ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik 2008/2009, SSY051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-24
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

44 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 2%
Ja»37 84%
Inte läst det»6 13%

Genomsnitt: 3.11

- Ett litet fel om antalet inlämningsuppgiter, stod 3 på ett ställe och 4 på ett ställe.» (Ja)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

44 svarande

Nej»7 15%
Delvis»11 25%
Ja»26 59%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.43

- Stort minus med avsaknaden av möjlighet till att kunna anmäla sig till labbar.. Kunde Minst(!) lagt ut listorna så man kunde se online när man hade sin labb....» (Nej)
- Bra om man kan anmäla sig till labbarna via hemsidan. Papper och penna känns förlegat.» (Nej)
- Katastrof att inte ni har kommit till it-åldern ännu. Fixa labb-anmälningar via nätet och börja använd hemsidan. Att det tar längre tid är bara löjligt» (Nej)
- Dåligt att det inte går att anmäla sig till laborationer och kunna se restultat på inlämningsuppgifterna på studieportalen!!» (Nej)
- Värdelöst att man anmäler sig till lab-passen via listor istället för på hemsidan. » (Delvis)
- pga. att en föreläsning blev inställd som gjorde att en annan började tidigare. detta uppdaterades ej varken på kurshemsidan eller på timeedit viket var dåligt.» (Delvis)
- Det vore bra om övningar/lösningar fanns tillgängliga på kurshemsidan också.» (Delvis)
- Hade varit bra om man kunde komma åt övningar och lösningar samt formelsamling som pdf-filer.» (Delvis)
- I min mening skulle det vara fördelaktigt om eventuella returer/godkännanden av inlämningsuppgifter/laborationer redovisades på kurshemsidan, vilket är fallet i många andra kurser.» (Delvis)
- Labbarna borde anmälas på hemsidan så att man kan se vilka datum och tider man har valt.» (Delvis)
- Lägg upp gamla tentor tidigare!» (Ja)
- » (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Bengt Lennartson engagerat sig i kursen?

43 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»6 13%
Bra»22 51%
Mycket bra»15 34%

Genomsnitt: 3.2

- Jag är skeptisk till denna typ av frågor.» (?)
- Känns engagerad, bra föreläsare. » (Bra)
- Extremt engagerad man. Mycket trevligt!» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsningar o iom att han skrivit boken själv synkar det väldigt bra o är lätt att följa med.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Allt genomgående bra»
- Värdelöst att man anmäler sig till lab-passen via listor istället för på hemsidan. Listorna togs dessutom ned. Vi fick annan labplats vid andra tillfället och det gjorde att allt förberedelsejobb var helt i onödan. Borde bli så att samma grupper har labben samtidigt så att ingen behöver byta labplats.»
- Det hade varit bättre om anmälningar till labbarna hade gjorts på hemsidan. Det övriga fungerade bra.»
- Labbanmälan borde ske via studiportalen, och inte via fysiska labblistor.»
- anmälan till labbar o dy bör göras på kurshemsidan. »
- Känns lite 90-tal att behöva gå och anmäla sig på en labblista istället för att köra via studieportalen. »
- Det hade varit lättare om labbanmälningen var via studieportalen.»
- väldigt synd att en del av labbtillfällena hamnade samtidigt som föreläsningar, men det är nog väldigt svårt att schemalägga för så många olika program till samma kurs.»
- En del labbtider krockade med förläsningarna i Reglerteknik. Labblistor bör bli i elektronisk form på studieportalen.»
- Det skulle varit tydligare med information från början om att det även gick att boka labtider då vi hade andra föreläsningar. Nu blev det så att många bokade upp sig på tider tänkte för F-studenterna och missade föreläsningar.»
- önskar det stått tydligare, tex i kurs pm, i vilka lokaler labbarna hålls»
- Labblistorna borde vara tillgängliga på studieportalen »
- dåligt att man i efterhand inte kunde kontrollera labbtider på ett enkelt sätt, bättre med anmälan via studieportalen.»
- Att labtiderna inte fanns registrerade på timeedit att var dåligt. Vidare anser jag att det vore bättre om labblistorna var elektroniska och tillgängliga via kursghemsidan. Det är inte acceptabelt att behöva välja bort föreläsningar/övningstillfällen i andra kurser för att kunna genomföra obligatoriska moment.»
- Lägg labbarna på kurshemsidan.»
- Löspappersystem med labanmälan är under all kritik. Utnyttja studieportalen eller ping-pong!»
- Det är dags att föra över kursadministrationen till studieportalen. Mycket arbetsbesparande för oss (typ 200 personer?) som läser kursen. Annars har det funkat bra!»
- Det har varit väldigt flexibelt. Man har kunnat ändra som man vill, vi skickade dock en fråga till en utav labbhandledarna angående en förberedelsuppgift men den fick vi aldrig svar på. Det var lite dåligt.»
- Som sagt, skaffa en dator! »
- fungerat bra»
- Labbtider när det är föreläsning på schemat? »


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Tillämpad matematik isåfall»
- s3 givetvis viktig»
- Komplex matematisk analys, som innehöll Laplace transformer och argumentvariationsprincipen. Kf:s mekanikkurs har också varit till hjälp plus tidigare matematiska kurser i analys.»
- Komplex matematisk analys, Mekanik och »
- Komplexanalysen»
- komplexanalys har förenklat denna kurs för kf ganska mycket. »
- komplex matematisk analys och analys och linjär algebra»
- Nej,Denna kurs är helt annorlunda»
- Signaler Sensorer och System, Linjär Algebra, Flervariabelanalys»
- komplex analys (Kf-kurs)»
- s3, alla matte kurser»
- Mattekurser, mekanik, hållf och s3»
- Komplex matematisk analys»
- endast matematikkurserna, komplex analys framförallt.»
- Komplex matematisk analys»
- S3 kurserna!»
- S3, Linjär algebra»
- sensorer signaler och system»
- lite från komplexanalys och fourieranalys»
- Sensorer, signaler och system. Delarna om transformer.»
- S3, alla matterkurser, främst lin-alg, elkretsar, mekanik. I vissa moment av denna kursen behöver man faktiskt lite av allt man lärt sig. Bra!»
- S3:n och hållf. samt mek»
- signaler, sensorer och system. matematikkurserna»
- Laplace-transformen.»
- Komplex matematisk analys respektive Fourieranalys.»
- S3»
- Kf har goda förkunskaper. Inte så mycket el och signaler, men matematik och fysik så att det räcker ändå.»
- Signalen sensorer och system»
- Komplex matematisk analys samt Fourier analys.»
- Synd att vi läst så mycket matte innan när vi inte fick användning av att vi tidigare lärt oss den.»
- Trotts att förkunskaper var ett krav tycker jag att signal och system kurserna varit väldigt värdefulla för denna kurs.»
- Det roliga med kursen är att man fått användning av flera gamla kurser ala, komplex analys, fourier. Hänvisades ganska mycket till signaler o system som kf inte har läst... »

6. Vad anser du om svårighetsgraden på de olika momenten i kursen?

Matrisfråga

- Förberedelserna till labb 2 var en aning för krävande.»
- övningarna är under all kritik! »
- Det var en lagom nivå, inte alltför lätt och inte alltför svårt. »
- Labben var inte så komplicerad men väldigt lärorik. »
- Väldigt bra upplägg på kursen, bra och lärorika moment.»
- Tentan var väldigt svår?»
- Ibland har det varit svårt att hänga med på föreläsningarna och jag har tyckte det har varit ganska mycket som vi skulle gå igenom. Övningarna har varit väldigt bra. Labben var rolig att genomföra, med förberedelserna tog längre tid än labben.»

Föreläsningar
44 svarande

Svårt»0 0%
Ganska svårt»26 59%
Medel»15 34%
Ganska lätt»2 4%
Lätt»1 2%
Vet inte»0

Genomsnitt: 2.5

Laborationer
44 svarande

Svårt»0 0%
Ganska svårt»11 26%
Medel»19 45%
Ganska lätt»11 26%
Lätt»1 2%
Vet inte»2

Genomsnitt: 3.04

Inlämningsuppgifter
44 svarande

Svårt»10 22%
Ganska svårt»22 50%
Medel»12 27%
Ganska lätt»0 0%
Lätt»0 0%
Vet inte»0

Genomsnitt: 2.04

Övningar
43 svarande

Svårt»2 5%
Ganska svårt»11 28%
Medel»23 58%
Ganska lätt»3 7%
Lätt»0 0%
Vet inte»4

Genomsnitt: 2.69


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

44 svarande

0 0%
0 0%
10 22%
26 59%
8 18%

Genomsnitt: 3.95

- Mycket bra föreläsningar. Var mer noga med att hålla tiden.» (4)
- Vissa delar va väldigt svåra» (4)
- Långa» (4)
- Bra föreläsningar överlag!» (4)
- Bra med en bra och engagerad lärare. Bra att boken föreläsningarna känns sammankopplade. Dock väldigt tråkiga stundtals» (4)
- Väldigt bra föreläsningar, Bengt har varit väldigt pedagogisk och gjort det intressant.» (5)
- Bengt gör väldigt bra föreläsningar. Det är lätt att hänga med och han skriver inte bara en massa formler och ekvationer, utan förklarar och går igenom på ett vettigt sätt. Dessutom drar han ofta paralleller till tillämpningar, vilket gör föreläsningarna intressantare.» (5)
- Bra föreläsningar!» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

44 svarande

0 - 25%»1 2%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»10 22%
90 - 100%»33 75%

Genomsnitt: 4.68

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Komma i tid, inte så farligt dock. Det var väldigt bra föreläsningar.»
- Kommit i tid och inte dragit över.»
- poängterat lite vad han ansåg var viktigare osv.»
- Kanske gick igenom vissa delar lite för snabbt som sedan visade sig ta rätt mycket plats i kursen medan han kunde gå igenom vissa grejer ganska mycket sedan användes det knappt.»
- repeterat kunskaperna och gett en tydligare helhetsbild»
- Jag har inget att anmärka på.»
- Inför varje föreläsning dragit en kort sammanfattning av förgående.»
- Sluta skriva på rasterna. EN LEKTION ÄR INTE LÄNGRE ÄN DEN SCHEMALAGDA LEKTIONEN. Alltså sluta fuska, ingen tjänar något på det mer än att man måste skriva halvt ihjäl sig för att hinna med vilket leder till att man inte hinner lyssna.»
- informerat om extraföreläsningar tydligare, kanske lagt in dessa i timeedit»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Mkt bra»
- Bra.»
- Har varit svårt att ställa fördjupande frågor på vissa moment i lösningsgångarna. Övningsledarna kändes det ibland som de bara skrev av svaret utan att vara helt insatt.»
- Bra övningar bra övningsledare. De gick igenom de svåra momenten grundligt vilket förenklade mycket.»
- Övningarna var riktigt bra»
- dem var inte så bra, då man bara fick veta hur man skulle göra men inte varför.. dålig kompetens på övningslärarna..»
- Dom va bra!»
- Bra »
- Mycket bra! pedagogiska, detaljerade och användbara.»
- Mycket bra. »
- De var bra, gick lite sakta kanske.»
- De är bra men det är synd att det inte finns övningar där man kan räkna själv och ställa frågor»
- överlag helt ok, lärde sig beräkningsgånger och något tankegång också, samt att det var någon annan än förläsaren och man får höra saker med lite andra ord»
- Mycket bra!»
- bra»
- De är bra!!»
- Dom var ganska ok. Det var vettiga uppgifter som gicks igenom.»
- Bra»
- Pedagogiska övningsledare!»
- Bra för det mesta. »
- bra, jag lärde mig mycket under övningarna»
- Mycket bra övningar med lite teorigenomgångar också så att man förstår. Inte bara skriva-av-lösningen-på-tavlan-varianten.»

11. Hur många övningar var du på? (%)

43 svarande

0 - 25%»2 4%
25 - 50 %»0 0%
50 - 75%»5 11%
75 - 90 %»10 23%
90 - 100%»26 60%

Genomsnitt: 4.34

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

41 svarande

Kristin Andersson»29 70%
Karin Eriksson»12 29%

Genomsnitt: 1.29

- Jättebra.» (Kristin Andersson)
- Krisitin var mycket bättre!» (Kristin Andersson)
- Jättebra!» (Kristin Andersson)
- Väldigt lärorika och väl genomförda.» (Kristin Andersson)
- Kristin förklarade bra och gick igenom uppgifterna bra, men när det kom frågor som sträckte sig lite utanför uppgiften kunde hon ofta inte svara bra.» (Kristin Andersson)
- Väldigt snabb ibland» (Kristin Andersson)
- Det var bra men en aning långsamma genomgångar.» (Karin Eriksson)
- Bra övningsledare. » (Karin Eriksson)
- Båda var duktiga.» (Karin Eriksson)
- Duktig, bra på så sätt att hon tog sig tid innan hon svarade.» (Karin Eriksson)
- Mycket bra pedagogisk övningsledare!» (Karin Eriksson)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Inlämningsuppgift 1-4

- Nummer tre var ett skämt... Alldeles för mycket tid gick åt till den!»
- Bra uppgifter, som ger en överblick av kursen»
- Dom var långa men bra.»
- Bra inlämningsuppgifter, man lärde sig mycket på dem. Problem med tid eftersom denna period har väldigt många inlämningar för KF.»
- 1 och 2 var svåra att ställa upp uttryck för, beräkningarna var sedan ganska lätta. 3-4 var tunga matlab uppgifter men man fick en bra förståelse för dimisionering.»
- de två sista inlämningarna var svåra och tog mycket tid att göra. de första två var bra.»
- Alldeles för tidskrävande, medförde att man inte hann räkna alla övningsuppgifter»
- De var bra. Man fick faktiskt jobba med ämnet i lite större uppgifter och fick veta lite mer hur man kunde jobba med ämnet.»
- representerar kursen bra. inlämningsdag bör ej vara när huset för inlämning är låst.»
- Mycket lärorika.»
- De var bra uppgifter och det tog rimligt mycket tid att lösa dem. »
- ganska svåra ibland, men relevanta.»
- De var mycket bra. Verkar för svåra när man först tittar på dem, men det är de egentligen inte. »
- de va lite kluriga och krävde mycket tid men väldigt matnyttiga. De speglade kursen bra.»
- De var mycket givande! men kanske lite väl många.»
- Lite luddiga frågor ibland, speciellt på 4an»
- De var rätt svåra, men med hjälp av kompisar lyckades man komma loss där man fastnat.»
- Ok»
- samtliga var tämligen svåra, 1-2 hade mkt mer beräkningar än 3-4 där man skulle jämföra olika värden. men överlag svårt»
- Lärorika!»
- Jag tycker de var bra. Ibland kändes det som att man inte riktigt hade koll på vad man gjorde. Men nån vecka efter å under tentaveckan fick man "Aha, det är ju som i inlupp-X!"-känslan.»
- bra uppgifter, men dålig respons. det enda som stod var "ok". bättre med färra uppgifter och bra respons om resurserna är för små.»
- De är mycket bra!!»
- Nyttiga och välavvägda vad gäller den tid som krävdes för att färdigställa dessa.»
- Jag tycker inlämningsuppgifterna var intressanta. Fyran var lite konstig och trean var ganska svår.»
- Bra. Om man har fattat vad det handlar om tar de inte så många timmar, och annars lär man sig nog mycket av dem.»
- det var bra att dessa kom i den ordningen som vi gjorde på föreläsningarna. Man kanske kunde ha fått med handledningen, mer än en halvtimme på en lunch i veckan. På räkneövningarna fanns det ingen tid till detta.»
- Tog mycket tid, men var bra för inlärningen.»
- Ofta knepigt formulerade. Även om det oftast var uppdelat i a,b,c (deluppgifter) osv så duger det inte att ha EN mening med tre inbyggda frågor inuti per deluppgift. Tror de som läser detta förstår vad jag menar. Exempel från inlupp 4: "Formulera några sammanfattande slutsatser angående valet av samplingsintervall, kopplingen mellan prestanda och styrsignalaktivitet speciellt med avseende på PIDparametern β, samt känsligheten för högfrekventa resonanser." Den meningen kan tolkas på en miljon olika sätt (något överdrivet, men inte långt ifrån). Det är bättre om det som ska kommenteras punktas upp på ett tydligt sätt så att det inte blir några missförstånd. Bättre korthugget och tydligt språk än långt och omständligt formulerat!»
- Bra och lärorika. Men är det verkligen nödvändigt med 40 frågetecken per inlämning? »
- kul exempel, bra att tidigt bli pushad till att räkna större uppgifter på det man lärt sig.»
- Lärorika, men lite för tunga o många delfrågor på dem. »

14. Vad tyckte du om laborationerna?

Laboration del 1
Laboration del 2

- Kul, och lätt att förstå...»
- bra , men som nämnt ovan var uppgifterna till labb 2 lite för krävande»
- Var bra att se ett exempel i verkligheten.»
- Inte deltagit i laborationen i år.»
- Ger verklighetsanknytning vilket var bra.»
- det va bra att man fick se reglerteknik i praktiken»
- ok »
- Samma som ovan.»
- dåligt engagerade labhandledare.»
- Bra grejer mer labb mindre övningar och inlämningar..»
- Lärorika och kul att se pratiskt vad man håller på med.»
- båda delarna var bra, dock vore det bra om labben kunde ligga tidigare i kursen eftersom den gav bra förståelse för vad man egentligen håller på med i kursen.»
- Labbarna var röriga. Det var svårt för de engelskspråkiga labhandledarna att ge oss ett omdöme eftersom vi skrev allt på svenska (förberedelsuppg mm.)»
- Lärorikt att få verklighet på de man läst.»
- laborationerna var kul, men inte så svåra som jag kanske trott att de skulle vara. Mycket bra att få reglera något i verkligheten och se att det faktiskt fungerar.»
- Förstod inte allt, vi o vår labbhandledare (chen?) hade svårt att förstå varandra»
- De var i grunden bra. Men handledningen på laborationerna var usla. Det ska vara möjligt att kunna fråga och få ett svar av de som handleder på labben.»
- Ok men oengagerade labbhandledare vilket medförde att de laborationerna gav ingenting»
- ok»
- Svåra förberedelser för del 2»
- Skoj att se att man kan använda det. Se tillämpningar. Inte bästa labben jag haft på chalmers dock. Okej+»
- ganska så intressanta, men svårt att hitta bra värden.»
- Jag är nöjd med teoretiska delarna, men att uppnå ett önskat mål experimentellt var jätte svårt. Det beror kanske på laborationsutrustningarna. »
- I min mening borde laborationer vara väldigt nyttiga tyvärr får jag säga att laborationerna i sin nuvarande form inte gav särskilt mycket. En anledning kan vara att nivån var lite i det lägsta laget jämfört med inlämningsuppgifter/övningar. Vidare blir det väldigt svårt att kommunicera med övningsledare på engelska när hela kurslitteraturen är på svenska.»
- Labbarna var rätt svåra att klara på ett bra sätt. Uppgifterna från första delen stämde inte alls och genomförandet av andra labben blev därefter. Det var dock inte särskilt svårt att bli godkänd på den.»
- Uppföljningen av laborationen var för låg. Labben blev inte särskilt givande.»
- Mysigt att blaska lite, och ger en väldigt bra känsla för praktiken!»
- Hela labben var givande, del ett var väldigt bra, del 2 tog förberedelserna lång tid det var synd. Det tog längre tid än vad labben tog.»
- De kändes lite "låtgåiga". De var bra då man fick en insikt i hur reglertekniken fungerar i verkligheten och inte bara en massa boxar.»
- Kul att få implementera i verkligheten»
- bra att se att verkligheten inte alltid följer de formler som finns. Bra koppling mellan teori och verklighet»
- Ok»


Kurslitteratur:

15. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Reglerteknikens grunder, Bengt Lennartson

43 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»23 53%
Mycket bra, bör användas igen»20 46%

Genomsnitt: 2.46

- Använde den knappt» (?)
- Lite svår för en grundkurs» (Bra)
- Har inte läst så mycket i den...» (Bra)
- Jag tycker att det ganska dåligt att föreläsare använder sina egna böcker. Dock är både Bengt och boken bra, så i den här kursen gör det inget. Skall en föreläsare använda sig av eget matrial borde det vara gratis. Annars kan det lätt uppfattas som att ett visst egenintresse styr val av kurslitteratur.» (Bra)
- Passade kursen perfekt, frågan är däremot om den hade passat med någon annan lärare? Lite babblig ibland och hade varit kul med lite mer djup teori» (Bra)
- Bra med svensk litteratur» (Mycket bra, bör användas igen)
- De sista delarna i boken är svåra att förstå och hastas igenom känns det som.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Bra upplägg och lätt att koppla föreläsningarna till boken» (Mycket bra, bör användas igen)
- Mycket bra bok där man förstår om man läser den, » (Mycket bra, bör användas igen)
- Dock tycker jag att särskilt kapitel 12 i boken (tidsdiskreta regulatorer) var lite för tunt jämfört med de övningar som fanns på samma tema.» (Mycket bra, bör användas igen)

16. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Häfte med övningsuppgifter, Bengt Lennartson


42 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 2%
Bra»21 50%
Mycket bra, bör användas igen»20 47%

Genomsnitt: 2.45

- Många uppgifter tog enorm tid att göra, sen var det inte bättre av att lösningsförslagen var otillräckligt utförliga.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Lite tjockt kanske ,)» (Bra)
- Kanske hade varit bra med fler övningsuppgifter som handlar om ett specifikt moment. Många uppgifter var så omfattande eller svåra att det specifika momentet var svårt att träna på.» (Bra)
- Men det saknas lösningar på sista kapitlet!!» (Bra)
- Synd att det inte fanns fullstäniga facit till kap12.» (Bra)
- Önskar att svaren på kapitel 12 innehöll lösningar också istället för enbart svar, åtminståne på de rekomenderade uppgifterna» (Bra)
- Saknade facit till kap. 11-12» (Bra)
- Otroligt bra häfte med bra lösningsgångar. Lösningar till de sista kapitlen saknas i häftet. Om dessa också läggs till är häftet det bästa övningshäfte jag har stött på.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Fixa bättre lösningar till de två sista kapitlen.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Att få bifogade lösningar är bra. » (Mycket bra, bör användas igen)
- Det finns verkligen ingen brist på uppgifter. Bra!» (Mycket bra, bör användas igen)
- Men det borde finnas lösningar till kaptlerna 11 och 12 som är lika välformulerade som de övriga.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Inget fel med det. Men varför tvinga alla att köpa utskrivna häften? Jag hade klarat mig med en pdf.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Imponerande samling med lösningar. Bra om kap 12 kan utökas med mer utförliga lösningar.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Bra med ordentligt facit! Facit till kapitel 11 och 12 bör göras klart.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Fantastiskt, aldrig sett något likande. Facitet var det bästa av allt» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

17. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen?

Ange i timmar / vecka.

43 svarande

0 - 10»2 4%
10 - 20»11 25%
20 - 30»22 51%
30 - 40»7 16%
> 40»1 2%

Genomsnitt: 2.86

- För lite som vanligt» (10 - 20)
- har inte riktigt hunnit arbeta med kursen i övrigt förutom inlämningsuppgifterna» (10 - 20)
- Mycket tid men roligt» (20 - 30)

18. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Inlämningsuppgifter1.7

- Ej labbat i år.» (?)
- Totalt exkl schemalagd tid???» (?)
- förstår inte vad som menast med total, exkl schemalagd tid» (?)
- För står inte vad som menas med "totalt exkl schemalagdtid" som ett alternativ mot de andra.» (?)
- Totalt exkl schemalagd tid = inlupp + litteratur + räkna? Hur kan den inte komma högst upp?» (?)
- förstår inte "totalt exkl schemalagd tid"» (?)

19. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- 50/50»
- Mycket tid har lagts i samband med inlämnings uppgifterna, sen har den sista veckan innan tentan varit helt full av reglerteknik.»
- Jag förstår inte frågan. Men jag har inte studerat mer under någon del av kursen jämfört med någon annan del.»
- 2/3 har jag lagt på reglerteknik.»
- reglerteknik 35% övirga kurser 55%»
- Större delen av tiden har gått åt till att göra inlämningsuppgifter till Reglertekniken de veckor det varit aktuellt.»
- Den mesta tiden har gått till reglertekniken.»
- Mest egen räkning under påsklov och veckorna innnan tentan. Annars enligt schema plus inlämningsuppgifter, läsning av aktuella kapitel och lite räkning varje vecka. »
- Så klart mer intensivt ju närmre tentan kommit. »
- Ganska mycket plugg innan påsk, sedan lugnt fram till innan tentan.»
- Mycket regler, väldigt lite material»
- några timmar på inlämningsuppift ungefär varannan vecka, därefter tentaplugg två veckor innan tenta»
- Hängde med bra fram till påsklovet. Tappade det lite sen å det blev tufft att komma tillbaks. Var nästan i fas med uppgifterna igen i mitten av läsvecka 8. Det blev att man först tog tag i inlupparna, å sen räkningen. Tvärs om hade kanske varit bättre..»
- 70-30 till reglertekniken.»
- 25 timmar per varje alternativ i fråga Nr. 18»
- Den har fördelats relativt jämnt över hela läsperioden. Dock var belastningen under veckan för påsklovet, medräknat övriga kurser, relativt hög varför någon mindre tid lades ner under denna period vilket dock togs igen under lov/omtenta vecka.»
- Cortège och föreningsaktivitet kanske 50% av vaken tid. Skola ungefär 25%.»
- 50 - 50»
- Tiden fördelades relativt jämt över hela kursens gång, mycket tack vare inlämningsuppgifterna.»
- Ganska jämt fördelad»

20. Kommentarer på tiden:

- Krävande men rolig kurs»
- läsperioden var allt för stressig så jag kunde inte lägga ner lika mycket tid på reglerteknik som jag ville»
- Tiden är ett gissel som borde förbjudas.»
- Tiden uppfattas vanligtvis som en del av universums grundläggande struktur, en dimension i vilken händelser sker i sekvens.»
- Tiden läker inga sår, nä allt blir bara värre år för år!»
- I början hann man räkna mer uppgifter, sen hann man bara med inlämningsuppgifterna vilket var lite synd för det skulle troligtvis gjort inlämningsuppgifterna mer lättförståliga.»


Pedagogiskt pris:

21. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

43 svarande

Ja»10 23%
Nej»15 34%
Vet ej»18 41%

Genomsnitt: 2.18

22. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

43 svarande

Ja»14 32%
Nej»14 32%
Vet ej»15 34%

Genomsnitt: 2.02

- Kicki!» (Ja)
- karin» (Ja)
- Kristin Andersson» (Ja)
- Karin Eriksson» (Ja)
- Kristin» (Ja)
- Karin» (Ja)
- Kicki!» (Ja)
- Krstin. Mycket bra övningsledare!» (Ja)
- Karin.» (Ja)
- Har varit ungefär lika mycket på båda övningsledarnas pass. Båda bör nomineras.» (Ja)
- Karin» (Ja)


Tentan:

23. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

43 svarande

Inte alls»5 11%
Ganska bra»21 48%
Bra»12 27%
Mycket bra»5 11%

Genomsnitt: 2.39

- Jag har lagt mycket tid på denna kurs och klarat inlämningsuppgifterna bra och tyckt att den har varit kul. Jag anser mig förstå kursen, den är för mig valbar och jag har inte ångrat mitt val. Det känns då så tungt när tentan är uppbyggt på detta sätt, uppgifterna byggde på varandra vilket resulterade i att om man inte klarar a delen så får man 0 poäng på hela uppgiften. Den kändes onödigt klurig och tidskrävande onödigt långa laplace och z- transformler vilket bara är matte och som inte har så mkt med min förståelse för reglerteknik att göra. Jag måste tyvärr säga att jag är mycket besviken på tentans upplägg. Den kommer inte spegla mina kunskaper i denna kursen på ett rättvist sätt. » (Inte alls)
- jag tycker tentan var på en högre nivå än tentorna för tidigare år och innehöll saker som jag inte tror att vi pratat om på någon föreläsning eller övning, tex. dimensionering av referenssignal filter, där uppgiften också var väldigt dåligt formulerad» (Inte alls)
- haha en femtedel av poängen på en sak som var på tavlan i 40 minuter sen hörde man det aldrig mer.. syftar på upg 3 på tentan..» (Inte alls)
- Tyckte tentan va väldigt svår och tog upp områden vi inte jobbar speciellt mycket med.» (Inte alls)
- Egentligen någonstans mellan inte alls och ganska bra. Det var många poäng på sådant som kändes som mindre avsnitt i kursen.» (Inte alls)
- Lite svår tenta, men inte orimlig.» (Ganska bra)
- Lite för mycket tvistar i uppgifterna.» (Ganska bra)
- Svårt... ex förkopplingen kommer jag inte ihåg att han har gått igenom...» (Ganska bra)
- Den var svår.» (Ganska bra)
- Fråga tre borde ha varit på ett annat sätt som är mer representtivt för vad vi har gjort i kursen» (Ganska bra)
- själva frågan var av typexempel men talet i sig (uppgiften att lösa, själva funktionen mm) var väldigt tillkrånglat - inte riktigt så grundläggande - och mycket eftertanke krävdes för att klura ut lösningsmetod» (Ganska bra)
- Lite väl krånglig på visa delar och andra trodde man att man gjorde fel på.» (Ganska bra)
- Lite svår. Godtyckligt omega...» (Ganska bra)
- När det är deluppgifter a,b,c missar man lätt alla för att man inte klarat a. Det är tråkigt i fall man nu kan momenten i b och c egentligen. Tiden på tentan var lagom. » (Bra)
- Man kunde så mycket mer än tentan visade. en hel del specialfall.» (Bra)
- More or less.» (Bra)
- Bra genomspegling av kursen på tentan, men den var mycket svår, högt över "medeltentan".» (Bra)
- Konstigt att det helt plötsligt kommer en uppgift om insvängningstid för ett tredje ordningens system som är tokigt svårt att rita upp i ett Bode-diagram. Vad hände där?» (Bra)
- Mycket fin tenta. Väldigt lurig dock» (Mycket bra)

24. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

44 svarande

Inte alls»6 13%
Ganska bra»6 13%
Bra»20 45%
Mycket bra»12 27%

Genomsnitt: 2.86

- Ta bort inlämningsuppgifterna oc gör labbar och tenta enbart» (Inte alls)
- Tentor är ett gissel och borde förbjudas. Hellre att man gör någon typ av större inlämningsuppgift.» (Inte alls)
- Ska ju bara vara tenta på en sån här kurs.» (Inte alls)
- Hatar alla andra typer av fjanterier» (Inte alls)
- Tenta kanske är bra, då jag tittat på några från de senare åren. Men alla poäng kanske inte ska hänga på tentan, inlämningsuppgifterna borde ge en minst 30% av betyget för kursen.» (Ganska bra)
- En dugga med bonuspoäng inför tentan hade varit bättre.» (Ganska bra)
- Egentligen skulle det vara tillräckligt med inlämningsuppgifter och laborationer. Fler inlämningsuppgifter istället för tenta borde bli bättre. » (Ganska bra)
- tentamen är bra» (Bra)
- typisk tenta-kurs» (Bra)
- dålig ställd fråga, dubbelfråga, man kan inte använda två frågetecken här.» (Bra)
- Nej jag anser att Tenta är bästa examinationsformen i reglerteknik.» (Mycket bra)
- inlämningsuppgifterna skulle eventullet kunna ge bonus poäng till tentan, men det kanske redan är inräknat i gränsen för betygen.» (Mycket bra)
- Gärna en lätt, kort (eftersom tidne är knapp i slutet) inlämningsuppgift på tillståndsåterkoppling (det sista vi gick igenom). Man hann inte få grepp om styrbarhet och obeservatör mm.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

25. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Kanske en fråga om förkunskaperna var tillräckliga. Men annars mkt bra kyrsutvärdering»
- Fråga 19 och 20 kan skrivas om så att de går att förstå.»
- Bra om man kan få fylla i vilket program (jag vill fylla i Kf) man går efterosm alla inte går Z och det kan vara av intresse hur varje enskilt program ser på kursen.»
- förtydliga vissa frågor/svar kanske, ett svarsalternativ som jag inte riktigt fattade. "Totalt exkl schemalagd tid"»
- Nej.»
- Lite väl tung och stor kanske. Skilj på kf,bt,z, då det blir svårt att utvärdera från den här»
- Jag saknar frågan om vilket program man går, går inte att välja nåt annat än Z, själv går jag kf...»


Kursbetyg:

26. Vad tycker du om kursen som helhet?

44 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»8 18%
Bra»23 52%
Mycket bra»13 29%

Genomsnitt: 3.11

- Har en allmän känsla över att kursen är väldigt abstrakt, men antar att det är svårt att konkretisera det hela. det hela går att första vad man räknar på och gör men att t.ex. tänka konkret vad "integrera en acceleration" innebär i praktiken kan vara lite svårt... » (Ganska bra)
- Kursen känns som en väldigt intressant, men ganska tung kurs.» (Bra)
- Rolig men svår» (Bra)
- Rolig kurs överlag, synd att tentan blev så svår, kändes som man kunde det rätt så bra.» (Bra)
- Helt okej. Synd bara att den var så tråkig fram tills man förstod vad man gjorde. Lite väl enkel bitvis höj gärna upp nivån långt. Vissa gärna lite uttrustning för oss i Kf som inte läst sånt här förut» (Bra)
- Bra kurs. Rolig. Intressant.» (Mycket bra)

27. Vad bör förändras/bevaras till nästa år? Ge gärna förslag!

- labb 2 förberedelserna borde man fått ännu lite mer ledning för. Samt som sagt en mer rättvis tenta och inte en som känns som den bara vill sätta dit en.»
- Snabbare genomgångar av övningar.»
- Ta bort en eller fler av inlämningsuppgifterna alldeles för tidskrävande»
- Labblistorna bör förändras och skötas via studieportalen. »
- Förändras: labbarna Bevaras: de frikostiga konsultationerna inför tentan.»
- Övningstillfällen för egenräckning och frågor borde läggas till»
- Som tidiagare nämnts, ->komplementerande material till kapitel 12 eller också mer föreläsningstid samt fler öningstillfällen tillägnade detta avsnitt. ->Ordentliga lösningsförslag till samtliga övningar på kapitel 11 och 12. ->Godkännande/returnering av inlämningsuppgifter/laborationer skall redovisas på kurshemisdan ->Anmälning till laboration skall ske på kurshemsidan och lokalsbokningen skall finnas redovisad i timeedit.»
- Bengt bör behållas. »
- Gärna ägna mer tid åt tidsdiskretisering. Ändra inte för mycket - kursen funkar bra!»
- Använd studieportalen mer.»
- In med en dator och ha inte konsultationstider på luncherna då äter man. Ha konsultationstider på lektionstid i ett klassrum där man kan räkna, inte varit på en enda pga meningslösa»


Kursutvärderingssystem från