ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Mekanik 2, FFM520

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-29 - 2009-06-14
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

38 svarande

1 (inte alls)»1 2%
2 5%
17 44%
15 39%
5 (över förväntan)»3 7%

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- föreläsningarna höll ett bitvis lågt tempo» (3)
- mycket bra. hade också räknat med att det skulle vara den mest intressanta kursen detta läsåret. blev inte besviken.» (4)
- Lite lite experiment. Men det är dock en väldig förbättring från Mek1-kursen. Christian visade ju bland annat när de passade bollen på den snurrande grejen för att illustrera coriolis-accelerationen, och så hade han några andra. Bra att han har några över huvud taget, men gärna fler. » (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

39 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 5%
10 26%
16 42%
5 (mycket relevant)»10 26%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.89

- beror väl lite på senare inriktning men jag antar att det med stor sannolikhet blir väldigt relevant med dessa kunskaper. Om inte annat var det värt för allmänbildning. :)» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

36 svarande

1 (inte alls)»1 2%
2 5%
12 33%
15 41%
5 (Mycket bra avvägt)»6 16%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inga typtal som man räknat förr utan ett par frågor som var ganska så obekanta.» (3)
- Jag tycker tentan var för omfattande för att man skulle hinna med den på avsatt tid. Jag tycker också att grunduppgifterna (uppgifterna för godkänt) var för svåra på tentan framförallt för att de avvek för mycket från tidigare gjorda tentauppifter. Svårt att lära sig mycket nytt under en tenta. Det borde vara en fem timmarstenta tycker jag. » (3)
- Tentan var ej som Cederwalls tidigare, så det var inte exakt det man tentapluggat till som var med, men ändå klart bra.» (4)
- Bra överlag. svårt att få med allt såklart.» (4)

4. Hur gick det på Mekanik F del 1?

39 svarande

Gick inte upp på tentan»1 2%
Underkänd»13 33%
Betyg 3»15 38%
Betyg 4-5»10 25%

Genomsnitt: 2.87

- Detta påverkade troligen min inställning till Mekanik 2, då det kändes svårt att förstå fortsättningen när man inte riktigt förstått grunderna.» (Underkänd)
- hade lätt fått mer om jag inte haft feber..» (Betyg 3)
- Med stor betoning på 4...» (Betyg 4-5)
- precis betyg 4. svårt med vissa problemtokningar och nogrannheten, blivit lite bättre, men inte så mycket tyvärr.» (Betyg 4-5)

5. Många väljer att inte skriva tentamen eller prioriterar bort den. Skrev du tentamen och om inte, varför (viktigt)?

39 svarande

Ja»31 79%
Nej»8 20%

Genomsnitt: 1.2

- naturligtvis. Även denna gång med förkyldning :(» (Ja)
- Jag satsade 195% på Mekaniken och 5% på LANAn eftersom jag tycker Mekaniken är mycket svårare. Tror det resulterade i 3:a i båda kurserna.» (Ja)
- Misstänker att det är att Mek II verkar så mycket jobbigare och att man inte känner att tiden räcker till. Jag var nära att strunta i den, men valde ändå att fortsättta ända in i mål.» (Ja)
- Jag skrev tentan, men hade inte pluggat ordentligt av tidsskäl. Det var en del andra saker som hände under läsperioden och jag valde att satsa på LANAn. Anledningen till det var att den var enklare och fler högskolepoäng. Dessutom kräver mek 2 en oerhörd arbetsinsats att räkna.» (Ja)
- Jag har verkligen försökt fundera på alla de nya sakerna även de som inte känns så intuitiva. Lite mindre krut på överbetygsdelarna. Vill naturligtvis försöka klara kursen nu och känner att jag förtjänar åtminstone godkänt.» (Ja)
- Jag skrev den för att man har större chans att klara dne om man skriver än itne skriver alls. Dessutom kan den ses som en övningstenta i skarpt läge.» (Ja)
- Jag skrev den inte på det ordinarie tillfället utan skippade den då för den är väldigt upphaussad som en väldigt svår kurs, och hamnar man lite efter tror man att det är svårt att ta igen det, men när jag läste den nu i efterhand är den inte så svår som alla säger. Därmed inte sagt att jag klarade tentan, men kursen är inte så omöjlig som det låter. » (Ja)
- Jag trodde inte att jag skulle ta tentan, men jag måste ju lära mig det någon gång och tentan ger ett hum om ifall jag ligger illa eller katastrofalt till. Och jag kunde ju råka ha jätteflax!» (Ja)
- Jag upplevde att mina kunskaper var otillräckliga, och eftersom policyn mer eller mindre är "no points for trying" valde jag att göra något annat med den dagen. (Ett kort träningspass och studier inför flervariabelanalysen tror jag?) Eller talar vi Mek2 igen? I så fall "points for trying" men jag upplevde att jag var för långt ifrån för att ha någon nytta av försöket, i övrigt analogt resonemang.» (Nej)
- Kände mig inte förberedd för kursen efter mek 1. Hade ingen bra läsperiod pga. rörig flytt.» (Nej)
- var på två föreläsningar, skulle aldrig klara den (DP)» (Nej)
- För att jag inte kunde kursen och utnyttjade tiden för tentan till att plugga LANA och jag glömde anmäla mig till tentan» (Nej)
- högt tempo, lana fler hp så prioriterade den före. mek 2 kändes rätt "enkel" alla förel. självklara, men uppgifterna svårare - kändes lättare o ta omtenta i mek 2 än LANA» (Nej)
- Jag hade mycket att göra just denna perioden. Jag har svårt för mekanik. Jag studerade rätt mycket från början på mekanik 1 men kände att jag inte lärde mig någonting. Det känns nästan som om man inte kan bli bra på mekanik, utan att man antingen kan tänket från början eller så kan man det inte. Många kommer nog inte hålla med, men jag fick nästan intrycket att de som fick godkänt på tentan utan att vara grym på mekanik mer har lärt sig tentan än kursen. Som sagt så känns det ibland som om man inte lär sig någonting när man gör uppgifterna. Har man problem och man inte kan det så kan man sitta i tre timmar på samma uppgift utan att komma någonstans och utan att lära sig. Frågar man om hjälp så får man veta svaret och då har man inte lärt sig någonting eftersom mekanik går ut på problemlösning, vilket man inte tränar upp om man får veta svaret. Det leder mer eller mindre till att de som kan mekanik klarar sig och de som inte kan mekanik får klara sig själva. Jag hade gärna velat att det skulle vara mer hjälp kring problemlösningsbiten, men jag misstänker att föreläsare och andra kommer att säga att det inte går att utföra eftersom det enda sättet att träna upp det är genom att lösa uppgifter, vilket gör att man kommer tillbaks till samma paradox. Detta tillsammans med de hutlöst många, tidskrävande och då och då onödiga labbar och bonusuppgifter till LANA gör att man inte alls har mycket tid. Och då har man lite tid kvar att plugga mekaniken. Man har tid att plugga på den någorlunda mycket, men inte för att få godkänt. Jag tror att många resonerar att det inte är värt att plugga kursen om man ändå inte kommer att klara den. Så jag tror att det är en blanding mellan negativ inställning, att det är en jobbig kurs att lära sig för många och tidsbrist, både från föreningen, skolan och Chalmers. För mig vad det så i alla fall. Jag var också sektionsaktiv och hade väldigt mycket att göra, mycket mer än de andra sektionsaktiva, så detta bidrog också mycket till att jag inte hann. En sak till som skulle kunna skrämma andra var föreläsaren i mekanik 1. Jag vill inte prata illa om andra, men det var den tråkigaste föreläsaren jag någonsin har haft och den näst tråkigaste kursen. Jag har pratat med andra och många håller med om detta. Ett fåtal tycker också att Måns är en bra föreläsare så det är lite delade meningar. Att Måns rättar tentorna som ett gnu gör att många får en dålig bild av mekaniken, även om det är en ny föreläsare på mekanik 2. För mig och många andra så gjorde Måns inte mekanik väldigt underhållande. Jag gick på en föreläsning på mekanik 2 och Cristian verkade väldigt bra, mycket bättre än Måns, så det var lite synd att jag inte var med på föreläsningarna. Jag tror att många väljer att prioritera bort den pga Måns och de andra orsakerna jag berättade om innan. Jag tror absolut inte att det har mycket med den nuvarnde föreläsaren, då han i mina ögon verkade som en mycket kompetent föreläsare.» (Nej)
- Försvårt, prioriterade LANA för att klara poängen» (Nej)

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

39 svarande

<25%»3 7%
25-50%»2 5%
50-75%»9 23%
>75%»25 64%

Genomsnitt: 3.43

- Jag tyckte att föreläsningarna var väldigt bra och hade gått på fler om jag inte hade haft andra kurser som krockade.» (25-50%)
- Närvarade på i stort sett allt under kursens tidigare delar, men drog mig tillbaka och försökte rätta till grunderna när jag blev alltmer oförmögen att följa och utföra resonmangen.» (50-75%)
- hade hållfövning samtidigt, och tempot var ofta lågt..» (50-75%)
- Jag har läst kursen tidigare, så gick därför ej på alla föreläsningar» (50-75%)
- Ingen överkurs» (50-75%)
- Jag valde bort överkursföreläsningarna och någon eller några fler mot slutet av kursen.» (50-75%)
- Så pass hög nivå att det krävdes närvaro på det allra mesta för att hänga med. Dessutom för det mesta väldigt trevliga och intressanta föreläsningar.» (>75%)

7. Vad gjorde du när du inte gick på föreläsningarna?

37 svarande

Jag gick på alla, eller nästan alla, föreläsningar.»19 51%
Jag läste kursboken eller räknade uppgifter på egen hand.»6 16%
Jag läste kursboken eller räknade uppgifter tillsammans med»0 0%
Jag spenderade tid på någon annan kurs.»9 24%
Inget av ovanstående.»3 8%

Genomsnitt: 2.21

- Cortégen» (Jag gick på alla, eller nästan alla, föreläsningar.)
- någon gång hade jag annat för mig. försökte då läsa i kursboken men jag har lite svårt för det, behöver någon som man kan fråga och diskutera med. gjorde det med kurskamraterna vid dessa tillfällen, funkade relativt bra.» (Jag gick på alla, eller nästan alla, föreläsningar.)
- Jag jobbade mycket för föreningen också» (Jag spenderade tid på någon annan kurs.)
- Cortege» (Inget av ovanstående.)

8. Vad tyckte du om föreläsningarna?

39 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 10%
15 40%
12 32%
5 (mycket bra)»6 16%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Långsamma» (2)
- Korrekt och ofta matematiskt elegant. För mig blev det dock mer av en samling recept för enskilda situationer än en sammanhållen förståelse av typen av problem. Jag vet inte var orsakerna ska sökas till detta.» (3)
- Lite högre tempo skulle nog vara positivt, sen var det ett par gånger föreläsaren inte lyckades lösa sina egna uppgifter, vilket känns lite konsigt men inte så allvarligt egentligen.» (3)
- Ibland långsamt» (3)
- Gav en bra teoretisk grund, men steget från teorin till räknandet var väldigt stort» (3)
- Lite bättre tidsplanering så att de sista 5 minuterna inte blir jättestressiga kanske.» (3)
- Hade (trots räkneövningar och storgruppsövningar) velat haft mer räkneexempel när ett avsnitt var avslutat. Tyckte även att vissa avsnitt gick alldeles för fort, som man inte märkte förrän man satt hemma och skulle kolla anteckningar och de inte hjälpte någonting.» (3)
- Skulle gärna sett mer lösta exempel. Dessutom lite mer effektivt. En kvarts paus blev ofta 20 minuter t. ex.» (3)
- Överlag bra, men ibland kändes det som att föreläsaren läste lite väl mycket ur sina anteckningar. Förklaringarna blev ofta bättre när han försökte förklara på stående fot.» (3)
- ibland lite ojämn takt och ibland las mycket tid på detaljer» (3)
- De är över lag bra, jag tycker att det är bra att vi går igenom teorin i detalj, däremot tycker jag att det är onödigt att skriva ner exakt allt du säger, det kan bli lite långsamt ibland. Men du är en bra föreläsare och du lyckas göra föreläsningarna intressanta.» (4)
- Bra innehåll, men lite lågt tempo ibland.» (4)
- Inte riktigt Cederwall-kvalitet, men det är ju förståeligt. Bra för att vara första gången. Borde jobba mer på att öka förståelsen som cederwall gjorde. » (4)
- Lite ogenomarbetade genomgångar vid ett par tillfällen. Men överlag mycket bra och verkligen starkt att försöka hålla uppe dialogen med klassen även när alla sitter tysta för det mesta.» (5 (mycket bra))
- Även när jag var hopplöst efter och inte förstod ett jota av formlerna (eftersom jag inte kunde formlerna de byggde på) så gick själva konceptet oftast fram.» (5 (mycket bra))

9. Närvaro på räknestugorna

Hur stor andel av räknestugorna närvarade du på?

39 svarande

<25%»13 33%
25-50%»4 10%
50-75%»9 23%
>75%»13 33%

Genomsnitt: 2.56

- meningslöst att vänta på hjälp på ngn som inte fattar vad man har problem med. Bättre att räkna självoch titta på lösningar när man fastnar» (<25%)
- känns som man lika gärna kan räkna hemma såvida man inte behöver hjälp då. » (<25%)
- Var på dem under Mek I , hjälpte mig ingenting, bättre att fråga kompisar som tänker på samma sätt som jag.» (<25%)
- Räknar hellre själv, och om ingen demostration hålls ser hag ingen anledning att inte jobba själv.» (25-50%)
- I början gick jag på alla. Strax efter påsk började jag gå bara på föreläsningar för att få anteckningar inför omtentan.» (25-50%)
- Cortégen...» (50-75%)
- tummen upp för räknestugorna. Hade det varit fler tillfällen hade jag utnyttjat dem.» (>75%)
- Räknestugorna var toppen! Jag tcker det är omöjligt att räkna själv hemma utan måste få hjälp med talen. Jättebra!» (>75%)
- Bra tillfälle att öva med chans till diskussion.» (>75%)
- Närvarade på alla utom på dom i slutet, då det ändå inte kändes som att jag skulle klara någon uppgift.» (>75%)
- ann-marie är bra» (>75%)

10. Vad tyckte du om räknestugorna?

39 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
2 7%
6 22%
9 33%
5 (mycket bra)»9 33%
Deltog ej»12

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Räkneövningsledarna måste vara beredda på oss som inte klarade mekanik 1 och vara beredda att förklara saker från grunden.» (2)
- Bra att det inte är några exempel på tavlan, men gärna fler handledare, var svårt att få hjälp ibland (hos Per).» (3)
- bra tillfälle till övning som sagt. men egentligen inte SÅ mycket mer värt än egen pluggtid just i den här kursen om man inte hade specifika frågor, vilket dock var fallet inte alltför sällan. Bra att ha räknestugor.» (3)
- fler övningsledare skulle behövas» (4)
- se ovan» (5 (mycket bra))

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»4 10%
4 10%
9 24%
11 29%
5 (Mycket stor)»9 24%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man får teorin men man måste göra själv för formlerna man härleder på föreläsningarna säger en inte mycket förrän man använder dem.» (2)
- Boken bidrar till lika stor del, eftersom jag ändå uppskattar det sättet att plugga lite bättre, kolla någon timme på exempelproblemen så kan man lösa de flesta uppgifter utan problem, men föreläsningarna var mestadels bra och rätt givande.» (3)
- Tyvärrr fick jag lära mig det mesta från boken, vilket jag helst inte hade velat göra, då det är tegelstenar till böcker.» (3)
- Fattar aldrig denna fråga. Det man lär sig på föreläsningarna går ju inte att jämföre med det man lär sig när man läser. Läser man boken repeterar man ju det man hört på föreläsningen. Svårt att jämföra vilket man lär sig av. :S» (5 (Mycket stor))
- Mycket som hade varit fullständigt oklart annars. (ska inte säga att allt är glasklart än heller, men betydligt mycket mer)» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Extrafrågor om överbetygsdelen

12. Läste du överbetygsdelen av kursen?

37 svarande

Ja»11 29%
Nej»18 48%
Jag började men slutförde inte»8 21%

Genomsnitt: 1.91

- gyroskopsuppgifterna var lättare än övriga kap 7 och bidrog till förståelsen av tröghetsmomenten» (Ja)
- Jag tyckte den analytiska mekaniken var mycket intressant.» (Ja)
- den ena delen: analytisk mekanik» (Ja)
- Inte väldigt ingående. Fortfarande är gyroskopen väldigt ointuitiva och jag har inte fattat härledningen av lagrange. men det var samtidigtbland det roligare i kursen.» (Ja)
- Var på alla föreläsningar, men hann aldrig räkna på det.» (Jag började men slutförde inte)
- Jag tror att det är bra att introducera delen om analytisk mekanik tidigt, om det är så att vi kommer att komma i kontakt med den senare. Just eftersom den var annorlunda än det vi tidigare gjort upplevdes den som svår.» (Jag började men slutförde inte)
- Mycket intressant men jag kände att jag ej hade tid.» (Jag började men slutförde inte)

13. Hur väl uppfyllde överbetygsdelen av kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

24 svarande

1 (inte alls)»1 4%
3 12%
8 33%
11 45%
5 (över förväntan)»1 4%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- trodde det skulle vara svårare.» (2)
- Gyroskopdelen gjorde mig lite besviken. Det var för mycket demonstration och för lite av tillämpningar och resultat av gyroeffekten. Matematiskt bra förklaring.» (2)
- (ingen åsikt)» (3)
- man blir ju sugen på att läsa goldstein eller landau..» (4)
- Bra uppgift, väldigt "rakt på sak", dvs inga större krångligheter med att förstå uppgiften så man kan lösa den på egen hand.» (4)
- synd att den inte ger 3-poäng på tentan» (4)
- kul, svårt. som man kan vänta sig av överkurs.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

39 svarande

Ja»0 0%
Nej»39 100%

Genomsnitt: 2

- nja.» (Nej)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 2%
18 48%
16 43%
5 (För hög)»2 5%

Genomsnitt: 3.51

- räknade lite i slutet.. Ehm antagligen rätt bra, har haft tid med annat.» (3)
- För att vara en så pass svår/viktig kurs så var det lagom mycket, dock mer än de flesta andra kurser.» (3)
- Lagom egentligen, var mest att ma ndrog sig för att pluggga fram till LV3-4» (3)
- Hög, men det måste den vara om man ska lära sig lösa sådana sorts problem.» (4)
- Det hade i för sig gått att lägga ner mindre arbete och ändå klara tentan, men det ju kunskaperna som är viktiga.» (4)
- Högt tempo och svårt att få in all information.» (4)
- räkna uppgifterna tar massor av tid» (4)
- hög, men bra med uppdelningen så man inte blir överstressad av snurrande i alltför många led på en gång.» (4)
- Mekaniktalen tar LÅNG tid att räkna.» (4)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 42%
Mycket bra»17 44%
Har ej sökt samarbete»5 13%

Genomsnitt: 3.71

- Bra med de få jag jobbat med, men många som tidigt varkar ha gett upp denna kursen så det var svårare än tidigare att bara sätta sig och diskutera med vem som helst.» (Ganska bra)

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»18 48%
Mycket bra»14 37%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.56

- Föreläsaren har varit mycket villig att svara på frågor.» (Ganska bra)
- Kristian mycket generös med tid att stanna efter föreläsningarna och hjälpa oss att reda ut frågor och definitioner. Stort tack. Även räkneövningsledarna var tillgängliga såklart.» (Mycket bra)
- Ann-Marie var alltid endast ett mail bort. » (Mycket bra)


Kurslitteratur

18. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

38 svarande

1 (ej prisvärd)»2 5%
4 10%
15 40%
12 32%
5 (mycket prisvärd)»4 10%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.32

- Boken är ganska dyr och man får visserligen mycket text för pengarna, men inte lika mycket substans.» (2)
- Mycket bra bok men de är dyra också. Måns sa någon gång att han övervägt att skriva ett eget kompendium istället. Klart att det skulle bli billigare, men tror att bokens utförlighet är ett plus som då skulle gå förlorat.» (3)
- Ganska bra. Men den använder lite konstig notation för vissa storheter. tex rörelsemängd och rörelsemängdsmoment.» (3)
- Uppgifterna är i vissa fall löjligt jobbiga och man har inte hjälp ifrån något som kan kallas facit, då svaret står där rakt upp och ner, dessutom så står det redan på sidan, viklet gör att man får lägga grejor över och krångla, nej, inte min favorit, men exemplen är mycket givande.» (3)
- nåja. bra för all del, och man behöver ju övningarna. Men utan öreläsningarna hade den stått sig ganska slätt.» (3)
- Eftersom vi använder den i två kurser och går igenom 95% av boken, så ja.» (4)
- Bra bok, bra uppgifter.» (5 (mycket prisvärd))
- Fick boken av min bror som läst kursen tidigare.» (Köpte inte boken)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

1 (Mycket liten)»2 5%
4 11%
7 19%
14 38%
5 (Mycket stor)»9 25%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Anteckningar var bäst för att lösa bokens problem.» (2)
- Den har bra förklaringar, men dom försvinner bland text och dåliga förklaringar. Konceptet med gjorde exempel är bra, men ibland lyckas boken inte fullt ut med att förmedla hur de räknar ut saker.» (2)
- bra att öva i. och kolla en o annan definition. mindre relevant för förståelse. läste då hellre föreläsningsanteckningar.» (3)
- Räkneuppgifter är ju nödvändiga, de och tabellerna i böckerna är bra. Förklaringarna är sällan till särskilt mycket hjälp, men om det beror på att boken är svår/dålig eller på att tankegången i anteckningarna är bekant från föreläsningen kan jag inte säga.» (3)
- mycket bra övningar, förklaringar av avancerad teori ngt knapphändig.» (4)
- Använde kursboken mest till att räkna» (4)
- ^^» (5 (Mycket stor))
- utan kursliteratur hade man inte kunnat räka exempel och då hade man varit körd på tentan så mycket stor betydelse har den.» (5 (Mycket stor))
- vart mest där som ajg har lärt mig något,» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

38 svarande

Ja»30 85%
Nej»5 14%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.14

- Men hade föredragit en vanlig hemsida, har så långt lösenord till studieportalen :)» (Ja)
- Väl uppdaterad hemsida, bra!» (Ja)
- ibland var saker inlåsta i kursportalen endast för registrerade.» (Nej)
- Jag skulle uppskatta en "vanlig" kurshemsida med info på. Studiportalen är inte så supersmidig direkt.» (Nej)
- Svårt att hitta och låg nere emmellanåt. » (Nej)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simuleringsuppgiften verkar som en förträfflig idé och jag önskar att jag kunnat tillgodogöra mig den fina analytiska mekaniken.»
- Kursplanen var vettig, och mängden uppgifter var lagom.»
- analytisk mekanik, men man kommer ju ingenstans..»
- Föreläsningasupplägget var helt OK. De praktiska uppvisningarna som gjordes var bra, skulle nog vara bra om ännu fler kunde göras.»
- Upplägget på kursen tycker jag är väldigt bra, man måste verkligen förstå kursen för att klara den.»
- Räknestugorna.»
- Upplägget, det som gick igenom gicks igenom»
- De många räknestugorna.»
- föreläsningarnas innehåll»
- Räknestugor»
- Christian»
- Dialogen på föreläsningarna. uppdelningen i två delar.»
- visa videon om coriolis-acceleration. »
- Storgruppsövningarna»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tror att en mycket hög frekvens av demonstrationer hade hjälpt mig. Kanske prova att ha fler demonstrationer? Inte som kritik, mer en reflektion...»
- Lite högre tempo på föreläsningarna (man blir ju lite skadad av att ha Bernhard :)»
- sparka ut alla latmaskar som förstör motivationen. Ngt om stabilitet kanske?»
- Tentamensinnehållet. Det var allt för luddiga och allmänt mysko frågor. Vore bättre om frågorna kunde vara mer pang på. Ungefär: Beräkna vridet map. punkten P då du vet att... Dessutom ogillade jag att tentamen var så extremt numeriskt inriktad och många poäng bestod i att bara räkna ut saker, vilket lätt kan bli fel (särskilt om bara svar skall anges då man inte har chans att få "delpoäng")...och inga poäng ges ju för "fel" svar. Numeriska värden visar inte om man förstått teorin. Vem som helst kan sätta in värden i en formel, men det bör inte vara det som man skall testas på...»
- Tycker över lag att allt är väldigt bra, dock kan man höja tempot på föreläsningarna lite kanske.»
- En grymt viktig sak! Lägg räknestugorna på morgonen så att de som inte vill gå på dem slipper en håltimme före lunch.»
- Det hade varit intressant att få en inblick i hur kunskaperna kan tillämpas. Kanske genom en laboration eller ett projekt.»
- mer exepel och mer konkreta genomgångar, även om avsnittet är "behandlat" i ett tidigare kapitel.»
- på föreläsningen borde det räknas andra exempel än de i boken»
- fler demo-tentor och gyro som obligatorisk del»
- Ta bort endast svar frågorna på tentan»
- kurshemsidan»
- Hur får man folk att inte ge upp? Jag vet inte. Och kanske inte skriva föreläsningasanteckningarna på natten innan iaf de gånger det är svårt... :p»
- Bonusuppgiften borde vara möjlig att påbörja tidigare under kursen. Svårt att finna tid att göra den när tentorna närmar sig.»
- Föreläsningsanteckningar som ligger ute på internet skulle vara superbra! Då slipper man lägga ner tid på att rita figurer som blir fel och kan fylla i föreläsarens ord med de saker som man själv tycker behöver kompletteras.»
- Fler föreläsningar upplagda på internet!!! »
- Kanske mer stöd till de som har svårt för mekanik eller berätta lite tips om vad de borde göra. Som sagt så pluggade jag inte på mekanik 2 så jag kan inte säga så mycket. Det verkade som om räkneövningarna var fullproppade och att det tog lång tid innan man fick hjälp.»
- Tempot på førelæsningarna»
- vet ej»

23. Övriga kommentarer

- Tack för bra kurs. Hoppas jag inte är för övermodig nu och tror jag klarat allt nu bara...»


Inlämningsuppgift 1

Inlämningsuppgift 1 handlade om analytisk mekanik och numerisk simulering
av svängningsrörelse.

24. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

37 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 28%
5 71%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»30

Genomsnitt: 2.71

- analytiska härledningar + matlabkod finns på wikipedia och över allt på nätet. Svårt att komma ifrån. Men den inverterade pendeln var ändå lätt.» (2)
- synnerligen smidig. Lite jobbigt att skriva rapport men det är väl bra. Om vi nu inte fuskade för mycket med nogrannheten.» (2)

25. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

36 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 12%
2 25%
2 25%
5 (högt inlärningsvärde)»3 37%
Gjorde ej labben»28

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- sådär. inte väldigt. lite matlab mest och en aning lagrange.» (2)
- bra för jag upptäckte ett helt nytt område av mekaniken.» (4)
- Att använda datorn för att lösa ett så pass komplicerat problem har vi inte gjort tidigare och jag tycker att det helt klart är lärorikt.» (4)

26. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

35 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 16%
0 0%
4 66%
0 0%
5 (mycket nöjd)»1 16%
Gjorde ej labben»29

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- trode inte att man skulle få handeldning på den.» (1 (inte alls nöjd))
- vilken handledning?» (3)
- Svårt att säga, uppgiften var "rakt på sak" och det var inga större problem att förstå den, så man behöver inte direkt handledning.» (3)
- ingen handledning men behövdes knapast.» (3)
- Fick ingen handledning» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.55
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från