ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp1åk1: MVE010 Inledande matematik I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-14 - 2007-11-25
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»6 10%
Cirka 20 timmar»17 29%
Cirka 25 timmar»18 31%
Cirka 30 timmar»11 19%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.85

- Dåligt. borde lagt ner mer tid» (Högst 15 timmar)
- Gjorde inte mkt hemarbete förutom läsning av Eklund och grupparbete. Detta är bra då matten tar väldigt mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Har ju varierat kraftigt.» (Cirka 20 timmar)
- Jag har läst den här matten förut.» (Cirka 20 timmar)
- nollningen tog mycket tid i början, jag ansåg att det var viktigt att medverka för att lära känna den nya klassen» (Cirka 25 timmar)
- Det blev väldigt mycket plugg inför tentan.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 12%
100%»50 87%

Genomsnitt: 4.87

- Någon enstaka föreläsning har jag missat, men det var inte många.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 29%
Målen är svåra att förstå»4 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»29 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 12%

Genomsnitt: 2.45

- har enbart skummat målen» (Målen är svåra att förstå)
- Det finns såpass många mål i kursen att det är svårt att ta till sig alla» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»38 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 26%
Ja, i hög grad»29 64%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.75

- Om tentamen och duggor är test för examinatorn så är det gjort.» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta, vädigt trevligt att man kan få bonuspoäng till den. Det är nervöst nog ändå att skriva sin första tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»3 5%
Ganska stor»24 42%
Mycket stor»29 50%

Genomsnitt: 3.42

- Eftersom boken var på engelska underlättade det mkt att få en genomgång.» (Ganska stor)
- Bland föreläsarna var Christian och Jan mycket bra, Erik Bohlin var raka motsatsen. Hans föreläsningar var ointressanta och gav således ytterst lite kunskap.» (Ganska stor)
- föreläsningar har varit bra men speciellt mattestuge tiden var väldigt bra. däremot matlaben är väldigt krångligt och kräver övningstid med lärare för at man ska förstå ordentligt» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»12 21%
Ganska stor»35 61%
Mycket stor»9 15%

Genomsnitt: 2.91

- En bok på svenska behövs, Calculus är väldigt svårt att lära sig utifrån.» (Mycket liten)
- calculus är inte alls på samma nivå som föreläsningarna. svårt att förstå texten utifrån föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Engelsk kurslitteratur och undervisning på svenska gjorde att det ibland kunde vara svårt att förstå boken.» (Ganska stor)
- Calkulus är inte lätt» (Ganska stor)
- Boken är lite onödigt krånglig» (Ganska stor)
- Har ännu inte vant mig vid de krångliga engelska utrycken» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 8%
Ganska bra»24 42%
Mycket bra»28 49%

Genomsnitt: 3.4

- tycker att en del av föreläsningsmaterialet skulle finnas på nätet. blev lätt att man bara skrev för att hinna med utan att förstå vad vi gick igenom. att lösningarna till tentan aldrig kom upp var oacceptabelt, likaså att tentorna inte var rättade och uppe på ladoc i tid» (Ganska dåligt)
- dåligt att tentasvaren aldrig kom ut på hemsidan.» (Ganska bra)
- Facit till tentan kom aldrig upp trots att det skulle göra det.» (Ganska bra)
- om veckoplaneringarna är bestämmda sedan innna hade jag tyckt det varit fördelaktigt omm alla veckors planering legat ute sedan vecka 1 på kurshemsidan» (Mycket bra)
- Bra med veckoscheman och planeringar på internet. Lätt at få tag på gamla tentor osv» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 12%
Ganska bra»29 50%
Mycket bra»18 31%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.29

- Vi hade tillfällen med detta och extra tillfällen ordnades också men det är många som vill ha hjälp och ibland var det väldigt lång kö.» (Ganska bra)
- Två lärare på 60 elever som behöver hjälp är inte så mycket (avser räkneövningar)» (Ganska bra)
- Johan var väldigt kompetent men verkar inte direkt brinna för sitt ämne. Hjälpläraren Elin(om det var så hon hette) var dålig och MatLab läraren var osympatisk och ganska otrevlig.» (Ganska bra)
- Kändes dock ofta som att jag av läraren blev dumförklarad när jag ställde vissa grundläggande frågor kring ämnet. Läraren borde vara där för att motivera och vilja lära ut och inget annat. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 28%
Mycket bra»40 70%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»19 33%
Hög»30 52%
För hög»6 10%

Genomsnitt: 3.68

- Duggor är bra för man tvingas ligga i fas!» (Lagom)
- Mycket på grund av att kursen även fungerar som introduktionssträcka till att komma in i en studerandes vardag igen. » (Hög)
- Väldigt mycket arbete krävs, speciellt när det var länge sen man läste om det på gymnasiet. » (Hög)
- För snabbt tempo på lektionerna.» (För hög)
- Något jag inte riktigt har greppat är hur man kan ha MATLAB some ett integrerat moment i kursen för att få bonuspoäng till tentan. Inte nog med att man har massa saker att göra (duggor, case och allmänt plugg) så har ni MATLAB som ett magsårsmoment i kursen. JAg förstår inte att man på denna höga nivå kan säga till elever (varav många med noll programmeringsbakrund) att man ska lösa en MATLABuppgift för att få bonuspoäng till tentan. Om MATLAB nu e så viktigt här på Chalmers, varför får vi då inte lära oss grunderna??? Jag blir så less på att det man helt plötsligt ska trolla och bli en programmerare. Alla vill ha bonuspoäng men tiden för att lära sig programmera ges inte på skoltid. Jag hoppas ni tar itu med detta snarast så att vi studenter slipper gå runt och äta losec på rasterna. Agera!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 7%
Lagom»15 26%
Hög»34 59%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.66

- Det kan mycket väl vara att det kändes så pga av att man hamnar efter pga av nollningen, men jag skulle absolut inte velat missa nollningen!» (Hög)
- Med 4 veckors nollning och samtidigt ett jätte högt tempo i matematiken är det inte konstigt att många känner sig slitna under skoldagarna. JAg vet att nollningen är frivilig men är man ny i staden (vilket många i klassen är) så är man smått tvungen att vara med på aktiviteterna för att få nya kompisar. Ett lugnare tempo under nollningsveckorna hade helt klart varit bäst för alla. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»23 40%
Gott»26 45%
Mycket gott»7 12%

Genomsnitt: 3.68

- Jag tycker inte det gav tillräckligt stöd och inledning i början.» (Dåligt)
- MatLab-inslaget drar ned betyget KRAFGTIGT.» (Godkänt)
- Johan är en väldigt duktig och noggran föreläsare.» (Godkänt)
- Kursen var bra men det var mycket slit.» (Gott)
- En lagom kurs att börja med. Det är bra att ha en kurs med lite lägre belastning för att kompensera för matten.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Väldigt värdefullt med de inplanerade räknestunderna då man kunde fråga läraren om hjälp. Även duggorna var mycket bra då de gjorde att man studerade mer regelbundet och började tidigare än vad man kanske annars hade gjort.»
- räkneövningarna»
- Duggorna.»
- Jag tycker föreläsaren var mkt bra!»
- repetitionshäftet för sommaren. »
- lärarens tydlighet när han har genomgång, dvs att han skriver ner så mycket som möjligt av det han säger»
- Att vi fick en extra tid till frågestund. Duggorna var också mycket bra.»
- Räknestugorna, mycket exempel på tavlorna. Duggorna var väldigt bra, gjorde att man tvingade sig själv att ligga i fas.»
- Johan Berglind, examinatorn. Mycket bra pedagogiskt.»
- duggor»
- Duggorna»
- Duggorna, det var väldigt bra upplagt!»
- Duggorna»
- 4 duggor så att elever kommer in i pluggandet istället för att redan från början kugga kurser... Johan Berglind var riktigt bra, så ta inte bort honom!»
- Bra föreläsningar vars anteckningar man kunde ta fram flera veckor senare och förstå. Bra med den extra frågestunden»
- Antalet övningstillfällen. Vi utökade antalet med ett extra, det var bra och nödvändigt.»
- Utformningen av tentamen - speglade kursinnehållet bra. Repetitionstiden vi fick på slutet innan tentaveckan var guld värt! Duggorna var också oerhört bra att ha, det hjälpte en att se vad man missat!»
- Duggor»
- Övningastimmarna»
- Bra struktur på lektionerna.»
- det extra övningstillfället som lades in i efterhand. »
- Föreläsningar och hanledning»
- Det mesta»
- Duggorna!»
- Vet ej.»
- Matlab.»
- Johan Berglind»
- hjälpmöjligheterna»
- Antalet lektionstimmar samt det faktum att vi fick 2-3 stycken räknesstugor varje vecka.»
- Johan föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- math lab. om math lab ska vara med i kursen tycker jag att det borde introdoseras tidigare i kursen. Som det ligger nu införs ett helt nytt moment i de veckorna som man har mest att göra vilket leder till att man inte gör det ordentligt.»
- kurlitteraturen»
- Annan kurslitteratur»
-
- Matlab, jag tycker upplägget var dåligt, jag känner att jag knappt lärt mig något om Matlab alls och alla stunder för dataövning hade vi inte ens en lärare där.»
- Jag tycker matlab var ganska oklart, svårt att förstå när man sitter och lyssnar på föreläsningar om det.»
- inga tretimmarsföreläsningar»
- Använd MATLAB mer. Det kändes lite dåligt inbakat i kursen och som att man inte fick någon stadig grund att stå på när man skulle använda det själv.»
- Försöka om det går att följa boken lite mer.»
- Bättre introduktionsmaterial , jag tycker att någon form av kort introduktionskurs som de hade på nätet över sommaren kunde introduceras första veckan eller ngt som kunde ge extrapoäng(som duggorna) som motiverade fler att komma igång direkt vore en bra idé»
- Att inte tillåta formelsamling är ren galenskap. Jag kan inte förstå varför vi förväntas lära oss hundratals formler utantill. Den sortens kunskaper är fullkomligt meningslösa. Om man skulle lösa den sortens uppgifter i näringslivet så skulle man tveklöst ha tillgång i tabeller och formelsamlingar. »
- Matlaben var värdelös. Tog för lång tid att få hjälp med bara två lärare där som hjälpte till, för svåra uppgifter vilket resulterade i att bara ett fåtal förstog hur man skulle lösa uppgiften.»
- En bättre inledning till kursen. Vad den ska handla om och vad vi ska lära oss kunde bli tydligare.»
- Matlab-undervisningen kändes lite oorganiserad, och många som redan samlat ihop bonuspoängen från duggorna hoppade helt över att göra något i matlab.»
- Man bör ha fler smågrupptillfällen schemalagt då man kan fråga. MatLab föreläsningarna gav mig ingenting. Borde kunna göras mer pedagogiskt. »
-
- Sakta ner tempot något.»
- Ordlista, eller mer förklaring av vad de svenska begreppen heter på engelska, var förvirrande ibland. Lite stor skillnad på bok och föreläsningar.»
- Mer matteövningar med chans till at ställa frågor men även mer genomgångar av typtal så att man inte sitter som ett frågetecken när man ska börja räkna. »
- Var lite väl mycket rusa fram, tog sig inte tid att förklara ordentligt om folk inte förstod.»
- Ta bort Matlab. Byt lärare i alla fall.»
- Tentan borde rättas fortare om det är möjligt :)»
- Erik Bohlin»
- fler övningstillfällen»
- Matlab, det är svårt att förstå varför vi ska ha det. Dessutom mycker svår och krånglig undervisning kring den.»
- Jag tycker att det bör finnas en fristående kurs som verkligen introducerar matlab, och inte utgår från att alla redan kan programera. Föreläsningarna i matlab var inte heller särskilt pedagogiska. Det skulle underlätta om man höll föreläsningarna i en datorsal, så att man verklign har programmet framför sig. »
- Ta bort matlab! Känns fullkomligt meningslöst och för svårt.»
- Högre tempo första veckorna. Ta bort duggorna.»
- "anteckningar" på nätet, lösningar till tentan, mer matlabövning med hjälp»
- Bort med MATLAB som eller lär oss hur man använder det riktigt! »
- Möjligtvis lite lugnare inledning eftersom att nollningen tar mycket tid. Sedan tycker jag att matlab momentet inte fungerar speciellt bra. Handledningen fungerade inte tillräckligt bra och man hann inte få den hjälp som behövdes. Många studenter kände också att de inte hade tillräckliga förkunskaper för att börja programera. De övningsuppgifter som fanns hjälpte i varjefall inte mig att förstå saker och ting bättre. En förändring som gjorde programeringen mer lätt smält för nästa års studenter vore nog bra.»

16. Övriga kommentarer

- skulle vara bra om föreläsaren skrev lite tydligare på tavlorna, man tappar mycket fokus när man inte ser vad det står på tavlan. tyckte tentan var svår i förhållande till tidigare år och freläsningsnivån.»
-
- Ett mycket bra upplägg med duggor, relevanta genomgångar och en bra dialog med föreläsaren!»
- Det var väldigt mycket skrivande på lektionerna och tyvärr drabbade det oss genom att vi inte hann lyssna utan mest antecknade. Det vore kanske bra och material som läraren går igenom på lektionerna läggs ut på kurshemsidan så att man på lektionerna istället kan lyssna mer.»
- Vi fick ett extratillfälle men detta var pga. studenterna efterfrågade detta. »
- Det var ganska stor skillnad på svårighetsgraden mellan föreläsningarna och talen i boken. Jättesvåra tal i boken! Matlab var också väldigt svårt och man förstod inte mycket av föreläsningarna. Många har ju aldrig programmerat tidigare och det tog man inte hänsyn till. Ingen genomgång av syntaxen innan man skulle sätta sig och programmera. Mycket dåligt.»
- Gärna ser jag att läraren kunde va mjukare och förstå att enkla saker inte ibland är självklart.»


Kursutvärderingssystem från