ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt09 Datakommunikation, LEU061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-20
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»4 33%
Cirka 20 timmar»1 8%
Cirka 25 timmar»2 16%
Cirka 30 timmar»3 25%
Minst 35 timmar»2 16%

Genomsnitt: 2.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»1 8%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»3 25%
100%»7 58%

Genomsnitt: 4.25

- missat en föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 25%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»8 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 2.83

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 2.91

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.25


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 16%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»4 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Ali är mycket bra föreläsare och får verkligen fram principerna på ett bra sätt. Men han kan ibland få en att känna sig som en idiot när man frågar någonting vilket gör att man aktar sig för att fråga saker, lite mer ödmjukhet gentemot eleverna hade inte varit fel.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»3 25%
Har ej sökt samarbete»1 8%

Genomsnitt: 3.25

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»6 50%
Hög»4 33%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.41

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»6 50%
Hög»2 16%
För hög»3 25%

Genomsnitt: 3.58

- Bra lp» (Lagom)
- Har läst två kurser som innebär utantill kunskap vilket innebär att det blev mycket info man var tvungen att trycka in i huvudet» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 50%
Gott»3 25%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 3.75

- Mitt intryck beror nog på att jag tycker detta område är mycket ointressant, MEN jag inser att det är en bra kurs som ger mig nödvändig kunskap för mitt framtida yrke» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cisco kursen.»
- ALLT»
- CCNA, samt labbsalar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- inget»

16. Övriga kommentarer

- Det har blivit lite "spretigt" ibland, det är väldigt många nya koncept och termer, det är iofs inte konstigt i en introduktionskurs, men jag tror att man kunnat begränsa åtminstone vissa av detaljkunskaperna mer och bara kräva principkunskaper på vissa delar. De detaljkunskaper man inte använder sig av längre fram glömmer man ändå bort. Det känns som cisco materialet tar upp det viktigaste det mest "handfasta" och allt utöver det känns som "bra att veta" information.»
- Nej»


Kursutvärderingssystem från