ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt09 Algoritmer och datastrukturer, LET375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-20
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»2 13%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»5 33%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.86

- Mycket lärorika och välstrukturerade labbar som tagit en del tid» (Cirka 20 timmar)
- Lite väl mycket labbverksamhet på obekväma tider» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 33%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.66

- Mest pga av andra åtaganden, skulle annars gärna gått på fler » (75%)
- har ej deltagit vid laborationstillfällen» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 53%

Genomsnitt: 3.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 41%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 25%

Genomsnitt: 2.83

- Tentan var undermåttlig då flera frågor innehåll felaktig informaton.» (I viss utsträckning)
- lite märkligt att skicka ut enkäten såhär tidigt» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»9 60%

Genomsnitt: 3.6

- bra förklaringar, ibland lite väl utdragna» (Ganska stor)
- Eftersom jag tycker att labbarna har varit till större hjälp » (Ganska stor)
- Föreläsningarna är pedagogiska och lugna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»2 13%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 2.86

- weiss är riktigt kul att läsa» (Ganska stor)
- Bra bok, men väldigt tjock!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 3.6

- Jag missade flera gånger att det fanns nytt material» (Ganska dåligt)
- OH-bilderna gick inte att packa upp.» (Ganska bra)
- Bättre att lägga ut flera filer med föreläsningar eller en med samtliga från början. Som det var nu var det inte uppenbart att det fanns nya filer att hämta.» (Ganska bra)
- fire är verkligen praktiskt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Det var svårt att få tag på labbhandledaren under labbtiderna, han kom in i rummet någon gång i timmen och var där kanske 10 minuter och försvann sedan igen. Önskvärt vore om en handledare alltid var i salen under labbtimmarna.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»8 53%
Hög»6 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Vissa labbar var tuffare än andra.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»7 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.46


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 20%
Gott»7 46%
Mycket gott»5 33%

Genomsnitt: 4.13

- Enda som drar ner intrycket är de felaktigheter som uppkom på tentan.» (Gott)
- Mycket bra kurs, det precis för sån här lagom djup IT-orientering jag valde IT-bas» (Mycket gott)
- En riktigt rolig kurs där jag har tagit ett steg till i min utveckling som programmerare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uno, Labbarna, liten klass, lindholmen är inte heller så dumt så länge man kör heldag»
- Gillar upplägget med vissa lektioner i Powerpoint varvade med tavelskrivning.»
- Kontinuerliga labbar.»
- Labbar och bonusuppgifter, Uno»
- boken»
- Både labarna och föreläsningarna var jättebra för inlärningen!»
- Labbarna och bonuslabbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer föreläsningsanteckningar på nätet vore najs»
- Kompletterande övningsuppgifter. Det saknas lämpliga uppgifter i boken Tex. analys av rekursiva funktioner.»
- Ta bort kopieringsskydden från PDF:erna, onödigt att behöva skriva av kod som inte går att kopiera. Lägg ut kursmaterialet i enskilda filer på portalen, så att man slipper ladda ner en stor zip med alla filer samt att man direkt ser om något nytt kommit ut.»
- Bonusuppgifterna var lite väl svåra. Det var så komplicerade att de inte gav någon övning till tentan, de vara bara svåra.»
- Korrekt tentam, flera uppgifter som inehöll felaktig information. Lösningsförslaget till uppgift 9b skulle inte klara av att bygga det trädet som visades på tentan och det trädet skulle vi UTGÅ ifrån för att bygga vår algoritm. Tilläg till detta var att länderna på pinnarna var fel på flera. »
- Någon mer labbhandledare eller att existerande labbhandledare inte försvinner 1h just när man behöver hjälp.»
- Systemet før bonuspoæng, det var ganska krångligt.»
- inget»
- Det bör vara tydligare från början vilka övningar i boken som rekommenderas att göra. Det enda med kursen som jag är missnöjd med är tentan som kändes slarvigt utformad. Pga en massa slarvfel i tentan, som gjorde att jag satt och försökte lösa, för kursen, irrelevanta problem, hann jag inte med hela tenatn. Dåligt.»

16. Övriga kommentarer

- Annars var allt jätte bra.»
- Uno ær en mycket bra lærare!»
- Bästa kursen hittills! Uno är jättebra som föreläsare och pedagog!»
- Jag gillade de kommentarer som vi fick på vår kod då de kändes relevanta och hjälpte mig med att förbättra mitt kodskrivande.»


Kursutvärderingssystem från