ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt09 Datakommunikation, EDA342

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-20
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

66 svarande

Högst 15 timmar»28 42%
Cirka 20 timmar»22 33%
Cirka 25 timmar»8 12%
Cirka 30 timmar»6 9%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 1.96

- Läste 3st kurser i denna period och försökte bara bli labbgodkänd i denna kurs.» (Högst 15 timmar)
- Totalt har jag spenderat omkring 20 timmar på kursen (plus upp till 4h tenta), dvs 2-3 timmar per vecka.» (Högst 15 timmar)
- Inte gjort så mycket egentligen förutom föreläsningar och labbar.» (Cirka 20 timmar)
- Mesta delen av tiden gick åt till Cisco studier, som egentligen inte är kursen i sig.» (Cirka 20 timmar)
- Huvuddelen av tiden har gått åt till att läsa cisco delarna» (Cirka 25 timmar)
- För mycket att göra varje vecka, det blev stressigt snarare än lärorikt. Ett djupare fokus på färre uppgifter hade varit att föredra.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

66 svarande

0%»5 7%
25%»15 22%
50%»13 19%
75%»14 21%
100%»19 28%

Genomsnitt: 3.4

- Närvarade bara på laborationerna och tentamen» (0%)
- Läste en kurs som handlade om samma sak parallellt.» (0%)
- Beror på hur man ser det. Läste ju hela boken och gjorde hela Cisco-kursen. Gick dock inte på några föreläsningar» (0%)
- Läste 3st kurser i denna period och försökte bara bli labbgodkänd i denna kurs.» (25%)
- Föreläsningarna har varit långsamma samt övningarna har känts överflödiga.» (25%)
- Läste kursmaterialet på Cisco och föreläsningarna låg efter i tiden.» (25%)
- Jag följde hellre cisco kursen eftersom jag anser att den gav mig ett bättre perspektiv än vad föreläsningarna gav mig.» (25%)
- han var så dålig föreläsare. det blev inte intresant när han stog där och malde på» (25%)
- Eftersom jag gjorde cisco-kursen flitigt och föreläsningarna låg lite efter kändes det alltför ofta som att föreläsningarna behandlade det jag precis hade läst om i cisco klursen och därför kändes föreläsningarna för mig aningen reduntanta. Detta ledde dock till att jag missade en del som sedan fick läsas in i efterhand inför tentan.» (50%)
- Har typ inte varit på några övningar alls, vilket jag ångrar lite.» (50%)
- Lärde mig bättre på egen hand.» (50%)
- Jag har sedan innan läst första cisco CCNA kurspaketet vilket ledde till att vissa delar av kursen för min del kändes överflödiga.» (50%)
- I princip inga av övningstillfällena» (75%)
- Alla föreläsningar, båda labbarna, men få övningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

66 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 43%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 33%

Genomsnitt: 2.45

- Minns ej målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har iofs inte läst kursplanen, men målen framgick tydligt vid kursstart.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- ..men det var inte många punkter.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»42 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.02

- Notera som ovan, jag har inte sett/läst målen. Det går inte att "avbesvara" frågorna så skyll er själva.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 24%
Ja, i hög grad»29 54%
Vet ej/har inte examinerats än»11 20%

Genomsnitt: 2.96

- Tyckte tentan borde varit mer övergripande. Tyckte att routing algoritmer, som varit en relativt liten del av kursen, utgjorde en oförskämt stor del av tentan.» (I viss utsträckning)
- Lite svårt att veta hur utförliga svar som man skulle ge mtp att inga fullständiga svarsexempel fanns att tillgå.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var väldigt lik tidigare års. Hade nog lätt klarat kursen genom att enbart läsa de gamla tentorna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»14 21%
Ganska liten»19 29%
Ganska stor»22 33%
Mycket stor»10 15%

Genomsnitt: 2.43

- Läste 3st kurser i denna period och försökte bara bli labbgodkänd i denna kurs.» (Mycket liten)
- Brydde mig inte om att gå på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Har fokuserat på Cisco-delkursen.» (Mycket liten)
- Vet inte. Använde annat material.» (Mycket liten)
- Inga föreläsningar som sagt» (Mycket liten)
- Jag har vid senare tillfällen använt tillgängliga freläsningsanteckningar vid inlärning» (Ganska liten)
- De föreläsningar jag gick på i början var usla och gjorde mig ovillig att fortsätta gå på dem.» (Ganska liten)
- Det mesta av stoffet på föreläsningarna har jag koll på sen tidigare, men kursen är ju grundläggande.» (Ganska liten)
- Rätt bra föreläsningar faktiskt.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar.» (Ganska stor)
- Mycket plus för en bra föreläsare» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

66 svarande

Mycket liten»5 7%
Ganska liten»15 22%
Ganska stor»19 28%
Mycket stor»27 40%

Genomsnitt: 3.03

- Vet inte. Använde annat material.» (Mycket liten)
- Se kommentar på fråga 6» (Ganska liten)
- Cisco var bra!» (Ganska stor)
- Har läst en del i boken och fått svar på vissa frågor jag haft.» (Ganska stor)
- Speciellt ciscokursen har varit bra.» (Ganska stor)
- Cisco delproven och Final exam var bra!» (Mycket stor)
- Cisco-materialet var väldigt bra.» (Mycket stor)
- Väldigt intressant och lättförstålig bok.» (Mycket stor)
- BEVARA BOKEN DEN ÄR GRYMT BRA» (Mycket stor)
- Tänkte då främst på cisco-kursen men kursboken var väldigt bra då den behövde konsulteras för sånt som man inte lärt sig i cisco» (Mycket stor)
- Boken var väldigt användbar och intressant jämfört med många andra kurser jag läst. Kanske beror det på att jag försökte ta till mig den mer eftersom jag visste att jag skulle få ha den på tentan.» (Mycket stor)
- Jag tyckte boken var väldigt bra, ciscokursen var också bra för repetitionen och så att man såg till att ligga i fas.» (Mycket stor)
- Om man räknar cisco kursen.» (Mycket stor)
- Cisco gav mycket kunskap, och eftersom det fanns en deadline för varje prov var man tvungen att ligga i fas.» (Mycket stor)
- Ciscokursen. Förutom föreläsningarna var det enda källan.» (Mycket stor)
- Främst Cisco-kursen» (Mycket stor)
- Ciscon var jätte bra» (Mycket stor)
- Cisco var till stor hjälp.» (Mycket stor)
- Inga föreläsningar som sagt» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

66 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»36 54%
Mycket bra»26 39%

Genomsnitt: 3.31

- Som GU-student var det lite problem med (Chalmers) pingpong-system, samt anmälning till lab.» (Ganska dåligt)
- mer gamla tentor....» (Ganska bra)
- jag var dock lite ovan vid att använda ping pong. Det var inte heller någon som hade uppfattat att man fick ha med sig miniräknare på tentan. Detta borde kanske informerats om bättre. Även om det inte direkt krävdes för tentan. Hade bara gått smidigare att räkna ut subnät.» (Ganska bra)
- Pingpong är ganska bra, förutom att det inte går att anmäla sig till labgrupper. Jag har inte använt alla Pingpongs features, men jag föredrar dess gränssnitt över Studieportalen.» (Ganska bra)
- T ex ingen gruppindelning i pingpong, största bristen gentemot studieportalen.» (Ganska bra)
- Var inte riktigt van vid pingpong, men annars fungerade det bra!» (Ganska bra)
- Jodå, pingpong verkar vara en helt ok plattform.» (Mycket bra)
- Pingpong borde användas av alla kurser.» (Mycket bra)
- Ping-pong funkade bra.» (Mycket bra)
- PingPong is the shit. Man kunde möjligtvis önska ett mer aktivt studentforum.» (Mycket bra)
- Chalmers behöver dock fortfarande fixa ett system för alla sina kurshemsidor.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»25 37%
Mycket bra»20 30%
Har ej sökt hjälp»17 25%

Genomsnitt: 3.75

- Några av handledarna var utmärkta, andra var mindre bra. Lagom många handledare.» (Ganska bra)
- Var endast på en övning.» (Ganska bra)
- Andreas (handledare) var en fantastisk tillgång. Kunnig och hjälpsam. Min bästa erfarenhet av en handledare.» (Mycket bra)
- Engagerad personal» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»19 28%
Mycket bra»42 63%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.59

- bra labb handledare som fixade allt.» (Ganska bra)
- Labbandet var OK, partner OK. På Lindholmen labbarna var folket i andra labbgrupper svåra att prata med.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 7%
Lagom»50 76%
Hög»8 12%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.1

- Inlämningsuppgiften var ungefär i storleksordningen av en ordinarie laboration i många av de andra kurser jag har läst. Jag hade tyckt att ni gott kunde klämma in fler såna uppgifter - kalla dem gärna labbar och be oss skriva labbrapporter, som väl skulle kunna innehålla ungefär samma sak som den vanliga rapporten. Slopa de frivilliga labbarna - jag gick på en och den var dels dålig och dels omotiverande.» (Låg)
- Läste 3st kurser i denna period och försökte bara bli labbgodkänd i denna kurs.» (Lagom)
- laborationerna kom dock väldigt tätt inpå varandra mot slutet av kursen, samtidigt med inlämningsuppgiften. Mer jämt fördelade laborationer hade varit att uppskatta.» (Lagom)
- Cisco-kursen krävde rätt mycket tid men var givande» (Lagom)
- Se kommentar om Cisco-delen nedan.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

66 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»32 48%
Hög»20 30%
För hög»10 15%

Genomsnitt: 3.54

- Det skulle finnas fler obligatoriska labmoment då dessa gav väldigt mycket.» (Låg)
- Om man läste Cisco-kursen i datakommunikation och inte fuskade på varje delprov hade nog arbetsbelastningen varit högre. Som det var nu var den förhållandevis låg.» (Låg)
- Läste denna vid sidan av heltidsarbete, inte som del i läsperiod.» (Lagom)
- Göteborg besudlar kurserna.» (Hög)
- Fast jag läste 3 kurser så för mig blev den hög, annars hade det nog varit lagom.» (Hög)
- Mattematisk modellering tog den mesta av tiden.» (Hög)
- inkl. ytterligare 2 kurser» (Hög)
- Kandidatarbetet fick 90% av tiden och de två andra kurserna fick ca 5% var...» (För hög)
- Läste 2 kurser och kandidatarbete, så 150% fart..» (För hög)
- Beroende på andra kurser...» (För hög)
- Matematisk modellering tog upp all min vakna tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»20 30%
Gott»32 48%
Mycket gott»14 21%

Genomsnitt: 3.9

- Laborationerna var lagom utmanande, vet inte hur bra lektionerna var eftersom jag inte gick på dem.» (Godkänt)
- För mig som läser elektro så skulle en bottom-up approach fungera betydligt bättre. För mig kändes det väldigt flummigt i början.» (Godkänt)
- En bra grundkurs som fångar upp alla, kan man mer sen innan kan man ju lära sig mer med boken och det som finns på nätet.» (Gott)
- Måste säga att jag lärt mig oerhört mycket.» (Gott)
- En riktigt trevlig kurs!» (Gott)
- Denna kurs känns som en belöning för många tidigare kurser som inte var lika spännande, såsom maskinorienterad programmering. Den känns också väldigt nära det som programmet går ut på och lärde ut mycket som jag kan se som direkt värdefull kunskap i framtida jobb.» (Mycket gott)
- Jag kände att jag lärde mig mycket och datakommunikation känns som ett väldigt viktigt och intressant område inom IT.» (Mycket gott)
- Ali är en väldigt trevlig föreläsare! Vi kanske borde ha förvarnats om att det var förberedningsarbete på labbarna (eller missade jag detta!?) - Information om detta fanns i labbeskrivningen, som man normalt sett läser först när man skall göra labben.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cisco var bäst, den borde alla elever göra!»
- Cisco»
- Laborationerna, och fler av dem.»
- Cisco-kursen»
- De många övningstillfällena.»
- Boken och ciscokursen.»
- Labbarna, gärna fler. Boken, jättebra.»
- Ali och slidsen från föreläsningarna»
- Det mesta, men se kommentar om Cisco-kursen nedan.»
- Cisco kursen var kanon bra. Man höll sig uppdaterad under kursens gång då man hade en morot med bonuspoängen.»
- Labbarna»
- kursboken»
- Föreläsningarna. Kanske lite mindre power point och lite mer på tavlan. Labbarna var också rätt bra, med en inlämningsuppgift som var OK.»
- cisco bliten så man får lära sig det med som kompliment»
- Cisco-kursen»
- Fokuset på TCP/IP»
- Möjlighet till Cisco-cert. Labbarna var skoj.»
- Labbarna»
- Cisco»
- Labbarna»
- Jag kan inte komma på något specifikt. Allt kändes helt ok.»
- Cisco kursen.»
- Ciscokursen på nätet»
- Labbarna var bra! Det var även möjligheten att ta cisco-proven parallellt, mest som en hjälp för att hänga med i kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsnings slidesen var ganska dåliga, hellre färre slides och mer prat kring dem än så många med små detaljer på etc.. Det borde räcka med 20 slides på en 45min föreläsning. Det gick alldeles för långsamt på föreläsningarna helt enkelt!»
- Föreläsningarna, dom var väldigt långtråkiga och kändes inte som man kom någonvart under dem.»
- Ta bort kravet på att behöva samarbeta i grupp, och gör det möjligt att kunna göra hela kursen (bortsätt från tentamen) hemifrån. Lås upp alla Ciscoprov för hela klassen under hela kursens gång för de som vill ha mer träning men som inte vill ha certifieringen.»
- Sprid ut de obligatoriska momentent bättre.»
- Cisco kursen borde integreras bättre och göras obl istället för dom vanliga labbarna så att man kan få certifikatet. »
- Se till att föreläsningarna ligger lite i framkant gentemot cisco-kursen så att inte folk slutar gå på föreläsn ingen, på så sätt blir cisco-delen inte lika tung.»
- Skippa frivilliga labbar och gör istället inlämningsuppgiften till en labb av två eller tre där varje labb kräver labbrapport.»
- Lab 1 kunde varit bättre utformad, kändes som man gjorde massa onödiga saker innan man kom fram till paket-sniffningen»
- Cisco-kursen är inte bra! Stora textmassor med väldigt lite information och mycket (onödiga) upprepningar skall plöjas igenom för att man ska kunna snappa upp de viktiga detaljerna här och var, vilket kräver väldigt mycket tid. Texten innehåller stavfel och grammatiska fel. Testfrågorna är ibland tvetydiga och/eller märkligt formulerade.»
- Fler labbar.»
- labbarna»
- Multimedia genomgången, den var väldigt hastig och samma gäller Wireless LAN.»
- föreläsningarna måste bli lite intressantare »
- Bättre genomgång av routingprotokoll på föreläsningarna.»
- ISO modellen bör slopas, mindre multimedia/wifi»
- Föreläsningar på svenska med engelska slide fugerar i nödfall men är generellt förvirrande välj ett språk! Bättre stöd för att använda annan litteratur. Istället för att ge sid/kaitelhänvisning vore det önskvärt om du kunde ange kapitelrubriken så att andra böcker kan avändas. På det hela taget känns kursen lite "köpt" av förlaget.»
- mer programmering»
- Cisco-delkursen är kanske lite vilseledande. Den går förvisso igenom mycket som är gemensamt för huvudkursen men fokuserar på andra saker.»
- Föreläsningarna»
- Det är tråkigt att behöva åka ut till Lindholmen, även om jag förstår att det kan vara svårt att ändra.»
- Tydligare förklaring av skillnaden mellan TCP-protokollets Flow control och congestion control.»
- Kanske ha lite mer praktiskt. Känner att jag kan det teoretiskt men känner mig inte så säker på att omsätta det i praktien. Tänker då främst på att bygga och konfigurera ett nätverk.»
- Kanske Ciscokursen kan bli obligatorisk? Litteraturen de erbjuder är väldigt givande och delprov varje vecka gör att man har delmål att nå upp till vilket leder till en jämnare arbetsbelastning under kursens gång (mindre tentaplugg).»
- bättre power point för bättre förståelse hemma»
- Vet ej.»

16. Övriga kommentarer

- Hemsidan och kontakten fungerar bra. Cisco delproven och certifieringen var jättebra, lärorik! Ha kvar den till nästa år.»
- ganska intetsägande föreläsningar men boken är guld värd allt finns med och lättläst bevara boken byt föreläsare. »
- Bra lärare som lyckas göra kursen intressant och svarar på frågor under föreläsningen utan att ha några invändningar.»
- Cisco kursen var bra att ha med, det gjorde att man pluggade lite varje vecka.»


Kursutvärderingssystem från