föra en givande diskussion för auditoriet.» (Ja, nämligen)
- Det hade varit trevligt om redovisningen hade haft ett större deltagande, man hade ju ändå arbetat med detta i ett halvår och då är det inte så kul att redovisa för 3 personer + examinatorn.» (Ja, nämligen)
- De mail som Bankel skickade ut var väldigt otydligt. vem opponerar på vem? skall man opponera i grupp eller enskilt? skall man skicka in sin sammanfattning eller enskilda? När det sedan kom fram att man skulle skicka den till handledarna borde man då inte bifoga mailadressena till dessa?» (Ja, nämligen)
- Väldigt dåligt upplagt vid presentationstillfället. Bara oppositionsgruppen och handledare/examinator som var där. Sista gången vi skulle opponera var det inte någon alls där förutom vi och de som presenterade. Alls.» (Ja, nämligen)
- Åhörare. Jag skulle föreslå att bara en redovisning hålls för respektive grupp och att fler därmed sitter och lyssnar. Kanske att man sitter och lyssnar på klasskamrater hela dagen. På vissa redovisningar gick ju inte ens handledaren andra gången. Det kändes lite tråkigt att det var så tomt i salen. » (Ja, nämligen)

18. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

83 svarande

Nej, för att...»21 25%
Ja»62 74%

Genomsnitt: 1.74

- Informationen om deadline för detta har ändrats flera gånger vad jag förstått. Senaste gången var det i ett informationsmail där det stod att man "lämpligen bör lämna oppositionen innan presentationerna" eller nåt liknande...» (Nej, för att...)
- Vi hade säkert kunnat lägga mer tid och energi på opponeringen om det inte varit för inlämningsuppgiften i Matstaten som la sig väldigt olägligt de sista veckorna. Vi både skickade och tog emot de skriftliga opponeringarna under helgen innan redovisningen eftersom vi inte hann med det tidigare. Antar att det var så för de flesta.» (Nej, för att...)
- det var samma dag som matstat-tentan, vi lämnade in dagen innan redovisningen» (Nej, för att...)
- hade inte blivit informerad om när oppositionen skulle lämnas in. » (Nej, för att...)
- man hade en väldigt lång rapport att läsa och tentor att ta hand om samtidigt» (Nej, för att...)
- Det var lite otydligt vad som gällde om vem man skulle skicka till och när.» (Nej, för att...)
- Jag hade tenta lördagen innan redovisningen vilket tog upp all tid fram till söndagen» (Nej, för att...)
- det var matte-tenta samma dag» (Nej, för att...)
- Vi fick vår opposition först på torsdag lv 8. Respodentgruppen hade inte fått fram sitt resultat i rapporten pga krångel med någon maskin.» (Nej, för att...)
- vi hade tenta samma dag och behövde plugga till den eftersom kandidatrapporten tog mest tid innan den lämnades in. (förövrigt fick vi förlängd inlämningstid så att vi hann göra en ordentlig opposition)» (Nej, för att...)
- tentan i matematisk statestik var samma dag» (Nej, för att...)
- Krockade med tentan och inlämningsuppgifter. Allt skulle verkligen in samma dag. Bättre koordination nästa år.» (Nej, för att...)
- Den tiden visste nog inte många om... Gick bra ändå. Typiskt dåligt att lägga det på tentadagen också. Väldigt dåligt med information ut till folk i allmänhet genomgående i hela kandidatarbetet. » (Nej, för att...)
- det hade varit bra med längre tid. Nu missade vi visserligen infon för att det stod olika saker på olika ställen så vi använde ändå längre tid.» (Nej, för att...)
- Våra opponenter skickade bara till handledaren. På chalmers hemsida för kandidatarbete/opponering finns en text som är riktigt oklar om hur det skall läggas upp» (Nej, för att...)
- vi fick inte opponering från alla i den grupp som skulle opponera på oss. För egen del tyckte jag att det var tillräcktligt med tid för att opponera på en annan grupp.» (Nej, för att...)
- vi hade en tenta samma dag som oppositionen skulle in!!» (Nej, för att...)
- Hade fullt upp med att göra egen presentation därför proroterades opponeringen bort» (Nej, för att...)
- Fast pga att det var otydligt vad som gällde blev det ändå lite svårt att göra en bra opponering. Mailet från Maskinprogrammet rörde tyvärr endast till det ännu mer.» (Ja)
- Det har varit lite otydligt vad en opposition egentligen ska handla om, till exempel att man inte ska fokusera på språkliga grejer utan mer saker som har med ämnet att göra.» (Ja)
- eftersom datumet flyttades fram.» (Ja)
- Det var bra som det låg med matstat-tentan, för att senare gå över i tid för opposition och presentation.» (Ja)
- Informationen SKULLE ha varit tydligare om när den skriftliga oppositionen skulle in.» (Ja)
- Lite rörigt med info om vilka som skulle ha oppositionen, om det var handledare eller examinator eller både och?» (Ja)

19. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

83 svarande

Nej, för att...»1 1%
Ja»80 96%
Delvis ...»2 2%

Genomsnitt: 2.01

- Presentationerna är mycket viktiga. » (Ja)
- Både ja och nej. Mycket av det arbete har inte redovisats då det inneburit mycket merarbete som inte hade med det faktiska arbetet att göra.» (Ja)
- ÖVRIGT: Det känns lite konstigt hur olika grupper behandlas när det gäller ersättning för utlägg under kandidatarbetets gång. Möjlighet till gemensam policy!?» (Ja)
- Vi hade jätte mycket material att presentera men de 20 min man fick på sig räckte bara till ett väldigt ytligt presentation» (Delvis ...)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från