ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


lars Trygg, TEK075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-15
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: lars trygg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»15 39%
Cirka 20 timmar»16 42%
Cirka 25 timmar»4 10%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 1.92

- Kandidaten tog all tid» (Högst 15 timmar)
- De första veckorna gjordes betydligt mindre än vad man gjorde de sista två-tre veckorna.» (Cirka 20 timmar)
- Vissa veckor mer, andra mindre. Detta pga av SAVO och hur långt vi hade kommit vid vissa tidpunkter..» (Cirka 20 timmar)
- Jag har dålig koll på detta, mitt val här är en mycket grov uppskattning...» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»4 10%
75%»18 47%
100%»15 39%

Genomsnitt: 4.21

- Bortrest på många föreläsningar.» (50%)
- Föreläsningarna var lugna och det gjorde att mycket fastnade.» (75%)
- Skulle säga att det är mer 85-90%... har missat tre föreläsningar tror jag» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 17%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 46%

Genomsnitt: 3.07

- "Röda tråden" är tydlig i kursmålen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»32 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- Jag har inte läst dem » (?)
- Jag fick upp ögonen för detta ämne och tyckte inte det var några svårigheter att läsa igenom samtliga kapitel i kursboken. Målen skulle i mitt tycke kunna vidgas ytterligare lite.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Första gången jag fyller i detta på en Chalmers kurs.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- vet ej, såg inga mål» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»16 43%
Ja, i hög grad»18 48%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.48

- Mer historia och sakflum än arbetsorganisation och vetenskap.» (Nej, inte alls)
- Tentan fokuserade på de viktigaste och sammanfattande delarna i kursen, precis som det ska vara.» (I viss utsträckning)
- Kursen borde heta arbetsorganisationshistoria.» (I viss utsträckning)
- Fråga 4a på tentamen anser jag vara alldeles för specifik till en artikel. Strategierna har inte diskuterats under kursen och jag ser dem därför inte som vedertagna» (I viss utsträckning)
- Tycker det hade varit bättre att vända på förhållandet. godkänd / icke godkänd på tentan och betyg på arbetet. » (I viss utsträckning)
- Alla frågor förutom en var relevanta (miljöfrågan).» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»19 50%
Mycket stor»13 34%

Genomsnitt: 3.18

- Kompletterade kursmaterialet väl» (Ganska stor)
- Fler föreläsningar med Lars Trygg!» (Ganska stor)
- Via slides på internet.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Riktigt intressanta och bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- bra föreläsningar överlag. » (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna med Lars Trygg fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 28%
Mycket bra»27 71%

Genomsnitt: 3.71

- En föll bort.» (Ganska bra)
- Lars lyckas lyfta fram kärnan i kursen och förklara på ett trovärdigt intressant sätt.» (Mycket bra)
- Lars Trygg vet vad han pratar om och gör det bra. Han försöker inte hinna med mer än vad som är möjligt på 2x45min, utan har planerat det så att han utnyttjar tiden utan att sluta tidigare eller senare.» (Mycket bra)
- Givande föreläsningar!!» (Mycket bra)
- Väl förberedd och mycket intressant. » (Mycket bra)
- Han är en mycket duktig föreläsare, synd att vi hade så få föreläsningar med honom (första veckan inställda, en dag andra veckan inställd och två dåliga miljöförläsningar)(dessutom med två föreläsningar per vecka). Tänk hur mycket mer innehållsrik denna kurs hade varit med fem (eller mer) föreläsningar... Kursen tappar lite röd tråd när det blir så få föreläsningar från honom, mera Lars Trygg!» (Mycket bra)

8. Hur fungerade föreläsningen med Jan Lindér - Motivation?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»26 70%
Mycket bra»9 24%

Genomsnitt: 3.18

- Innehållet i föreläsningen var bra. Jan Lindér har dock en trist översittarattityd som leder till att man inte vågar ställa frågor, eftersom man av Lindér får uppfattningen att allt på föreläsningen är "självklart" och om man undrar över något så är man obildad. » (Ganska bra)
- Inte lika bra som Lars Trygg men helt okej, behåll honom gärna men ge honom inte fler föreläsningar.» (Ganska bra)

9. Hur fungerade föreläsningen med Per-Magnus Naessvik - Arbetsmätning?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»26 74%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 3.02

- Per-Magnus är en skön gubbe, med sitt seriösa intryck.» (Ganska bra)
- Bra föreläsare som gav en bra förståelse för vissa "krångliga" termer. Bör bjudas in igen nästa år!» (Mycket bra)
- Inte riktigt Lars Trygg men bättre än Jan Lindér. Problemet för Naessvik (som han också tog upp på föreläsningarna) var att han hade för kort tid (en föreläsning) för att berätta om beredning och arbetsmätning och jag håller med. Vi hade fem föreläsningar till spillo och han hade kunnat få en eller två av dem (två föreläsningar per vecka är inte heller mycket, någon gång hade man kunnat ta tre).» (Mycket bra)

10. Hur fungerade föreläsningen med Christina Olovercrona - Hållbar utveckling?

35 svarande

Mycket dåligt»6 17%
Ganska dåligt»12 34%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.34

- Var inte där» (?)
- Gick efter första halvan av föreläsningen och så gjorde även 80% av klassen. Hon verkade inte riktigt ha koll på materialet hon presenterade, vilket gav en känsla av okunnighet. Bör ej bjudas in igen nästa år.» (Mycket dåligt)
- Båda miljöföreläsningarna var meningslösa. Vi har redan haft en kurs i miljöteknik, detta var ren repetition. Rent slöseri med tid. De passar inte in i kursen. » (Mycket dåligt)
- Christina Olivecrona är en duktig föreläsare men med ett hopplöst ämne. Miljöinnehållet är på en mycket grundläggande nivå och det har vi täckt in mycket tidigt i miljökursen i tvåan. Man kan jämföra detta med om någon skulle kommit in i kursen och i en vecka och föreläst i högstadiematematik - orelevant och ointressant. Det var därför nästan alla gick efter rast och det var lika dåligt även efter rast. Jag tycker lite synd om Christina Olivecrona att hon behövde vara med på något sådant här dåligt... » (Mycket dåligt)
- Vi har hört samma saker flera gånger tidigare.» (Mycket dåligt)
- Att det var ganska dåligt hade kanske inte så mycket med Christina att göra utan snarare som att "Miljö aspekten" i kursen inte kändes lika viktig som de övriga delarna och man därför inte lyssnade lika noga.» (Ganska dåligt)
- har läst mycket liknande saker innan...hade en hel kurs som handlade om LCA och miljöarbete. Behöver omstruktureras.» (Ganska dåligt)
- Bra innehåll men extremt tråkig som föreläsare.» (Ganska dåligt)
- Hållbar utveckling har ingått i samtliga z-kurser som innehåller någon form av projekt, så det börjar bli uttjatat då samma saker tas upp varje gång.» (Ganska bra)

11. Hur fungerade gästföreläsningen med Susanne Iliefski -SCA?

36 svarande

Mycket dåligt»8 22%
Ganska dåligt»12 33%
Ganska bra»13 36%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.3

- Missade tyvärr den föreläsningen» (?)
- Susanne Iliefski är en mycket duktig föreläsare med även hon ett hopplöst ämne. Samma som ovan (Christina Olivecrona)...» (Mycket dåligt)
- otroligt "låg" nivå och gick igenom saker trots att hela föreläsningssalen sa att de läst det innan. Kändes mer som årets längsta reklamfilm för SCA.» (Mycket dåligt)
- Lite väl mycket positivt och reklamaktigt.» (Mycket dåligt)
- Hon var lite för mycket i sitt egna ärende - dvs hon försökte sälja på sig oss att tycka att SCA var så duktiga.» (Ganska dåligt)
- har läst mycket liknande saker innan...hade en hel kurs som handlade om LCA och miljöarbete. Behöver omstruktureras.» (Ganska dåligt)
- Blev mest reklam för SCA även om några grejer var bra!» (Ganska dåligt)
- Väldigt mycket försäljningssnack som garanterat var en mycket förfinad bild av verkligheten.» (Ganska bra)
- Några internationella studenter gick när föreläsningen var på svenska» (Ganska bra)
- Jag var inte på denna, men eftersom jag råkade markera ett alternativ och inte kan avmarkera så chansar jag på ganska bra.» (Ganska bra)

12. Hur fungerade gästföreläsningen med Manfred Leuschner - SKF?

36 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»8 22%
Ganska bra»20 55%
Mycket bra»5 13%

Genomsnitt: 2.75

- vet ej» (?)
- Som typ alla andra gick jag efter första halvan! Intressant att höra hans historia, absolut men tyvärr hade vi lite bättre saker för oss den dagen. Lägg den föreläsningen i läsvecka 1 då man inte är så stressad över annat!» (Mycket dåligt)
- Manfred verkar ha en förmåga att spåra ut.. Tröttnade på honom och gick efter halva.» (Ganska dåligt)
- I det stora hela gick poängen fram men det var långa omvägar för att förklara den.» (Ganska dåligt)
- Manfred skulle kanske kunna hålla sig mer kring den röda tråden, man kan tappa seriösiteten för kursens kärna annars. Men rolig är han - om man inte redan hört honom tidigare(skf sommararbete).» (Ganska bra)
- Mycket rolig föreläsning som "bekräftade" stora delar av kurslitteraturen. Dock var den inte så matnyttig i sig.» (Ganska bra)
- Det var intressant men allt kändes inte relevant för kursen, många delar var specifika för SKF. Han gled ofta iväg i onödigt långa liknelser.» (Ganska bra)
- Lite väl mycket sidospår under första halvan av föreläsningen. Under andra halvan ryckte de upp sig och gav en bra bild över Fabrik90, GBO m.m Bör bjudas in nästa år igen.» (Ganska bra)
- Det känns meningsfullt att höra Metalls synpunkter, mycket tid gick dock till att prata om irrelevanta saker, typ hans barndom.» (Ganska bra)
- Roligt att IF Metall är med, ger lite annat perspektiv.» (Ganska bra)
- Tänkvärd och bra» (Mycket bra)

13. Hur fungerade föreläsningen med Peter Andersson - SAAB?

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»20 55%
Mycket bra»12 33%

Genomsnitt: 3.16

- Missade tyvärr den föreläsningen» (?)
- Utan den hade jag missat några poäng på tentan.» (Mycket bra)
- Intressant. Mycket bra information, men också ett par bra exempel från SAAB och deras verksamhet» (Mycket bra)
- Mycket duktig föreläsare.» (Mycket bra)

14. Hur fungerade föreläsningen med Jonas Lakhall - Volvo?

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»17 47%

Genomsnitt: 3.36

- Han sa ofta samma sak flera gånger. "Att man vid förhandlingar med facket måste vara taktisk och inte tro att man direkt kan bestämma" pratade han om i en kvart när det hade räckt med någon minut.» (Ganska bra)
- Han gav ett väldigt trovärdigt intryck och försökte konkretisera det vi lär oss, direkt från sin verklighet.» (Mycket bra)
- Duktig och inspirerande föreläsare! Bör bjudas in nästa år igen.» (Mycket bra)
- Bra! Lagom blandning information och exempel från Volvo CE» (Mycket bra)
- Relevant föreläsare till ämnet och duktig.» (Mycket bra)
- Duktig!» (Mycket bra)

15. Till hur stor hjälp har praktikfallet varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 23%
Ganska stor»19 48%
Mycket stor»10 25%

Genomsnitt: 2.97

- Nja inte jättemycket, pga gruppernas storlek och den begränsade individuella påverkan i gruppen. Lärde mig mycket av tankegångarna för en organisation av att läsa i boken och artiklar.» (Ganska liten)
- Praktikfallet har hjälpt till att förstå vissa delar av kursen, men största delen av inlärningen kom från föreläsningar+kursmaterial» (Ganska liten)
- Hur kommer det sig att det alltid är biltillverkning som tas som exempel? Kan ju knappast vara majoriteten av de som går ut chalmers som kommer bygga upp en helt ny bilfabrik. Blir bara trams och låtsaslösningar av allting. Gäller inte bara praktikfallet utan även resten av kursen och andra kurser.» (Ganska liten)
- Det kändes som om SAVO-fallstudien behöver finslipas en hel del.» (Ganska liten)
- Bra för att komma igång. Borde dock haft föreläsningar som var relevanta för praktikfallet så tidigt som möjligt.» (Ganska stor)
- Jag hade önskat att man blev MER insatt i vad man skulle göra. Det är ju omöjligt att göra en line när man inte vet alls vad det är man ska tänka på. Därför gjordes mycket av arbetet mot slutet av kursen.» (Ganska stor)
- Flummigt att göra det med så dålig kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Otydligt, men lärorikt» (Ganska stor)
- Saknar respons på det. så mycket arbete och ingen feedback, dålig pedagogik. » (Mycket stor)
- Men korrekturläs fallet snälla! Katastrofalt dåligt skrivet.» (Mycket stor)

16. Hur har Björn Söderbergs handledning fungerat - grupp 1-7?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»7 35%

Genomsnitt: 3.1

- Var aldrig på någon handledning» (?)
- Hade inte honom» (?)
- Inte haft så mycket kontakt med honom. De gånger det skett har det fungerat bra» (Ganska bra)
- Han är helt okej (dock lite sträng på rättningen av fallstudien...)» (Ganska bra)
- Rörigt men va nog inte Björns fel» (Ganska bra)

17. Hur har Ludvig Alfredsons handledning fungerat - grupp 8-13?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»15 71%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 3.04

- Var aldrig på någon handledning» (?)
- Har ej haft Ludvig som handledare» (?)
- Inte så mycket driv från någon av handledarna» (Ganska dåligt)
- varken bra eller dåligt » (Ganska bra)
- vi hade ej honom...» (Ganska bra)
- Var inte på något sådant.. mer än sista, då det inte sades så jättemycket.» (Ganska bra)

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»20 52%
Mycket stor»15 39%

Genomsnitt: 3.31

- OH-sidorna upplagda efter föreläsningarna i kombination med fördjupning i diverse litteratur gav mig mest.» (Ganska stor)
- väldigt dåligt att visst material kom upp först dagen innan tentan på kurshemsidan. Missade även helt att läsa artiklarna som fanns i PM men inte i kompendiet vilket resulterade i att en fråga på tentan helt föll bort. Kan vara bra att påpeka detta för senare kurser.» (Ganska stor)
- Rubenowitz var tungläst men kompendiet utmärkt!» (Ganska stor)
- HELT AVGÖRANDE!» (Mycket stor)

19. Vad tycker du om kursboken?

36 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»5 13%
Ganska bra»23 63%
Mycket bra»7 19%

Genomsnitt: 3

- Köpte den inte» (?)
- Propagandabok för gamla nationella ideal.» (Mycket dålig)
- Boken är bra skriven, men kunde varit betydligt mer strukturad. Svårt att hitta något specifikt i boken om man inte känner till den väl.» (Ganska dålig)
- Svårtläst, tungrodd svenska. Dålig/ingen källhänvisning i texten» (Ganska dålig)
- Den är väldigt tungläst med konstig meningsbyggnad och onödigt krångliga ord.» (Ganska dålig)
- Sisådär, intresseant men lite för mycket herr Rubenowitz egna tankar.» (Ganska dålig)
- Ok...» (Ganska bra)
- Vissa kapitel är fruktansvärt sega att läsa och författaren blandar in massor av information huller om buller och blandar ny information med information från andra kapitel... Men sedan är vissa kapitel mycket bra (framförallt kap 7) och intressanta.» (Ganska bra)
- Rubenowitz boken är tråkig som stryk men den ä rnog bra» (Ganska bra)
- Men svårläst med femradersmeningar.» (Ganska bra)
- Kurslitteraturen (S.Rubenowitz) är i mina ögon mycket bra, intressant och lättläst. Den är något upprepande när man läser den pärm-till-pärm men annars bra. Den bör inte bytas ut!» (Mycket bra)

20. Vad tycker du om kurskompendiet?

38 svarande

Mycket dåligt?»3 7%
Ganska dåligt»10 26%
Ganska bra»13 34%
Mycket bra»12 31%

Genomsnitt: 2.89

- Kompendiet är mycket dåligt! Främst av den anledning att den inte uppmuntrar det minsta till läsning då alla delar bara är inkastade med blandade ämnen, språk och typsnitt. Ingen innehållsförteckning heller. Vill ni att studenter ska läsa kompendiet så ska det sammanställas till ett dokument.» (Mycket dåligt?)
- Gammal skit.» (Mycket dåligt?)
- Mycket gamla artiklar verkar det som (volvo). » (Ganska dåligt)
- Bra innehåll, men alldeles för dåligt kopierat!! Skärpning till nästa år!!» (Ganska dåligt)
- Vissa avsnitt i kompendiet var lite röriga och följde ingen röd tråd. Till exempel den där det pratas om styrande/flytande band. Det är mycket repetition också i de olika avsnitten, de säger samma sak på olika sätt.» (Ganska dåligt)
- Artiklarna i kompendiet är jäkligt gamla. Utvecklingen går ju nu mot löpande band och korta cykler. I kompendiet känns det som att motsatsen förespråkas. Det blir förvirrande.» (Ganska dåligt)
- Men för sjutton ställ inte frågor som, Vad stod det i den artikeln!!!!!» (Ganska dåligt)
- Varierande kvalitet även där... Vissa kapitel är bra, andra mindre bra.» (Ganska bra)
- Kapitlet om projektledning finns med i våran bok från Industriell Ekonomi, här finns det anledning att samordna. När vi läste IE hade det kunnat framgå redan där och så kan man ta bort denna text ur kompendiet. Kompendiets bilder var väldigt dåligt kopierade. Texterna om arbetsmätning och beredning hade kanske kunnat funnits med i kompendiet? Nu var det lätt att missa att det var långa texter och inte OH/powerpoint från föreläsningen. Sedan så var det svårt att få ett enhetligt intryck från texterna (t.ex Job related behaviors kontra Arbetsegenskapsmodell) och jag tycker inte föreläsningarna har lyckats få det oenhetliga intrycket så mycket bättre.» (Ganska bra)
- Helt okej förutom "job related behaviors".» (Ganska bra)

21. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»23 60%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 3.02

- DELA INTE UT NYTT KURSMATERIAL 14 TIMMAR INNAN TENTAN BÖRJAR!!! Kom dessutom fråga på tentan om just detta material! Gillar heller inte att föreläsnings-OH hålls inne på pga "överaskningsmomenten", vill gärna kunna anteckna på dessa under föreläsningen. Anteckningar försvåras även av blå bakgrund.» (Mycket dåligt)
- Föreläsningsanteckningar kom upp sent.» (Mycket dåligt)
- Det lades upp filer på kurshemsidan runt klockan 15 dagen före tentamen... why? varför inte lägga upp dem åtminstone en vecka före?» (Ganska dåligt)
- Webbsidan har skötts ganska dåligt, (när det blev studieportalens egna så har det blivit sämre för alla kurser), t.ex kom oh/powerpoint-bilderna om miljö först upp efter kl 15 dagen innan tentan (och så kom det en tenta fråga på just detta som antagligen ingen kunde).» (Ganska dåligt)
- Dåligt att lägga ut material som det kom tentafrågor på eftermiddagen innan tentan. Många missade det material bla mig själv.» (Ganska bra)
- Lite långsam på att dela ut material.» (Ganska bra)
- Bra för det mesta, men ganska korkat att slänga upp nytt material eftermiddagen innan tentan... och sedan dessutom ta med det på tentan! Jobbigt om man inte ser det... Skärpning!!» (Ganska bra)
- Stör mig något oerhört att studentportalen i sig blir överbelastad hela tiden! ... Har dock ingenting med denna kursen att göra. Allt har funkat bra gällande kursen. (Trots att några dokument kom upp dagen innan tentan?)» (Mycket bra)
- Inget att anmärka på» (Mycket bra)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»11 29%
Mycket bra»10 27%
Har ej sökt hjälp»13 35%

Genomsnitt: 3.89

- Få tillfällen som vi träffas men de ansvariga har varit duktiga på att svara på mejl och även svara på frågor på rast.» (Ganska bra)
- Svarade på mail.» (Ganska bra)
- Våran grupp både ringde och mailade Lars Trygg och det var inga som helst problem att få svar på frågor.» (Mycket bra)
- Snabba svar på mail och Lars Trygg har även varit villig och tagit sig tid att svara på frågor före/under/efter föreläsningarna. Mycket bra» (Mycket bra)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»30 78%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.84

- Grupparbetet i hög grad.» (Ganska bra)
- Två nya personer i min grupp som jag inte kände sen tidigare. Bara roligt!» (Mycket bra)
- Gruppen jobbade alla mot samma mål med samma motivation..» (Mycket bra)

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»1 2%
Låg»9 23%
Lagom»27 71%
Hög»1 2%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Med tanke på att kursen går parallellt med kandidatarbetet är det bra att belastningen är låg.» (Låg)
- Jag gillar inte muntliga redovisningar och stressade upp mig onödligt mycket för den. Jag behöver träna mer på det, så det var ett bra moment.» (Lagom)
- Ganska bra egentligen, OM den hade kommit igång i tid......» (Hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»17 44%
Hög»13 34%
För hög»5 13%

Genomsnitt: 3.52

- Avslutning av kandidatarbetet är tidskrävande.» (Hög)
- Hög beroende på att reglertekniken(åk 2) ej var avklarad.» (Hög)
- eftersom den var i samband med kandidaten och hade samma typ av arbetsform var det jobbigt att ha denna kursen just nu.» (Hög)
- kandidatarbete tog upp mycket tid» (Hög)
- Kandidatarbetet tar mycket tid, speciellt nu på slutet. » (Hög)
- Kandidatarbetet.» (För hög)
- Kandidaten...» (För hög)


Sammanfattande frågor

26. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 13%
Godkänt»11 28%
Gott»14 36%
Mycket gott»8 21%

Genomsnitt: 3.65

- Kursen kom igång sent och tentan ställde för specifika frågor. Varför inte fråga "Redogör för vad som anses som en bra psykosocial arbetsmiljö" istället för "redogör grundligt för Rubenowitz 5 faktorer för en god psykosocial arbetsmiljö"?» (Dåligt)
- För mycket buzzwords och propaganda.» (Dåligt)
- Jag vill att det ska vara en röd tråd genom en kurs. Delen om hållbar utveckling passar inte in. » (Godkänt)
- Mycket intressanta saker lärdes ut, dock så kändes det som det var väldigt på ytan man skrapade. Det hade funnits tid att gå in lite djupare (prioriteringar).» (Godkänt)
- Känns som en kurs man kommer ta med sig och kunna tillämpa.» (Gott)
- tentafrågan angående hållbar utveckling var en "slamkrypare"» (Gott)
- Mer intresserad av ren teknik än av management och "psykologi-light"» (Gott)
- Mycket intressant, speciellt med många exempel från omnejden (uddevalla och torslanda mfl)» (Gott)
- Helt klart bland de bättre kurser jag läst här på Chalmers.» (Mycket gott)
- Väldigt rolig och intressant kurs!» (Mycket gott)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt utom miljön.»
- Roligt med ett case. Intressant med representanter från företag såsom Volvo.»
- Praktikfallet»
- Allt.»
- det mesta»
- Företagskontakten med gästföreläsare.»
- Någon form av praktikfall.»
-
- Kursboken (S.Rubenowitz) och Lars Trygg»
- Kursboken, de gästföreläsare som jag anser bör bjudas in nästa år också.»
- Föreläsningarna»
- Praktikfallet och dess redovisning, mycket bra upplägg! »
- Praktikfallet»
- Det finns en risk att gästföreläsarna blir för många och att man tappar den röda tråden i kursen, jag tycker att man nästan har lyckats (med undantag för miljöföreläsningarna som förstörde lite). Se till att behålla: Per-Magnus Naessvik,Manfred Leuschner (eller någon annan från IF Metall), Peter Andersson & Jonas Lakhall. Även Lars Trygg och Jan Lindér bör behållas (dock bör Jan inte få mer än en föreläsning). Mycket utav innehållet (kring arbetsorganisation) var intressant och bör fortsättas lära ut! Och det som tagits upp som bra ovan tycker jag borde vara kvar..»
- Lars Trygg!»
- Praktikfallet»
- Arbetsorganisationsdelen»
- Presentationen med rollspel! det var ett grymt avslutning och ett bra sätt att visa våra kunskaper =)»
- Föreläsnignen i början om Taylor, Ford, Gillbreth osv...... "Röda tråden" diagramet!!!»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Miljön ligger på en nivå vi redan kan, iaf föreläsningarna. De borde anpassas till oss bättre.»
- vet ej»
- Tentamen»
- Nada.»
- Trycka lite mer på hållbarutveckling och litteratur kring den.»
- inte lägga in sådana där slamkrypare som den där tentauppgiften om hållbar utveckling..»
- Hållbar utveckling har ingått i samtliga z-kurser som innehåller någon form av projekt, så det börjar bli uttjatat. »
- Bättre uppläggning av föreläsningarna. Lägg relevanta föreläsningar för praktikfallet så tidigt som möjligt.»
-
- Kompendiet Lars Trygg skulle även kunna ta åt sig några fler föreläsningar själv och ha något färre gästföreläsningar.»
- Komma igång snabbare med föreläsningarna. Man hade för lite kött på benen inför grind 1 på praktikfallet!»
- Kursen borde starta i LV1 och inte LV3.. svårt att göra SAVO förrän man fått några föreläsningar.»
- Mer handledning och information till pratikfallet.»
- ändra miljöbiten, skåpmat för oss.»
- Delen om hållbar utveckling var överflödig eftersom vi redan haft en miljökurs.»
- Lägg inte presentationen/rollspelet av praktikfallet 10 timmar innan deadline för inlämning av slutrapporten av kandidatarbetet. Prioriteringen blir ganska lätt att göra i det läget... Och gör det lättare att veta vilka områden som kommer på tentan.. Nu blev det väldigt väldigt mycket information från olika områden som man var tvungen att lära sig så gott det gick.»
- Bredda kursen! Hela kursen inbegrep endast exempel från bilindustrin. Kursen borde vara mer generell...»
- Mer grejer kan läggas in. Varför läser vi inget om hur man praktiskt arbetát med Lean Production på Z.»
- Ta bort miljöföreläsningarna (innehållet täcks redan upp av miljökursen) och lär ut något vettigt... Ställ inte in föreläsningar om man inte verkligen måste och då flytta dem istället som det var nu var kursen 1-2 veckor ur fas med t.ex fallstudien... Många ryser nog till när man säger att det går att lära ut mer men det går verkligen t.ex mer om lean, produktionsteknik, beredning, arbetsmätning eller mer i Rubenowitz bok... SAVO-praktikfallet behöver göras om för att få större relevans och koppling till kursen... Se till att lägga ut allt material på kurshemsidan (jag tänker på pdf:er och ppt) i god tid (t.ex lades miljön upp dagen innan tentan efter kl 15 och en pdf lades aldrig upp utan där ges en länk i kurs-pm - detta är väldigt lätt att missa)... Kompendiet behöver förbättras (vad står nämnt ovan)... Annars gäller det som redan tagits upp ovan...»
- Miljöbiten»
- Om det ska finnas ett praktikfall nästa år så bör det finas betyg på det. Då pratikfallet är en stor del i kursen men ändå inte kan frambringa något mer än ett godkänt så blir motivationen att göra ett bra jobb mindre. »
- Mer information som kan hjälpa praktikfallet bör komma snabbare. Starta kursen snabbare.»
- Arbetsorganisationsdelen. Bör bli mer neutral och vetenskaplig.»
- inget»
- Börja i tid!»
- SAVO måste korrekturläsas.»
- Tänk på hur ni skriver tentan!!! Hur deffinerar Andersson ett projekt? Relevans?????? Fråga efter deffinition av ett projekt! Vad stod det i den artikeln, vad tyckte den personen, fullständigt värdelöst!»

29. Övriga kommentarer

- Även om det kan vara bra med gästföreläsare ibland tycker jag ofta att det gör att kursens innehåll blir splittrat och lite osammanhängande. Hade gärna sett lite färre gästföreläsare, samt mer anknytning till praktikfallet.»
-
- Jag gjorde inför tentan en sammanfattning av hela kursboken för min egen del. (då jag lär mig betydligt bättre av att skriva) Om det är intressant så finns den på adressen: http://www.weldeborn.se/skola/arbetsorganisation.pdf»
- Tycker det är konstigt att man får basera en kurs på gästföreläsningar. Speciellt då föreläsningarna endast innefattar Sveriges bilindustri. Bidrar inte med något värde till utbildningen! Annars var Lars föreläsningar mycket bra... »
- Fundera på alternativ sätt att lära ut, t.ex med seminarium och liknande. Tentan var helt okej, men fundera på munta eller hemtenta. Min utvärdering låter väldigt negativ om kursen, så är inte fallet, men man ser att det finns en stor potential för förbättringar.»
- Tentans upplägg med åsikter som visa personer har i ämnet känns "tråkig". Ett upplägg där man själv kan dra slutsatser utifrån kursens innehåll hade varit mer "rättvis" då man kunnat utnyttjat sån kunskap som inte efterfrågats specifikt.»
- Jag tycker det var en trevlg kurs som jag troligen kommer ha användning av i framtiden»
- Inga.»
- Lars Trygg var en utmärk föreläsare! Han är mycket pedagogisk och föreläsningarna blev grymt intressanta och lärorika.»


Kursutvärderingssystem från