ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/KF:Matematisk statistik, TMA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-01 - 2009-06-12
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

56 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 5%
21 37%
29 51%
5 (över förväntan)»3 5%

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För lite statistik » (2)
- närvarade inte på föreläsningar - gjorde tentan som "omtenta"...» (3)
- För låg nivå på innehållet och för konstigt tempo på förelädningarna. Mycket tid kunde läggas åt att räkna ut en integral, medans mindre till att förklara grundkonceptet.» (3)
- Visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, men den innehöll mycket riktigt rikligt med definitioner.» (3)
- Känns som att man lärde sig en hel del användbart, även om det inte var helt uppenbart hur man skulle applicera det på verkligheten.» (4)
- Ganska tråkigt i början men det blev mycket roligare när man tentapluggade och såg hur allt hängde ihop.» (4)
- Första veckornas pokerhänder etc. la en låg ribba, men allt som allt tycker jag att man lärde sig en hel del.» (4)
- Trodde inte att de skulle vara en rolig kurs men detta ändra Erik på helt.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

56 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 3%
17 32%
22 41%
5 (mycket relevant)»12 22%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.83

- Innehållet (statistik) torde vara relevant för statistis fysik i allmänhet och då kanske partikelfysik i synnerhet.» (3)
- Känns svårt att säga innan man har läst någon fysik. Har fått uppfattningen att många modeller i fysiken är probabilistiska, men under själva kursen ligger inte direkt tyngdpunkten på fysikaliska tillämpningar.» (3)
- Svårt att säga när man ännu inte kommit så långt i utbildningen.» (3)
- Statistiken var relevant» (3)
- Bra som en introkurs till ämnet» (4)
- Anser att detta tillhör llmänbildningen.» (4)
- Statistik finns (tyvärr)överallt jue. Använde det senast idag på mitt sommarjobb.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

55 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 7%
12 21%
27 49%
5 (Mycket bra avvägt)»12 21%

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag skrev inte tentan ehuru jag upplevde alla de övriga kurserna samt övriga engagemang som för mycket. Planerar att skriva den i sommar och då vara mer förberedd. Som det var nu behövde jag ta det lite lugnare i LV8 för att inte duka under, och då valde jag bort matstaten.» (?)
- jag tyckte att tentan var för inriktad på vissa djupare kunskaper än bred allmän kunskap (för mig som endast vill få godkänt) - fler grundläggande enkla frågor för att klara godkänt och de svårare, "djupa" sakkunskapsfrågorna för överbetyg borde det vara enligt mig.» (2)
- Var för mycket likelihood, frågan med hypotestest borde inte varit baserad på det. Annars lagom från allt.» (3)
- Saknade en renodlad uppgift om permutationer, kombinationer och sannolikhet. Ex. Poker.» (3)
- Skulle vilja ha lite mer på sannolikhetslära.» (3)
- Minns inte alls hur tentan såg ut.» (3)
- Med så många frågor hade väl det varit svårt att _inte_ kunna täcka in hela kursen. Och väldigt trevligt att man får ha med egen formelsamling.» (4)
- Saknade inga stora moment» (4)
- Fåret jöns-henrik var trevligt.» (4)
- Kanske något låg nivå?» (4)
- Lite för enkelt, standardfrågor.» (4)
- Tentan var tagen från de flesta momenten av kursen. Sedan kan vissa uppgifter finnas svårare av matematisk karaktär, som möjligen kan uppfattas lättare av F2:orna än av Kf1:orna. Vilket kanske kan vara svårt att kring gå om tentan ska kunna vara allsidig.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

56 svarande

<25%»6 10%
25-50%»2 3%
50-75%»6 10%
>75%»42 75%

Genomsnitt: 3.5

- har läst kursen tidigare, jobbar med annat och läste därför hemma.» (<25%)
- Två faktiskt. Ovan nämnda stress och tryck gjorde sig påmint hela perioden, och då de två föreläsningrna jag var på handlade om exakt samma saker om än med ny notation så tror jag att det kommer bli mer värt att läsa in kursen.» (<25%)
- Jag har läst kursen tidigare år och gick endast på några få föreläsningar.» (<25%)
- Gick på dom jag hann för allt annat» (50-75%)
- Broman talar högt och tydligt, och gör ofta ganska intressanta utstickare. Dock verkar han inte vara så duktigt på att hålla sig till sitt eget tidsschema.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

56 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 7%
13 24%
19 35%
5 (mycket bra)»17 32%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren hamnar i en svår situation då förkunnskaperna är mycket skillda mellan förstaårsstudenterna på Kf/Kb och tvåorna på F.» (2)
- Störde mig nåt enormt att föreläsaren varken började i tid eller slutade i tid. Hans tid är inte värd mer än studenternas.» (3)
- onödigt många föreläsningar.» (3)
- Generellt sett bra föreläsningar i lagom tempo, men jag hade alltid lite svårt att koppla det som sades till verkligheten. Vilka siffror som skulle stoppats in vart om det varit ett verkligt exempel.» (3)
- Ganska tråkiga. Ligger väl i ämnets natur men det var mycket rent uppskrivande av fördelningar och dyl på tavlan.» (3)
- Jag kom lite efter i planeringen så jag hade lite svårt att hänga med i alla definitionerna. » (3)
- Kändes lite stressiga ibland. Föreläsaren hade svårt att sluta i tid.» (3)
- Tummen upp!» (4)
- Exemplen som togs upp kändes ofta lite väl många och oavslutade, hellre färre som är mer ingående. » (4)
- Synd att man inte mera igående gick igenom teorin, utan höll sig till "halvfärdiga" bevis. » (4)
- Kan vara bra att räkna alla steg någon mer gång. » (4)
- Bra, med tanke på kursen innehåll kunde de blivit väldigt tråkiga men Erik höll dom intressanta.» (4)
- bra, men lite luddiga ibland.» (5 (mycket bra))
- Fantastiskt bra föreläsare! Gött med en föreläsare som svarar lagom mycket på frågor, framförallt de gånger då frågorna annars tagit helt sjukt mycket för mycket tid. » (5 (mycket bra))
- Roligt Erik! Hade nog varit helt hopplöst tråkigt med tråkig föreläsare» (5 (mycket bra))
- Lite pratigt, men skönt med någon som vet vad som är svårt osv..» (5 (mycket bra))
- Eloge till föreläsaren som lyckats göra ett relativt torrt ämne intressant och är samtidigt bra på att göra abstrakta begrepp förståeliga.» (5 (mycket bra))
- Överfullt i raderna. Föreläsaren var dålig på att sätta sakerna i ett sammanhang - men den kritiken är vad jag snappat upp från andra, själv närvarade jag knappt.» (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

56 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
6 13%
14 30%
22 47%
5 (mycket bra)»4 8%
Deltog ej»10

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag saknar tid att räkna själv och fråga (i alla kurser den senaste tiden, för övrigt).» (2)
- TYcker att man borde få tid att räkna själv och kunna fråga om hjälp på räknestugorna inte bara demo.» (2)
- Olika nivå på ledarna» (2)
- Samma där.» (3)
- Deltog inte på så många.» (3)
- Eriks var mycket bättre än Emilios.» (4)
- lärorika och effektiva» (4)
- Lite för många steg i integralerna, lite långsamt ibland. Öka tempot vi har ändå räknat ganska mycket innan.» (4)
- Erik Bromans övningar var super!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om inlämningsuppgiften?

56 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 3%
9 32%
10 35%
5 (mycket bra)»5 17%
Gjorde bara ena delen»3 10%
Deltog ej»28

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var ont om tid. » (2)
- Ok! Synd att vi inte verkar få någon feedback.» (3)
- Helt okej.» (3)
- Fann det ganska svårt att komma på något eget. Jag gjorde CLT-inlämningsuppgiften, med vilken jag spenderade synnerligen mycket möda med. Speciellt delupppgift 2 på denna, vilken jag fann ganska svår.» (3)
- Ok uppgifter. Bra sätt att komma in i matlab med stat. och hypotestest» (4)
- Bra uppgift som visade om man kunde sina grejer. Sista delen var rolig och kreativ.» (4)
- Bra nivå. Dock svårt att få grepp om vilken nivå de skulle göras på (hur genomarbetat krävs för full poäng...)» (4)
- Uppgifter behöver inte vara supersvåra för att man ska lära sig någonting nyttigt av dem.» (5 (mycket bra))
- Man tvingar sig att reda ut begreppen» (5 (mycket bra))
- Deadlinen låg precis efter ett par väldigt intensiva veckor, så det vart lite svårt att hinna med den. Jag hade nog kunnat lärt mig väldigt mycket av dem om jag legat någotsånär i fas just då. Nu hade jag behövt läsa ikapp mer än jag hann för att kunnat gjort dem. Varför inte lägga deadline i lv8 då vi inte hade några föreläsningar alls?» (Gjorde bara ena delen)
- Den verkade vettig.» (Deltog ej)

8. Hur tyckte du att dina förkunskaper var för denna kursen?

56 svarande

1 (Mycket dåliga)»0 0%
4 7%
18 32%
12 21%
5 (Mycket goda)»22 39%

Genomsnitt: 3.92

- Jag har aldrig sett geometrisk- eller binomialsummor alls tidigare. Kanske bara är jag men det kan kanske vara bra att gå igenom lite snabbt bara. Visa definitionen med en gång och så.» (2)
- Vissa saker har iaf inte kf gått igenom vid den tiden i ettan. Har bara ett konkret exempel. Vissa av förenklingarna på gamla tentor bestod av att använda geometrisk serie-summa. Det går kf igenom kort i lv 8 den läsperioden och lär sig den och liknande saker ordentligt i komplexen som F2 redan läst så på det området är kf-arna lite lost.» (3)
- Allmänt matematiskt goda, men jag kunde inte så mycket om sannolikhetslära.» (3)
- Var några saker som vi antogs kunna sen innan men inte gjorde det.» (3)
- Utvecklingar av tal med maclaurinutvecklingar är inte något som bearbetats tillräckligt i våra Analys och linjär algebra kurser. Tillvägagångssättet var känt, men använts alldeles för lite tidigare. Annars var det inte alldeles för hög nivå på kursen för oss.» (3)
- jag har tidigare läst kursen, är nästan "färdig" med min utbildning» (4)
- Kursen börjar ju typ på 0. Det är väl summorna som inte är särskilt fräsha i huvudet (och kanske aldrig varit heller...)» (5 (Mycket goda))
- Fanns verkligen inget att skylla på!» (5 (Mycket goda))
- Trevligt att få fräscha upp kunskaperna i envariabelanlys lite grann.» (5 (Mycket goda))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

1 (Mycket liten)»5 8%
2 3%
16 28%
14 25%
5 (Mycket stor)»19 33%

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick varken på föreläsningar eller räknestugor» (1 (Mycket liten))
- (endast självstudier)» (1 (Mycket liten))
- Detta är ju av egen förskyllan, men ändå. Jag lär snarare använda gamla föreläsningsanteckningar nu i sommar.» (1 (Mycket liten))
- Svårt att ta till sig alla definitioner under föreläsningarna, men underlättar definitivt att ha hört dem innan man börjar räkna. » (3)
- Det hjälper alltid att någon förklarar saker. Mycket effektivare än självstudier.» (4)
- Köpte inte boken, så nästan allt jag har lärt mig kommer från föreläsningarna.» (4)
- Hade inte boken» (5 (Mycket stor))
- Har varken hunnit räkna eller läsa så mycket själv som jag brukar göra.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.74


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

55 svarande

Ja»0 0%
Nej»55 100%

Genomsnitt: 2

- Halvt, jag har iaf i tidigare kurser varit med om att F-arna skrattar när man ställer en fråga som är självklar för dom men som inte kf behandlat. Kanske inget jätteproblmen men det är ju en bidragande anledning till att jag inte ställer frågor på lektionen.» (Nej)
- enda momentet jag närvarade var tentan, upplevde ingen diskriminering där» (Nej)
- Det var lite bra att han bannade sig själv varje gång han råkade säga att något var enkelt :)» (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

1 (För låg)»3 5%
6 10%
34 61%
9 16%
5 (För hög)»3 5%

Genomsnitt: 3.05

- I början var ju tempot löjligt lågt. Att visa venndiagram av union och liknande är helt enkelt för lågt för en F2:a. Kan inte uttala mig om senare delar av kursen.» (?)
- Det var låg belastning men det kom ju en massa ifrån annat håll.» (3)
- Passar väl ihop med alla de andra kurserna vi läste samtidigt.» (3)
- Helt OK egentligen. Stressen den här perioden beror på antalet kurser och att vissa andra kurser tar oproportioneligt med tid.» (3)
- Kursen tog ganska lite tid, men detta är bra med tanke på att den går parallellt med bl.a. miljöfysik och expfys.» (3)
- Ganska låg, men mitt i en stressig läsperiod (F2) så det blev ganska lagom.» (3)
- Lagom tycker jag» (3)
- Jobbig period för övrigt.» (3)
- Lagom mycket arbete för 4,5hp» (3)
- Den kursen vi i kf hade som tog mest tid men gav minst poäng, men det är väl så när man läser med F.» (4)
- med tanke på alla andra kurser blir det ganska lagom.» (4)
- Kändes lite mkt innehåll för så pass få högskolepoäng.» (4)
- För att bara motsvara 3 veckors studier kan man fråga sig om inte arbetsbelastningen var för hög. Om jag bara pluggat motsvarande tre veckor tror jag inte jag skulle ha någon chans att klara denna kurs...» (5 (För hög))
- Väldigt hög för en 4.5hp kurs.» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 28%
Mycket bra»32 57%
Har ej sökt samarbete»8 14%

Genomsnitt: 3.85

- Pluggar mest själv, men det lilla jag sökt samarbete så har det funkat bra.» (Ganska bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»19 33%
Mycket bra»23 41%
Har ej sökt hjälp»13 23%

Genomsnitt: 3.85

- Man kan ju alltid fråga i rasterna, men jag saknar en riktig räknestuga.» (Ganska bra)
- Vikarien var dum en gång :P» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

56 svarande

1 (ej prisvärd)»11 23%
8 17%
20 43%
5 10%
5 (mycket prisvärd)»2 4%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 2.54

- Valde att inte köpa boken» (1 (ej prisvärd))
- På tok för dyr, annars okej» (1 (ej prisvärd))
- Föreläsningarna räckte mer än väl, använde bara boken för att räkna.» (1 (ej prisvärd))
- skitdyr. Enda anledningen att köpa den var uppgifterna i dan.» (1 (ej prisvärd))
- Helt okej men för dyr.» (2)
- Wikipedia utklassade boken fullständigt på många plan, i synnerhet när det gällde att snabbt hitta jämförande info om olika statistiska begrepp och metoder.» (2)
- DYR!» (2)
- Föreläsningsanteckningarna räckte gott, största nyttan med boken var uppgifterna.» (2)
- Ganska bra, men på tok för dyr.» (3)
- behövdes egentligen inte, men kan vara bra att ha om man fördjupar sig.» (3)
- Har inte använt den mycket, men den verkar väl inte för dålig. Klart rimligare än TM-statistikkursboken som kostade över tusen.» (3)
- Boken var ok, men det var youtube som lärde mig allt.» (3)
- Borde finnas facit till alla rekommenderade övningsuppgifter.» (3)
- Minns inte vad den kostade» (3)
- Använder boken en hel del, men uppfattade den som ganska långrandig. Den tar dock upp alla element i kursen.» (3)
- Boken är inte direkt en höjdare givet sitt höga pris. Men jag fann den som ett bra komplement till föreläsningarna. Sedan så är bokens facit inte riktigt tillfredsställande.» (3)
- Bra bok, inte superdyr heller.» (4)
- läste en annan bok, brandgul+svart bok som jag köpte på fyndhörnan hos cremona, ganska bra och omfattande bok som verkade innehålla allt som ingick i kursen och en hel del därutöver» (Köpte inte boken)
- Lånade boken. Gillade att den har så många exempel, men då jag inte köpte den vet jag inte om den var prisvärd.» (Köpte inte boken)
- lånade, dyr bok.» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

1 (Mycket liten)»7 12%
11 19%
20 35%
12 21%
5 (Mycket stor)»6 10%

Genomsnitt: 2.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kollade lite i boken» (1 (Mycket liten))
- Har inte läst något men räknat uppgifter.» (2)
- Inte läst så mycket. Mest använt uppgifterna» (2)
- Saknar facit på en del uppgifter, och lösningar eller ledningar hade hjälpt ocskå. Nu fanns det ju lösta exempel i boken, men jag körde rätt ofta fast på uppgifter.» (3)
- Lejonparten.» (3)
- Förta veckan hann jag läsa lite sedan har jag bara slagit upp en del saker» (4)
- Bra bok, bra att den kan användas senare» (4)
- Beta har har bidragit i hög grad.» (4)
- bra sammanfattning på hemsidan och bra lösningar till tentorna» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.98


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

56 svarande

Ja»49 90%
Nej»5 9%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.09

- (ja, men...) kunskapskraven för kursen kunde vara mer utförligare, jag ansåg att tentan innefattade mer djupkunskap i några specifika områden än breddkunskap.» (Ja)
- Saknade gamla tentor utan lösningar på kurshemsidan. Tror inte alla låg på vbl ändå» (Ja)
- Gärna mer information om vilka områden som ska tas upp i varje föreläsning» (Ja)
- Hemsidan kan dock uppdateras lite. » (Ja)
- Varför finns inte kursutvärderarnas mail eller namn på kurshemsidan? Jag tror att kåren kräver det i sitt åsiktsprogram. Det är ju minst sagt ett rimligt krav - en del av kursutvärderarnas verksamhet är ju att kunna svara på och ta upp frågor som man inte vill gå med direkt till examinatorn.» (Nej)
- Lite förvirrad kurshemsida.» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Erik Bromans pedagogiska föreläsningar och sköna stil.»
- Gillade Erik, hade ofta roliga föreläsningar och var bra på att avväga vilka frågor han svarade på.»
- räkneövningarna»
- Formelsamlingen på tentan. Någon slags inlämningsuppgift. Föreläsaren.»
- Jag har knappt varit med, men det var inget som separerades från mängden.»
- Föreläsaren»
- Föreläsaren»
- Inlämningsuppgiften där man får göra en egen studie tycker jag absolut att man bör bevara.»
- bonusuppgifter»
- Att det är mycket sannolikhetslära»
- Erik»
- Inlämningsuppgifterna»
- Föreläsaren.»
- Erik, jag tycker att det är kul att inte alla som undervisar är gamla som gatan...»
- Erik han var bäst.»
- Föreläsaren»
- Föreläsningarna.»
- Föreläsaren»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort uppgifter från planeringen som inte har något inlärningsvärde alls.»
- jag personligen gillar när kurserna har tydliga krav för 3:a och för 4:a/5:a så att man, när man går till tentan, kan känna sig mer säker på att man kan gå dit och skriva ungefär en trea, en fyra eller femma istället för att känna att, "detta kan ha gått hur som helst", att man, om den "rätta" tentan kom, skrev fyra/femma eller om "fel" tenta kom så kanske man inte blev godkänd. Vår kvantfysikkurs (årskurs 3) var upplagd så att man jobbade hårt, inlämning+dugga varje vecka samt ett antal projekt, kursen avslutades med en munta där examinatorn/examinatorerna kollar att allt gått rätt och man redovisade projekten... det gav en ganska tuff belastning men man visste att "om jag gör såhär mycket, så får jag det eller det betyget", i mitt tycke psykiskt väldigt underlättande.»
- lite högre tempo på föreläsningarna. Skulle funka bra tillsammans med inlämningsuppgifter tidigare i kursen så folk lär sig grunderna»
- Lösandet av lite fler extremt konkreta exempel. Precis hur man gör om man har just dehär tio mätvärdena, vilken ända man börjar i, alla jobbiga sifferberäkningar. Lite som en del tal på tentan. Och inte många sådana exempel - bokstäver är också fina - men något per vecka kanske. På en föreläsning, inte räkneövning.»
- - Varför finns inte kursutvärderarnas mail eller namn på kurshemsidan? - Jag upplevde att utbildningstrycket sammanlagt var för stort under denna period. Jag kan inte beskylla matstaten för detta, men miljöfysiken hade ju ett stort antal obligatoriska moment.»
- Boken... fast det kanske inte finns någon mindre dålig.»
- Pokerhänderna»
- Kursboken»
- bonuspoäng bör bevaras till omtentor»
- Högre tempo, kursen kändes lite väl lätt.»
- Större föreläsningssal.»
- Tempot på räkneövningarna»
- att kursen blev lite större för Kf som inte hade tillräckliga förkunskaper.»
- Boken»
- Arbetsbelastningen, kursen borde kanske ses över?»

19. Övriga kommentarer

- Rolig kurs!»
- kul kurs!»
- Besvärande användbar och bra kurs för ett så sjuuukt tråkigt ämne. Mycket irriterande. Man kan liksom inte ens skita i den med gott samvete. Och det är väldigt roligt när han föreläser om paranormala fenomen och naturmedicin.»
- Det kan ju kanske vara svårt att hitta en annan plats att placera kursen - dessutom kan det vara vettigt att ha dessa kunskaper något så när fräscha inför höstterminen - men nivåskillnaden är med förlov sagt märkbar mellan F2 och KF1. Kan man differentiera undervisningen en aning, så att man slipper imbecillförklaras av en person som ritar venndiagram medan andra viskar frågande? Att KF1 har mindre matematisk grund än F2 är naturligt och borde därmed hanteras på ett rimligt sätt. Kanske en introduktionsföreläsning om allmänn matematik för KF? Jana hade ju speciella frågestunder om matematisk teori under komplexen - sådana saker är bra.»
- Tveksam till hur rimligt det är att läsa kursen tillsammans med Kf1.»
- Upplevde att det stundtals blev lite tjattrigt under föreläsningarna. Det berodde kanske på den stora mängd personer som läser kursen. Att man av någon anledning tänkte att det inte hörs om man viskar lite med så mycket människor närvarande.»
- Jag tyckte att statistikdelen av kursen var svårare att förstå och att den gicks igenom lite för fort på föreläsningarna. Gärna mer idiot-exempel på statistikdelen.»
- Tackar för en intressant kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.62
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från