ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik och hållfasthetslära 2, 09, MTM025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-03 - 2009-09-11
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

71 svarande

Högst 15 timmar»22 30%
Cirka 20 timmar»11 15%
Cirka 25 timmar»17 23%
Cirka 30 timmar»17 23%
Minst 35 timmar»4 5%

Genomsnitt: 2.57

- Måste lägga ner mycket tid för att förstå och klara kursen.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

71 svarande

0%»3 4%
25%»6 8%
50%»5 7%
75%»23 32%
100%»34 47%

Genomsnitt: 4.11

- Kandidat och MatStat... Gjorde dock duggorna.» (0%)
- Lite i början, hade inte tid senare i perioden» (25%)
- Började gå på övningarna en bit in i kursen.» (75%)
- skulle nog säga att det är något mittemellan 75-100 %» (75%)
- Missade det mesta under cortegen» (75%)
- kanske 90% för min del.» (100%)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

71 svarande

inte alls»4 5%
någorlunda»22 30%
ja»45 63%

Genomsnitt: 2.57

- Lite från Mek/hållf 1, men inte så mycket annars. Mycket nytt. » (någorlunda)
- Från mek 1 ? » (någorlunda)
- är M3a, så svaret borde inte tas någon större notis om.» (ja)
- trots att jag inte förstod allt när man läste det i mek 1 förstod jag ändå det, behövde antagligen lite längre tid på mig att smälta det..» (ja)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser mekanik och hållfasthetslära?

71 svarande

instämmer inte alls»1 1%
instämmer delvis»12 16%
instämmer helt och hållet»58 81%

Genomsnitt: 2.8

- Det kan ju vara bra att berätta det så att man inte bara lär sig för lärandet skull som många gör. Det är inte bara sträck på ett papper man räknar på.. » (instämmer inte alls)

5. Har kursens mål framgått?

71 svarande

nej, inte alls»2 2%
någorlunda»5 7%
ja, men kunde varit tydligare»16 22%
ja, tydligt»48 67%

Genomsnitt: 3.54

- Mål och mål.. Även om man kan målen betyder det inte direkt att man förstår varje twist du lägger på en uppgift.» (någorlunda)
- Mycket bra!» (ja, tydligt)

6. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 11%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 52%

Genomsnitt: 3.24

- framförallt skillnaden mellan betygen, känns mer som antingen kuggar man eller så kan man få vad som mellan 3 och 5» (Målen är svåra att förstå)
- Så här i efterhand så förstår man ju vad alla begrepp betyder, fast då vi började så hade man ju ingen aning. Men så är det ju för alla kurser.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

64 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»50 78%
Nej, målen är för högt ställda»14 21%

Genomsnitt: 2.21

- Eventuellt känns det som mycket för bara 6 hp (iom. att 1,5 går till den väldigt lätta projektuppgiften)» (Ja, målen verkar rimliga)
- Innehållet är rimligt, men kan bli lite för mycket ibland faktist. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Utifrån mina förkunskaper från gymnasiet har både Mek 1 och 2 varit väldigt svåra.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vet inte riktigt hur jag ska formulera detta, men kurserna mekanik och hållfasthetslära har varit tuffa. Vet inte vad det beror på... Även då jag la ned en massa tid kändes de ibland som att det inte var tillräckligt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tentamens-uppgifterna är på en helt annan nivå än övningsuppgifterna. Det kan vara så att man kan målen och vad uppgiften går ut på men fastnar på någon av klurigheterna som egentligen inte ens behöver ha med mekanik utan istället matte att göra.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

68 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»19 27%
Ja, i hög grad»46 67%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.67

- Eftersom tentan skilljer sig ganska mycket från år till år går det inte att komma undan med att bara läsa vissa delar av kursen.» (Ja, i hög grad)
- bra tenta! blandade uppg! fick med det mesta tycker jag...» (Ja, i hög grad)

9. Vad anser du om examinationsformen: övningsskrivningar och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

70 svarande

Dålig»0 0%
Acceptabel»25 35%
Bra»45 64%

Genomsnitt: 2.64

- Första duggan var ganska svår...inte lik de tidigare, Man hinner inte lära sig så mycket nya saker och improvisera med kunskaperna såppas tidigt in i kursen. » (Acceptabel)
- eventuell en övingsskrivning mindre dock 2 frivilliga inlämmnigar på veckansproblem som kan ge extra poäng till tentan!» (Acceptabel)
- Jag tycker det är jättebra att ha övningsskriviningar men svårighetsgraden var för hög.» (Acceptabel)
- Jag hade gärna sett "Labbar", tror det skulle göra kursen lättare att förstå om man fick tillämpa lite mer. Det är ju ändå ett ganska "hands-on" ämne och man borde kunna examinera det så också.» (Acceptabel)
- Klart tentor och övningsskrivningar inte kan visa om man kan ett ämne eller inte. Man kan ha en dålig dag då tentan skrivs och därav inte prestera till fullo men jag har ingen ide på något bättre sätt att tenta av ett ämne. Det är helt okej med tenta enligt min mening. :)» (Acceptabel)
- Löjligt svår första dugga.» (Acceptabel)
- Men kunde varit lite mer teori kanske? Så man visar att man förstår vad man skall ha saker och ting till. » (Acceptabel)
- Bra med duggor och tenta. Men lite för svårt.» (Acceptabel)
- Första duggan var SVÅR, men det har ju knappast undgått någon..» (Bra)
- Bra med bonuspoängsystem från övningsskrivningarna. » (Bra)
- Övningsskrivningar är jättebra, fortsätt med det.» (Bra)
- toppen med övningsskrivningar! får en att börja jobba ordentligt med kursen tidigare och man hinner då inse en del misstag man gör innan den riktiga tentan är..» (Bra)
- synd att sista duggan låg så tidigt, hade varit mycket bättre om den innefattade mer» (Bra)

10. Övningsskrivningar är bra därför att de uppmuntra mig att studera kontinuerligt

70 svarande

Instämmer inte alls»2 2%
Instämmer delvis»19 27%
Instämmer helt och hållet»49 70%

Genomsnitt: 2.67

- gör jag ändå, men ett bra hjälpmedel för att kolla om man ligger på den nivå man tror» (Instämmer inte alls)
- Studerar kontinuerligt ändå» (Instämmer delvis)
- Övningsskrivningen under cortegé-veckan känndes omotiverad, det var mycket kvar på kursen när den genomfördes...» (Instämmer delvis)
- Övningsskrivningarna är bra för man repeterar det man har lärt sig och då sätter sig kunskaperna bättre. » (Instämmer delvis)
- Tror att många ser till att vara i fas åtminstone inför varje dugga.» (Instämmer helt och hållet)
- Utan duggor hade jag förmodligen varit chanslös i kursen.» (Instämmer helt och hållet)
- tycker dock att första övningsskrivningen var på tok för annorlunda, kanske inte för svår, men man hade inte upplevt de typerna av tal vid det stadiet.» (Instämmer helt och hållet)
- Till den första iaf, efter att ha skrivit den känndes dit inte värt det längre» (Instämmer helt och hållet)
- Men då är det bra om man får något för att man studerat också, så det inte kommer en sjukt svår dugga som man tappar all motivation efter. » (Instämmer helt och hållet)

11. Övningsskrivningar är bra därför att de bekräftar att jag följer med kursen eller att jag ligger efter

71 svarande

Instämmer inte alls»4 5%
Instämmer delvis»22 30%
Instämmer helt och hållet»45 63%

Genomsnitt: 2.57

- För svåra övningsskrivningar!» (Instämmer inte alls)
- Man blev ganska förvånad efter dugga 1» (Instämmer delvis)
- Övsningsskrivning 1 var FÖR svår» (Instämmer delvis)
- Då det inte blir för svåra duggor. När man ligger i fas och räknat övningsuppgifterna och de gamla tentorna vill man ha lite mer än ett poäng.. » (Instämmer delvis)
- Man märker i alla fall om det är något man har missat eller missförstått.» (Instämmer delvis)
- Dock väldigt svår första ÖS.» (Instämmer helt och hållet)

12. Det vore bättre med en enklare och kortare kontrollskrivningar som kan ge färre bonuspoäng i stället för övningsskrivningar?

Övningsskrivningarna innehåller åtminstone två problem av tentamenskaraktär där man behöver använda sina kunskaper för att producera en lösning till ett nytt problem . En kontrollskrivning skulle mer handla om att reproducera kunskap och skulle inte vara av tentamenskaraktär samt ge färre möjliga bonuspoäng.

71 svarande

Instämmer inte alls»47 66%
Instämmer delvis»17 23%
instämmer helt och hållet»7 9%

Genomsnitt: 1.43

- Ha kvar övningsskrivningarna. De är ganska omfattande för att vara duggor, men man har igen det när det är dags att plugga tentor. Speciellt om man har fått med sig ett par poäng..» (Instämmer inte alls)
- Det är inte en bra idé. Övningsskrivningarna ger också färdighet i problemlösning. Förkunskaperna är inte alls lika viktiga som metodkunskaperna.» (Instämmer inte alls)
- övningsskrivningarna är väldigt bra förbredande inför tentorna som de ser ut nu» (Instämmer inte alls)
- bättre att få kolla hur man ligger till mot de kunskaper som krävs på tentan» (Instämmer inte alls)
- Det är alltid bättre att ha tenta lika så kommer man inte bli förvånad över svårighetsgraden när man kommer till tentan och få panik så man får hjärnsläpp och presterar dåligt för det.» (Instämmer inte alls)
- Kan idag vara svårt att få ett bonus poäng ifall man exempelvis får 4p på varje dugga..» (Instämmer delvis)
- Vet inte riktigt vad jag ska svara på denna fråga. Delvis tycker jag att det skulle vara bra om alla kunde få med sig lite extra bonuspoäng. Som det är nu är det kanske inte möjligt för alla att redan till första övninngsskrivningen kunna förstå det som gjorts. För en del tar det längre tid att smälta. Inlärningsprocessen är lite längre för vissa. Men samtidigt tycker jag att det är grymt bra med övningskrivningarna som de är eftersom man då får en aning om hur tentorna kommer att se ut.» (Instämmer delvis)
- Där har du något riktigt bra, som i Matten. Ytterst få kan lösa problem av tentamenskaraktär innan tentamen... » (instämmer helt och hållet)
- Bra ide!» (instämmer helt och hållet)


Undervisning och kursadministration

13. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

71 svarande

inga eller få»6 8%
runt hälften»11 15%
de flesta»54 76%

Genomsnitt: 2.67

- Kandidat och matstat. Gick dock inte på matstatföreläsningarna heller...» (inga eller få)
- kanske lite mer, missade en del under cortegen...» (runt hälften)

14. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

71 svarande

inga eller få»12 16%
runt hälften»13 18%
de flesta»46 64%

Genomsnitt: 2.47

- Räknar själv » (inga eller få)
- Räknat själv med stöd av upplagda lösningar» (inga eller få)
- Har ej haft möjlighet att gå på alla pga kandidatarbete, men jag tycker att övningsledarna har varit fantastiskt bra och dedikerade, de uppladdade övningarna har gjort att jag kunnat följa med trots att jag inte kunde närvara på övningen.» (runt hälften)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

68 svarande

Totalt:

Mycket liten»5 7%
Liten»10 14%
Stor»25 36%
Mycket stor»28 41%

Genomsnitt: 3.11

Fördelat på olika grupper:

a: Anders H: (22 st)
Mycket liten5 22%
Liten5 22%
Stor6 27%
Mycket stor6 27%

Genomsnitt: 2.59

- Lång smal med glasögon. Vet ej om jag valde rätt Anders i listan..» (Stor)
- suverän!» (Mycket stor)

b: Anders T: (16 st)
Mycket liten0 0%
Liten2 12%
Stor6 37%
Mycket stor8 50%

Genomsnitt: 3.37

- Lösningsförslagen som läggs upp är bra stöd vid egenstudierna» (Stor)
- Mycket bra att anteckningarna läggs ut på hemsidan, då kan man följa med under övningen.» (Mycket stor)
- Anders T är en utav de bästa övningsledare jag någonsin haft!» (Mycket stor)
- Anders har helt klart varit den bästa övningsledaren hittills på Chalmers. Skulle gärna se honom i fler kurser. » (Mycket stor)

c: Björn: (5 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor2 40%
Mycket stor3 60%

Genomsnitt: 3.6

- Björn var bra. Men Carl Mauritzsson var utan tvekan bäst...fattar inte varför vi inte hade honom som handledare. Synd att gå miste om honom. Han var skitbra de tre gånger han vikarierade. Önska att han var övningsledare.» (Stor)

d: Carl: (15 st)
Mycket liten0 0%
Liten1 6%
Stor7 46%
Mycket stor7 46%

Genomsnitt: 3.4

- Det är svårt när man inte får veta varför man räknar utan bara hur. » (Liten)

e: Jonathan: (10 st)
Mycket liten0 0%
Liten2 20%
Stor4 40%
Mycket stor4 40%

Genomsnitt: 3.2

- Han är en bra lärare fast man skulle kunna be om en aning mer entusiasm.» (Mycket stor)

16. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

71 svarande

inga eller få»42 59%
runt hälften»10 14%
de flesta»19 26%

Genomsnitt: 1.67

- Räknar själv» (inga eller få)
- Saker som är så självklara för er är inte alltid det för oss studenter. Jag känner mig bara dum i huvudet, för ni förklarar oftast bara på ett sätt, fattar man inte det, så synd för mig liksom..» (runt hälften)
- var stökiga, får mer gjort om jag sitter och räknar med kompisar» (runt hälften)
- bra att få tillfällighet att fråga! har saknat räknestugor i matten, man behöver hjälp när man kör fast vilket alltid finns att få i mekanik & hållf kurserna!» (de flesta)

17. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»26 38%
Ganska liten»18 26%
Ganska stor»15 22%
Mycket stor»8 11%

Genomsnitt: 2.07

- Räknar själv» (Mycket liten)
- vet ej » (Ganska liten)
- Trivs inte att räkna när det är så mycket folk och prat.» (Ganska liten)
- förstår lösningarna bättre, kanske hade klarat att lösa vissa uppgifter själv men då utan att ha full förståelse för det jag gör.. för att förstå behöver man ibland nån som förklarar det för en...» (Ganska stor)
- Tycker dom är bättre än räkneövningarna. Räkneövningarna blir som en föreläsning efter en föreläsning i mindre grupp bara.» (Mycket stor)
- Det ar viktigt att fa chans att stalla fragor, annars kommer man efter och hanger med daligt pa ovningar. Raknestuga minst varannan vecka!» (Mycket stor)
- Hade gärna sett fler räknestugor. Minst en i veckan. Det är där man har chans att lära sig nånting. » (Mycket stor)
- Jag tycker dem är jätte bra. För oftast när man pluggar så kan det hända att man fastnar på något, fast man tycker det är inte så allvarligt att man vill gå upp till kontoret och fråga efter hjälp så man väljer istället att sitta och klurar länge. Tiden går och man lär sig inte så mycket men visst, skulle man till slut lösa det så brukar man komma ihåg det ganska väl. Däremot så känns det mycket lättare att fråga då det är räknestuga, läraren är ju ändå där och man vet att man kan fråga och diskutera olika infallsvinklar på problemet utan att man stör eller avbryter något viktigt arbete. Jag tycker att det är effektivare inlärning på en räknestuga an om man sitter själv och har möjlighet att gå och fråga på kontoret när man behöver. Möjligtvis så behöver det kanske inte vara så många lärare närvarande på en räknestuga, bara det finns någon där, man tar sin fråga när det finns möjlighet. » (Mycket stor)

18. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på finita-elelementmetoden och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära och randvillkor.

70 svarande

nej, inte alls»9 12%
ja, men kan göras bättre»31 44%
ja»30 42%

Genomsnitt: 2.3

- vet ej...» (?)
- den hade behövt vara mer avancerad om den skulle ge något, det tog ca 2.5 timmar att genomföra. Visst man fick en viss förståelse för FEM men det som gästföreläsaren sa var ju i princip samma sak, som vi gjorde.» (nej, inte alls)
- Jag har läst FEM. Den här övningsuppgiften var bara irriterande och onödig. Den liknar inte alls den FEM-programvara man använder senare. Dessutom är programmet just det absolut sämsta och minst användarvänliga jag skådat. Bättre att lära sig att FEM-formulera ett problem. » (nej, inte alls)
- Projektuppgiften var väll kanske en aning för enkel, men i den studiesituation man befann sig i hade en svårare och med omfattande projektuppgift tagit på tok för mycket tid från den övriga inlärningen. Så den går att göra en aning svårare och lite mer omfattande, men inte mkt!» (ja, men kan göras bättre)
- Problemet blev för mycket matlab problem, inte mekanik. Borde göras svårare mek och enklare matlab. Bra med Matlab inslag. » (ja, men kan göras bättre)
- Kanske lite för enkel? :D» (ja, men kan göras bättre)
- Man skall väl inte klaga men projektuppgiften var lite för lätt. Det kändes inte som den gav så mycket i förståelse.» (ja, men kan göras bättre)
- Den var lite kort och det enda egentliga problemet på den fick nästan alla hjälp av läraren» (ja, men kan göras bättre)
- Den var lite väl liten kanske. Samt att man gjorde en nästan likadan i matten det var en liten miss. » (ja, men kan göras bättre)
- Projektuppgiften i mek. 1 var mer lärorik.» (ja, men kan göras bättre)
- lärde sig inte så jätte mycket» (ja, men kan göras bättre)
- Det hade varit bra att fått förklarat hur just matlab programmet fungerar när det gällde randvillkoren så den stackars ledaren inte behövde ta det med halva gruppen, annars va allt ok.» (ja, men kan göras bättre)
- Mycket lätt uppgift. Skulle man inte kunna ha nån uppgift där man ska plotta medellinjens utböjning för nåt halvkrångligt elementarfall eller liknanade...?» (ja)
- bra uppg. roligt att se» (ja)
- Lagom nivå. Vi hann bli färdiga utan att behöva stressa och även hinna utforska Fem på egen hand. BRA!» (ja)

19. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften?

69 svarande

5-10»61 88%
10-15»7 10%
15-20»1 1%
20-25»0 0%

Genomsnitt: 1.13

- ..klar sen tidigare» (?)
- 2 h» (?)
- under 5» (5-10)
- LÄngsta tid gick till att vänta på en lärare som godkände oss. » (5-10)
- Där samtliga timmar gick åt till att förstå det usla programmet.» (5-10)
- har läst fem-kursen i 3an så den gick fort.» (5-10)
- Lade ner ungefär 3,5h.» (5-10)
- Under 5» (5-10)
- mindre» (5-10)
- Vi arbetade i ca 3 timmar sammanlagt med projektuppgiften.» (5-10)
- Under 5 timmar, men det vet du ju.» (5-10)
- Om det bara gäller del 2 så runt en timme plus några timmar med mattedatorövning 5 » (5-10)
- T.om. mindre än 5 timmar.» (5-10)
- Den gick snabbt när man väl fattat matlab systemet och hittat rätt engelska plottning. Stress= spänning osv.» (5-10)

20. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»5 7%
Liten»18 25%
Stor»29 40%
Mycket stor»19 26%

Genomsnitt: 2.87

- Jag har knappt använt den.» (Mycket liten)
- Föreläsningsanteckningar och övningar har vart bäst för mig» (Liten)
- Är ju nästan som en formelsamling och inte direkt mycket förklarande text som i Mek1 boken.» (Liten)
- En helt värdelösbok. Mer som en formelsamling än som en lärobok.» (Liten)
- användes mest som formelsamling» (Liten)
- Det står mycket bra där» (Stor)
- mycket bra bok» (Mycket stor)
- Bibeln» (Mycket stor)
- Det är en guldbok.» (Mycket stor)
- Bra bok, latt att forsta med hjalp av forelasningar.» (Mycket stor)

21. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»13 18%
Liten»22 30%
Stor»25 35%
Mycket stor»11 15%

Genomsnitt: 2.47

- använde den knappt. jobbigt med facit direkt under uppgiften.» (Mycket liten)
- Kan enbart användas för att slå upp elementarfall. Gav inget vad det gäller inlärning» (Mycket liten)
- För dåligt facit!» (Mycket liten)
- Bra bok, men den bidrar inte direkt till inlärning eftersom man bara slår tabeller i den.» (Liten)
- Har inte hunnit göra så många uppgifter..» (Liten)
- Bra att slå i men säger inte så mycket. Så till mycket stor hjälp men inte för inlärning. » (Liten)
- Svåra uppgifter med dålig handledning.» (Liten)
- användes mest som formelsamling» (Liten)
- främst för elementarfall» (Stor)
- Bra exempel for de mesta, men man maste gora gamla duggor och tentor for att klara dessa bra. » (Stor)
- Jätteroliga övningstal.. Lösningsgången är dock sådär, tur att det kompletteras med övningsanteckningar.» (Mycket stor)
- Den har varit till stor hjälp fast alla lösningsgångar hade gärna fått kollas över, för dom förvirrar en ibland.» (Mycket stor)

22. Till hur stor hjälp har utdelade föreläsningsanteckningar och skrifter varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»23 32%
Stor»35 49%
Mycket stor»13 18%

Genomsnitt: 2.85

- Det är bra i början när man inte är van vid att slå i boken , men sen märker man att de är onödiga.» (Liten)
- Inte tillräckligt avancerade om man jämför med tentor.» (Liten)
- Man tar dom men är dålig på att använda dem. Gillar inte riktigt det här när man går igenom mha power point. » (Liten)
- De tar för givet att man förstår allt. Jag hade velat ha mer förklaringar för varje steg. Repetera gärna gammal vi lärt oss tidigare mer.» (Liten)
- Det har varit skönt att ha dem för att gå tillbaka och minnas föreläsningen.» (Liten)
- Bra att läsa igenom» (Stor)
- Föreläsningsanteckningarna är skitbra.» (Stor)
- Utan utdelade anteckningar skulle forelasningarna kannas stressiga da man inte vet vad man bor hinna skriva.» (Stor)
- bästa sättet. För så vet man vad som är viktigt och kan prioriteras» (Mycket stor)
- ATJs anteckningar var otroligt bra. Tack vare dem kunde jag läsa in kursen fort.» (Mycket stor)
- Gamla tentor och duggor har varit 90 av min inlärning» (Mycket stor)

23. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»33 46%
Mycket bra»38 53%

Genomsnitt: 3.53

- Kurshemsidan var nere några gånger under kursens gång.» (Ganska bra)
- Jag tyckte om att man hade lagt ihop flera tentors lösningar i samma dokument det blir mer utskrift effektivt Inga onödiga ensidigt printade blad, det gillar vi :) Jag skulle önska du hade gjort lika dant med uppgiftsbladen för jag tror man hade minskat risken med att man sneglar på lösningen då.» (Ganska bra)
- lätt o begriplig» (Mycket bra)
- Mekanikkurserna är solklart bäst administrerade på hela programmet. Ändra inget! detta är perfektion!» (Mycket bra)
- Jag tycker det är fantastisk bra med utskrivet föreläsningsmaterial så man slipper skriva noveller utan bara göra små notiser för att hänga med.» (Mycket bra)

24. Vad tyckte du om Josefines gästföreläsning?

64 svarande

Ointressant»10 15%
Intressant»37 57%
Mycket intressant»17 26%

Genomsnitt: 2.1

- gcik aldrig» (?)
- Var tyvärr sjuk.» (?)
- Deltog ej» (Ointressant)
- Kunde tyvärr inte närvara» (Ointressant)
- Närvarade tyvärr inte.» (Ointressant)
- insåg vad jag inte ska välja i alla fall... lät ju inte så jättespännande att sitta och mata in i ett datorprogram» (Ointressant)
- var inte där» (Intressant)
- Kul att se vad man kan jobba med. Behåll!» (Intressant)
- Kunde handlat lite mer om hur man använder FEM än bara inom vilka områden det används.» (Intressant)
- jättekul att höra vad man kan göra när man är klar!» (Mycket intressant)


Arbetsklimat

25. Hur trivs du med att studera mekanik och hållfasthetslära?

71 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Så där»10 14%
Bra»33 46%
Mycket bra»27 38%

Genomsnitt: 3.21

- Mycket svårt och tråkigt, eller intressant i vissa stunder. De saker som jag tyckte om var, Brott, elementarfallen vid balkböjning samt tjockväggiga rör...Och även spänningsuppgifterna» (Mycket dåligt)
- Tung kurs» (Så där)
- SJUKT svårt och extremt uppskruvat tempo. Egentligen tycker jag Mek är rätt roligt. » (Så där)
- Högt tempo gör att man tappar suget lite. Svårt att ta igen om man kommit efter.» (Bra)
- Problemlösnings biten tycker jag är kul och att man hela tiden måste anpassa lösningen till viket typ av problem man har, man måste använda hjärnan då :) fast det tog ett tag innan man fatta systemet med att det är inte formlerna som är det viktiga utan viket typ av problem man står inför, tunnväggigt/tjockväggigt? osv.» (Bra)
- rolig men svår kurs» (Mycket bra)

26. Att läsa Mekanik och hållfasthetslära 2 parallellt med Matematisk analys i flera variabler passar bra

67 svarande

instämmer inte alls»3 4%
instämmer delvis»26 38%
instämmer helt och hållet»38 56%

Genomsnitt: 2.52

- vet ej» (?)
- för stor arbetsbelastning då mek2 är en fruktansvärt stor och svår kurs.» (instämmer inte alls)
- Tungt med dom två svåraste ämnena i ettan på samma period.» (instämmer inte alls)
- Däremot borde Mek tentan ha legat före matten. iom att (tentamens mässigt) mek var mycket svårare, och man får mer tid till den första.» (instämmer delvis)
- Det blir en väldigt tung period, var i alla fall så på min tid» (instämmer delvis)
- Lite tungt ibland.» (instämmer delvis)
- Båda kurserna är rätt tunga.. Jag upplevde nästan som att jag var tvungen att välja att satsa på en.» (instämmer delvis)
- Men om man inte fattar Matten är det svårt att hänga med i Mek.» (instämmer delvis)
- Det är två tunga kurser som kräver mycket eget arbete utanför skolan. Upplägget med räknetal är dessutom densamma så det är svårt att ligga i fas med båda ämnena.» (instämmer delvis)
- Två tunga kurser samtidigt.» (instämmer delvis)
- Matte tentan skulle varit sist då den är lättast och det är svårt att tentaplugga paralellt. HAde Mek varit först så skulle ajg lagt ner mycket mer tid. » (instämmer delvis)
- Mek är så omfattande att jag hade behövt läsa den och inget annat. » (instämmer delvis)
- Kurserna är likvärdiga både svårighetsgrad och innehåll. » (instämmer helt och hållet)
- även fast hållf. var lite före ibland men det gjorde inte så mycket.» (instämmer helt och hållet)
- De har delar som hör ihop så det är bra. Fast man kanske kunde ha pekat en aning mer på dem, inte betona dem kanske men nämnt dem i förbi farten, för det är annars lätt att missa. Typ att man pekar och säger att här ser ni hur diff. ekv. består av en homogen och en partiell del, typ.» (instämmer helt och hållet)

27. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»28 39%
Mycket bra»23 32%
Har ej sökt hjälp»15 21%

Genomsnitt: 3.66

- Man kan alltid knacka på hos övningsledarna vilket är bra, MEN, när vi har tid att sitta och räkna (på sen eftermiddag/kväll) då har dom gått hem. Detta gör att jag önskar fler räkneövningar. » (Ganska dåliga)
- Jättebra att man kunde gå till Anders T:s rum och fråga, han är mycket bra på att förklara.» (Ganska bra)
- Övningsledarna svarar på mail och är i allmänhet bra.» (Mycket bra)
- Stressigt pa ovningar, darfor ar det viktigt att man far komma till ledare och fraga och att det finns raknestugor ofta.» (Mycket bra)
- Men man använder det för lite. » (Mycket bra)
- Enelund du är ju fenomenal på denna del, man kan alltid fråga dig, fast det borde vara mer uppdelat på alla.» (Mycket bra)

28. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 21%
Mycket bra»51 71%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.81

- Synd att man inte började i år...dessa ettor är mycket snällare och öppna än de jag gick med...» (Mycket bra)
- Det har varit en av de viktigaste delarna av studerandet» (Mycket bra)
- Jag tycker det är bra gemenskap i klassen, det går alltid att fråga någon om det är en svår uppgift. Jag brukar ha en bästis jag pluggar med, ett gäng som jag diskuterar kluriga uppgifter med (typ bestående av faddergänget) och några speciella som jag brukar tentaplugga ihop med.» (Mycket bra)

29. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»27 38%
Hög»34 47%
För hög»10 14%

Genomsnitt: 3.76

- Chalmers hög som vanligt, snart börjar man nog kalla den lagom.» (Hög)
- Vad kan jag säga, jag tycker tentorna i de här kurserna är jättesvåra, hur mycket man än pluggar på dom.» (För hög)

30. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»24 34%
Hög»34 49%
För hög»10 14%

Genomsnitt: 3.76

- går inte M1 så min åsikt bör inte räknas.» (Lagom)
- Jag tror egentligen den va ganska jämnt fördelad men för en som byggde cortegé också så kändes det lite mycket mot slutet men jag kamma hem det ändå riktigt bra ,)» (Lagom)
- Detta beror till stor del på Cortégen samt flertalet andra aktiviteter. Men för mig har det varit ett självklart val att delta i aktiviteter vid sidan av undervisningen. Att ta del av föreningsaktiviteter och studentlivet anser jag vara en otroligt viktig del under sina studieår, och jag är väl medveten om hur det påverkar studier och betyg. Men jag skulle välja ett rikare studentliv på en viss bekostnad av studierna vilken dag som helst, utan ett aktivt liv bredvid böckerna skulle jag aldrig klara av skolan. » (Hög)
- hög pga cortegen» (Hög)

31. Hur trivs du med att studera på M?

71 svarande

Dålig»0 0%
Så där»2 2%
Bra»22 30%
Mycket bra»47 66%

Genomsnitt: 3.63

- vissa kurser som är jobbiga...» (Bra)
- Som sagt det är en god stämning i klasen, man kan umgås med alla om man vill. Jag hade dock önskat att man hade mer kontakt/utbyte mellan årskurserna, det känns lite årskurs isolerat. De ända man egentligen känner till från andra årskurser är de som har varit förenings aktiva.» (Bra)
- Klockrent. » (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

32. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 2%
Godkänt»18 25%
Gott»33 46%
Mycket gott»18 25%

Genomsnitt: 3.94

- Känns bara som en kopia av Mek o Holf 1 fast med annat innehåll.» (Godkänt)
- mycket bättre föreläsningar än i första kursen, inte lika många för långa tal, men det är fortfarande dem som du ska dra ner på, man hänger inte med och får ingen överblick/förståelse av problemet om dom e för långa.» (Gott)
- för att mikael Enelund håller i den. Hoppas han är snäll med tentarättningen,)» (Mycket gott)

33. Jag kan lösa tekniskt viktiga hållfasthetsproblem

71 svarande

Instämmer inte alls»3 4%
Instämmer delvis»42 59%
Instämmer helt och hållet»26 36%

Genomsnitt: 2.32

- Inte än» (Instämmer inte alls)
- Jag är ingen mönsterelev när det gäller hållfasthetslära, men tillräckligt för att själv känna mig nöjd.» (Instämmer delvis)
- Mycket svår kurs som kräver mycket tid och passion. Jag hade tiden i alla fall=) Det blev intressant mot slutet då man såg ett mönster=)» (Instämmer delvis)
- beror på vilka som anses vara viktiga osv.» (Instämmer delvis)
- om de är av samma karaktär som under kursen, så visst!» (Instämmer delvis)
- Inte så bra jag skulle hoppats på.» (Instämmer delvis)
- Om man skrapar lite på hjärncellerna så går det nog:)» (Instämmer helt och hållet)

34. Jag är väl förtrogen med kursens teorin och kan avgöra när teorin är tillämpar om jag har tillgång till kursmaterialet

70 svarande

Instämmer inte alls»2 2%
Instämmer delvis»34 48%
Instämmer helt och hållet»34 48%

Genomsnitt: 2.45

- Förstår tyvärr inte frågan. » (?)
- Det fanns 1381212389 olika formler för Hookes lag som man aldrig förstod när man skulle använda...» (Instämmer inte alls)
- Teorin?» (Instämmer delvis)
- Jo då det ska nog gå.» (Instämmer helt och hållet)

35. Jag kan lösa plana elastiska problem med finita-elementmetoden i Matlab?

70 svarande

instämmer inte alls»9 12%
instämmer delvis»28 40%
instämmer helt och hållet»33 47%

Genomsnitt: 2.34

- Det var inte svårt direkt men det var inte heller många timmar man satt, lätt att glömma.» (instämmer delvis)
- med lite stödpapper» (instämmer delvis)
- Men inte tack vare er uppgift. Absolut inte tack vare den.» (instämmer helt och hållet)
- Japp, det lär vi nog inte glömma i första taget och i sådana fall lär vi nog bli påminda.» (instämmer helt och hållet)

36. Finta-elementmetoden bör undervisas och användas i grundläggande kurser i Mekanik och hållfasthetslära och matematik?

71 svarande

Nej»8 11%
Ja, absolut»23 32%
Kanske»40 56%

Genomsnitt: 2.45

- ha det som valbar kurs lr i mastern» (Nej)
- Den bör hållas som separat valbar kurs, precis som det ser ut i nuläget» (Nej)
- Skall vara en fördjupande kurs som studenter som har ett intresse för det kan välja» (Nej)
- Extremt intressant metod som går att infoga ännu mer i undervisningen!» (Ja, absolut)
- Har för mig att man gjorde fackverksuppgift i mek1. Denna kan kanske studeras mer ur FEM-synpunkt. När jag gick den kursen tyckte jag att allt det här med frihetsgrader och styvhetsmatriser kom från ingenstans. Lite teori till det hade varit fint. Kan dock kräva att man tar tiden till det från något annat..?» (Ja, absolut)
- Helst ännu mer!» (Ja, absolut)
- Kanske inte gå in på det jättedjupt men i alla fall så man får känna på det lite mer och förstå mer hur det fungerar.» (Kanske)
- lite dumt med något man inte riktigt fick förståelse av, därav bättre vid mer avancerad nivå.» (Kanske)
- Tja varför inte det är ju viktigt att det håller och om nu det är den bästa metoden samt den vi troligtvis kommer stöta på i framtiden så, ja.» (Kanske)

37. Goda kunskaper i hållfasthetslära är nödvändigt för en teknisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling

71 svarande

Instämmer inte alls»1 1%
Instämmer delvis»17 23%
Instämmer helt och hållet»53 74%

Genomsnitt: 2.73

- socialt hållbar samhällsutveckling!? seriöst, det är hållf vi snackar...» (Instämmer inte alls)
- nja nu överdriver du nog hållfens betydelse, sammhället funkar ju hyffsat och det är inte många som ens vet vad det är...» (Instämmer delvis)
- Klart det är så , emn vad är det för fråga här ?» (Instämmer helt och hållet)
- Ja fast jag hade önskat att man hade berättat mer om hur det är användbart i ett större samhälls perspektiv och inte bara i företags perspektiv(bilar och flygplan). Jag tror intresset för Mek o Holf skulle öka då.» (Instämmer helt och hållet)

38. Har hållfasthetslärans koppling till hållbar utveckling tagits upp i kursen?

69 svarande

Nej, inte alls»25 36%
Ja, men kan göras bättre»31 44%
Ja»13 18%

Genomsnitt: 1.82

- Vet ej» (?)
- tror jag iaf inte» (Nej, inte alls)
- Att dela ut 100kg papper är inte hållbart» (Nej, inte alls)
- haha, kanske det kanske. Inget jag lagt märke till, men det har säkert tagits upp» (Ja, men kan göras bättre)
- Ytterst lite, man har bara snuddat vid det tycker jag. Typ att man inte ska tillverka saker som kommer att hålla i hundra år om man vet att de kommer att bytas ut efter tio, typ. Att det är varken bra att överdimensionera eller underdimensionera. Fast jag hade önskat mer, det är ändå det vi troligtvis kommer att brottas med då vi kommer ut på arbetsmarknaden.» (Ja, men kan göras bättre)

39. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tentans upplägg med övningskrivningar innan. Gästföreläsningen.»
- Mikael Enelund»
- Precis allt förutom inlämningsuppgiften»
- övningsskrivningar»
- Övningsskrivningarna.»
- Övningsskrivningar och projektuppgift.»
- Anders T, övningsskrivningarna.»
- Matlab, det är roligt med lite omväxlig samt att man fick se finita-el. metoden på närmre håll.»
- Anders T Johansson som övningsledare»
- Duggorna»
- FEM labben var bra! »
- Övningsskrivning»
- Böckerna och övningsledarna.»
- administrationen, websidan och liknande. projektuppgiften.»
- övningstentorna, räknestugorna, Mikael Enelund som föreläsare»
- Duggorna, men gör dom lättare för guds skull»
- 8 veckors läsperioder och kursupplägget.»
- Mikael Enelund, bra ovningsledare»
- Många bra övningsledare.»
- Att få möjlighet att skriva i läroböckerna. Duggor. 5 timmars prov. Att kursmaterial läggs ut på nätet.»
- Enelund och Jonathan "hästsvans killen" fast även många av de andra övningsledarna var bra och efter denna gångens undervisning så kanske vissa av dem har fått ett ökat självförtroende och kan undervisa ännu bättre till nästa gång. Jonathan kanske en aning mer entusiastisk. För det går att vara cool och entusiastisk för ämnet samtidigt, fråga Peter som går F»

40. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kanske projektuppgiften.»
- Mer givande inlämningsuppgift.»
- Projektuppgiften»
- inlämningsuppgiften, och då lämpligtvis antingen med riktig programvara, alternativt en liten genomgång av femformuleringar.»
- Veckans problem.. Ingen verkar göra dem.»
- Det mesta var mycket bra, behövs inga större förändringar.»
- Ta helst upp ännu fler exempel på tavlan och gärna mellansvåra, för iår var det mest jättelätta och jättesvåra, inget mittemellan..»
- Tydligare koppling mellan de problem som behandlas i kursen och projektuppgiften. Varför typa så många uppgifter på tentamen?»
- Veckans problem fungerar dåligt då det kräver att man ligger i fas, vilket mycket få personer gör.»
- mer Labbar/Projekt»
- Eventuellt mer med finita elementmetoden.»
- försök att göra arbetsbelastningen aningen mindre.»
- Mer grundläggande skrivningar.»
- Projektuppgiften.»
- Projektuppgiften var för lätt. Annars bra föreläsningsupplägg.»
- Tentan före matten,»
- Tentan. Tentamen borde innehålla godkännt del och överbetygsdel. Idagsläget är tentamen i princip enbart överbetygsdel. Jag önskar även räknestugor varje vecka.»
- Mer utförliga genomgångar. Har man missat något är det svårt att hänga med annars.»
- Flera gamla tentafrågor i ett dokument och flera lösningar i ett dokument eller båda efter varandra i samma så att man kan ha papper med bara frågor/problem och andra med bara lösningar. Det minskar risken att snegla på lösningarna.»

41. Övriga kommentarer

- Bra och intressant kurs.»
- 41 frågor på en enkät är 4 ggr för många. alldeles för mycket frågor..»
- Bra kurs!!»
- Bra genomförd kurs.»
- Roligare än Mek 1»
- Jattebra kurs, intressant och roligt. Valplanerad!»
- Ha det gött i sommar, för det har jag :)»


Kursutvärderingssystem från