ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Linjär algebra och numerisk analys, TMA671

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-01 - 2009-06-19
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

46 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
10 21%
27 58%
5 (över förväntan)»9 19%

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hadde väntat mig mindre linalg och mer numeriskt» (3)
- Det var en ganska rolig kurs, med saker det kändes som man skulle ha nytta av.» (4)
- roligare än jag trodde och gav inblick i något jag inte varit speciellt intesserad av eller kunnig om tidigare.» (4)
- Lärde mig väldigt mycket» (4)
- När Jana berättade att hennes kurs var den tråkiga delen och att den roliga delen med intressanta tilämpningar var nu på våren fick jag höga förväntningar på LANA. Jag måste säga att kursen var nästan lika intressant som hon påstår.» (4)
- Den linjära algebran var som förväntat kul, och numerisk analys var kul fast det lät tråkigt!» (5 (över förväntan))
- Mycket intressant kurs.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

47 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 2%
5 10%
12 25%
5 (mycket relevant)»29 61%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.46

- Kommer antagligen att behövas åtminstone delar av detta vad jag än riktar in mig på. Och beroende på val senare kan det visa sig extremt relevant.» (4)
- Speciellt TM» (5 (mycket relevant))
- Speciellt numeriska aspekter tror jag kan vara användbart senare i utbildningen. » (5 (mycket relevant))
- Första matten jag känner kommer kunna användas praktiskt efter utbildningen» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

47 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 8%
11 23%
25 53%
5 (Mycket bra avvägt)»7 14%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag upplevde att numerisk analys hade viss överrepresentation på tentan» (2)
- Tentan var inte alls lik de gamla tentorna, på gott och ont. Den upplevdes då som svårare.» (3)
- Man visste vad som skulle komma, även om tentan var svårare än tidigare års.» (3)
- Svårt att få med allt :)» (4)
- Lite för mycket numerisk analys (för det var det jag kunde sämst). Kul tenta i övrigt!» (4)
- Bra, precis som de tidigare tentorna. Mycket typtal och kunskapsuppgifter som testar begreppsförståelsen.» (4)
- var en del kluriga frågor om determinanter som vi inte snackat om under kursen vad jag vet» (4)
- svårare än dom gamla» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

47 svarande

<25%»5 10%
25-50%»4 8%
50-75%»4 8%
>75%»34 72%

Genomsnitt: 3.42

- Cortegen...» (50-75%)
- krävdes för att hänga med kände jag.» (>75%)
- bra föreläsare» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
7 15%
19 43%
5 (mycket bra)»17 38%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra upplägg i stort. Det är mycket som ska hinnas med i kursen så ibland känns det som att man gptt igenmo tusen olika delar under en föreläsning, men jag antar att det blir så. » (3)
- Ibland lite långdragna. Men väldigt bra att försöka hålla dialog med klassen trots ofta vagt gensvar.» (3)
- De kändes vääldigt långa...» (3)
- Föreläsaren är bra och han försöker att förklara, även om man inte förstår och han ger inte upp. Det som jag inte gillade på föreläsningarna var att planeringen var väldigt konstig. Det innehåll som han gick igenom stötte man på i planeringen två veckor framöver. Det gjorde att man glömde vad man gick igenom när man skulle studera på de uppgifterna han gick igenom och att man inte hänger med på föreläsningarna. Föreläsaren borde följa sin egen planering.» (3)
- Lite för många tidskrävande sidospår orsakade av studentfrågor.» (4)
- Kanske lite för många. Istället för att säga ALLT som står i boken –, prata om det som är svårast och viktigast framför allt.» (4)
- blev kanske lite mycket saker på få föreläsningar i slutet, dock väldigt trevlig föreläsare, bra med exemplen från verkligheten!» (4)
- Kunnig, engagerad och rolig föreläsare.» (5 (mycket bra))
- Du är en mycket bra föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Ivar är bra på att ge utrymme för frågor och diskussion. Dessutom uppskattade jag att det oftast var små frågeställningar i föreläsningarna till nästa gång. » (5 (mycket bra))
- Bästa föreläsaren hittills, engagerad och med precis lagom tempo. Tillräckligt snabbt för att man inte skulle bli uttråkad men inte så snabbt att man inte hann med att både anteckna och lyssna.» (5 (mycket bra))
- Med untantag för Jan Söderstens demonstrationer. » (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»1 4%
3 13%
8 34%
10 43%
5 (mycket bra)»1 4%
Deltog ej»24

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- okunniga ledare» (1 (inte alls bra))
- Inga räknade exempel...» (2)
- vissa räkneövningsledare var kanske inte så pålästa , var effektivare att fråga vilken annan elev som helst som gått på föreläsningen.» (2)
- helt ok, fast räkneövningsledarna var inte på lika mycket högre nivå mot oss jämfört med tidigare kurser. Liten brist ibland.» (3)
- För få. Man lär sig mest på att räkna och där med tänka själv.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om storgruppsövningarna?

46 svarande

1 (inte alls bra)»3 9%
5 15%
7 21%
13 40%
5 (mycket bra)»4 12%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Långsamma. Jag slutade gå dit för det kändes som att man inte lärde sig något.» (2)
- Jan är kunnig, men har tyvärr en monoton ton som gör det svårt att följa med även om man egentligen är intresserad. » (2)
- Det kändes lite repetativt med vissa moment, kändes som man gick igenom vissa saker jättemånga gånger och andra saker ingenting.» (3)
- Bra exempel.» (3)
- Kanske lite låg tempo på storgruppsövningarna, annars bra.» (3)
- Lite segt tempo ibland» (3)
- Oftast tydligt och pedagogiskt, och med glimten i ögat.» (4)
- över förväntan» (4)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

47 svarande

1 (Mycket liten)»4 8%
3 6%
9 19%
22 46%
5 (Mycket stor)»9 19%

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt långdragna och inte speciellt klargörande, gick bara på 3-4 st.» (1 (Mycket liten))
- Gav oftast mer att sitta och räkna själv än att vara på övningar eller föreläsningar» (3)
- Framförallt labbarna har varit bra.» (4)
- Går mest på föreläsningar för att bli motiverad att plugga själv, och föreläsningarna fick mig att inse att kursen var kul, så de var indirekt viktiga för min inlärning.» (5 (Mycket stor))
- ivar är bra» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.74


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

46 svarande

Ja»0 0%
Nej»46 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

1 (För låg)»1 2%
2 4%
29 63%
13 28%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.23

- Ta inte bort saker från kursen för att vi inte hinner med, kursen ska inte bli lättare för att vi är dumma.» (1 (För låg))
- rätt så hög, men inte väldigt betungande. lagom tycker jag nog såhär i efterhand.» (3)
- Mycket med labbar och bonusuppgifter, tar tid.» (4)
- Labbarna och bonuspoängsuppgifterna bidrog mycket arbete.» (4)
- Egentligen inte särskilt hög, men det är många små olika moment man lär ha koll på, vilket gör att det blir en hel del tillslut. Dessutom så tar labbarna väldigt lång tid.» (4)
- Svårt att hinna med både rekommenderade uppgifter, labbar och bonusuppgifter. (Om man inte har så lätt för Matlab)» (4)
- Upplägget med både labbar och stora mängder bonusuppgifter tog upp mycket tid, men detta gav å andra sidan tillfälle att fördjupa sig lite i teorin, och att tillämpa kunskapen. » (4)
- Obligatoriska labbarna var sjukt svåra» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 19%
Mycket bra»34 72%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.89

- En del som gett upp kursen så det har inte varit lika lätt som tidigare att diskutera med vem som helst, men annars bra.» (Ganska bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»21 44%
Mycket bra»17 36%
Har ej sökt hjälp»9 19%

Genomsnitt: 3.74

- Som sagt svårt ibland på räknestugorna. Men Ivar bra på att svara på frågor (när han lyssnar på vad man faktiskt säger) Och att stanna kvar och förklara även efter föreläsningen uppskattas.» (Ganska bra)
- ivar var bra på att svara på frågor efter föreläsningen» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

47 svarande

1 (ej prisvärd)»3 8%
5 13%
19 52%
6 16%
5 (mycket prisvärd)»3 8%
Köpte inte boken»11

Genomsnitt: 3.02

- Lay var okej, men Heath jättedålig» (1 (ej prisvärd))
- Heath kändes onödig och dålig och kan nog bytas ut mot kompendium eller liknande» (1 (ej prisvärd))
- Lay"s Linear Algebra är pratig och omständlig, och jag trivs inte med den pedagogiska stilen. Det finns betydligt bättre alternativ, som jag också använt istället, och jag tycker att man bör se över bokens användning i den här kursen och i kursen i linjär algebra. Heath"s Scientific computing tycker jag är bra. Tydlig och informativ. » (2)
- Använde knappt Heath.» (2)
- Lay är bra och den hade man sen innan. Heath är i dyraste laget för sin tråkighet. Sen är ganska omfattande och svåröverskådlig, men det finns mycket bra information i Heath när man har lärt sig hitta.» (3)
- Heath var ganska jobbig att sätta sig in i, men samtidigt var den bra när man väl gjorde det. Det känns också som man kan få användning av boken senare i livet också.» (3)
- Hade Lay sedan tidigare och fick tag I Heath för 300 kr.» (3)
- Lay - 5, Heath köpte jag ej, enligt mig och många andra är det bortkastade pengar...» (3)
- Med tanke på att vi redan hade den ena boken.» (5 (mycket prisvärd))
- Hade lay sen innan, lånade Heath.» (Köpte inte boken)
- Hörde inget gott om Heathoch klarade mig (tror jag, tentan kändes bra) väl utan den. Lay hade jag ju sen tidigare och den är väl ok, har annars mest gått på föreläsningsanteckningar denna kurs.» (Köpte inte boken)
- Jag fick låna böckerna gratis.» (Köpte inte boken)
- Jag köpte Lay men inte Heath. Lay är väldigt bra, men efter att ha blivit tipsad om att inte köpa Heath så gjorde jag inte det.» (Köpte inte boken)
- heath boken verkade väldigt onödig tyckte jag och det var den också, kunde inte ivar ha skrivit en pdf och lagt ut på internet? jag lyckades lyckligtvis låna boken istället men använde den knappt.» (Köpte inte boken)
- Jag köpte inte Heath, för jag har hört av äldre studenter att det är den bok de har tittat i i särklass minst. Lay hade jag sedan tidigare.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

1 (Mycket liten)»2 4%
8 17%
11 23%
15 31%
5 (Mycket stor)»11 23%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- mest funkat som uppslagsverk och räknehäfte.» (2)
- Lay har vart till en del hjälp, Heath inte så mkt. Det som stod i Heath kunde man lättare ta in genom anteckningar istället.» (2)
- Jag läste knappt någonting i Heath, men det kommer jag att göra i framtiden. Boken i sig verkar mycket bra.» (2)
- Bonusuppgifterna har varit väldigt lärorika» (3)
- Heath var bra som grundläggande inläsning inom numeriska analys.» (4)
- Christian Von Schultzs anteckningar!» (4)
- Lay var till mycket stor hjälp, Heath hade jag klarat mig utan.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

47 svarande

Ja»45 100%
Nej»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1

- All information fanns på hemsidan men det var lite jobbigt att hitta det» (Ja)
- Bra skött kurshemsida!» (Ja)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna och bonusuppgifterna. Mycket bra för inlärningen.»
- Labbar och bonusuppgifter»
- storgruppsövningarna»
- allt»
- Det mesta, utom idén att man ska ta bort saker från tentan för att man inte hunnit med att gå igenom dem pga (ofta ganska irrelevanta) frågor från studenter.»
- Dialogen på ektionerna.»
- Allt var bra, bonusuppgifterna var bra.»
- Föreläsaren»
- Sammanfattningen av vad som gåtts igenom på föreläsningen (den på hemsidan)»
- Föreläsarens vilja att hjälpa elever.»
- Ambitiösa laborationer med många handledningtider»
- Föreläsningarna är jättebra, och dessutom så är du väldigt trevlig!»
- kursupplägget»
- Det mesta...»
- Allt. Jag är mycket nöjd»
- Bonusuppgifterna»
- Laborationerna var bra, dessutom är det mycket bra att föreläsaren på hemsidan lade ut vad som han gått igenom på varje föreläsning.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske en dugga»
- Storgruppsövningarna. Helst en annan övningsledare.»
- vet ej»
- kommer ej på nått»
- Se till att gå igenom hela kursen.»
- Att räkneövningsledarna är mer förberedda på vissa frågeställningar.»
- Lite mer tal att gå igenom även på räkneövningarna.»
- Fler räkneövningar, på bekostnad av storgruppsövningar eller kanske föreläsningar.»
- Att föreläsaren följer sin egen planering.»
- Arbetsklimatet i datorsalen»
- Jag tycker att det finns en del "utfyllnadsmoment" i kursen... Främst då på NA-delen. Man borde kanske se över kursinnehållet. Och så skulle det inte vara dumt med en samarbetslab med mekaniken kanske?»
- Föreläsningstiderna, till att inte vara 8-10 på morgonen. Fler föreläsningar på färre dagar.»
- Nivån på labbarna, då de inte gav bonuspoäng och var sjukt svåra kändes de väldigt ivägen för allt annat, speciellt för oss som var sega i starten på kursen»

18. Övriga kommentarer

- Mycket bra föreläsningar!»


Laborationer

19. Svårighetsgrad

Vad tyckte du om svårighetsgraden på laborationerna?

47 svarande

1 (för lätta)»0 0%
0 0%
20 42%
24 51%
5 (för svåra)»3 6%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.63

- Bra. Jobbiga ibland men man lärde sig och fick bra förståelse för grunderna.» (3)
- Laborationerna i sig är inte så svåra men om teorin som krävs för dem inte gåtts igenom blir det mest ett fumlande och chansande och man smste fråga för varje nytt steg man skall göra.» (3)
- Lagom! Bra uppgifter!» (3)
- Matematiskt var de inte för svåra men de MATLAB-kommandon man skulle använda var inte alltid så lätta att förstå sig på.» (3)
- Utmanande, lagom svåra.» (4)
- 3:e labben var väldigt svår, bland annat för att vi inte gick igenom typ inskjutning förrän sista veckan.» (4)
- Den första var väldigt klurig. Det var framför allt ode45 som var svårt. Sen blev det mer lagom.» (4)
- Ibland så gjorde man uppgifterna helt utan att förstå saker.» (4)
- Intressanta labbar!» (4)
- Uppgiftena hade ibland för kort introduktion, som gjorde att man hade svårt att avgöra vad problemet egentligen gick ut på. » (4)
- Första lagom nivå men andra och tredje var helt sjukt svåra.» (5 (för svåra))
- De var på tok för svåra. Så gott som alla jag har frågat fick mestadelen av koden av någon annan. Labbarna tappar sin mening om man som nybörjare på matlab inte har en chans att göra dem själva. Labb 1 var okej nivå på, labb 2 och 3 för svåra.» (5 (för svåra))
- Fans inte en chans att klara dem utan hjälp» (5 (för svåra))

20. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i laborationerna?

47 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
3 6%
8 17%
17 36%
5 (högt inlärningsvärde)»19 40%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mest matlab inlärning.» (2)
- Det kändes mer som att man lärde sig matlab än LANA.» (2)
- Man oroade sig mer än att faktiskt lära sig något» (2)
- Man lärde sig mkt av labbarna men framför allt bonusuppgifterna.» (4)
- Fast kanske framför allt för matlab och inte så mycket för kursen.» (4)
- MATLAB "kommer i vägen" för matematiken en del (syntax m.m.), men laborationerna var värdefulla för inlärningen av framföra allt den numeriska analysen.» (4)
- Kommer aldrig glömma Euler framåt/bakåt :)» (5 (högt inlärningsvärde))
- Jag blev klart bättre på både Lana och Matlab under laborationerna.» (5 (högt inlärningsvärde))

21. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i laborationerna?

47 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 4%
3 6%
20 43%
16 34%
5 (mycket nöjd)»5 10%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lång kö när man körde fast, som i alla andra datorsammanhang.» (2)
- Vi frågade om hjälp flera gånger men handledaren sa bara samma sak trots att vi uppenbarligen inte kom någonvart med lab 2.» (2)
- Nyttjade nästan ingen handledning, men den verkade tillgänglig och kompetetent» (3)
- Handledarna är kompetenta och hjälpvilliga.» (4)
- Tog ingen handledning (utom när jag redovisade, och den gick bra).» (Gjorde ej labben)

22. Tycker du att det fanns tillräckligt många laborationstillfällen och handledare på dessa?

47 svarande

Ja»39 82%
Nej»8 17%

Genomsnitt: 1.17

- Bästa labbarna hittils i utbildningen!» (Ja)
- långt fler än jag behövde» (Ja)
- Bra med tillfällen, men i slutet var det hopplöst att få hjälp» (Ja)
- tog ibland lite för lång tid innan man fick hjälp» (Nej)
- lite mer handledning vid datorerna vore inte fel.» (Nej)
- Laborationstillfällen var bra, men kanske en labhandledare till hade hjälpt.» (Nej)
- Lite för lång väntetid för handledare... Och det på alla tillfällen.» (Nej)
- För att göra sådana labbar själv behövs mer hjälp.» (Nej)
- Fler önskas.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.76


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från