ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp4åk1: TIF190 Fysik för ingenjörer 1, I-prog

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-29 - 2009-06-29
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»13 21%
Cirka 20 timmar»17 28%
Cirka 25 timmar»18 30%
Cirka 30 timmar»9 15%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.53

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»3 5%
75%»15 25%
100%»40 66%

Genomsnitt: 4.55

- Jag skulle gärna haft en till fysikföreläsning i veckan. » (100%)
- Mycket bra föreläsningar.» (100%)
- Mycket värdefull undervisning i denna kurs.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

58 svarande

Jag har inte sett/läst målen»37 63%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 17%

Genomsnitt: 1.87

- Tycker man borde ha liknande veckoplaneringar som finns i matematiken, med mål för varje vecka. Annars blir det lätt att man missar att läsa målen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»14 33%
Ja, i hög grad»20 47%
Vet ej/har inte examinerats än»6 14%

Genomsnitt: 2.71

- Rolig tenta. En lite väl knepig förstafråga dock. Vad hände med "uppvärmningsfrågan"?» (?)
- Det var annorlunda formulerade uppgifter som egentligen inte var så svåra men som blev jättekrångliga på tentan..» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»6 10%
Ganska stor»33 55%
Mycket stor»19 31%

Genomsnitt: 3.15

- Bra föreläsare, men den största delen av inlärningen kom från uppgifter i boken.» (Ganska stor)
- Tycker Åkes föreläsningar har varit riktigt bra. De är roliga och Åke tar många bra exempel som man minns.» (Ganska stor)
- Bra pedagogisk lärare som hade relevanta föreläsningar. Trevlig och hjälpsam» (Ganska stor)
- Bra föreläsare.» (Ganska stor)
- Åke jobbar bra sätt för att få ett bra frågeklimat i klassen! » (Ganska stor)
- Åke är en mkt duktig föreläsare, men strukturen på anteckningarna på tavlan skulle kunna vara bättre för det är ibland svårt att hänga med när det går fort fram. Även kommentarer så som "det här ska man kunna på dagis" bör undvikas då jag känt mig riktigt dum när åke uttrykt sig så. Det låter väldigt nedvärderade och stärker inte precis ens självförtroende inför tentamen...» (Ganska stor)
- Det var svag koppling mellan föreläsningarna och uppgifterna i boken. Det hade nog varit bättre med veckoblad där man får ett antal uppgifter kopplade till varje föreläsning.» (Ganska stor)
- Bra föreläsare som ger eleverna mkt plats samtidigt som vi hinner det vi ska» (Mycket stor)
- Den har gjort allt. Åke, f-n va bra du är! Inspirerande.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar. Intressanta, pedagogiska och inspirerande.» (Mycket stor)
- Då föreläsningarna varit mycket bra, så är det dem som har gett mest.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»10 16%
Ganska stor»26 43%
Mycket stor»21 35%

Genomsnitt: 3.08

- Men en sån stabil föreläsare behövs ingen bok. » (Mycket liten)
- Mest uppgifter, annars har föreläsningar och anteckningar på kurshemsidan varit till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Endast gjort uppgifterna» (Ganska liten)
- Bra bok, bra ed ordentliga lösningsförslag.» (Ganska stor)
- Väldigt bra litteratur. Dock lite snålt med rekommenderade uppgifter. Man visste inte vad man skulle träna på om man gjort alla men fortfarande kände sig osäker på något område.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

59 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»5 8%
Ganska bra»26 44%
Mycket bra»26 44%

Genomsnitt: 3.28

- Usch fy och blä för hemsidornas design.. Finns det ingen IT-student som kan hjälpa till och frächa till allt? Majoriteten av alla studenter saknar dessutom sommarjobb i dessa tider.» (?)
- Kurshemsidan höll låg nivå, rörig och otydlig.» (Mycket dåligt)
- Tycker websidan är ganska svår att hantera. Det är en enda lång html sida. Kanske skulle något i samma stil som matematikkursernas sidor kunna användas istället. Nu var det mycket scrollande och sökande på sidan innan man hittade det man ville ha tag på.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan skulle gärna kunna vara mer strukturerad. I allmänhet vore det bra om kurshemdsidorna hade en gemensam stuktur. » (Ganska bra)
- Bra kurshemsida, men lite för mycket information på den. Det kändes lite rörigt.» (Ganska bra)
- Dock en aning rörig hemsida, svårt att orientera sig och lätt att missa saker.» (Mycket bra)
- Fysik-hemsidan har uppdaterats ofta och den information som man behövts har funnits tillgänglig.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»16 26%
Mycket bra»27 45%
Har ej sökt hjälp»11 18%

Genomsnitt: 3.7

- Vissa övningsledare kunde inte så mkt» (Ganska dåliga)
- Skönt att kunna ställa frågor på raster i föreläsningen, och inte bara på räknestugorna.» (Ganska bra)
- Hade varit bra med några extra räkneövningar med föreläsaren som räkneledare.» (Mycket bra)
- Grym kontakt föreläsare-student. Det är inte många föreläsare som lägger upp mobilnummret på kurshemsidan till frågvisa studenter. Så här ska det alltid vara! Att klassen var såpass inaktiv på lektionerna berodde inte på dåligt intresse utan av ovanan. Världsklass.» (Mycket bra)
- Snällt att komma klämdagen i kristi himmelfärds för att ha frågestund innan tentan» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 20%
Mycket bra»40 66%
Har ej sökt samarbete»8 13%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 48%
Hög»29 48%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.55

- Mycket att göra men roligt.» (Lagom)
- Nära till "hög"» (Lagom)
- det blir hög belastning när det både är mkt att läsa och räkna samtidigt vilket gör att det är svårt att hinna läsa före föreläsningarna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»15 25%
Hög»30 50%
För hög»14 23%

Genomsnitt: 3.95

- Matte och fysik, samtidigt.... =(» (Hög)
- Jobbigt med både linjär algebra, fysik 1 och cortége under samma period.» (Hög)
- Att läsa fysik och matte på samma gång har gjort att det har varit et extremt högt tempo.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»0 0%
Godkänt»13 21%
Gott»29 48%
Mycket gott»17 28%

Genomsnitt: 4.01

- Tentamen drog ner väldigt på helhetsintrycket, upplever inte att tentan var på samma nivå som kursen ï övrigt legat på.» (Godkänt)
- Jag tycker inte att kursen lever upp till sin titel "Fysik för hållbar utveckling". Mycket missvisande namn. Miljömomentet var ej integrerat i kursen.» (Godkänt)
- Miljöinslaget har känts lite luddigt. Första miljöföreläsningen var i princip en bättre version av de miljöföreläsningar vi haft i ekonomikursen, vilket gjorde att den kändes överflödig. Miljöarbetet koppling till fysiken känns ganska vagt. Responsen på arbetet var dålig. Vi har fortfarande inte fått veta om vårt arbete är godkänt, trots upprepade mejl till handledaren. » (Gott)
- Bra övergripande kurs och för min del på en lagom nivå.» (Gott)
- Kul kurs som känns relevant för en ingenjör» (Mycket gott)
- Åke Fäldt är en mycket bra föreläsare som gör fysiken rolig.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Åke Fäldt. Han känns lika engagerad som min gamla högstadielärare. Åke vill ju verkligen att vi ska fixa kursen!»
- Duggorna, mycket bra med två duggor. Om man pluggat till duggorna var man nästan klar inför tentan.»
- Föreläsare och förläsningsanteckningar»
- Föreläsaren var mycket sympatisk och ingav ett gott förtroende och engagemang!»
- Åke!»
- boken är ok! och de facit med lösningsgångarna på hemsidan var mycket bra!»
- Åke Fäldt»
- Lärare, kursinnehåll»
- Föreläsare, litteratur, sammanfattningsmaterial från föreläsare.»
- Föreläsningarna i denna kursen var mycket bra! Det faktum att man kunde titta igenom föreläsarens anteckningar innan föreläsningarna gjorde att man kunde förbereda sig väl och ta till sig det som man gick igenom.»
- Det mesta fungerade bra.»
- Läraren»
- Åke Fäldt är en bra och entusiastisk lärare!»
- Föreläsaren»
- Kurslitteraturen var mkt bra och kapitlen kändes väl valda. Duktig föreläsare och bra övningledare»
- Bra föreläsningar och duggor.»
- föreläsningsanteckningar på hemsidan»
- Åke Fäldt»
- Det mesta»
- Bra med duggor!»
- åke»
- Åke - han är en pärla»
- Föreläsare»
- Läraren, kurslitteratur, hemsidan och dess informationsrikedom.»
- Duggorna»
- Lärarens entusiasm.»
- Bra och strukturerade föreläsningar som faktiskt hjälper mycket inför tentamen! Laborationen befäste kunskaper i kursen på ett bra sätt.»
- Åke Fäldt»
- bra med två duggor.»
- Åke Fäldt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationen, den var torr och tråkig. Och det bev inte bättre av att man egentligen inte fattade nåt. »
- Möjligen en annan lab, insåg inte riktigt vad denna gav. Bättre information om vilka moment kursen kommer innehålla, hur många inlämningsuppgifter osv. Bättre inkluderat miljömoment, detta var dock bättre inkluderat här än i tex ekonomisk analys 2.»
- ett mer förberett kursupplägg.»
- Hemsidan, en veckoplanering med tillhörande reckomenderade uppgifter»
- Strukturen. Om jag missade en föreläsning var det väldigt svårt att veta vad som Åke gick igenom då det inte stod exakt vad som gicks igenom de olika dagarna. Dvs som i matten, dag, kapitel, eventuellt utdelat material och frågor.»
- ???»
- MILJÖARBETET - det var otroligt dåligt. Att skriva om mjölk och bananer känns knappast relaterat till en kurs i mekanik och termodynamik. Om miljömomentet nödvändigtvis måste finnas med i kursen, lägg isåfall mer fokus på bränslecellen (tyckte det var en intressant föreläsning) och energikvalitet. Det är ju faktiskt relaterat till kursen i övrigt.»
- kanske att I och teknisk matte läser för sig»
- Momentet Hållbar Utveckling. Svårt att förstå dess sammanhang med kursen. Svårt att förstå dess innebörd eller mål. Blev bara ett obligatoriskt moment som hafsades igenom. Bör läggas i egen kurs tillsammans med miljömoment från andra kurser.»
- Integrerade momentet kändes intryckt och borde förändras till nästa år.»
- Vad var det för löjligt arbete vi skulle skriva och redovisa, jag tyckte inte det gav någon inblick i miljö eller fysik alls.»
- Upplägget med miljödelen kändes fruktansvärt onödig och gav ingenting. »
- Bränslecellsföreläsningen var bra som orientering, men det var lite oklart hur mkt man skulle kunna kring denna på tentan. Det allra sista momentet med energikvalitet kändes aningen överflödigt»
- kändes inte som att miljömomentet var integrerat i kursen utan att det blev två separata delar»
- Miljömomentet, antingen lägga det separat eller få in det bättre i kursen.»
- Miljomomentet kan bli tydligare»
- Tentan borde ta upp sådant som vi gått igenom...»
- Kurshemsidan är alldeles för plåttrig, det integrerade momentet kunde vara 100 gånger mer integrerat»
- Att man läser tillsammans med teknisk matte då dessa gnällde på att det gick för långsamt på föreläsningarna. När då föreläsaren trappa upp på tempot hängde inte många med alls»
- inte samtidigt som matten.»
- Det fanns nästan ingen koppling mellan miljömomenten och resten av kursen. Jag har ingen aning om vad som hände med miljökvinnan vi fick se första veckan. Man kan försöka att istället koppla termodynamiken till relevanta miljöaspekter, för att få oss att förstå fysiken bakom varför vissa energikällor är miljövänligare än andra.»
- Att ge en viss ledning och kanske nämna dem viktigaste områdena då det inte finns några typtentor.»
- Kurshemsidan borde förbättras»
- Kanske kan läraren bli lite väl "pedagogisk" ibland så att vi själva ska resonera oss fram till olika saker. Med svåra och komplicerade frågor/påståenden kan det underlätta om någon "pekar med hela handen" och berättar att såhär är det. Det har hänt att man efter en diskussion ställt grannen frågan: Men vad var svaret?.»
- Miljöarbetet var mycket dåligt organiserat. Många hann inte redovisa (bl a var läraren 15min sen) och blev därmed underkända i momentet. Inte acceptabelt tycker jag!»
- det integrerade miljömomentet. Tydligare koppling till kursen vore önskvärt.»

16. Övriga kommentarer

- Bra»
- Bra kurs»
- Åke är bra! Han gör det intressant med sitt engagemang.»
- Bra kurs, bra lärare, bra litteratur. Bra laboration. Dåligt miljö arbete.»


Kursutvärderingssystem från