ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinprojekt, LMU430

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»10 35%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»5 17%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.21

- har ingen koll på hur många timmar jag lagt ner» (?)
- Mycket tid lades ner på moment ett, vilket var projektet.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»3 10%
75%»8 27%
100%»16 55%

Genomsnitt: 4.31

- Föreläsningarna i projektet var väldigt givande. Däremot kan jag inte säga det samma om Hållfasthetsläran där föreläsaren gick väldigt snabbt igenom allt. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 44%

Genomsnitt: 2.89

- bättra anvisningar på vad rapporten ska innehålla» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 12%
Ja, målen verkar rimliga»20 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 1.96

- Personligen tycker jag att moment ett, vilket var projektet, kunde ha varit på 7,5hp eftersom den var så tidskrävande. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag måste ifrågasätta om 6 veckors hållfasthetslära med 2-3 lektioner i veckan verkligen kan kallas 3 hp?» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 31%
Ja, i hög grad»12 41%
Vet ej/har inte examinerats än»8 27%

Genomsnitt: 2.96

- Borde varit en riktig teoretisk tenta i maskinprojekt delen. Iom att det var en väldigt enkel dugga var det ingen som brydde sig om att lära sig något. Hållfastehets delen var helt okej. Innehållet motsvarade vad ja anser bör ge 3 hp.» (I viss utsträckning)
- Bra med labbar och tydliga delmål.» (Ja, i hög grad)
- Hållftentan var väldigt svår och skiljde sig en hel del från tidigare övningstentor..» (Ja, i hög grad)
- svårare tenta än övningstentorna» (Ja, i hög grad)
- Vet ej då jag ej har läst målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»15 53%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.78

- Undervisningen för projektet var väldigt bra. Hållfasthetsföreläsningarna kunde ha varit bättre strukturerade och pedagogiska. » (Ganska liten)
- Tycker Bövik inte är så inspirerande direkt, han kanske tycker kursen är tråkig för det är så "lätt" för honom?? Han måste lugna ner sig på föreläsningarna! Man hinner inte med att skriva och då förstår man inte alltid vad han förklarat för man skriver ikapp.. Vet att man inte ska anteckna utan lyssna. Dock är det så att vi alla är olika. Jag behöver anteckningarna sedan för att förstå och kunna repetera. Projektet har varit toppen! Bra föreläsningar av både Per Öhl och Olsson.» (Ganska stor)
- HÅLF: den hade varit bättre om Peter Bövik kunde dragit ner takten på föreläsningarna lite. vi har ju slutat 10 min tidigare varje gång. har varit svårt att hinna skriva av anteckningarna på tavlan.» (Ganska stor)
- Kunde inget utom CAD sedan innan, så har lärt mig mycket!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»16 57%
Mycket stor»6 21%

Genomsnitt: 2.96

- Har inte haft litteratur. Fick tag på hållfasthetsboken två dagar innan tentan, Cremona agerar återigen under all kritik! Man börjar bli van.» (Mycket liten)
- Funkade rätt så bra. » (Ganska stor)
- Bra övningar i boken, samt att övningsboken finns som extra. Peters lösningar var väl inte alltid bra. Borde inte finnas fel i lösningarna?? Kompendiet till projektet var nyckeln till allt!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»16 55%

Genomsnitt: 3.51

- det är tråkigt att inte alla lösningar på uppgifterna är korrekta. » (Ganska bra)
- Väldigt bra organiserat!» (Mycket bra)
- Generöst med uppgifter och tentor på kursportalen, uppskattas!» (Mycket bra)
- Funkade också jättebra. Hade man missat någon föreläsning kunde man hitta material direkt på hemsidan. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»9 31%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 3.48

- Varför ligger inte konsultationstillfällena på det vanliga schemat?» (Ganska dåliga)
- Lärare under teknologiberedning har varit onödigt bitsk och inget vidare hjälpsam. Man fick vara glad om man inte blev utskälld mer eller mindre när man frågade om hjälp. Man vände sig hellre till annan lärare med samma kunskaper. Eloge dock till examinator som har varit trevlig och hjälpsam.» (Ganska bra)
- Tycker kanske att övningstillfällen för "hållf" borde finnas tidigare. Sven är en klippa på CAD och i labbet, även Lars Hammar gjorde ett bra intryck trots kort lab..» (Ganska bra)
- Moment ett, projektet: Funkade jättebra. Lärarna var väldigt hjälpsamma. Moment två, hållf: Frågor kunde man ställa, men det hade varit bra om det hade funnits räknestuga eller dyl. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»19 65%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.75

- Det värsta grupparbetet jag gjort på länge. Jag har inget emot att axla rollen som ledare, men jag vill för den sakens skull inte dra hela lasset själv. Mer än 70% av tiden har mina "kamrater" varit mycket omotiverade och gjort dåligt ifrån sig.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»6 20%
Lagom»15 51%
Hög»6 20%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3

- Kan ha att göra med brist på engagemang från kamrater...» (Hög)
- Med både projekt och hållfasthetslära på 7.5 poäng är ganska saftigt..» (Hög)
- Tycker att hållfastigheten motsvarade mycket mer än vad man fick poäng för. kändes som man tryckt in en 7.5-poängskurs på 3 poäng!» (Hög)
- Istället för att baka in hållf och projektet i en kurs borde de vara separata kurser. Arbetsbelastningen var alldeles för hög då projektet tog nästan all tid. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 20%
Lagom»16 55%
Hög»6 20%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.06

- Jobbigt med programmering och maskinprojekt eftersom det är helt nytt för många.» (Hög)
- Se ovan..» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»13 46%
Gott»13 46%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- En del mycket bra och en del otroligt dåligt. Har Sven Ekered någonsin gjort något dåligt?» (Godkänt)
- lite rörigt med alla olika moment. kändes som 2 kurser.» (Godkänt)
- Maskinprojekt delen borde varit mer omfattande. Hade det varit en examinerande teoretisk tenta tror jag att fler hade lagt mer tid på kursen. Även om man varit väldigt ambitiös i projektet hade de varit svårt att lägga mer än 10timmar/person i veckan.» (Godkänt)
- Kanske Sune borde ha "hållfen" istället? Han inspirerar och är väldig pedagogisk!!» (Godkänt)
- En bra kurs att kunna, men det skulle uppskattas med fler övningstillfällen.» (Gott)
- Hållf föreläsningarna skulle kunna gå lite långsammare, gick väldigt snabbt och det var svårt att hänga med. Bra i övrigt!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sven och arbetssättet under själva "axeljobbet".»
- övningarna»
- Hållfasthets delen är bra utformad.»
- Sven, lars Hammar»
- Läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Möjlighet till betyg 3-5 i hållf delen. Dugga i hållf. »
- Se till att Cremona tar in böcker, jag har fortfarande ingen egen hållf-bok! Se över hållfasthetsdelen, 3 hp är INTE 6 veckor med 2-3 föreläsningar i veckan!»
- Byt ut lärare för tek. beredning. Vi kanske bara hade otur att han ogillade oss, men jag kände i min situation att detta tillsammans med oengagerade kamrater gjorde kursen mycket jobbig, speciellt i början. Vidare känns det som att kursen förtjänar mer än de 3,5 poäng den är på.»
- att det står när vi har hålfastighetslära»
- Fler övningstillfällen. Mer genomgångar till projektet. Kändes som man hade svårt att få hjälp, och lärarna var griniga.»
- Mer teori + riktig tenta i maskinprojektet. »
- Tidigare övningstillfällen. Inspiration till Bövik»
- Labrationen i hållfastighet kan skippas eller byt personal. Kändes mest som man skulle klara av den så fort som möjligt utan att lära sig något. Tyckte inte man blev särskilt bra bemött.»
- Ändra på upplägget av hållf. Det går inte ihop med projektet. Båda är för tidskrävande och i kombination med programmeringen blir någon av kurserna lidande. Inför räknestugor eller fler övningslektioner för hållf!!!»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Rörigt med massa olika häften! Otroligt jobbigt att sitta och söka information i 3 olika häften för endast exempelvis beredningen...»
- Jag skall ta upp Cremonaproblemet med kåren, men uppskattar om även lärarna och annan personal kunde uppmärksamma det. Det är i 3/4 kurser denna termin som jag har haft mycket svårt att få tag på bok!»
- inga»
- Hittade flera fel i lösningsförslagen till övningstentorna m.m.»
- Antalet HP i Hållfastighetdelen av kursen. 3HP till den mängden förläsningar(?)»
- Jag tyckte kursen var väldigt hård för att vara en g-kurs. Det var många moment som var tajta att hinna med, plugga till hållftentan och duggan i produktion, göra klart cnc/robotprogram etc, och rapporten i slutet blev det tajt med. Man kanske skulle skippa duggan till nästa år och endast köra rapport + hållftenta. Alternativ skippa rapport och köra hållftenta och duggan.»
- Mycket hållfasthet föreläsningar i förhållande till antalet poäng delkursen var på.»


Kursutvärderingssystem från