ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik fk, LMS586

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»7 70%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 10%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 1.9

- rena lekskolan det enda som var vettigt var "plastdelen"» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»2 22%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 40%

Genomsnitt: 2.8

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 22%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.77

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.44


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 2.9

- Kenneths föreläsningar är svåra att hänga med på då det inte är någon lokisk följd på hans powerpoint presentation. Hans sätt att undervisa förvirrar mer än ger kunskap. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»3 33%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- inte använt alls» (Mycket liten)
- De sidhänvisningar som kenneth gav var inte mycket till nytta. Plastföreläsningarna var så få så att gå o köpa en bok för det var ju meningslöst. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»9 90%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Kenneth hade långa powerpointpresentationer. Om man missade en lektion, kunde man inte med hjälp av presentationerna ta igen det för de var så ostrukturerade. Likaså föreläsningarna(med kenneth).» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Kenneth är svår att få tag på, han är dålig på att svara på mail.» (Ganska bra)
- svårare att få vettiga svar» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 20%
Lagom»7 70%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Materialprojektet med Kenneth var inte strukturerat. Det verkade vara ett större projekt än vad det behövde vara. Uppgiften var bra, men handledningen sämre. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»5 50%
Hög»4 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Exjobbet tar mycket tid» (Hög)
- exjobb som krävde mkt tid.» (Hög)
- samtidigt som exjobb så det har funkat bra» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 30%
Godkänt»1 10%
Gott»4 40%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 3.5

- dåligt upplägg av kursen och ganska rörig» (Dåligt)
- Kenneth måste strukturera upp föreläsningarna. Samma stil som grundkursen, inte mycket nytt utan mycket repetition från grundkursen. Han ändrar sig inte utan kör samma sak. Hade förväntat mig mer av en fortsättningskurs. Få en djupare förståelse av ämnet. Förväntade mig att få djupare förståelse för plaster. Synd att det var sådan liten del av kursen. » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- plastdelen var jättebra genomfört och borde nästan ta större plats i kursen»
- project, redovisning och de 2 duggorna istället för en tenta. Riktigt skönt att slippa köra tenta parallellt med exjobb.»
- Plastavsnittet var bra i kursen!»
- plastföreläsningarna, det var bra struktur på dem. Mer plast! Bättre innehåll och struktur med Kenneths stål del. Måste bli en förändring så att studenterna får kvar intresset för materialläran. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Annan litteratur i metaller, inte massa svårlästa artiklar. Tydlig sidhänvisning. Bör avslutas med tentamen istället för muntlig dugga. »
- Kenneths upplägg! Han hoppar fram och tillbaka, svårt att hänga med vad som hör till vad. Kursen hade kunnat bli så mycket intressantare om det hade varit mer strukturerat, kenneth injer ingen respekt. »
- Man bör utnyttja föreläsningstiden mera. Känns som om kursen kunde innehålla mycket mer än vad den gör idag. Nivån på polymerdelen bör höjas då vi läst det grundläggande i första materialkursen.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från