ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp4åk1: MVE020 Linjär algebra I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-29 - 2009-06-21
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

65 svarande

Högst 15 timmar»13 20%
Cirka 20 timmar»16 24%
Cirka 25 timmar»21 32%
Cirka 30 timmar»7 10%
Minst 35 timmar»8 12%

Genomsnitt: 2.7

- Jag studerade själv från påsklovet och framåt. Föreläsningar gav ingenting mer än förtvivlan. Laura var en pinsamt dålig lärare och kunde inte ta konstruktiv kritik. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

65 svarande

0%»3 4%
25%»13 20%
50%»10 15%
75%»21 32%
100%»18 27%

Genomsnitt: 3.58

- cirka 4 föreläsningar räckte..» (0%)
- det har inte varit lönt att gå dit då, föreläsningarna varit dåliga! gick de första gångerna!» (0%)
- I början av läsperioden var jag på de flesta föreläsningarna men jag tyckte inte de gav mig något så i slutet gick jag i princip inte på någon. Tyvärr tyckte jag föreläsaren var mycket ostrukturerad och opedagogisk.» (25%)
- Jag gillade inte upplägget på föreläsningarna, därför har jag studerat mer självständigt än vad jag brukar göra.» (25%)
- Om Laura är kvar på Chalmers kommer ingen någonsin att lära sig något. Hon var så dålig att man lärde sig 10ggr så mkt av att bara läsa boken.» (25%)
- läraren hade ingen struktur i sin undervisning, dvs mkt hoppande mellan tavlor och fakta. » (25%)
- Endast de första föreläsningarna innan jag insåg att föreläsaren är kass!» (25%)
- Flest i kursens början. Sen gick det för snabbt och det blev svårt att hänga med då man inte helt förstod det som har varit innan.» (25%)
- Dåligt ledda föreläsningar gjorde att man kände att man spenderade tiden bättre genom att läsa boken själv.» (25%)
- Undervisningen har inte varit givande för min del och jag vet att många andra känt likadant i denna kurs.» (25%)
- man fick inte ut något av undervisningen därför slutade jag att delta» (25%)
- deltar annars i mycket större del av föreläsningar men tycker att de inte har givit mig mycket i den här kursen. har inte förstått vad föreläsaren pratat om och har inte fått nåt grepp om den röda tråden.» (50%)
- Jag började med att gå på alla lektioner, men det visade sig att om man inte hade gjort kapitlen i förväg så hade man inte en chans att förstå på lektionerna och ens anteckningar blev inte läsbara, så det gav en mer att studera in kursen själv.» (50%)
- I början av kursen medverkade jag på alla föreläsningarna, men efterhand insåg jag att föreläsningarna endast gjorde mig mer förvirrad och inte alls gav något för min förståelse vilket gjorde att jag undvek fler och fler föreläsningar. Det är tråkigt när undervisningen är sådan att att 80% av klassen väljer att inte gå på föreläsningarna pga att de inte anser att det ger något överhuvudtaget, förutom förvirring.» (50%)
- gick i början med slutade då jag inte tyckte att undervisningen hjälpte mig något» (50%)
- Kände efter ett tag att det inte längre gav något att gå på föreläsningarna.» (50%)
- Föreläsningarna har varit otroligt ostrukturerade och anteckningarna från dem (det som skrivs på tavlan) har varit oförståeliga efteråt.» (75%)
- Bra kurslitteratur, så det gick väldigt bra att läsa in kursen på egen hand.» (75%)
- Det tog mig för lång tid att våga strunta i föreläsningarna, annars hade jag gått på nästan ingen.» (75%)
- Nästan 100% föreläsningar, men runt 50% av räkneövningstillfällena.» (100%)
- Ångrar mig litegrann i efterhand att jag inte gjorde mer på egen hand. Har hört att det gav mer att kanske läsa i boken eller titta på webföreläsningar.» (100%)
- Men tyvärr har inte föreläsningarna varit specillt givande och det har troligen varit slöseri med tid att ha gått på de flesta föreläsningar. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

65 svarande

Jag har inte sett/läst målen»33 50%
Målen är svåra att förstå»4 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 16%

Genomsnitt: 2.09

- Se kommentar till fråga 2.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Om en lärare fokuserar mycket på några speciella avsnitt så förväntar man sig inte att det skall komma totalt 4p på tentan om dem.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag anser att det borde läggas en föreläsning i början av kursen, vars syfte det är att ge motivation/förståelse för vad man kommer att lära sig. Detta gäller alla kurser, men särskilt en så teoretisk kurs som linjär algebra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tycker att målen, som i tidigare mattekurser, är mycket tydliga. Veckoplaneringar med mål för varje vecka - otroligt bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- väldigt höga mål, helt sjukt mycket teori man var tvungen att kunna utantill. jag fattar inte varför man itne får ett formelblad i denna kurs.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 88%
Nej, målen är för högt ställda»4 11%

Genomsnitt: 2.11

- Det är svårt att säga. Om vi hade haft en annan föreläsare så kanske man hade klarat kursen bättre. Och förstått något över huvud taget.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»5 10%
I viss utsträckning»30 62%
Ja, i hög grad»6 12%
Vet ej/har inte examinerats än»7 14%

Genomsnitt: 2.31

- Tentamen testade endast en liten del av det totala kursinnehållet. Kändes som om hela tentan var inverser och nollrum. Det skulle varit trevligt om tentan testat oss på allt innehåll.» (?)
- Tentan var enligt mig under all kritik. Den var helt insnöad på kolonnrum och nollrum som i förhållande till kursens bredd är en mycket liten del. Därmed upplever jag att den inte gav en rättvis bild av hur väl målen uppnåtts.» (Nej, inte alls)
- Det var endast ett område som testades på tentan.» (Nej, inte alls)
- Jag upplever inte att tentamen var utformad på ett sådant sett att hela kursen tenterades utan det låg alldeles för mkt frågor inom ett allt för smalt område, vilket gör att den inte alls speglar kursens utfromning.» (Nej, inte alls)
- Väldigt otypad med fokus på saker vi inte gått igenom så noga» (Nej, inte alls)
- Kursen innehåller så mycket, det är svårt att testa allt. Kanske borde det ha tryckts lite hårdare i början av kursen på att man bör kunna teorin mycket väl. Definitioner osv. En stor del av tentan bygger på teori eller teoriliknade uppgifter. Mycket mer än i de andra mattekurserna där tentorna är mer räknade.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte personligen att tentan inte speglade vad som betonats på föreläsningarna, det var såklart innehåll från kursen som gåtts igenom, men det som vi lagt mest tid på kom inte.» (I viss utsträckning)
- Som tur är var uppgifterna på tentan mindre diffusa än allt föreläsaren går igenom på tavlan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»37 56%
Ganska liten»16 24%
Ganska stor»10 15%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.64

- Sämsta läraren vi haft hittills, och det tycker alla.» (Mycket liten)
- Värdelös» (Mycket liten)
- För min del var föreläsningarna inte alls till hjälp för inlärning. Detta berodde på att de var röriga och saknade röd tråd. Efter tentamen anser jag dessutom att de inte var till stor hjälp för tentamen heller.» (Mycket liten)
- Egentligen till ingen nytta alls!» (Mycket liten)
- Hade undervisningen sett ut på det sett som den gjorde i den här kursen första läsåret hade jag högst sannolikt bytt lärosäte. När det är i snitt 40 pers på föreläsningarna (efter cortegeveckorna) på en linje med några av Sveriges mest motiverade studenter tyder det på att något är fel. Jag skulle rekommendera att de som har hand om kurserna faktiskt visar lite intresse och hoppar in och ser hur det ser ut nångång då och då. Vi studenter bryr oss inte om det är en professor eller doktorand/äldrekursare som föreläser så länge det är en pedagog. Johan Berglind har tex en egen fanclub på facebook och det pratas fortfarande om Christian Sandströms engagemang på ekonomiföreläsningarna, säger något hur mycket duktiga föreläsare uppskattas. Om vi vill att I-linjen ska fortsätta bli bättre och vara landets bästa, som bör vara målet, skärpning, den tog precis ett stort kliv bakåt.» (Mycket liten)
- Tyckte det var svårt att hänga med på föreläsningarna om man inte i förväg läst in materialet. Föreläsaren skrev ibland ganska smått på tavlan.» (Mycket liten)
- Jag har varit på alla lektioner men inte lärt mig någonting i jämförelse mot de föregående mattekursen. Att läsa boken var en nödvändighet för att inte bli totalt förvirrad» (Mycket liten)
- Obefintlig. Mycket dålig pedagogik och struktur.» (Mycket liten)
- - Föreläsningarna har saknat struktur och känts extremt oförberedda. - Mycket viktigt med tydliga rubriker på tavlan så man vet vad som pratas om - Jag har saknat exempel med siffror. Och de få som givits har varit samma som i boken, vilket är synd. Tyvärr har det tagit väldigt lång tid varje gång ett tal ska räknas på tavlan och väsentliga steg har hoppats över. Hade föreläsaren varit mer förberedd och räknat talen innan hade det gått snabbare. Jag vet att det är möjligt då tidigare föreläsare har hunnit ge exempel. - Grafer som har ritats på tavlan har varit för små för att se (även om man sitter långt fram i salen). Laura måste lära sig att utnyttja tavlorna, det går! - Ett tips för att förbättra det som skrivs på tavlan och hur man ger snabba men lärorika exempel är att studera Johan Berglinds föreläsningar. » (Mycket liten)
- Har inte ens tittat på mina föreläsniningsanteckningar i efterhand för de har blivit oläsbara och mycket svårare att förstå än boken.» (Mycket liten)
- Jag är inte en sådan person som klagar i första hand men undervisningen har varit så dålig att det är pinsamt. Föreläsningarna har varit så osammanhängande att man inte får ut något av att gå dit. » (Mycket liten)
- Byt föreläsare snälla» (Mycket liten)
- boken förklara mkt bättre för läraren hade svårt att kommunicera» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit mycket bristfälliga, dåligt förklarande och föreläsaren har inte tagit någon hänsyn till studenterna.» (Mycket liten)
- Undervisningen var negativ för min inlärning. När jag lärde mig något ur boken och läraren sedan gick igenom det på föreläsningen, glömde jag det mesta jag hade lärt mig och blev istället bara förvirrad. Läraren var alldeles för diffus, hon kunde ha varit mycket konkretare och sagt vad en viss sak gör, hur formeln ser ut och hur man löser problemet. Istället rabblar hon på och försöker ge oss en slags djup insikt, som hade nåtts enklare om vi hade fått börja med det enkla konkreta och göra uppgifter först. Dessutom bör hon rita sina figurer på tavlan tydligare.» (Mycket liten)
- I början gick det bra men allteftersom man kom längre in i kursen och det krävde djupare förståelse så kändes det som att föreläsningarna spårade ur. Anteckningarna blev svåra/görsvåra att följa och resonemangen kunde ibland bli vädigt hoppiga fram och tillbaka. Här krävs en stor förbättring!!!» (Mycket liten)
- Röriga föreläsningar, dålig struktur på anteckningar på tavlan.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»21 32%
Mycket stor»42 64%

Genomsnitt: 3.6

- Det jag lärt mig har jag lärt mig från att läsa i boken.» (Ganska stor)
- Pedagogisk bok, synd att inte läraren var lika pedagogisk, då kunde kursen blivit riktigt bra.» (Mycket stor)
- Boken bra. Bladen om Fouier var som japanska, och tyvärr kan jag inte japanska. Där hade bra föreläsningar behövts kan jag säga...» (Mycket stor)
- Väldigt bra kursbok! Önskar dock bättre litteratur/mer strukturerade föreläsningar kring kurserna senare delar (fouriersatser i synnerhet). Jag tycker det är orimligt att man år efter år nyttjar samma standardiserade overheadbilder och material utlagt på hemsidan. Kursen ändras ju faktiskt!» (Mycket stor)
- I tidigare mattekurser har jag inte läst en sida i boken. I den här mattekursen har jag läst varenda ord, oftast två gånger.» (Mycket stor)
- Helt klart en av de bästa böckerna vi haft. Tyckte inte det var några problem att läsa in allt material på egen hand. Däremot lämnar det utdelade materialet för Fourierserier en hel del att önska. Tyckte det var dåligt skrivet och svårförståeligt.» (Mycket stor)
- Enda inlärningssättet då föreläsningarna varit under all kritik.» (Mycket stor)
- Boken har varit jättebra och min enda hjälp i kursen.» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen är det enda som rättat kursen.» (Mycket stor)
- Om jag hade vetat att det fanns föreläsningar från MIT på youtube hade jag kollat på dem, men jag fick reda på det dagen innan tentan. Därför var boken det enda jag kunde ta del av för att lära mig något.» (Mycket stor)
- Mycket bra bok som förklara allt på ett bra sätt.» (Mycket stor)
- Allt jag lärde mig lärde jag mig ur boken. Den är väldigt pedagogisk och är egentligen allt man behöver för att klara kursen bra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»42 64%
Mycket bra»19 29%

Genomsnitt: 3.21

- Inte behövt använda den särskilt mycket, men det var lätt att hitta information, vilket naturligtvis är bra! Aningen för mycket info upplagt på hemsidan.» (Ganska bra)
- Fungerade bra, inget direkt att klaga på där. Veckoplaneringarna kanske skulle kunna läggas upp lite snabbare.» (Ganska bra)
- Lite rörigt på kurssidan, annar bra» (Ganska bra)
- Det var en del fel i veckobladen, med sidor och facit till uppgifter.» (Ganska bra)
- Sen att jag tycker designen på intranät, hemsida och främst alla kurshemsidor är avskyvärd är en helt annan femma. http://intra.kth.se/» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»9 13%
Ganska dåliga»8 12%
Ganska bra»20 30%
Mycket bra»9 13%
Har ej sökt hjälp»19 29%

Genomsnitt: 3.32

- Det var dock svårt att förstå den hjälp man fick. I slutändan kändes det som det var upp till mig att lära in kursen, oavsett hur mycket hjälp jag sökte.» (Ganska bra)
- Möjligheterna var bra men det var inte alltid man fick så pedagogiska svar» (Ganska bra)
- bra att även föreläsaren var räkneledare.» (Mycket bra)
- I och med att mer och mer folk slutade gå på föreläsningarna så var det väldigt lätt att få möjlighet att ställa egna frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 16%
Mycket bra»40 61%
Har ej sökt samarbete»13 20%

Genomsnitt: 4

- Har varit bland den största hjälp jag fått i kursen.» (Mycket bra)
- Eftersom nivån på undervisningen har varit så dålig har man varit tvungen att vända sig till andra studenter för att kunna få hjälp.» (Mycket bra)
- Då föreläsaren var bristfällig så fick man istället ta hjälp av sina kompisar.» (Mycket bra)
- Det fanns ingen anledning.» (Har ej sökt samarbete)
- I kursen har det inte vart så mycket samarbetsmoment. Endast matlab» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»22 33%
Hög»36 55%
För hög»6 9%

Genomsnitt: 3.7

- Jag upplevde det dock som en orimligt hög arbetsbelastning på egen tid, på grund av de mycket röriga föreläsningarna.» (Lagom)
- Mkt nytt» (Hög)
- Kändes högre med fysik som parrallellkurs» (Hög)
- Att lägga matlab utöver det man redan måste lära sig i kursen är vansinne. Det finns inte tid att sitta med matlab när man redan har så mkt annat som mann ska läsa in. Jag anser därför att jag inte har fått möjlighet att tillgodose matlab underviningen i den mån som jag velat.» (För hög)
- Det är svårt att läsa kurs utan vettig föreläsare.» (För hög)
- slutet tog de med ett avsnitt om serier som inte hade så himla mkt med resten av kursen att göra mkt onödigt» (För hög)
- För hög eftersom man fick läsa in det mesta på egen hand.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 23%
Hög»33 50%
För hög»17 26%

Genomsnitt: 4.03

- Hög men inte för hög, hade matteförl. varit bra hade det nog gått ganska smidigt nu var det svårt att motivera sig inför algebra. Fysikförel. höll mycket högre klass och var mycket mer motiverande. » (Hög)
- Två teoretiska kurser.» (Hög)
- Det var två ganska tuffa kurser men intressanta, tyckte det var mycket att göra den här perioden men det har jag inget emot när kurserna är bra.» (Hög)
- Det har varit väldigt mycket räknande, då vi läst matte och fysik samtidigt. Tidigare upplägg men en ekonomikurs och en annan kurs, tycker jag har varit bättre. » (Hög)
- Jobbigt med linjär algebra och fysik 1 under samma läsperiod, under cortégen.» (Hög)
- Fysik och linjär algebra.. Vi fick veta att vi levde.» (För hög)
- Väldigt tungt med både fysik och matte, hade kanske varit bätre att ha det som förra året och ha en med programeringen och en md ekonomin.» (För hög)
- Det passar inte att ha fysik och linjär algebra i samma läsperiod eftersom det blir två ämnen med en massa räkneuppgifter.» (För hög)
- Att läsa fysik och matte på samma gång var verkligen inte optimalt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»16 24%
Dåligt»21 32%
Godkänt»13 20%
Gott»9 13%
Mycket gott»6 9%

Genomsnitt: 2.5

- Tycker att det är riktigt synd att jag inte lyckats få någon hjälp av föreläsningarna. De anteckningar jag gjort förstår jag inte p.g.a. att det varit så rörigt och jag inte vetat vad hon pratat om.» (Mycket dåligt)
- Det här var faktiskt den sämsta föreläsnings-perioden hittills, med råge!» (Mycket dåligt)
- Helt meningslösa och uppriktigt sagt dåliga föreläsningar» (Mycket dåligt)
- Beror enbart på föreläsaren» (Mycket dåligt)
- Jag är upprörd och arg för att föreläsningarna har varit så dåliga! än mer för lärarens arroganta attityd. Hon skrev plåttrigt så att det var omöjligt att läsa. hon mumlade. Hennes struktur i föreläsningarna var mkt dålig. Hon pekade på ett exempel och vidareutvecklade det. hur ska man då hänga med? När vi gav henne kritik svarade hon att det skulle vänta till kursutvärderingsmötet. » (Mycket dåligt)
- Kursen är säkert bra egentligen men nu känns det som bortkastad tid, jag klarade nog inte tentan» (Mycket dåligt)
- Bra bok, dåliga föreläsningar. Och återigen, svårförståeligt matlab-moment. Vad sägs om en ordentlig matlab kurs á la java-programmering, så att folk faktiskt har en chans att lära sig programmet.» (Mycket dåligt)
- jag var tvungen att läsa in hela kursen på egen hand då undervisningen var undermålig» (Mycket dåligt)
- Helt klart underkänd undervisning i denna kurs. Vissa mycket teoretiska moment i kursen upplevde jag som helt absurda på grund av att undervisningen höll så dålig kvalitet. Litteraturen var mycket bra, vilket höjer mitt intryck av kursen lite.» (Dåligt)
- Beror helt på föreläsare. Dock intressant och bra kursinnehåll.» (Dåligt)
- Föreläsningarna är viktigt för mig, när den delen inte funkar blir det svårt att tillgodogöra sig allt.» (Dåligt)
- Kursinnehållet var intressant, undervisningen mindre så.» (Godkänt)
- Boken kompenserade lyckligtvis för föreläsaren, annars hade jag antagligen inte klarat kursen.» (Godkänt)
- Det är en mkt rolig kurs som hade tjänat på att introducera ord och begrepp på ett tydligare sätt i ett tidigt skede i kursen. Läraren misslyckades med tydlighet vid katederundervisningen.» (Godkänt)
- Jag tycker kursen i sig har varit intressant men bristen på bra undervisning har gjort arbetet tungt och då blir det ju mindre roligt..» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra bok!»
- Kurslitteraturen»
- Läraren! Hon förklarar begripligt det förra årens lärare inte kunde förklara alls.»
- MATLAB, i denna kurs var det bra och återkopplande till lin. alg. . Låt Ida? (kvinnliga matlab-handledaren med mörkt hår (alltså inte hon med stoa krusset)) hålla i hela MATLAB hon är pedagogisk, hjälper lagom mycket (man vill ju inte att de ska skriva HELA upg åt en och sen säga "nu är det klart!") och så är hon engagerad. Om hon hade alla föreläsningarna i lin. alg. skulle det vara toppen.»
- Litteraturen.»
- Det var väldigt bra att ha en dugga mitt i läsperioden.»
- kursmålen.»
- Bra veckoplanering och bra med extrauppgifter till hands på hemsidan.»
- Boken var lättläst och bra!»
- de utförliga veckoplanneringarna»
- Boken.»
- boken lay är ok, men dock saknas ett bra facit till denna! »
- Lay"s bok. Tycker den är mycket bra.»
- Bra pedagonisk bok»
- Boken»
- Kurslitteratur och innehåll.»
- Kurslitteraturen»
- boken. utan den hade jag varit strandad. Den är mkt pedagogiskt uppbyggd.»
- Läroboken. Den var mycket bra.»
- Tyvärr har jag ingenting gott att säga om kursen.»
- Boken»
- Kurslitteraturen, matlab och räkneövningarna»
- Kurslitteratur»
- läroboken är jättebra»
- duggorna»
- Kurslitteraturen.»
- Boken, som är mycket bra.»
- BOKEN»
- strukturen med veckoplaneringar»
- boken»
- Kurslitteraturen.»
- Boken.»
- Boken är mkt bra. Bra med dugga, kanske ytterligare en till hade varit bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarnas struktur, tydligare upplägg.»
- Läraren»
- Schema kanske.»
- Lauras föreläsningsstil, eller snarare brist på stil! Om knappt någon går på förläsningarna och de som går klagar, ja då måste något vara fel.»
- Hela undervisningen borde förändras. Föreläsningarna måste bli mer strukturerade, det måste räknas mer exempel, undervisningen måste bli till hjälp för studenterna! »
- Bättre undervisning! Mer struktur, följ planeringen bättre.»
- Ge en tenta som svarar mot en större bredd av kursmålen.»
- Mer struktur på föreläsningarna. Det är just bra anteckningar man har saknat.»
- Byte av lärare vore högst önskvärt, då man inte förstod det föreläsaren gick igenom och då man fick "det kan vänta till utvärderingen" till svar då man försökte ge konstruktiv kritik..»
- kanske att man skriver satserna på tavlan istället för att visa dem på overheads»
- Föreläsningarna. Matlab vet ni redan är ett skämt på I sektionen - Do it all or don"t do it at all.»
- Laura kan säkert linjär algebra men är inte så duktig på att lära ut! hon förklarar otydligt och gjorde kursen hundra ggr mer komplicerad än vad jag tror den är!kände sig mer förrvirrad efteråt än innan och kom med kråkfötter till anteckningar, då man försökt att skriva av hennes frånm tavlan!»
- Föreläsningarna skulle kunna ha ett tydligare upplägg där det på ett tydligare sätt framgår vad vi går igenom osv. »
- ny lärare»
- Ny föreläsare eller eventuellt en radikal förändring på undervisningssättet.»
- Ny föreläsare.»
- Laura...»
- Föreläsaren»
- Ett lärarbyte vore inte mer än rätt! Anknytningen till matlabb kan göras bättre. förstår inte varför vi har det som ett integrerat moment i alla mattekurser. Varför inte göra en egen kurs av det?»
- föreläsaren bör ha betydligt mer struktur och pedagogik i sina föreläsningar. Och inte komma fem minuter för sent till VARJE lektion»
- Pedagogiken på föreläsningarna. Det fanns en hel del saker att anmärka på, som att det t.ex. las för mycket tid för enkla saker medan svårare saker drogs igenom snabbt.»
- Föreläsningarna behöver vara tydligare.»
- Matlab momentet måste ändras. Laura måste verkligen ta sig en tankeställare på vad hon vill uppnå med undervisningen för som det har varit den här läsperioden har den inte alls fungerat.»
- Förklara tydligare vad man har kursen till. Det är en vettig kurs men många begrep inte det förren 3 dagar innan tenta. I början är hela kursen väldigt abstrakt.»
- Föreläsare»
- Föreläsaren»
- Tentan skulle eventuellt kunna fokusera lite mer på förståelse och lite mindre på rena beräkningar.»
- Föreläsare samt Matlabverksamheten»
- mer förberedda och strukturerade genomgångar»
- läraren»
- Annan lärare alt. ge Laura en utbildning i pedagogik.... Matlab är på för svår nivå (som vanligt)»
- Måste få en bättre föreläsare. Det gick inte att få ut något av årets föreläsningar vilket är en stor besvikelse och då tappar man som elev även motivation. Matlabverksamheten borde också förändras. En hel kurs med matlab vore att föredra, kanske ersätta javaprogrammeringen med matlab??»
- Byta föreläsare, man lärde sig mer av att läsa själv än att gå på föreläsningarna.»
- Ny forelasare»
- bättre undervisning. bättre facit»
- Föreläsaren bör bli mer konkret och mindre teoretisk.»
- Att lägga större tyngd på det viktigaste då kursen är så stor och ta upp resten lite kortare. »
- Föreläsningarna behöver bli bättre uppstyrda, genomtänkta för att underlätta inlärningen. Anteckningarna på tavlan bör bli förståliga så att man faktiskt kan följa dem. »
- Föreläsningarna måste ha bättre struktur och det är viktigt att föreläsaren lyssnar på önskemål från studenterna.»
- Bättre föreläsningar och ny utformning av matlabundervisningen alternativt ta bort matlab. Som det är nu är undervisningen i matlab alldeles för dålig och uppgifterna på en för hög nivå.»
- föreläsningarna var väldigt röriga.»
- ny lärare»

16. Övriga kommentarer

- Tentan passade ihop med kursen till 95%. Jag är mycket nöjd med den.»
- Fler duggor, kanske en eller två "teoriduggor" med bara sant/falskt uppgifter och definitioner. Duggorna behöver inte ge tentapoäng, det är mer för att man ska få en känsla om vad som anses viktigt. Det skulle underlätta om man tidigt visade hur viktig teorin är.»
- Jag anser att det borde göras en ordentlig tillsyn av denna kurs inför nästa år. Fysik och linjär algebra är heller ingen bra kombination för Lp4. Jag är medveten om att fysik/programmering också utgjorde en tung period förra året, men detta är klart ett sämre alternativ.»
- Kort och gott, byte av lärare!!»
- Laura var bra»
- Man har varit tvungen att läsa in kursen helt på egen hand, då föreläsningsanteckningarna är obegripliga. Detta har ökat arbetsbelastningen drastiskt.»
- Årets tenta var väldigt olik tidigare års, och den testade spetskompetenser snarare än bredd.»
- Matlab undervisingen har förbättrats från den inledande mattekusen. Kanske beror det på att det var lättare att förstå då vi nu har läst programmering. »
- Läraren som håller i kuresen måste verkligen vara skicklig för att göra Linjär Algebra till en intressant kurs för I:are. »
- Ni MÅSTE ta tag i detta. Nästa år kan inte få ha det såhär illa.»
- Bra kurs!»
- Jag tycker attkursen har varit ganska svår men intressant. Jag tycker att Laura har gjort ett bra jobb och det märks att hon verkligen är engagerad och vill att vi ska förstå!»
- Tentan kändes väldigt främmande jämfört med tidigare år!»
- Det kändes väldigt flummigt i början och jag visste inte vad som var viktigast utan försökte förstå allting, vilket gjorde det ännu jobbigare och svårare än det egentligen är. Det blev lättare att sluta försöka hänga med på föreläsningar. Att sitta och studera själv med en vän gav mig mest.»
- Föreläsningarna måste bli MYCKET bättre. Matlab-kurs önskas.»


Kursutvärderingssystem från