ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt09 Bärkraftig resursanvändning, FFR101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-20
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»14 28%
Cirka 20 timmar»13 26%
Cirka 25 timmar»5 10%
Cirka 30 timmar»7 14%
Minst 35 timmar»10 20%

Genomsnitt: 2.71

- Har vart på alla föreläsningar men inte läst nått i boken.» (Högst 15 timmar)
- i och med att inlämningsuppgifterna krävde extremt mycket tid prioriterade vi bort föreläsningar för att hinna klart med dem istället. » (Cirka 20 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid» (Cirka 25 timmar)
- Inlämningsuppgifterna tog väldigt lång tid vilket gjorde saker och ting lite stressiga.» (Minst 35 timmar)
- beydligt mer än detta» (Minst 35 timmar)
- Inlämningsuppgifterna som tog mest tid» (Minst 35 timmar)
- Sjukt många timmar under inlämninarna, detta berodde dock på överambitiösakamrater.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»1 2%
25%»6 12%
50%»11 22%
75%»19 38%
100%»12 24%

Genomsnitt: 3.71

- Ingen mening med att gå på en föresläsning och titta på skärmdumpar av Hans Rosling presentationer jag redan sett.» (0%)
- (syftar på föreläsningar) dock även allt obligatoriskt» (25%)
- i och med att inlämningsuppgifterna krävde extremt mycket tid prioriterade vi bort föreläsningar för att hinna klart med dem » (25%)
- för mycket onödig info på föreläsningarna» (50%)
- Va på föreläsningarna men inte på fördjupningsövningarna och det eftersom jag redan har klarat dem.» (50%)
- Tjötiga föreläsningar» (50%)
- Jag har inte deltagit i föreläsningar då jag inte fann dem givande, men jag har varit med på allt annat nödvändigt» (75%)
- Sjuk en vecka. Skippat delar av de mindre intressanta föreläsningarna» (75%)
- 75% < x < 100%» (75%)
- Jag gick inte på alla föreläsningar och gruppövningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 24%
Målen är svåra att förstå»7 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 30%

Genomsnitt: 2.67

- Väldigt förvirrande, känns irrelevant för vår linje » (Målen är svåra att förstå)
- Mycket oklara mål, man fick kolla på gammla tentor och sina labbar för att veta ungefär vad som ingick.» (Målen är svåra att förstå)
- Sexton (16) sidor kurs-PM, så omfångsrikt att en person i min grupp inte hittade läsanvisningarna. Behöver man skriva så mycket text så har något gått väldigt fel.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»34 77%
Nej, målen är för högt ställda»8 18%

Genomsnitt: 2.13

- Ev. skulle den ge mer poäng.» (Ja, målen verkar rimliga)
- ..men själva tillämpningarna på hur de skulle uppnås var INTE rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag läste en liknande kurs i gymnasiet.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Att vi ska kunna allt detta känns onödigt» (Nej, målen är för högt ställda)
- Massa arbete, inget svårt, men tog sjukt lång tid att göra. Man lärde sig inte mycket heller.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 31%
Ja, i hög grad»26 59%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.7

- Mer ett test av sakkunskaper än förmåga att resonera kring ämnet, vilket jag inte kan påstå var riktigt vad jag väntade mig» (I viss utsträckning)
- Det är lite väl höga krav när det är 2 stora inlämningar, 4a små och en krävane tenta som är hyfsat svår.» (I viss utsträckning)
- Inlämningsuppgifter gjorde det i samma grad» (I viss utsträckning)
- Tentan var ok.» (I viss utsträckning)
- inte läst målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»9 18%
Ganska liten»14 28%
Ganska stor»17 34%
Mycket stor»9 18%

Genomsnitt: 2.53

- för mycket onödig info på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Föreläsningar och inlämningsuppgifterna har ingenting med varandra att göra eftersom inlämningsuppgifterna enbart handlar om räkna med konstiga enheter man inte använder till vardags och tabeller och begrepp som man inte har någon känsla för. Man berättade inte heller något om dem på föreläsningarna heller. Jag skulle ha önskat en tydligare koppling mellan inlämningsuppgifter och föreläsningar. » (Mycket liten)
- Ibland hade jag svårt att koppla hänvisad kursliteratur till föreläsningarna.» (Mycket liten)
- ej varit på föreläsningarna pga blev lite för tråkigt med genomgångarna» (Mycket liten)
- Powerpoint show och väldigt politiserade gästföreläsare, nej tack. Förhoppningsvis betalade ni inget för att de kom!» (Mycket liten)
- Styckvis bra men ofta väldigt dålig koordinering mellan föreläsningarna, av förklarliga skäl då föreläsarna varit så många. Vissa föreläsare har också varit väldigt svaga, framförallt försöken att koppla till datavetenskapen.» (Ganska liten)
- I princip bara övningarna har varit till någon hjälp» (Ganska liten)
- Undervisningen har stått för all min inlärning så..» (Mycket stor)
- Inte läst så mycket, främst varit på föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»23 46%
Ganska liten»10 20%
Ganska stor»12 24%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 1.93

- Slöseri med pengar» (Mycket liten)
- Har knappt rört dem. Tror jag öppnade den engelska boken en gång, fullkomligt syfteslös utgift.» (Mycket liten)
- Inte läst nått. Bara pp-slides.» (Mycket liten)
- Kursboken (Spoolman) är ju totalt meningslös/värdelös och man bör INTE rekommendera att köpa den.Bara ordbajs i den boken.» (Mycket liten)
- Köpte inte ens böckerna, kändes helt onödigt.» (Mycket liten)
- Väldigt bra att föreläsningarna fanns som pdf» (Ganska liten)
- Sustaining the earth, den klarar man sig utan.» (Ganska stor)
- .... inför tenta, men inte till något annat» (Ganska stor)
- Ända inlärnings materialet för mig.» (Mycket stor)
- Bok och kompenide var mycket bra faktiskt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»21 42%

Genomsnitt: 3.32

- Så enormt mycket ord, så lite innehåll. Och ett ochyggligt komplicerat schema över vem som skulle grupaprbeta var och i vilket rum.» (Mycket dåligt)
- Några presentationer fanns endast i pps-format. » (Ganska bra)
- förstår dock inte varför vi fick utskrifter i färg» (Ganska bra)
- Bra att sluta med powerpoint på papper» (Ganska bra)
- bra med föreläsnings OH på hemsidan. Däremot tog det väldigt lång tid innan resultaten registrerades.» (Ganska bra)
- Nog den enda kurs jag gått som faktiskt använder Studieportalen vettigt. Föreläsnings-OH ute tidigt, gruppinformation tidigt. Väl jobbat.» (Mycket bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)
- Sakerna fanns där, inga problem att hitta.» (Mycket bra)
- Mycket bra övningsmaterial på hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»26 54%
Mycket bra»17 35%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 3.35

- Om man frågade sin handledare via e-mail, fick man till svar att man var så god att vänta tills nästa övningstillfälle.» (Mycket dåliga)
- Ibland kändes det som handledaren hade lite väl många att handleda» (Ganska bra)
- ibland fick man olika svar från övningsledarna. En kunde säga "räkna ut så här" och för att vid nästa tillfälle sa en annan "men så kan du inte räkna". Det blev lite rörigt och förvirrande. Vid ett tilfälle ville vi ha hjälp med nästkommande inlämningsuppgift, men då hade de inte läst på den och kunde hjälpa oss.... MEN! de var väldigt snälla och trevliga» (Ganska bra)
- Handledningstillfälle dagen innan inlämning är kanske inte allt för smidigt...» (Ganska bra)
- Vi hade en bra handledare som svarade på frågor, kursansvarig var inte till någon nytta.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»35 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- En gruppmedlem hoppade av mitt i kursen och vi fick en annan som knappt var där alls. Det slutade med att två av oss fick göra allt jobb och den tredje bara följde med.» (Ganska dåligt)
- Min grupp under inlämningarna fungerade sådär. » (Ganska dåligt)
- De tittade på och jag räkna och skrev rapporten.» (Ganska dåligt)
- Inte behövt samarbeta.» (Ganska bra)
- Vansinne med grupper på 9 pers men när 4 jobbade, tre diskuterade linux och två sov eller var frånvarande fungerade det bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»17 34%
Hög»18 36%
För hög»12 24%

Genomsnitt: 3.79

- Hade lätt kunnat lära och dubbelt så mycket om grupperna varit mindre och föreläsningarna meningsfulla.» (För låg)
- Bra takt och tempo på fördjupnings- och inlämningsövningar. Kan dock tänka mig att en del ovana studenter tycker det är högt, men det är lika bra de vänjer sig» (Lagom)
- Inlämingsuppgifter vägde upp en annars lätt kurs» (Lagom)
- Om man ska göra inlämningsuppgifter och allt så tar det en tid ändå.» (Hög)
- Inlämningsuppgifterna tog för mycket tid.» (Hög)
- Blev saftigt med arbetena» (Hög)
- För många inlämningsuppgifter tillsammans med fördjupningsuppgifter » (För hög)
- Otroligt för hög med inlämningsuppgifterna» (För hög)
- Tycker först och främst inlämningsuppgifterna var för jobbiga och tidskrävande. Tog väldigt, väldigt lång tid att bli klar med ett helt häfte.» (För hög)
- Inlämningsuppgifterna kräver extrem arbetsinsats. De är obligatoriska och "kan" ge bonus på tenta. De borde automatiskt gå in i tenta resultatet, då arbetsbelastningen med dessa uppgifter var enorm.» (För hög)
- Den är HELT orimlig!! Jag tror inte att de som skrivit inlämningsuppgifterna förstår att dessa är jättesvåra och kräver extremt mycket tid. JAg kan gå med på att ha inlämningsuppgifter och fördjupningsuppgifter OM det inte hade varit någon tenta. Men alltihop tillsammans är ju absurt! Vi har mer inlämingsuppgifter och arbterskrävande än t.ex. våra programmeringskurser och laborationer. Det känns helt vridet. » (För hög)
- Blir var man gör det till, men om man försöker vara seriös blev det för mycket med alla inlämningsuppgifter upp till vanligt studerande.» (För hög)
- Som sagt, inlämningsuppg. tog alldeles för lång tid. Man hann knappt med att jobba alls med den andra kursen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 42%
Hög»18 36%
För hög»9 18%

Genomsnitt: 3.71

- Det finns lite svängrum då elnätskursen var ganska mild» (Låg)
- Elen e lite jobbig.» (Hög)
- Otroligt för hög» (För hög)
- HAde två kurser som krävde utantill kunskap vilket betyder att jag skulle få in 1600 sidor i mitt huvud till två tentor som låg torsdag och fredag.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»6 12%
Dåligt»10 20%
Godkänt»15 30%
Gott»13 26%
Mycket gott»5 10%

Genomsnitt: 3.02

- framför allt för att jag anser den helt orelevant för min utbildning.» (Mycket dåligt)
- Inlämnings- och grupparbetesuppgifterna var nedlusade med faktafel, oklarehter och tolkningsföreträden som hela tiden hämmade inlärningen och skapade frustration. Otroligt slött av kursansvarig att inte fixa alla de fel som hittades redan förra året, vi fick tom. ut papper märkta 2008 med samma fel!!! Otroligt dåligt att lägga jättemycket tid på detaljerat kurs-PM och inte fixa sitt eget slarv eller avgränsa problemen ordentligt!» (Mycket dåligt)
- Väldigt irrelevant till vad vi läser, borde har mer diskussioner med teknik frågor, istället för en massa räkneuppgifter.» (Dåligt)
- Tycker kursmaterialet kunde varit till lite större hjälp under kursens gång. Var inte till nån hjälp alls under inlämningsuppgifterna» (Dåligt)
- På tok för spretigt med alla dessa mindre relevanta gästföreläsare, framförallt den "datatekniska" fördjupningen mot kursens slut som jag finner det svårt att tro att någon datalog faktiskt bryr sig om.» (Dåligt)
- Väldigt flummig kurs.» (Dåligt)
- Inlämningsuppgifterna kändes mest som en övning i Excel och enhetshantering. Föreläsningarna höll väldigt skiftande kvalité vilket gjorde att intresset att gå på dem sjönk stadigt. Övningarna var överlag bra, dock så skulle jag hellre se mer diskussion och mindre räkningar.» (Dåligt)
- Miljö för ett ingenjörsprogram vilket riktar sig mot mjukvaru-utveckling? Varför detta anses relevant för denna målgrupp är för mig en gåta, särskillt med tanke på vilken kurs som ströks till förmån för ffr101. (programutveckling B) » (Dåligt)
- Jag tycker kursen är relevant och viktig men upplägget är HELT värdelöst! Gör om! » (Dåligt)
- Onödig kurs, skulle räckt med några gästföreläsningar.» (Dåligt)
- Det var svårt att få en övergripande bild av vad som var viktigt och mindre viktigt. Det var svårt att hitta en röd tråd i föreläsningen och sålla ut det viktigaste, trots en förklaring vad föreläsningen hade för roll i kursen.» (Godkänt)
- Inte så tydligt fokus på datateknikens roll som uttryckt i kursinfon, men tycker personligen den breda undervisningen har varit bra.» (Godkänt)
- Bra inehåll, lite sämre upplägg.» (Godkänt)
- Flummig kurs utan röd tråd. Mycket intressanta aspekter av miljödebatten som togs upp.» (Godkänt)
- Temat är bra» (Gott)
- En mycket viktig kurs som alla bör läsa. Dock kan det vara lite för mycket "fackspråk" vilket gjorde att inlämningsuppgifterna ibland var svåra att tolka för oss som inte sysslat med det innan. Vissa frågor borde kanske förtydligas mer så att en person som ALDRIG har sysslat/räknat med dessa enheter/uppgfiter förstår.» (Gott)
- Väldigt kul att det var så jämställt bland föreläsarna. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med dugga»
- handledningar»
- Sammanfattningshäftet»
- De föreläsningar som hölls av Fysisk Resursteori var i regel bra och relevanta. Lite bättring i koordinationen vore trevligt. Inlämnings- och fördjupningsuppgifterna fungerade utmärkt. De var lagom mycket jobb, gav god förståelse för ämnerna i fråga och får väl ses som kursens höjdpunkt. Kläm gärna in en inlämningsuppgift till på bekostnad av några gästföreläsningar.»
- Staffan :P»
- Svårt att peka på något specifikt»
- Gör om hela kursen, mer relevans till inriktningen i fråga man läser. Folk är inte intresserade av miljö och känner ingen mening med kursen över huvudtaget. Inlämningsuppgifterna var rent ut sagt ett helvete att göra och än en gång såg man ingen mening med dem. Se till att vi Lindholmare slipper stressa under lunch upp till Johanneberg, ibland struntade man i att gå på föreläsningar för att få en lugn lunch istället för att slänga i sig maten för att hinna i tid till en föreläsning som var så ointressant att man somnade genast. Kort sagt, gör om allt.»
- Endast några få utav handledarna som vi hade. Kommer tyvärr inte ihåg hans namn :(»
- Fördjupnings- och inlämningsuppgifterna var väldigt viktiga för tentan. Bra frågor som lärde en mycket.»
- vet ej»
- Övningarna.»
- Skippa kursboken och skriv ihop en egen som kombinerar kompendiet i den. Kursboken var ett slöseri med pengar som jag kunde behövt till annat, och inte går den heller att sälja vidare till nästa års studenter då den är för gammal. »
- gruppuppgifter»
- fördjupningsuppgifterna»
- Fördjupningsövningarna med diskution var bra och bör bevasras.»
- Läsanvisningar till kursmaterialet, gammla tentor, diskutions övningarna.»
- Inget»
- Momenten där man fick räkna själv gav en helt annan förståelse för hur olika påverkar miljön, än föreläsningarna.»
- Kursbok, kompendie, handledare»
- Bra med labbar some reflekterar det som man ska lära sig i kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna bör göras om då i min mening var 90% av det man gjorde i dem orelevant för kursen.»
- mindre jobb på inlämningsuppgifter, inte belasta så mkt, man har lagt ner fruktansvärt me tid på detta»
- Upplägget på inlämningsuppgifterna»
- Miller-Spoolman fyller inget som helst syfte eller funktion, nöj er med kompendiet. Slopa lejonparten av alla dessa gästföreläsare. Det går inte att få en vettig koppling mellan datateknik och hållbarhet i en introduktionskurs. Ni behöver inte försöka slå kringlor på er själva för att få in 2 timmars information om lödtenn eller bilmotorer, vi är helt fel publik. Försök att nästa år göra en bred introduktion till miljövetenskap och resursteori. Använd mestadels föreläsare från Fysikalisk Resursteori och försök att gå igenom varje ämne en och endast en gång.»
- Bättre handledare»
- NC är en extremt otrevlig lokal att vistas i. Att behöva sitta 4a timmar där, dessutom på bottenvåningen där det inte går att öppna fönster och ventilationen är allt annat än fungerande, är extremt jobbigt. Dessutom luktar det svettig pojke och pubertet i hela den byggnaden. Renovering eller kanske anmäla till arbetsmiljöverket?»
- Tydligare mål, tydligare uppgifter, tydligare frågor, tydligare kurs. Tydlighet.»
- En del riktigt torra föreläsare. Bör bytas ut om möjligt.»
- Föreläsningarna. Det var mycket svårt att förstå vad som var viktigt att kunna. Det skulle vara väldigt bra med en konkret sammanfattning av viktiga moment i föreläsningarna efter varje sammanhängande "block"(exempelvis: metaller, växthuseffekt, biobränslen etc). Det skulle ge en större grepp om kursen och större inblick i vad som var viktigt att kunna till tentan.»
- finns ingen röd tråd i kursen. En hel kurs med massa gästföreläsare blir inte bra. Istället för att diskutera det som är mest relevant får man en föreläsning om nya forsknings resultat. Föreläsarna var för insnöade på sitt eget område. Ta bort alla gästföreläsar och ha en föreläsare genom hela kursen. »
- Kolla igenom vissa föreläsningar, vissa av dem kändes totalt irrelevanta för kursen, och vissa av dessa var väldigt tråkiga, speciellt killen från Volvo IT. Det var någon föreläsning om datorstyrning i bilar som var rätt trist också.»
- Inlämningsuppgifterna var extremt svåra att klara, krävde en extremt stor del av studietiden samt var väldigt luddigt formulerade över lag. Detta gjorde det svårt att klara dem utan att få returer. »
- bättre formulerade frågor, speciellt på inlämningsuppgifterna.»
- lite fler gladare föreläsare. Fler inspirerande föreläsare. Mer inriktining på datateknikens roll»
- Arbetsbelastningen. Välj mellan: (1) fördjupningsuppgifter + tenta (2) fördjupningsuppgifter + inlännigsuppgifter »
- bättre gästföreläsare som kan hålla studenter vakna under föreläsningarna.»
- Bättre gästföreläsare. Många gästföreläsningar var väldigt ointressanta och hade i vissa fall väldigt lite med kursens mål att göra (framför allt öreläsare från Volvo och föreläsningen om miljöanpassad elektronik kommer till minnes...) Inlämningsuppgifterna tog aldeles för lång tid i förhållande till vad de gav i förståelse och kunskap. Korta ner dom, de var inte särskilt bra. »
- Föreläsningar borde hålla sig till kursliteratur för det mesta, svar till tentor, fler tentor än en, mindre räkneövningar på inlämningsuppgifterna (för mig gav själva räknandet nästan ingenting)»
- Lägg till ett extra labbtillfälle där man kan bli godkänd om man inte hann visa upp det på grund av sjukdom eller liknande vid tidigare labbtillfälle. Att ha det ihop med en frågestund gällandes tentor, uppgifter och andra oklarheter gör det bara rörigt.»
- Mindre tidskrävande inlämingsuppg. Ta bort diskussionsövningarna.»
- Byt kursansvarig och gör en seriös, systematisk revision av grupparbetes- och inlämningsuppgifter.»
- Schemat bör läggas så att dataingenjörerna från Lindholmen slipper skippa sin lunch för att hinna till föreläsningar och övningar på Johanneberg. Detta skulle troligtvis öka närvaron och förbättre inställningen till en kurs många dataingenjörer redan ser som ganska ointressant och malplacerad.»

16. Övriga kommentarer

- Totalt katastrofalt att samköra dataingenjör från lindholmen med datateknik från johanneberg. tre gånger i veckan har vi haft sammanlagt 15 min på oss att hitta nånstans att äta där det finns plats, värma maten o äta för att hinna i tid till johanneberg. Katastrofalt!! hur mycket lär man sig tom i magen?!»
- Det är bra att vi faktiskt läser en miljökurs, även om jag vet att rätt många datateknologer inte håller med mig på den punkten. Det jag verkligen vill trycka på är att kursens nuvarande försök att vara någon slags introduktionskurs till miljövetenskap samtidigt som den skall fördjupa sig i miljödatateknik (som i praktiken kan reduceras till algoritmoptimering, mer effektivt arbete per cykel) och dessutom slänga in några Intressanta Föreläsare Från Verkligheten. Det blir bara pankaka. Gör en bra miljökurs i stället.»
- Nej»
- Hade varit kul med lite mer politik, dessutom anser jag att de flesta lösningarna bottnar i politiken. Dessutom stör jag mig på att det hela tiden pratas om att man ska öka fodereffektiviteten eller äta mer fläsk/kyckling. Detta är varken hållbart eller etiskt. För ett hållbart samhälle krävs det vi minskar animaliekonsumtionen. Ett hållbart samhälle borde innebära att vi inte konsumerar animalier, då det vore fel om den socialaspekten bara går ut på att människor ska ha det bra. Möjligt att hela HU-definitionen (främst socialaaspekten) är kass och exkluderar alla arter förutom människan. »
- Vad var poängen med denna kurs?»
- Jag tyckte att kurslitteraturen kändes överflödig. Jag lärde mig i stort sett ingenting ur den, utan av föreläsningar och obligatoriska uppgifter.»
- FFR101 förmedlar mycket allmännbildning men det är denna students uppfattning att kursen är överflödig, i synnerhet då programutveckling A blir en mer eller mindre meningslös kurs, eftersom den förutsätter att studenten läser programutveckling B också, en kurs som nu mera helt försvunnit. Galenskap! Gör FFR101 automatiskt godkänd på kursen om studenterna klarat av alla obligatoriska moment, fördjupningsövningar samt inlämningar, kanske en del obligatoriska förelsningar också, låt det generera en 3:a och för högre betyg är det tentamen som gäller.»
- Det skulle ha varit intressant att se föregående års utvärderingar för jag misstänker att denna kurs får mycket kritik för arbetsbelastningen. Och vad man förstår på tidigare elever och gamla kurshemsidor så har uppläggget varit samma i väldigt många år. Kanske dags att göra om?»
- Kursen sänkte intrycket av institutionen, allt skulle se bra ut på ytan men i verkligheten var det bara slarv, upprepningar och trötta powerpoints. »


Kursutvärderingssystem från