ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 - Matematisk analys i flera variabler TD, TMV191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-08-31
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»3 21%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»4 28%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.92

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

14 svarande

0%»1 7%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»3 21%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.28


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 2.64

- Som vanligt är det för mycket med i ett Matte-PM.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Det var en otypisk tenta som Stig medvetet verkar gjort svårare än övningstentorna. Framförallt var det mycket svårare grejer än på hans sammanfattning på de två sista föreläsningarna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.78

- Det som gicks igenom på föreläsningarna kändes inte alltid så relevant för det man skulle ha på tentan. Däremot var räkneövningarna jättebra.» (Ganska stor)
- Fler räkneuppgifter på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Jag lär mig tyvärr inte mycket på Stigs föreläsningar, men på övningarna däremot. Jonatan har varit fantastisk! Det är till stor del hans förtjänst att jag klarade den här kursen. Han är bäst helt enkelt.» (Ganska stor)
- Stig är ju fantastisk på det han gör, men kanske uppdatering sammanfattningen (mal.pdf) långt innan så man är säker på vad som skall kunnas till tentan.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.35

- Jag slutade läsa texten i Calculus för länge sen, tyvärr så förstår jag inte så mycket av den.» (Ganska liten)
- Hans anteckningar som fanns som pdf-er på hemsidan var kanon! Adams är som vanligt ok, men inget vidare relevant jämfört med anteckningarna. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%

Genomsnitt: 3.71


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 21%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»2 14%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 3.35

- Det var väldigt många tal som skulle räknas på övningarna för att man själv ens skulle ha en chans att klara att räkna själv via boken och då gick det inte att ställa så många frågor. Utan räkningarna så går det dock inte att räkna själv från boken. Ett dilemma.» (Ganska dåliga)
- Hade nästan ingen tid att ställa frågor på övningarna, exemplen tog väldigt mkt tid» (Ganska dåliga)
- Vi fick tyvärr inte så mycket tid på övningarna till det. Men lösningen är inte färre demouppgifter (för de var jättebra!) utan mer schemalagd övningstid. Men som alltid var SI:n otroligt bra.» (Ganska bra)
- Fler frågetillfällen. Endast två pass i veckan för genomgång av uppgifter och frågor räcker inte. Vi hann nästan alltid bara med uppgifterna och det fanns ingen tid över för egna frågor till stödläraren.» (Ganska bra)
- Mer konsultationstid med övningsledaren i veckan innan / i tentaveckan.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»4 28%

Genomsnitt: 4.21

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 14%
Hög»11 78%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.92

- matlabundervisningen skulle kunna förändras. Den datorsal vi först fick tilldelad var ingen hit så då tog vi en sal uppe på TD istället där det faktiskt fanns en tavla att skriva på. Problemet var att inte alla fick plats i salen. Beskrivningarna av vad man skulle göra var bättre än det var i envariabelkursen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»8 57%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.71


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 14%
Godkänt»6 42%
Gott»5 35%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.35

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jonathan! Bästa övningsledaren hittills!»
- Matlab-redovisning som ger möjlighet till bonuspoäng till tentan. »
- Stig! Övningsledaren Jonatan (han som hade TD). »
- Att föreläsningsanteckningarna läggs ut på nätet. Jag lär mig väldigt bra av att studera dem i min takt se till att jag verkligen förstår innan jag går vidare. Jag föredrar därför detta framför att gå på Stig Larssons föreläsningar som jag tycker är monotona och inte speciellt intresseväckande, det blir svårt att hålla sig vaken . »
- Examinatorns anteckningar på hemsidan var guld värda då man missat en föreläsning eller liknande! Bevara det! »
- Jonatan Vasilis! Jag saknar ord - vi har aldrig haft en så bra övningsledare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Stig borde sammanfatta på minst samma nivå som tentan är på.»
- Matlab uppgiften med värmeledning kändes väldigt svår för oss TD-studenter. »
- mr tid till att fråga frågor på övningarna»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra och lärorik kurs allt som allt! Lite bittert bara att tentan var otypisk jämfört med de tre senaste. Chockade nog de flesta.»
- Stig är en väldigt bra föreläsare! Han är förberedd och upprepar det allra viktigaste.»
- Jag tycker att tentan var alldeles för olik de förra tentorna som Stig har gett. Helt andra formuleringar och betoning på bevis och härledningar som Stig inte lagt så värst mycket tid vid på föreläsningarna. Svåraste tentan på flera år om man kollar tillbaka på de gamla tentorna.»
- Jag höll nästan på att glömma Matlab. Något som i alla fall var nytt för oss den här perioden var att övningsledaren (Jonatan) gick igenom Matlabuppgiften på tavlan innan vi själva började arbeta, vilket gjorde att man hade lite koll på uppgiften innan man startade. Det var guld värt! Jag har inte förstått något av Matlab på hela året, men nu klarade jag alla uppgifterna och lärde mig så otroligt mycket. Så tycker jag att alla övningsledare skall göra, ha genomgång av labben innan eleverna börjar jobba själva. »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från