ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt09 Elektriska kretsar och fält, EEM076

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-20
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»14 40%
Cirka 20 timmar»11 31%
Cirka 25 timmar»5 14%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.08

- Hade klarat labbarna när jag läste kursen första gången.» (Högst 15 timmar)
- La ner lite för lite tid på denna kurs.» (Högst 15 timmar)
- Har tidigare läst (och kuggat) Elektriska Nät på F år 2004, vilket nog kan ses som fusk» (Cirka 20 timmar)
- Exjobbade samtidigt mellan 8 - 17» (Cirka 25 timmar)
- SI , samt övningar samt egen räkning.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»4 11%
75%»14 40%
100%»15 42%

Genomsnitt: 4.17

- Föreläsningarna var ostrukturerade så jag gick inte dit, boken var mycket bra och förklarade allt.» (0%)
- Jag va på alla föreläsningar. Inga labbar och inga räkneövningar.» (50%)
- Var sjuk en vecka samt har missat enstaka föreläsningar» (75%)
- Alla föreläsningar och labbar vad det nu kan bli i procent.» (75%)
- Bara föreläsningar, ej övningstider» (75%)
- Missat undervisning pga krockar med andra kurser.» (75%)
- Samtliga föreläsningar och laborationer» (100%)
- Alla utom en.» (100%)
- Hälften av räknetimmarna, samt en del SI» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 51%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»27 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Jag är delvis fel person att fråga då jag har betydligt bättre förkunskaper än gemene teknolog. Med det sagt så är det nog väldigt svårt att hänga med i elfält-delen om man inte ens vet att yt- och volymintegraler finns, vilket nog är utgångsläget för större delen av de som läser kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 9%
Ja, i hög grad»27 84%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.96

- Jag tycker inte tentan var så lik föregående tentor.» (I viss utsträckning)
- Väl valda typtal. Kunde kanske vara värt att våga frångå tidigare års mall lite mer.» (Ja, i hög grad)
- har ej läst mål» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»5 14%
Ganska stor»13 37%
Mycket stor»14 40%

Genomsnitt: 3.08

- inte varit på många föreläsningar» (Mycket liten)
- bra föreläsningar, dock läst mest hemma.» (Ganska liten)
- Boken förklarade bättre. För mycket fokus på matematiken under föreläsningarna. Mer fokus på teorin bakom vore bättre.» (Ganska liten)
- Skicklig föreläsare» (Ganska stor)
- Skitbra föreläsare. Efter Bertil Tomas så e han den bästa jag lyssnat på.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»12 34%
Mycket stor»10 28%

Genomsnitt: 2.8

- boken som används i kursen är fruktansvärd på många plan. Stor och klumpig, svårt att hitta relevant fakta i och väldigt dyr. Köpte Z:as bok vilken inehåller allt i kursen bortsett från förstärkar och fält, gjorde pluggandet mycket lättare för mig. » (Mycket liten)
- OK referensmaterial, väldigt löjliga uppgifter. Det finns ingen anledning att specifikt göra värdena svårhanterliga» (Ganska liten)
- Knappt öppnat boken, borde man kanske gjort. Det stora antaler övningstentor gjorde boken lite ointressant inför tentan.» (Ganska liten)
- Läste inte tillräckligt» (Ganska liten)
- Använde bara föreläsningsmaterial och gjorde övningarna i boken. Läste aldrig boken.» (Ganska liten)
- Har läst och räknat allt man skulle göra.» (Mycket stor)
- Boken Electrical Engineering är fantastisk. En annan bok som nämndes var Elektriska nät, en bok som gör att man blir osäker på precis allting kursen handlar om.» (Mycket stor)
- Riktigt bra bok faktiskt!» (Mycket stor)
- Boken var bra. Dock inte kompendiet till fältteorin.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 44%
Mycket bra»19 55%

Genomsnitt: 3.55

- Viss schemaförvirring kring laborationstider, lite dumt med felaktiga laborationsinstruktioner» (Ganska bra)
- Allt man behövde fanns lätt att hitta. Själva studieportalen e dock ful som stryk.» (Mycket bra)
- Evert uppdaterade sidan ofta.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»17 48%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 3.77

- Väldigt dålig bemanning på laborationer och knappast någon på räkneövningar. Å andra sidan påverkar det mig väldigt lite personligen då jag i största möjliga mån vill lösa uppgifter själv oavsett tillgång till hjälp.» (Ganska dåliga)
- Bara ett övningstillfälle i veckan och dålig tid. Dock funkade mailkommunikation med lärare bra.» (Ganska dåliga)
- Mer övningstillfällen och fler handledare. Kunde ibland vara svårt att få hjälp av de engelsktalande då ibland inte förstod frågan eller kunde uttrycka sig...» (Ganska bra)
- Bland de första hjälptillfällena var det ibland ingen handledare på plats. När det väl fanns så funkade det bra.» (Ganska bra)
- Man kunde ringa föreläsaren. Något som har varit mycket bra.» (Mycket bra)
- Galet. Man kunde ju till och med ringa föreläsaren och han gav hjälp, även om han satt å körde bil ^^» (Mycket bra)
- Jättebra» (Mycket bra)
- Jag tycker det var kanon att Evert dela ut sitt mobil nummer. Jag ringde honom inte, men vet några som gjorde det och han var extremt hjälpfull. Stannade även kvar efter föreläsningarna och besvarade frågor och hjälpte till med det som var oklart.» (Mycket bra)
- bara sök hjälp en gång så kan inte uttala mig.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»21 60%
Har ej sökt samarbete»6 17%

Genomsnitt: 3.94

- Trevliga kursare» (Mycket bra)
- Mja, inte vart så mkt samarbete eftersom jag redan klarat labbarna och inte va på övningarna.» (Mycket bra)
- Exjobbar.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»27 77%
Hög»6 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Kunde gärna varit lite mer förarbete för laborationerna, det är bildande» (Låg)
- På gränsen till låg kanske» (Lagom)
- Ganska högt tror jag om man ska hinna med labbarna oxå. Det är mycket nytt i denna kursen. Jag har läst kursen innan och då fick jag 0 poäng på tentan. Nu 1-2 år senare så har jag läst en del kurser som verkligen har varit till hjälp för att fatta denna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 11%
Lagom»21 60%
Hög»7 20%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.25

- Bärkraften var på det hela taget den tyngre kursen och hade ett väl avvägt arbetstempo» (Låg)
- Bärplocken är ganska jobbig...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»7 20%
Gott»18 51%
Mycket gott»9 25%

Genomsnitt: 4

- Evert var en bra föreläsare och det rådde en bra stämning på föreläsningarna.» (Godkänt)
- På det hela taget en väl utformad kurs i grundläggande nätanalys» (Gott)
- Lite ojämn, började väldigt lätt för att sen bli svårare. Om man inte var beredd på det kunde man lätt hamna efter.» (Gott)
- Dioder - som enligt kursinfon ska vara en del av kursen - har inte funnits med.» (Gott)
- Kursen var intressant och tog med det viktigaste.» (Gott)
- Mkt bra jobb av Evert Olsson!» (Mycket gott)
- Bra föreläsare.» (Mycket gott)
- Jag gick motsvarande kurs för några år sen och den gången lyckades jag inte förstå ett enda dugg. Problemet den gången kan ha varit att jag läste boken Elektriska nät.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var i regel väldigt bra. Även bra med relativt många exempeltentor, många kurser verkar slarva med det»
- Evert :D»
- Riktigt bra föreläsare.»
- Att teorin av laborationerna gick igenom på föreläsningen tydligt och precis innan labben. Väldigt bra.»
- Evert Olsson»
- Föreläsaren ^^»
- Evert och Electrical Engineering»
- föreläsaren: Evert Olsson»
- Labbar bra läromedel»
- Föreläsaren evert olsson var mycket bra och duktig.»
- Mycket bra föreläsningar och hjälp från Evert!»
- bra kursliteratur, bra föreläsningar, mycket bra att man kunnde ladda hem programvaran som användes vid labb tillfällen.»
- Föreläsaren var bra och boken var bra.»
- Evert! Han gjorde ett mycket bra jobb som föreläsare. Föreläsningarna var lätta att förstå samt att han lyckades behålla allas uppmärksamhet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Smålöjlig bok. Elektriska Nät är bättre och mer koncis på det den täcker.»
- Inget spec»
- PSpice borde verkligen bytas ut. Det fungerade inte tillsammans med Wine. Dåligt att endast använda programvaror som stödjer windows (eller annan propitärskit). Det gjorde att jag inte kunna simulera labbarna hemma, var väl inget stort problem för jag hann simulera på labbarna. Men hade varit skönt att i alla fall testat programmet innan man satte sig vid labbdator. Det finns ersättare till PSpice, som är opensource: http://www.gpleda.org/ Jag testade dessa lite snabbt och lyckades i alla fall simulera och rita kretsar (sedan sträckte sig inte min kunskap om programmen längre.) Jag tyckte att dessa fungerade bättre än PSpice. »
- Fler övningstillfällen med hjälplärare.»
- Norton-Thevenin kom in "från vänster" i kursen. Inte riktigt så mkt fokus som det borde fått.»
- Svårt :/ Kanske att man måste förstå att det e mkt nytt för eleverna att lära sig.»
- Se till så att man kan labba ensam och slippa släpa random freeridande idiot genom systemet, det är det mest demoraliserande som finns!!»
- En mindre krånglig tenta»
- För få handledare under laborationerna. Gå igenom laborationerna bättre INNAN labbtillfället, väldigt många hade samma problem vilket gjorde att man fick sitta och vänta väldigt länge. Bättre genomgång hur man kopplar ihop insturmenten i labbsalen, dåligt beskrivet hur man gjorde.»
- allt var bra utom facit till kursboken, nästan inte svar till några uppgifter alls, en del av dem var dessutom fel med.»
- Någon ordentlig kurslitteratur till elfält och magnetfältdelen. Kort liten genomgång hur man hanterar mätinstrumenten på labb 3. Kanske gå igenom lite om dioder och transistorer.»
- boken är ett skämt. Iofs gäller det många americanska läroböcker i min värld. Kan iofs vara bra testa på denna lite underligare litteratur. Skulle i vart fall informera om boken de använder på Z som ett alternativ. Den hade definitivt höjt pluggmotivationen hos många och förbättrat studieresultaten. »
- Labbarna kunde man klara utan att ha fattat något. Kanske skulle behövas en förändring där. Ta bort fältteoring, eller lägg med tid på den. Nu blev det väldigt förhastat.»
- Jag tycker allt fungerade riktigt bra och att inget behöver förändras.»

16. Övriga kommentarer

- Inget spec»
- Mkt bra jobb.»
- Se ovan, det är vldigt enkelt att såsa tills labbkompis/övriga gruppmedlemar tar tag i uppgifterna och löser allt. Problemet är att några av de som får jobba för två tröttnar och slutar utbildningen eller skiter i nästa kurs pga detta, såsarna blir kvar!»
- Kom dessvärre igång sent med pluggandet inför kursen. Insåg att den inte alls var så svår som jag tänkt mig. Tror snarare det finns em liten inlärnings-tröskel innan man kommer igång på riktigt. När tiden blev knapp var det en del som dumpade kursen med kommentaren: den är svår för att hinna med på den här tiden. Tror inte det är sant. »
- Evert är bäst »
- Allt funkade bra fram tills fältdelen, fattade typ nada, men eftersom den delen var såpass liten så blir helhetsintrycket gott»


Kursutvärderingssystem från