ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Exempel på standardutvärdering, LUP001

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-20 - 2007-11-21
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Hugo Landgren»


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

2 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»2 100%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fantastiskt genomtänkt upplägg» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Under kursen

2. Vad tycker du om kursen som helhet?

Ge ditt samlade omdöme om kursen och ev. övergripande kommentarer.

2 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»2 100%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra assignments med länkar till senaste forskningsrön inom området» (Mycket bra)

3. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

2 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»2 100%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Stor flexibilitet i tid och rum» (Mycket bra)

4. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

2 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»2 100%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag är mer än nöjd» (Mycket bra)

5. Hur upplevde du föreläsningarna i allmännhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

2 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»2 100%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Märks att läraren har förmåga att koppla till industrins behov» (Mycket bra)

6. Vad tyckte du om kursinnehållet?

2 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»2 100%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Efter kursen

7. Av det som presenterades under kursen har jag känslan av att

Summan av de tre allternativen skall vara 100 %.

Matrisfråga

Inte varit något nytt för mig
1 svarande

0 %»0 0%
10 %»0 0%
20 %»1 100%
30 %»0 0%
40 %»0 0%
50 %»0 0%
60 %»0 0%
70 %»0 0%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

lyft min kunskapsnivå
1 svarande

0 %»0 0%
10 %»0 0%
20 %»0 0%
30 %»0 0%
40 %»0 0%
50 %»0 0%
60 %»0 0%
70 %»1 100%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Varit obegripligt och som jag inte kunnat tillägna mig
1 svarande

0 %»0 0%
10 %»1 100%
20 %»0 0%
30 %»0 0%
40 %»0 0%
50 %»0 0%
60 %»0 0%
70 %»0 0%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Svar på följande:

Matrisfråga

Är du nöjd med dina egna insatser?
1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
1 svarande

Ja»1 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.42


Övrigt

9. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

1 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»1 100%

Genomsnitt: 4

- Måste bort vid web kurs» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

1 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»1 100%

Genomsnitt: 4

- Måste oxå bort vid web» (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.42
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från