ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp4åk2: IKA096 Informationssystem

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-29 - 2009-06-29
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

69 svarande

Högst 15 timmar»24 34%
Cirka 20 timmar»27 39%
Cirka 25 timmar»8 11%
Cirka 30 timmar»7 10%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.1

- Väldigt mycket tid gick åt att lista ut vad det egentligen var man skulle göra med caset.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

69 svarande

0%»2 2%
25%»5 7%
50%»5 7%
75%»27 39%
100%»30 43%

Genomsnitt: 4.13

- Föreläsningarna krockade helt med en annan kurs jag läste samtidigt, men jag lyssnade på alla inspelningar som fanns på kursportalen - bra att de fanns.» (25%)
- Jag var borta första delen av läsperioden, annars har jag gått på alla förelläsningar.» (50%)
- Föreläsningarna har varit bra, därför det höga deltagandet.» (100%)
- ca 90 %, väldigt bra att kunna lyssna på inspelade föreläsningar efteråt! Guld värt!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 30%
Målen är svåra att förstå»5 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 22%

Genomsnitt: 2.52

- Svårt att ha fasta mål för en sådan kurs dock.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tror att de flesta som inte varit ute på något administrativt jobb innan har svårt att relatera till affärssystem och vad det är i början. Det ger sig så småningom, men man bör läsa in sig litet innan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»47 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 29%
Ja, i hög grad»33 61%
Vet ej/har inte examinerats än»5 9%

Genomsnitt: 2.79

- Caset var bättre på det.» (I viss utsträckning)
- En stor del av målen var formulerade kring IOK-momentet, som inte upplevdes som en stor del av kursen.» (I viss utsträckning)
- Väldigt öppna frågor där det är svårt att själv bedöma vilken nivå det man skrivit ligger på. Svårt att veta vad som anses som en godkänt nivå och vad som är över den» (I viss utsträckning)
- Det är synd att det var maxbegränsning på 1 sida vid tentan. » (I viss utsträckning)
- Svårt att få med allt, gissar jag.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var bra och jag fick uppfattningen att den fokuserade på det centrala i kursen, det vill säga sånt man kommer att ha god nytta av i framtiden.» (Ja, i hög grad)
- Bra upplagg med fragor/situationer som syftar till att testa forstaelse.» (Ja, i hög grad)

6. Påverkades motivationen i din grupp av att caset endast bedömdes med U/G?

68 svarande

1 - Mycket negativ»17 25%
35 51%
3 - inte alls»9 13%
4 5%
5 - Mycket positiv»3 4%

Genomsnitt: 2.13

- va ?» (?)
- Halva gruppen gick direkt in i caset med tanken "aja, man behöver bara bli godkänd, så vi lägger inte ner så mycket tid på det här". jag kan tycka att det inte gör något att det bara är U/G, men att de poäng man fick på caset skulle ha tillgodoräknats till tentan på något sätt. Det hade fungerat som ett incitament.» (1 - Mycket negativ)
- absolut, mycket seriös input med harvard-case och möjlighet att få presentera och få mycket feedback, men mycket pga U/G och för vida ramar togs det inte tillvara och outputen blev därefter» (1 - Mycket negativ)
- Självklart. "Ähh, det är ju ändå bara G. Detta är ju godkänt så nu lägger vi av"» (1 - Mycket negativ)
- Ja, ambitionen var låg. Detta uppfattades dock inte som något negativt.» (1 - Mycket negativ)
- Ingen vill lägga tid på att bara få ett godkänt.» (1 - Mycket negativ)
- Jag antar att motivationen går ner en aning eftersom klassen är relativt betygsfokuserad. » (2)
- Inledningsvis var caset väldigt flummigt och då blev genast målet att bara skicka in det och få det godkänt. Man lägger inte ner extra tid om det inte ger något. » (2)
- Jag tycker ändå att det var intressant att ha ett cade med bara U/G eftersom vi inte har haft det tidigare» (2)
- Att vi inte fick med oss poängen till tentan gör automatiskt att man inte lägger ner sig lika mycket. Det är den viktigaste förändringen som borde göras till nästa år.» (2)
- Det blev inte samma helhjärtade satsning, däremot var det en ganska hård period och att poängen inte följde med till tentan var uppskattat även om resultatet antagligen blev något sämre än det kunde varit.» (2)
- JAg tycker ändå att det var bra att det inte togs med i bedömningen. Tyvärr tycker jag att case-uppgiften var dåligt beskriven annars var det ett kul case!» (2)
- Det påverkar negativt, speciellt då vi i princip alltid får poäng av casen, t.ex. 40 % av betyget i Verksamhetsutveckling. » (2)
- Caset var valdigt intressant men prioriterades tyvarr bort. Om det bara ingar ett case i kursen lat det da hellre ta storre plats betygsmassigt och lat garna samtliga grupper presentera och betygsatt aven de. » (2)
- Att ett case betygsätts gör givetvis att man kämpar mer för att få ett högt betyg. Å andra sidan är det skönt att inte ha den pressen på sig och det kan ha andra positiva effekter med sig. Jag kände exempelvis att jag fick mer tid att studera litteraturen, vilket jag nog inte hade haft om caset hade betygsatts.» (2)
- Vissa ville ha betyg, andra kände lättnad att det bara var U/G. Prestationen blev dock låg» (2)
- Vi körde på, caset var motiverande ändå.» (3 - inte alls)
- Både och, vi bestämde oss att lägga så lite tid som möjligt. Men alla var mycket engagerade vid de tillfällen vi träffades. » (3 - inte alls)
- motivationen påverkades inte något speciellt men där emot la vi medvetet vårt mål och ambitionsnivå lägre» (3 - inte alls)
- Att vi bara kunde få godkänt gav oss större chanser att göra väl ifrån oss på tentan.» (4)
- Jag tycker det är bra att ha ett case som inte för med sig poäng till tentan. Det ger en variation i upplägget som är viktig att känna för motivationen. Positivt med icke-poänggivande case är att man verkligen vågar "tänka utanför boxen" och inte låsa sig fast vid att skriva ett case som man vet kokmmer ge bra poäng till caset. helt enkelt bra för kreativiteten, men det blir ju självklart upp till var och en att utnyttja tillfället som man bäst tycker. » (4)
- Mkt skönt att för omväxlings skull ha ett case som endast var g/u. Det släppte mkt på stressnivån.» (5 - Mycket positiv)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»8 11%
Ganska liten»9 13%
Ganska stor»31 46%
Mycket stor»19 28%

Genomsnitt: 2.91

- Jag läser helst litteraturen» (Mycket liten)
- Pga nytt jobb kunde jag ej närvara på föreläsningar, därav ganska liten hjälp.» (Ganska liten)
- Det slängdes väldigt tidigt med begrepp som inte var mig bekanta, varför det blev svårt med ett sammanhang.» (Ganska liten)
- Den räckte ju inte hela vägen, men Johan var karismatisk och motiverande.» (Ganska stor)
- För det mesta ruggigt bra föreläsningar, mycket underhållande, att kunna lyssna på dem i efterhand var riktigt användbart» (Ganska stor)
- I efterhand när jag lyssnade på de inspelade föreläsningarna gav de väldigt mycket, men kändes som ren kinesiska när jag väll satt på föreläsningarna. Kan kanske hjälpa med ett tydligare angreppssätt i början av kursen för att redogöra vad ett IS verkligen är.» (Ganska stor)
- Det har varit bra att föreläsnigarna spelats in och lagts ut på Internet. Det ger mer att lyssna en andra gång och särskilt när man kan pausa och kolla upp saker.» (Ganska stor)
- Bra initiativ med ljudfiler pa kurshemsidan. Motiverad och darmed motiverande forelasare. Ibland latt diffust.» (Ganska stor)
- Fantastiskt pedagogiskt verktyg att spela in föreläsningarna, så att man kan hänga med på allt även om man inte var förberedd den dagen föreläsningen ägde rum!» (Mycket stor)
- Kunde varit ännu bättre, men utan undervisningen hade jag inte fattat någonting.» (Mycket stor)
- De inspelade föreläsningarna har varit grymma. Det hade vart kanon om även gästföreläsningarna kunde spelas in. Tänk om detta var standard på alla Chalmers kurser!» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar, mycket bra att Johan spelar in dem så att man kan lyssna i efterhand. Det gav mycket att lyssna på de tidiga föreläsningarna i slutet av perioden, då jag faktiskt förstod vad Johan pratade om.» (Mycket stor)
- Mp3 filerna med föreläsningarna var guld värda! Tack för dessa!» (Mycket stor)
- Jätte roliga, spännande och givande föreläsningar. Johan är utan tvekan den bästa, kunnigaste och entusastiskaste lärare på I.» (Mycket stor)

8. Hur är ditt sammantagna intryck av gästerna från företag?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»10 14%
Ganska bra»47 70%
Mycket bra»9 13%

Genomsnitt: 2.95

- Många gästföreläsningar kändes irrelevanta och på helt annan nivå (både lägre och högre) än övriga delar av kursen. Gästföreläsningarnas slides gav inte heller så mycket.» (Mycket dåligt)
- De var bra föreläsare, men ibland undrarde man: "vad ger det här mig?" » (Ganska dåligt)
- Jag tycker att gästföreläsarna har varit alldeles för säljinriktade och då pratar jag främst om Jeeves representant. Annika Hessler från KPMG däremot var otroligt givande att få lyssna på.» (Ganska dåligt)
- Endel kändes lite orelevanta medans andra var väldigt bra» (Ganska dåligt)
- har inte deltagit vid någon gästföreläsning» (Ganska dåligt)
- Lite mycket "Corporate Bullshit", alltså lite mycket "slängande med uttryck" för att man skulle ta dom på fullt allvar.» (Ganska bra)
- Föreläsningen om basteknologi höll riktigt låg kvalitet medan övriga gäster gav ett gott intryck.» (Ganska bra)
- Såg endast två av dem och de var helt okej.» (Ganska bra)
- Jag var med på två gästföreläsningar. Fröken från Jeeves gjorde ett bra och engagerat intryck på mig och jag förstod vad hon pratade om. Björn Olssons föreläsning var tyvärr inte på rätt nivå med resten av kursen, och den mer tekniska sidan av IT-området har vi redan lärt oss grunderna i under den tidigare programmeringskursen.» (Ganska bra)
- De flesta ville bara prata om sig själva, och hur bra de var. Det hade varit intresantare om man kunde tvinga dem till att prata om SYSTEM» (Ganska bra)
- De gästföreläsningarna var bra, men den sista var lite mycket säljsnack och hur bra man var på det man gjorde.» (Ganska bra)
- Lite säljande» (Ganska bra)
- Inte så stor behållning som de föreläsningar Johan höll. SAP var iof riktigt coolt.» (Ganska bra)
- Vissa var bättre än andra. Bosse och KPMG var bra, men både Jeevse och ÖPWHC kändes inte speciellt relevanta. Meningen med basteknologin förstår jag inte heller. Den var alldeles för snabb och övergripande för att den skulle ge något. Även föreläsnigen om komplexitet var lite luddig. Varför? Klart vi har fattat att as är komplext när man efter 10 veckor fortfarande inte kan sätta fingret på det.» (Ganska bra)
- Jag har inte kunnat gå på alla men de jag har varit på har varit bra.» (Ganska bra)
- Ganska varierat intryck av gästerna. Vissa var mycket intressanta, andra kändes som en lunchföreläsning med I-Armar.» (Ganska bra)
- KPMG var bra» (Ganska bra)
- Många var mer eller mindre reklamfilmer för sitt företag, vissa var dock väldigt bra.» (Ganska bra)
- Alla tillförde någonting: systeam-killen en massa erfarenhet av branschen, kanadensaren lät oss se SAP in action, Jeeves gav oss tillfälle att genomskåda säljsnack osv» (Mycket bra)
- Hade varit intressant att fa hora/ta del av/diskutera fler specifika exempel/case. Exempelvis istallet for att lata foretag presentera arbetsgang, lat de istallet presentera ett specifikt case dar deras losning presenteras efter att klassen sjalva i grupper diskuterat mojliga losningar.» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»36 52%
Mycket stor»25 36%

Genomsnitt: 3.26

- Boken är övergripande och bra, men jag tror aldrig jag har läst en så dålig tryckt bok. Stavfel, syftningsfel, särskrivningar och extremt långa meningar var så vanligt förekommande att den på sina ställen är helt oförståelig. Pinsamt!» (Ganska liten)
- Boken skulle ju behöva en språklig översyn.» (Ganska liten)
- Boken fick mer skit än den var värd (kanske mest av Johan själv), den var bra.» (Ganska stor)
- Bra slides, boken var lite väl tunn och gav inte så mycket» (Ganska stor)
- artiklarna var bra, inte boken» (Ganska stor)
- artiklarna är bra!» (Ganska stor)
- Tung i onödan. Inskjutna bisatser, kommentarer och parenteser gjorde att jag hela tiden kom av mig. Andra gången lossnade dock en hel del och jag hade glädje av boken. Jag är dock rädd att alla inte gav boken flera chanser.» (Ganska stor)
- Boken är bra och koncis. » (Mycket stor)
- Grymt av Johan att spela in föreläsningarna så att man kunde lyssna på dem fastän man hade förhinder att närvara på dem!!!» (Mycket stor)
- Boken är bra, artiklarna var intressanta. » (Mycket stor)
- Har läst boken och lyssnat på Johans föreläsningar.» (Mycket stor)
- Eftersom Johan inte berättade förrän efter två veckor vad ett system var så var boken livsviktig!» (Mycket stor)
- eftersom jag bara närvarat vid ett fåtal tillfällen var kurslitteraturen, nästan uteslutande, den enda källan för inlärning. boken var dock usel, både innehållsmässigt och språkmässigt. » (Mycket stor)
- Inspelningarn av föreläsningarna var guld.» (Mycket stor)
- Det skulle dock vara beskrivet i PM att kurslitteraturen fanns. Annars inget att klaga på. Men ser fram emot tredje upplagan av boken så att det blir tydligare, den är fortfaranade riktigt rörig bitvis.» (Mycket stor)
- Jag tycker alltid att det är lättast att själv läsa mig till kunskapen. Mp3 filerna var mycket positivt eftersom det ofta kan vara svårt att komma ihåg allt från en föreläsning. Å andra sidan så satt jag hellre hemma och lyssnade på Mp3-filerna än att gå på lektionen...» (Mycket stor)
- bra bok, förståeliga analyser i boken.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»13 18%
Mycket bra»51 73%

Genomsnitt: 3.63

- studieportalen ligger ju nere rätt ofta, kan inte lita på den portalen» (Mycket dåligt)
- studieportalen krånglar alldeles för ofta.» (Ganska dåligt)
- studieportalen är väldigt seg ibland» (Ganska bra)
- Bra ordning på grejerna!» (Mycket bra)
- Johan var duktig på att lägga ut information!» (Mycket bra)
- mp3 filerna var superbra. I slutet av kursen förstod man ju vad de första föreläsningarna handlade om...» (Mycket bra)
- Johan använder kurshemsidan på ett föredömlig sätt» (Mycket bra)
- mest ambitiösa kursmaterialet, ever. Med en mängd bra och relevanta artiklar, slides i god tid och inspelade föreläsningar» (Mycket bra)
- Kanon!» (Mycket bra)
- Jag har aldrig varit med om att kursportalen använts så flitigt tidigare. I och med denna kurs fattade man plötsligt vad kursportalen ska vara bra för. Riktigt ambitiöst att spela in lektionerna och lägga ut dem! Bra vore om powerpoints som ska med på lektionerna kommer ut i god tid (flera dagar) innan lektionen, så var inte alltid fallet (det hände att de kom ut på förmiddagen samma dag som lektionen var på eftermiddagen).» (Mycket bra)
- Bra med slides och ljudfiler på hemsidan.» (Mycket bra)
- Johan hade god kommunikation med oss elever genom webbsidan.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att föreläsningarna fanns att få på mp3!» (Mycket bra)
- kanon med inspelade föreläsningar. det borde införas mer på I!!» (Mycket bra)
- Återigen: guld värt med mp3-filer från föreläsningarna!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»18 26%
Mycket bra»42 60%
Har ej sökt hjälp»7 10%

Genomsnitt: 3.76

- De fråor som man har ställt via mail har snabbt fått svar, och Johan upplevs som en person som är intresserad av att lära ut - inte bara att beta av timmarna för att få gå hem.» (Ganska bra)
- Vi kunde ha haft handledningstillfällen för caset» (Ganska bra)
- Risk att känna sig dum när man inte förstår pga upplägget av kursen. Nästa gång så får du börja med att förklara, konkret, vad ett AF är förnått. » (Ganska bra)
- Johan var mycket bra på att bemöta frågvisa!!» (Mycket bra)
- Svarstiden som Johan hade på frågor hade varit en klar konkurrensfördel i vilket serviceföretag som helst.» (Mycket bra)
- Johan har svarat bra på mail osv.» (Mycket bra)
- Snabba svar på mail och dylikt» (Mycket bra)
- Stor kredit för den skriftliga feedbacken.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 27%
Mycket bra»46 67%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- I:case verkar tyvärr kräva lite mer command and control från kursledningen med någon ordentlig milstolpe i mitten eller 3/4 in i caset.» (Ganska dåligt)
- Som sagt, caset har inte varit på samma nivå som tidigare case vad gäller engagemang.» (Ganska bra)
- Lite strul med gruppindelningen bara» (Ganska bra)
- Viktigt att diskutera olika aspekter i grupp i en sådan här kurs.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

För låg»1 1%
Låg»10 14%
Lagom»53 76%
Hög»5 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.89

- Kanske på gränsen till låg, givet att caset nu inte gav poäng till tentan.» (Lagom)
- Skönt att caset bara var G/U (men trist ändå eftersom vi fick så bra ,-))» (Lagom)
- Det blir vad man gör det till» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»41 59%
Hög»24 34%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.37

- Inte mer än någon annan läsperiod» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»11 16%
Gott»31 45%
Mycket gott»25 36%

Genomsnitt: 4.17

- Jag förstår att jag kommer att ha nytta av att ha läst kursen, men tyvärr är den programmets hittills minst intressanta kurs.» (Dåligt)
- I början var kursen väldigt flummig och man fattade ingenting, - vad skulle man lära sig liksom? Men i slutet när alla bitar fallit på plats så kan man se vad poängen var. Onödigt frustrerande.» (Godkänt)
- Extremt flummig, nästan att man inte förstod va kursen handlade om förän man skrev tentan» (Godkänt)
- Tog tid att förstå vad ämnet egentligen innebar.» (Godkänt)
- Tycker inte att man behöver en hel kurs för bara affärssystem.» (Godkänt)
- Affärssystem är ett ämne som jag förmodligen hade tyckt varit tråkigt men Johan lyckas göra ämnet intressant. Det är sällan som läraren visar en sådan entusiasm och vilja att lära som Johan vilket gör kursen betydligt roligare.» (Gott)
- Man har lärt sig väldigt mycket och det är en bra kurs. Den skulle dock kunna bli än bättre genom att ändra på ett par saker.» (Gott)
- Johan är kung» (Gott)
- Mycket nyttig kurs!» (Mycket gott)
- Mycket tack vare Johans brinnande engagemang och faktiskt ett klart eskalerande intresse ju mer man förstod!» (Mycket gott)
- Den bästa "ekonomi"-kurs vi har haft. Det tog två veckor innan man vande sig vid "tugget".Var sen innan väldigt negativt inställd till affärsystem men har fått en helt annan förståelse efter denna kurs.» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna sedan starten. Tack för detta!» (Mycket gott)
- Bästa hittills! » (Mycket gott)
- Härligt med en lärare som brinner för det han gör! Det riktigt lyser om Johan när han får undervisa och det smittar av sig på studenterna. Han visar ett engagemang för kursen och undervisningen som endast Åke Fäldt kan konkurrera med. En lysande retoriker dessutom.» (Mycket gott)
- Johan Magnusson fick en annars rätt så tråkigt klingande kurs att bli en hit. Jag själv blev jätte intresserad av IT-relaterade investeringsfrågor och kommer när läge ges att dyka djupare in på området. » (Mycket gott)
- intressant kurs som kändes väldigt nyttig att ha läst.» (Mycket gott)
- Johan är bland de bästa föreläsarna vi haft, kul med ngn som brinner för vad de lär ut!» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johan Magnusson»
- Johan Magnusson»
- Laborationerna och praktikfallet»
- Johan Magnusson.»
- Inspelningarna av föreläsningar. Jag önskar att jag hade kunnat gå på föreläsningarna, eftersom man lär sig allra mest av det, men om man missar en föreläsning av någon anledning (ex. sjukdom) är det skönt att kunna lyssna senare på den. »
- mp3inspelningarna, inspirerande föreläsningar, som verkligen handlade om förståelsen och inte detaljerna. I början fattade man ingenting men när jag lyssnade på dem igen i slutet insåg jag hur bra de var!»
- föreläsaren från kanada som demonstrerade sitt ERP-spel var mycket bra. liknanade föreläsning bör läggas vid första föreläsningstillfället då det var svårt att få grepp om vad ett affärssystem egentligen var.»
- Johan, artikelseminarier, inspelningarna»
- Caset»
- gästföreläsare, case, johan»
- Johan Magnusson bör absolut bevaras som examinator. Ett nöje att gå på hans föreläsningar.»
- Inspelningarna var guld. »
- Johan var en av de bästa föreläsare jag någonsin träffat på. Behåll honom!»
- Att man ska lära sig något man verkligen har användning av.»
- Att lägga ut föreläsningar i mp3-format. Underbart, äntligen får man gå på föreläsningarna en gång till.»
- Att föreläsningarna lades ut som ljudfiler var mycket uppskattat. Perfekt att få repetera dafen efter eller så. Att caset var ganska verklighetstroget. »
- Föreläsningar på mp3! Det var underbart att ha tillgång till! »
- Gästföreläsarna»
- Engagemanget hos Johan, verkar som om han verkligen ville göra kursen intressant (i den mån det är möjligt). Jättebra att "tvinga" igenom att grupperna får granska/opponera lite på varandras arbeten, det leder helt klart till bättre kvalitet på arbetet och även en chans att se om man fattat uppgiften rätt (som i det här fallet, som tidigare sagts, var svårt).»
- Johan Magnusson»
- Feedback på både case och redovisningar är väldigt bra! Johan inspirerar också, och är en tillgång för kursen!»
- inspelningen av föreläsningarna, seminariena»
- Johan Magnusson oh att föreläsningarna läggs ut på Internet. Dessutom var det väldigt bra att få skriftlig feedback på caset! Det är första gången som jag faktiskt lärt mig något, man fick reda på vad som var bra respektive dåligt.»
- Johan Magnusson, caset. Det mesta.»
- Case är nödvändigt. Seminarierna var bra.»
- Ett lagom stort fall. Gästföreläsningar.»
- Johan Magnusson. Caset och att spela in föreläsningarna på mp3. mkt bra!»
- en engagerad föreläsare»
- Johan!»
- Johan som var engagerande och brann för sitt ämne.»
- U/G på caset. Annars blir arbetsbelastningen för hög i samband med Cortègen. Och att man fick pröva de olika AS.»
- Artiklarna, boken(även om språket i den borde förbättras). Bra tenta.»
- Föreläsningarna gav mycket även om jag inte förstod detta förrän jag hade fått tentamen framför mig. Tentafrågorna speglade föreläsningarna mycket bra»
- kursupplägget, Johan då jag tyckte att ha var en riktigt bra föreläsare och inspelningarna från föreläsningarna.»
- Det var ett mycket bra och givande case. Boken och artiklarna gav många intressanta infallsvinklar.»
- Johan Magnusson! Han var inspirerande och grymt engagerad.»
- Johan Magnusson!»
- Föreläsaren (Johan), att föreläsningarna spelas in och läggs ut på hemsidan.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Poäng från case till tenta!»
- Caset bör ge poäng till tentan»
- Bedömningen av praktikfallet bör vara betygsgrundande.»
- Kanske byta ut IT-föreläsningen, det var inte föreläsaren det var fel på, utan snarare att den föreläsningen kändes malplacerad med tanke på det business-tänk som präglade kursen. Den föreläsningen gjorde att man tappade linjen lite och inte visste vad man egentligen skulle kunna.»
- Caset bör lämnas in så sent som möjligt i kursen. Tentan borde bytas ut mot en stor dugga (lika stor som tentan) som istället ligger ett par veckor innan kursens slut. På så sätt får studenterna en helt annan uppfattning om vad arbetet går ut på och har en helt annan potential för ett lyckat case. Lägg alltså in fler föreläsningar tidigt i kursen för att all information ska kunna läras ut innan duggan. Ha mycket tid för caset sista veckan - egna studier.»
- Stryk IOK-momentet. Det är för övrigt kul när man får den språkkunnige person som läst igenom vår text skriver en grammatiskt inkorrekt kommentar i slutet av arbetet. Sådant gör inte att man tar dem mer på allvar.»
- Tydliga mål på vad man faktiskt ska kunna. »
- Förklara tidigare vad ett system är, och den historiska utvecklingen. När man föstår det kan man ta till sig upphandling, implementation och allt annat. Nu blev allt en tallrik kokt spaghetti ,-), innan den föreläsningen där detta reddes ut.»
- att inte, som svar på frågan "vad är ett affärssystem egentligen?", svara något i stil med "standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd". det säger ingenting. försök istället demonstrera och förklara, liknanade kanadensarens spel»
- erpSIM vore ju mycket trevligt att få köra, kanske rentav som ersättning för caset. Den tekniska föreläsningen gav inte mer än några roliga minnesbilder där 80% av klassen ser ut som fågelholkar medan datorns historia dras igenom i turbofart. »
- Lite mer konkret från början vad ett affärssystem verkligen är. Det tog ett tag innan man förstod vad det verkligen var. Bra om man får lite mer förklaring på trebokstavs förkortningarna tidigt i kursen. I övrigt bra »
- poängsätta arbetet. »
- Dugga istället för tenta, som ligger tex lv 5 och sedan fullt fokus på caseskrivning.»
- Lägg in så att poängen från caset räknas in i slutpoängen efter tentamen.»
- Ändrat pedagogiskt upplägg. Grundläggande förståelse är en förutsättning.»
- Jag vet inte riktigt, men något behövs göras. Kanske förändra upplägget, jag saknar en röd tråd.»
- Poängsätt caset.»
- Tydligare spec till caset. Vissa i klassen förstod inte vad uppgiften gick ut på och det är alltid svårt när 1/5 behöver övertala resten av ggruppen för att lägga ner det arbete som är menat. Men mycket kul arbete när hela gruppen väl förstod uppgiften!»
- Arbetet ska inte bara vara U/G»
- Tydligare förklaring på vad caset går ut på så att det inte går massa dyra konsulttimmar (veckor) till att lista ut det innan man börjar arbeta.»
- Den luddiga beskrivningen av caset gjorde att vi inte förstod förrän sista veckan vad vi verkligen skulle göra, och fick då ta bort större delen av vad vi då hade skrivit. Även om det skapar egna infallsvinklar vilket är bra, så gav det oss en väldig massa merarbete, och också en kortare tid att få till ett bra resultat. »
- Tydliggör vad kursen handlar om så att alla är med på det från första föreläsningen och inte sista veckan. Korrläs kursboken en gång, mycket stavfel och missade komma tecken som gör den svårläst bitvis.»
- Case-uppgiften var lite flummig inan vi hade extra möte med Johan fatade vi inte alls vad vi skulle göra. Annars var det ett kul case, man fick tänka till lite.»
- Johan bör ha en lite annan approach de första föreläsningarna då vi hade lite mindre förkunskaper än vad han trodde. Men det verkar som om det framkom under utvärderingsmötet mitt i kursen.»
- Tydligare instruktioner till caset behövs och en inledande genomgång om vad som är vad. Till exempel vilken trebokstavsförkortning som har med hur systemen är uppbyggda att göra och vad som betecknar funktionaliteter i systemen. Vi hade enorma problem med att skriva caset då vi inte visste vad som var vad och därmed inte kunde uttrycka oss i rätt termer. Att vi inte heller visste vad vi skulle skriva om gjorde det inte lättare. Vi behöver även en mer konkret demonstratíon av vad ett affärssystem är redan i början av kursen. Boken MÅSTE tas bort eller korrekturläsas. Det är tortyr att behöva läsa en bok med så många grammatiska fel även om innehållet är bra. Den får även gärna bli lite tydligare i vad den säger och inte ha så högtravande språk. »
- Ägna mer tid i början åt att förklara vad IS och AS är och varför företag behöver dem - utan facktermer.»
- Lite bättre struktur på föreläsningsserierien. Johan skuklle kunna lägga upp en "course learning path" lite då och då som syftar till att få studenten medveten om var man befinner sig längs vägen fram till tentan och vilken kunskap vi hittills fått och vilken kunskap som dyker upp härnäst för att slutligen nå vårt mål i slutet av vägen. Att försöka beskriva syftet med varje föreläsning lite konkret längs denna väg är också bra.»
- laborationerna, för krånliga»
- Tydligare caseuppgift med poäng som tas med till tentan. Examination borde vara 50/50 tenta/case, alt 60/40 tenta/case.»
- Gäst föreläsningen om basteknik var överflödig då vi läst en kurs i programmering. »
- "Best in show"- caset som lades ut som hjälp var mer förvirrande än till någon hjälp, dessutom inte särskillt bra. Att fackspråk var ett iok-moment märktes knappt och eftersom jag gärna skulle vilja lära mig att skriva korrekt fackspråk känns det synd att det bara hafsades förbi. Vissa av föreläsningarna var mindre bra, tex föreläsningen i basteknologi som bara var förvirrande och som jag fortfarande inte har förstått vad den hade med något att göra. Johans föreläsningar var även de ganska utsvävande och svåra att hänga med på åtminstonde i början. »
- Även om det hade varit tråkigt så tror jag att en mer påtvingad del med affärssystem hade varit bra. Där eleverna var tvingade att lära sig lite om varje system och hur man använder det. Men absolut inte för djupgående!»
- Låt caset få en större betydelse för betyget. Ta bättre hänsyn till att vi läser olika teknikbaser samtidigt när grupperna sätts samman. »
- Gärna lite tydligare information. Det tog exempelvis en vecka innan klassen förstod att vi skulle ha en bok i kursen. Det kändes även som att föreläsaren gick lite väl hårt ut i början. Han kunde gärna "mjukstarta" genom att vara lite mer grundläggande i början lite så man lättare hänger med längre fram i kursen.»
- Det borde finnas tid på schemat för att få hjälp med laborationerna. Många hade svårigheter att komma åt affärssystemen»
- Johans engagemang.»
- Berätta övertydligt vad ett affärssystem är och visa ett exempel på första föreläsningen.»

18. Övriga kommentarer

- Glad sommar!»
- Kursboken ger en god bild av ämnet men det orimliga antalet parenteser gör stundtals boken svårläst.»
- Mycket positivt överraskad! De som hade kursen förra året (hade inte Johan då) sade att det var en tråkig kurs som bara skulle göras. Jag, och de absolut flesta jag pratat med, är mycket nöjda med kursen och framförallt den pedagogiska och entusiasmerande föreläsaren. Stor eloge och stort tack. Trevlig sommar!»
- Det bör vara ett helt nytt case. Många tar annars hjälp av äldrekursare som haft samma case tidigare!»
- Intressant kurs, hade aldrig hört talas om affärssystem innan. Men nu vet man en hel del.»
- Boken skulle verkligen behöva ses över en gång till, språket är inte helt lätt att läsa... Känner mej verkligen mer allmänbildad efter denna kursen! Var på bröllop helgen innan tentan och kunde konversera med managementkunsulten brevid om affärssystem hela middagen ,-)»
- intressant och rolig kurs!»
- Tack för en mkt bra kurs!»
- Beröm till Johan som var en ytterst duktig föreläsare!»
- Johan Magnusson var bästa föreläsaren på I hittills! Excellent!!!»
- Många roliga liknelser och intressant "kategorisering" av befintliga konsultföretag ute på marknaden idag :)»
- En rolig kurs med en mycket bra lärare.»
- Mkt bra och intressant kurs. Tack!»
- Johan Magnusson är riktigt duktig. Föreläsningarna har varit mycket bra! Tack Johan!»
- En mycket intressant och givande kurs. Eftersom affärssystem är så pass viktiga och att så många företag använder sig av dem är det otroligt viktigt att veta vad det är för något och hur man kan använda sig av dem. Precis det tog jag med mig från kursen!»
- Tack för en otroligt intressant kurs!»


Kursutvärderingssystem från