ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnadsfysik VBF018, VBF018

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-02 - 2009-06-20
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten ha grundläggande förståelse för byggnadsfysikaliska problem.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»5 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.2

- Har ej gjort tentan» (Ganska dåligt)
- Ett sammanfattande schema med viktiga rubriker och tillhörande räkneuppgifter hade stärkt kursens sammanhang som annars har känts splittrat» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna beräkna byggnadsfysikaliska problem tillämpade inom byggnadstekniken. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 26%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»2 13%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.86

- Mest mitt eget fel...» (Ganska dåligt)
- Bok övningarna var inte relevanta till föreläsningarna och skilde sig mycket ifrån tentan.» (Ganska dåligt)
- Alla metoder är bara uppskattande beräkningsbetoder. Det hade känts mer relevant att lära sig mer om olika byggnadsutföranden och kanske inte direkt koncentrera oss på standard väggar/tak/grunder osv. Utan mer genom beräkningsmetoder lära oss hur vi väljer att strukturera en t.ex. vägg får för konsekvenser beräkningsmässigt sätt.» (Ganska dåligt)
- Har ej gjort tentan» (Ganska dåligt)
- Liten andel räkneexempel på föreläsningstid, i förhållande till teori.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna dimensionera och utforma klimatskärmens tak, väggar och grunder. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»3 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- Endast standard konstruktioner, men man har inte fått så stor förståelse för vad vissa val får för konsekvenser osv.» (Ganska dåligt)
- visst kan man utforma lite men frågan är hur mycket man utformar och hur mycket man bara, ritar av lösningar som redan finns. Vore kul om det gavs möjlighet till diskussion kring olika konstruktionslösningar deras funktioner och deras respektive för- och nackdelar» (Ganska bra)
- Ofta efter standardlösningar på vägg, tak, grund osv. Jag skulle mer vilja lära mig att undersöka själv hur en vägg exempelvis måste se ut!» (Ganska bra)
- Uppgiften borde vara mer undersökande. Nu ser man bara till resultatet - en siffra. Istället borde man lägga vikt vid att förstå hur U-värdet förändras i förhållande till väggens utformning t.ex. genom att redovisa dels en underdimensionerad vägg dels två (2)st olika "godkända" väggar.» (Ganska bra)

4. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 2.28

- Vet ej - har ej läst dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade tentamen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 21%

Genomsnitt: 2.92

- Alla uppgifter skulle alltid ha en twist istället för att testa kunskapen. Vissa uppgifter var onödiga och testade samma sak flera gånger som bara var tidskrävande.» (I viss utsträckning)
- Teoridelen innehöll frågor som var svåra att förstå, "vad är det egentligen man frågar efter?".» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna i byggnadsfysik varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.86

- De har varit väldigt varierade mellan endast föreläsningar med teori om olika byggnadsdelar och vissa föreläsningar har det slängts upp formler som inte förklarats eller visast hur man använder dem. Väldigt förvirrande.» (Mycket liten)
- Föreläsnignar ger ingen helhetperspektiv över kursen då de upplevs som osammanhängande delar. Det är svårt att få kontinuitet i kursen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna och föreläsarna var bra eller mycket bra om man ser till dem enskillt. Däremot hade olika föreläsningar dåligt sammanhang med varandra och kom i fel ording i förhållande till bokens räkneövningar etc. Det blev svårt att tillämpa kunskapen från föreläsningar i problemlösning. Det skulle varit bra om föreläsarna var mer koordinerade och följde en tydligare logisk, tematisk ordning.» (Ganska liten)
- Mitt emellan» (Ganska stor)
- Fler räkneexempel!» (Ganska stor)

8. Genomfördes föreläsningarna i byggnadsfysik i lagom tempo?

15 svarande

För långsamt»1 6%
Lagom»14 93%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- Paula är en väldigt duktig föreläsare, alla borde ta efter henne... lätt att förstå men samtidigt inte på en för låg nivå!» (Lagom)
- Men svårt att få ett sammanhang, många olika lärare med lite olika input. » (Lagom)

9. Ligger föreläsningarna i byggnadsfysik på en lagom kunskapsnivå (t.ex. med hänsyn till tidigare kurser)?

15 svarande

För låg»2 13%
Lagom»13 86%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Eftersom tidigare kursen i byggnadsmaterial var inblandad i denna så har det förväntats att man ska ha med sig kunskap från denna men eftersom byggnadsmaterialkursen har så låg kvalitet har knappt någon kunskap kvar från den.» (För låg)
- Det känns som om det förutsätts att man skall ha dåliga kunskaper från byggnadsmaterialkursen (vilket i och för sig många har) men det kanske behövs den repetitionen?» (För låg)
- Det har ibland varit svårt att få en överblick över vad det är föreläsningarna tillsammans skall förmedla.» (Lagom)

10. Var gästföreläsningen (Kan konstruktionen göra oss sjuka?) givande?

14 svarande

Ja»6 42%
Ja, men den borde inte vara i kursen»4 28%
Nej»4 28%

Genomsnitt: 1.85

- Var ej på den.» (?)
- Till viss del.» (Ja)
- Borde dock inte vara lagd i tredje föreläsningensdelen, dvs mellan 10-10.45 när alla är som sämst mottagliga. (Det är mycket att ta in på en förmiddag)» (Ja)
- var inte där» (Ja)
- Ja, men borde vara bättre information om att det är en gästföreläsning.» (Ja)
- Var ej på den.» (Nej)
- Eller jag tycket inte att den var värd att lägga pengar på» (Nej)

11. Är det någon annan byggnadsfysikalisk fråga som vi borde ta upp eller har du något tips på en gästföreläsning?

- Gästföreläsningar är bra, men jag hade hellre sett en mer sammanhängade serie av ordinarierföreläsningar.»
- Mer om lite mer okonventionella byggmaterial, nya produkter på marknaden.»
- Materialkunskap, borde man kunna efter Byggnadsmaterialen men man fick inte direkt någon kunskap eller ett större sammanhang om vilket material som passar till en viss konstruktion. »
- vet ej»
- Radon är spännande och intressant som föreläsningsämne.»
- Prata mer om kretsar! Det kom knappt upp under föreläsningarna, men var väldigt användbart att kunna i räkneuppgifter. »

12. Vi vill gärna veta hur mycket av det utdelade materialet för övningsräkning som du har använt. Jag har räknat:

Räkneuppgifter i Introduction to Building Physics:

15 svarande

Alla»2 13%
De flesta»6 40%
Några»4 26%
Inga»3 20%

Genomsnitt: 2.53

- De var helt okej även om det är svårt att översätta saker till svenska, man blir ibalnd förvirrad vad de frågar efter eftersom beteckningarna kan variera böckerna mellan.» (Alla)
- Hälften kanske! Jag tyckte de i IB var långa och krångligt formulerade, räknade fler i Tillämpad byggnadsfysik och alla som delades ut på Värme, Fukt och Luft!» (Några)
- 4-6st» (Några)

13. Räkneuppgifter i utdelade häften (på kurshemsidan) Räkneexempel värme+luft+fukt

15 svarande

Alla»2 13%
De flesta»1 6%
Några»4 26%
Inga»8 53%

Genomsnitt: 3.2

- Toppen!» (Alla)

14. Räkneuppgifter som illustrerats på föreläsningar (och som ligger på kurshemsidan):

15 svarande

Alla»0 0%
De flesta»3 20%
Några»6 40%
Inga»6 40%

Genomsnitt: 3.2

15. Häftet "Gamla tentatal"

15 svarande

Alla»7 46%
De flesta»6 40%
Några»1 6%
Inga»1 6%

Genomsnitt: 1.73

- Saknade dock svar till alla tal, två från den utdelade tentan t.ex. Detta gjorde att man låg och gnagde på om man gjort rätt eller ej. Saknade även svar på de två frågorna om kretsar på teoridelen!» (Alla)
- Dessa var ganska bra. Men jag är emot uppgifter där man ska uppskatta något eller gissa på en temeperatur t.ex. Det borde skrivas i uppgiften att vissa antaganden måste göras annars låser man sig och tycker inte att uppgiften går att lösa.» (Alla)

16. Jag skulle vilja ha mer övningsuppgifter att räkna som handlar om:

- Teoriuppgifter med svar»
- Mer blandade uppgifter, och framförallt mer tentatal.»
- Hur man bedömer indata.»
- vet ej»
- Gamla tentor»
- Dimensionering av klimatskalet. Kretsar.»

17. Hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»9 60%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.26

- Som sagt var det mest uppskattande och man lärde sig kanske vissa formler mendet gav ändå inte speciellt mkt.» (Ganska liten)
- Svårt för oss på AT att hinna med. Var så mycket annat. Hade gärna haft handledning på en tid då vi inte hade andra schemalagda tider.» (Ganska stor)
- Gav snarare en helhet än att jag lärde mig räkna tal som kom på tentan. Det gjorde man med uppgifterna. » (Ganska stor)
- Var frånvarande till stor del under själva räknedelen. Försökte läsa in mig i efterhand.» (Ganska stor)
- Skulle kunna vara tydligare vad man skulle leverera i uppgiften för typ av resultat alternativt hur de ska presenteras.» (Mycket stor)
- Konstrukionsuppgiften för AT var en av de bäst tillämpade övnigsuppgifter vi haft i en ingenjörskurs! Dessutom mycket bra sammanhang med aktuell arkitkturkurs! Uppgiften skulle dock kunnat vara mer välformulerad och ha en inledningsföreläsing som behandlade metoden tydligare. Det tog mycket tid för de flesta att förstå vad uppgiften överhuvdtaget gick ut på innan man kunde börja. » (Mycket stor)

18. Under kursen gavs 3 fackspråkliga seminarier (under första delen av lp 4) Hur många av dessa deltog du i?

15 svarande

0 0%
8 53%
7 46%

Genomsnitt: 2.46

- Bortrest en (1) av gångerna.» (2)

19. Hur användbart var innehållet i de fackspråkliga inslagen?

Sem 1: Den tekniska rapporten som texttyp

15 svarande

Mycket användbart»2 13%
Lite användbart»8 53%
Inte användbart alls»0 0%
Deltog inte»5 33%

Genomsnitt: 2.53

- Eftersom man ska vara så kortfattad som möjligt känns det som i en teknisk rapport tyckte jag inte att den gav så jättemycket till just rapporten. Men det Ann-Marie säger är ju toppen och man tar kanske mer med det till uppsatsskrivning. » (Lite användbart)
- Låg nivå! Föreläsningarna skulle unnat komprimeras och ha ett högre tempo.» (Lite användbart)

20. Sem 2: Fackspråkligt skrivande / problematisering

15 svarande

Mycket användbart»2 13%
Lite användbart»12 80%
Inte användbart alls»0 0%
Deltog inte»1 6%

Genomsnitt: 2

- Kan tycka att man utgår ifrån en för låg nivå. därför blir det inte så givande som det kunde ha varit. » (Lite användbart)
- Man blir påmind om vissa skrivtekniska saker från gymasiet som man kanske glömt men det var ganska onödigt.» (Lite användbart)
- Har sett detta förut.» (Lite användbart)

21. Sem 3: Introduktion till handledning, responsarbete, redovisning

15 svarande

Mycket användbart»5 33%
Lite användbart»9 60%
Inte användbart alls»0 0%
Deltog inte»1 6%

Genomsnitt: 1.8

- vissa saker känns som om det är en för låg nivå, vissa kommentarer känns självklara» (Lite användbart)

22. Den ämnesgemensamma handledningen

15 svarande

Mycket användbart»6 40%
Lite användbart»7 46%
Inte användbart alls»0 0%
Deltog inte»2 13%

Genomsnitt: 1.86

- Bra med allmän genom gång av flera arbeten då detta ger en ökad förståelse för vad man själv har gjort och hur andra har angripit samma problem.» (Mycket användbart)
- Bra forum men det kunde ha varit mer byggnadsfysik handledning samtidigt som man får handledning på rapporten. Ger möjlighet att diskutera olika metoder och lösningar.» (Lite användbart)

23. Hur fungerade presentation och diskussion av konstruktionsuppgiften?

15 svarande

Bra»4 26%
Ok»8 53%
Dåligt»3 20%

Genomsnitt: 1.93

- Men lite mer kommentarer på resultatet från byggnadsfysikens syn kunde ha varit intressant. En diskussion även kring de uppnådda resultaten. Att man ska hålla en muntlig presentation och vilket syfte den har kan lyftas mer och göras tydligare.Som det var nu så hade iallafall jag svårt att förstå syftet med den.» (Bra)
- Bra på så vis att man man fick ett bredare perspektiv på hur man kunde lösa i princip samma uppgift men jag hade velat ha mera diskussioner om konstruktioner. Detta tror jag skulle fås om ex Erik/Pär hade varit där som är insatta i uppgiften!» (Ok)
- Hade behövts en mellakritik tidigare i samma format som slutredovisningen. Det hade varit bra om fokus på redovisningen hade varit mer på byggfysik än på språklig kommunikation.» (Ok)
- Skulle vilja ha mer input från lärare på redovisningen, likt kritiken i arkitekturkurserna där lärarna ger kritik. » (Ok)
- Fick knappt några kommentarer från lärarna och dåligt med tid. Kändes meningslöst att ha lärarna där om dom inte sa något.» (Dåligt)
- Alla hade nästan samma sak att redovisa så det blev något ointressant.» (Dåligt)
- Jag förstår inte vitsen med en muntlig redovisning, det känns som om den i sådana fall skulle kunna läggas ihop med redovisningen av byggnaden i kursen byggnad och klimat» (Dåligt)

24. Just nu ligger Byggnadsfysiken något före Byggnad & Klimat i tid. Hur tycker du att det borde vara? Använd gärna kommentaren.

15 svarande

Det var bra som det var»12 80%
Byggnadsfysik bör senareläggas»0 0%
Annat»3 20%

Genomsnitt: 1.4

- Bra samarbete mellan dem. Kanske att man har huset redan arkitektoniskt färdigt innan man börjar räkna. Allt blev jätte stressigt emot slutet.» (Det var bra som det var)
- Bra med en hel vecka då man hade lämnat in projketet och kunde fokusera helt på Byggnadsfysiken.» (Det var bra som det var)
- Vore kul om byggnadsfysiker kunde vara handledare i byggnad och klimat kursen för att öka förståelsen och samtidigt få en tydligare koppling.» (Det var bra som det var)
- Det var bra, men man ville ju väldigt gärna applicera de beräkningar man gjorde på huset man skissade och ofta är skissandeprocessen väldigt seg vilket gjorde att konstruktionsuppgiften också segade, så det är ett övervägande där. På kritiken av Byggnad och Klimat frågades just efter exakta U-värden exempelvis och då blev man tvungen att räkna om allting.» (Det var bra som det var)
- Man måste främst se till att det finns tid att plugga till tentan efter kritiken på projekten, en vecka är lagom.» (Det var bra som det var)
- Om man kommer igång med räkningen tidigt, så har man bra förutsättningar för att kunna prestera bra i båda kurserna. Skulle BF senareläggas skulle det kunna leda till onödig stress.» (Det var bra som det var)
- Men det skulle vara till stor hjälp om man kunde få lite mer hjälp att komma igång. Handledare till projektet för att kunna behandla de tekniska aspekterna redan i konceptstadiet hade dessutom varit önskvärt. Mittkritik på konstruktionsuppgiften hade dessutom gjort att man hamnade bättre i fas, kunde få hjälp med vissa oklarheter och skulle kunna lämna in ett bättre slutresultat. » (Det var bra som det var)
- Byggfysiken borde vara mer i fas med byggnad och klimat så att man har alla indata tidigare i konstruktionsuppgiften.» (Annat)
- Om man tänker på arbetsbelastningen så var det bra som det var. det hade dock naturligtvis varit bra om man hade kommit lite längre med hust vi ritade på när vi skulle räkna på det (så att huset som räknades på kunde vara exakt som det som redovisades) men jag vet inte om det hade funkat rent praktiskt.» (Annat)
- Tanken med tidsplaneringen var bra som den var. Dock påverkade den knapphändiga möjligheten till handledning i Byggnad och klimat byggnadsfysiken negativt. Byggnad och klimat-projektet kom igång sent, vilket ledde till att arbetet med konstruktionsuppgiften kom igång för sent.» (Annat)

25. Till hur stor hjälp har jourtiden varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket stor»3 20%
Ganska stor»4 26%
Ganska liten»4 26%
Mycket liten»4 26%

Genomsnitt: 2.6

- Per och Eric är kanonbra!» (Mycket stor)
- Kunde bara komma på 2 tillfällen, annars hade vi andra saker inbokade.» (Ganska liten)
- Jag var dålig att gå på dem men när jag var där fick jag bra hjälp!» (Ganska liten)
- God hjälp under konstruktionsuppgiften. Tog ingen hjälp under själva tentapluggandet.» (Ganska liten)

26. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»9 60%

Genomsnitt: 3.6

- Paula är en klippa!» (Mycket bra)

27. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 66%
Hög»4 26%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.4

- Får antagligen göra omtenta för att man hann inte att plugga ordentligt för att allt annat hade inläömning innan och det blev viktigare för stunden.» (För hög)


Arbetsklimat

28. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.33

- bra med jourtid borde finnas mer» (Ganska bra)
- Bästa kursen på detta hittills!» (Mycket bra)

29. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

30. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»8 53%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.93

- Ojämn, för hög i slutet, låg i början.» (Hög)
- Den är alltid hög på AT, men jag tror det är det som driver oss framåt.» (Hög)
- Hög, men inte värre än vanligt. Det var ok.» (Hög)
- Det beror mest på att vi har lagt jättemycket tid på projektet där det har varit mycket lite tid schemalagt och skjutit på byggfysiken till veckan innan tentan. » (Hög)
- Väldigt svårt att orka tentaplugga efter att ha hållt så högt tempo i över en månad...» (För hög)


Önskade åtgärder

31. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- konstruktionsuppgiften var mkt bra, var den som var bryggan till byggnad och klimat»
- Paulas vilja att koppla in AT i kursen på ett bra sätt.»
- Konstruktionsuppgift»
- Konstruktionsuppgiften i dess nuvarande utformning.»
- Sammarbetet mellan Byggnadsfysiken och Byggnad och Klimat!»
- Den välvilliga inställningen till AT!»
- Paulas föreläsningar»
- Konstruktionsuppgiften som sammankopplas med projekterad byggnad.»
- Sammarebetet mellan byggnad och klimat och byggfyisiken. Konstruktionsuppgiften, Paula. »
- Bra med Paula som kursansvarig»

32. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre sammanhållning mellan olika föreläsare så nivån på föreläsningar är samma och att man blir tydlig på vad som är relevant»
- På något sätt ändra arbetsbelastningen så att man inte gör allt emot slutet. Har ju mycket att göra med belastningen i de andra kurserna och deras krav.»
- Konstruktionskritik på bostadsprojektet Konstruktionshandledning under bostadsprojektet»
- En mer röd tråd i föreläsningsserien.»
- En bättre beskivning av vad konstruktionsuppgiften faktiskt går ut på. Det var väldigt svårt att förstå vad som skulle vara med eller inte! Ett bättre bearbetat, tydligt beskrivet program helt enkelt. Även tydligt vad man kunde bortse ifrån, det står på något ställe, ex regelförluster, men som jag förstår nu måste många göra om för att de inte räknade med det?»
- Mer tid att räka och att läraren går igenom uppgifter mer och visar vad formler används till. Kanske ägna halva lektionen åt teori och nästa som en räkneövning där man går igenom formler och räknar.»
- mängden föresäsare skulle kunna minskas. Angelas föreläsning skulle kunna läggas på en lägre nivå.»
- Fler räkneexempel under föreläsningstid.»
- Bättre introduktion till konstruktionsuppgiften, tydligare sammanhang och röd tråd mellan föreläsningarna»
- Handledare till konstruktionsuppgiften/projektet i ett tidigt skede. Mittkritik på konstruktionsuppgiften. Schema med tydliga rubriker och tillhörande räkneuppgifter så att man lätt kan bilda sig en uppfattning om vilka moment som ingår.»

33. Har du förslag på andra moment som kan förbättra inlärning?

- räknestugor? »
- Studie besök på ett bygge?»
- Räknestugor»
- Hur man gör en egen vägg utan redan färdiga lösningar som man vet funkar. Experiment där man får prova sig fram själv.»
- Kursen har varit ganska ostrukturerad och lite virrig och otydlig. Man förstod aldrig riktigt vad man skulle lära sig.»
- Studiebesök är alltid välkomna! Att gå och titta på ett renoveringsobjekt alt. en nybyggnation ger oss möjlighet att faktiskt få se syllar och vindskydd etc. i verkligheten.»
- Mittkritik av konstruktionsuppgiften med byggnadsfysik-fokus»


Övriga kommentarer

34. Övriga kommentarer om kursen t.ex. föreläsningarna, materialet, konstruktionsuppgiften, samordning Byggnad & Klimat, Språk och kommunikation, redovisningarna, administrationen etc.

- Kursmålen är tydliga men de borde vara mer specifika. Det ska framgå tydligare vad som krävs av en dels på teorisidan och dels på räknedelen.»
- Bra gehör för elevernas åsikter om kursupplägget, inte så statisk som andra kurser har varit.»
- Det känns som att kursen förbättrats betydligt från förra året... gör nu samma sak med Byggnadsmaterialen och försök kombinera den med Byggnadsfysiken bättre. Så att man får ett större sammanhang!»
- Paula är en riktigt bra lärare som känns mycket engagerad i oss elever. Om något inte blir som det ska så rättas det till. Man är trygg.»


Kursutvärderingssystem från