ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V3 VSM045 Strukturmekanik, VSM045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-26 - 2009-06-03
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten vara mycket väl förtrogen med last-deformationssamband för enskilda strukturelement såsom stänger och balkar. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»16 72%
Mycket bra»3 13%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.9

- Dålig kurslitteratur» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa förskjutningsmetoden på fackverk och ramar, både med handberäkning och datorberäkning. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»8 36%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.18

- dock halvkasst på databeräkningar, roligare för hand» (Ganska bra)
- Ges inte det svaret i resultatet från tentan?» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunnatillämpa förskjutningsmetoden enligt 2.a ordningens teori för att analysera ramar map knäckning. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»4 20%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.9

- Dålig kurslitteratur» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten vara orienterad om olika koncept för strukturmekanisk modellering, såsom stela kopplingar och interaktion med fjädrande bädd. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»7 33%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.47

- beror på mig som inte gått på föreläsningarna» (Ganska dåligt)
- Dålig kurslitteratur» (Ganska bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 30%

Genomsnitt: 2.78

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»7 33%
Ja, i hög grad»10 47%
Vet ej/har inte examinerats än»3 14%

Genomsnitt: 2.71

- väldigt klurig tenta. inte många typexempel.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»6 27%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.13

- Föreläsningarna har varit fruktansvärt svåra att förstå och hänga med i, trots att färdiga lecturnotes lagts ut på kurshemsidan. Exemplen som gåtts igenom har varit röriga och svåra att följa med i och inte förklarats bra över huvudtaget. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte gett särskilt mycket, utan det är räkneövningarna som gjort att man förstått.» (Mycket liten)
- Många gånger kändes genomgångarna ostrukturerade. Detta gjorde det svårt att ta till sig nya begrepp och beräkningsmetoder.» (Ganska liten)
- Det har dock varit bra att ha hört det en gång. Men det är sällan man har förstått något av föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Varit svårt att hänga med. Blanda mer med LÄTTA beräkningar, ej ett MATLAB-program, för att konkritisera. » (Ganska liten)
- föreläsningarna har ofta känts som ostrukturerade och lite otydliga» (Ganska liten)
- Jag tycker att föreläsningarna har varit på för hög nivå och gått för fort fram. Mer tid borde ha lagts i början på kursen för att verkligen få oss att fatta grunderna.» (Ganska liten)
- Övningarna är mycket givande men sämre föreläsningar och dålig kurslitteratur» (Ganska stor)
- dock lärde jag mig mest av mina kurskamrater den sista veckan» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har övningsledarnas genomgångar och handledning varit för ditt lärande

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»2 9%
Mycket stor»18 81%

Genomsnitt: 3.72

- Bra övningsledare! Det var här man förstod allt. Så om vi kanske ska byta så att Jim håller i föreläsningarna också, han var lysande på att förklara!» (Mycket stor)
- Mycket bra övningsledare» (Mycket stor)
- Jim och Johan är helt asgrymma, mina favorit-övningsledare hittils på V» (Mycket stor)
- Bra förklaringar och förtydlingar från föreläsningar» (Mycket stor)
- Bästa övningsledarna. Bra och pedagogiska genomgångar och räkneövningar.» (Mycket stor)
- Jim och Johan har varit jättebra övningsledare!» (Mycket stor)
- övnngsledarna har varit helt avgörande för förstålesen och för att förstå hur man skall räkna talen.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp var datorlaborationerna för att nå lärandemål 2, dvs att kunna tillämpa förskjutningsmetoden på fackverk och ramar med datorberäkning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 21%
Ganska stor»13 56%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.86

- På tok för lite hjälp fick man, hade vart bra om det var några fler inbokade tillfällen i datorsalar så att man kunde fråga, gick ju att gå upp till kontoret men oftast fattade man inte vad det var man gjorde. Så lite mer handledning om hur man ska göra tror jag hade gjort gott, nu kämpade man som en galning och ändå knappt förstod något. » (Ganska liten)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»7 33%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2

- Kurslitteraturen har inte använts alls. Inte en gång har den refererats till på föreläsningar eller övningar. Den kan lika gärna tas bort om den ändå inte används.» (Mycket liten)
- Mycket svår» (Mycket liten)
- Svår att läsa, inget bra upplägg. Dåligt att den inte gick att få tag på i bok- eller kompendieformat. » (Mycket liten)
- Boken som man fick ladda ner från kurshemsidan har varit totalt värdelös. Kan ha varit för att det inte hänvisats något (eller iaf inte på något begripligt sätt) till den så man vet inte vart man ska titta. » (Ganska liten)
- tycker inte att övningsboken var något bra alls iom bara hade svar. inte speciellt pedagogiskt upplagt. boken var väldigt ingående, bra att ha för framtida referen eller för den intresserade men inte speciellt relevant till denna kurs.» (Ganska liten)
- Boken köpte jag men den har knappt öppnats. Jag tycker att en tydligare koppling kunde gjorts till den.» (Ganska liten)
- Behövs mer lösta exempel och räkneövningstillfällen!» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»11 47%

Genomsnitt: 3.34

- Det var otydligt vad som fanns på studentportalen och vad som fanns på externa hemsidan.» (Ganska dåligt)
- det utdelade materialet har varit användbart vid beräkningar och övningar» (Ganska bra)
- Förstår dock inte varför viss saker, men inte alla, flyttades från Ragnars sida till studieportalen.» (Ganska bra)
- varit bättre om studieportalen används mer!» (Ganska bra)
- Detta var väl det som funkat bäst under kursen.» (Mycket bra)
- trevligt med egen hemsida. ibland missades utdelning av information om inställda schemalagda övningar.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»5 21%
Hög»12 52%
För hög»5 21%

Genomsnitt: 3.86

- kursen har faktiskt varit ganska soft, även om den kräver att man hänger med och räknar lite då och då» (Lagom)
- Många moment som skulle genomföras. Blev inte bättre av att kandidatarbetet ska avslutas samtidigt.» (Hög)
- Mycket att göra men kursen är svår och det krävs mycket arbete för att förstå allt. Kursmålen bör INTE sänkas, vi ska klara det ändå.» (Hög)
- Duggafrågorna var ett stort stressmoment som gjort att man inte hunnit plugga nått till tentan. Att det blev så var nog för att genomgångarna av duggafrågorna under föreläsningarna var dåliga, man hade ingen aning om något av svaren. Så om svaren hade gåtts igenom ordentligt så man vet vad man ska svara så hade de varit bättre. » (För hög)
- Många tal att räkna som man tyvärr inte hann med då konstruktionsuppgiften tog mycket tid. Dugga, konstruktionsuppgift och tenta tar mycket tid.» (För hög)
- I kombination med kandidatarbete som också har hög arbetsbelsting» (För hög)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»13 56%
Mycket bra»7 30%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.43

- Kunde varit fler tider för eget arbete med handledning» (Ganska bra)
- Jim och Johan har varit lite svåra att nå vid sina kontor ibland» (Ganska bra)
- Kunde haft fler räknestugor. Bra med jourtiden.» (Ganska bra)
- Behövs mer tid att kunna ställa frågor på. Räknar man lite olyckligt får man vänta en vecka på att kunna fråga om vart man körde fast.» (Ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- lärt mig väldigt mycket genom 3-4 av mina kurskamrater» (Mycket bra)

16. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»2 8%
Hög»10 43%
För hög»10 43%

Genomsnitt: 4.26

- Mycket beroende på att mitt kandidatarbetes upplägg var dåligt» (För hög)
- I samband med avslutande av kadidatarbetet har det blivit på tok för hög belastning!!!» (För hög)


Önskade åtgärder

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna o övningsledarna. Resten får nog arbetas en del på.»
- Räkneövningarna har varit det bästa.»
- Övningarna och konstruktionsuppgiften.»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Räkneövningarna och övningsledarna var mycket bra.»
- Övningsledarna (Jim & Johan)!!»
- Övningar!»
- Laborationerna, bra och lärorika»
- Jim och Johan, som en chokladbjörn och en rallybil mitt i v-utbildningens gröt»
- Övningarna var bra som de var»
- Övningarna»
- uppdelningen med föreläsning följt med övning direkt efter (gärna lite bättre koll mellan föreläsaren och övningsledaren om vilka delar som diskuterats). duggan var bra sätt att kolla teori + betydde att man täckte teorin långt innan tentan (dvs inte kunde skjuta upp allt till sist)»
- Övningsledarna»
- Räkneövningarna och övningsledarna»
- Räkneövningarna med övningsledarna har varit jättebra.»
- övningarna var väldigt bra»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förbättringar till nästa år: - Mer struktur på föreläsningarna. Gå igenom mer noggrant på tavlan. Säg till vad det är man går igenom, är det en härledning av en formel, är det ett exempel, är det en duggafråga? Kan inte vara så svårt att säga till när man går igenom vad. Just nu var det mest en stor röra av allt ihop. - Alla lärarna skall hålla sig till samma beteckningar. Nu skrev alla matris- och vektorbeteckningar olika, någon med streck under bokstaven, någon annan försökte göra bokstäverna tjocka! - Ha bättre kolla på vad som gåtts igenom på övningar/föreläsningar, nu verkar det inte som att det hölls någon kontakt alls mellan de olika lärarna. Det frågades hela tiden om man hade gått igenom det ena eller andra på fö/övn. - Hänvisa till boken på ett begripligt sätt, just nu var den inte till någon nytta, vilket känns tråkigt. »
- Upplägget på föreläsningarna. Det har varit oerhört svårt att hänga med. Genomgångarna borde vara på en mer grundläggande nivå, som på räkneövningarna.»
- Föreläsningar och kursboken. Lägg inte inlämning av kandidatarbete och konstruktionsuppgift under samma vecka. Utöka med ytterliggare ett tillfälle att få handledning i datorsal. Försök sprida ut dugga och inlämningar.»
- Det måste komma fungerande kurslitteratur. Föreläsningsanteckningarna ligger på en för hög teoretisk nivå.»
- Enhetligare undervisning. Det kändes ibland som att kommunikationen mellan föreläsare och övningsledare var dålig. Tydligare Genomgång av duggafrågor skulle vara önskvärt. Vad som egentligen skulle ingå i svaren var ganska oklart.»
- Räknestugor, alternativt två kortare jourtillfällen istället för ett långt.»
- mer tillgång till handledning vid eget arbete»
- Duggan, systemet med ett antal frågor att lära in är bra, men måste gå att examineras på något annat sätt än att ställa sig inför klassen»
- Föreläsningarna bör göras om. Det är svårt att hänga med, bättre struktur helt enkelt :)»
- Föreläsningarna enligt ovan.»
- lite tydligare med konstruktionsuppgiften. lab1 var oproportionellt mindre än lab2. spendera och erbjud fler labtillfällen till denna. lite mer strukturerade föreläsningar. »
- Mer räknestugor»
- - Mer sturkurerade föreläsningar - Tungt med muntlig dugga, kanske kan ha kvar duggafrågorna men välja ut en av dom att ha med på tentan.»
- att man kan köpa kompendiet på cremona»
- Räkneövningar där man räknar själv med handledare i rummet behövs.»
- kan inte komma på något»
- föreläsningarna så att man kan förstå någonting»
- Det vore bra om läraren kunde prata högre och tydligare för att föreläsningarna ska vara intressanta, jag borde ha sagt det innan, men var för feg :(» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

19. Övriga kommentarer

- rolig kurs, synd att jag inte började räkna tidigare, för räknandet var ganska roligt»
- Jag lade inte ned tid på denna kursen då jag satsade på kandidatarbetet.»
- Intressant kurs»


Kursutvärderingssystem från