ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialval- och tillverkningsmetoder, LMS588

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»5 29%
Cirka 20 timmar»9 52%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.94

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»9 52%
100%»7 41%

Genomsnitt: 4.29

- coretegen tog två veckor» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»3 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 2.58

- Lite oklart i början, då lärarna ej verkade ha full koll på kursen själva» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 33%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.88

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 2.94

- köpte inget i kurslitteratur väg» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 23%
Ganska bra»12 70%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.82

- Mycket utdelat material men det kändes som de inte var riktigt genomfört» (Ganska dåligt)
- Inte allt material tillgänligt» (Ganska dåligt)
- Eftersom lärarna körde powerpoint via projektor och skrev nästan inget på tavlan, hade det varit till stor hjälp om aktuell föreläsnings OH-material lafts ut i FÖRVÄG på kurshemsidan, och inte i efterhand som nu skedde. På detta sätt hade man på ett ordnat sätt kunnat göra anteckningar under föreläsningen på ett smidigt sätt. Det sägs alltid mkt mer än det som står på OH-bilderna!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»3 17%
Har ej sökt hjälp»5 29%

Genomsnitt: 3.64

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- son vanligt» (Ganska bra)
- Grupparbetet gick sådär, hamnade i en dålig grupp» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 82%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»6 35%
För hög»5 29%

Genomsnitt: 3.94


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»7 41%
Gott»6 35%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.64

- Intressant kurs» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite mer exempel med lösningar. finns inga i boken. skulle vara mycket lättare om det fanns ett eller ett par räkneexempel som man kan kolla på till varje kapitel.»
- Lös fler av övningsuppgifterna på tavlan i ett tidigt skede av kursen så att man kommer igång ordentligt med övningarna. Som det var nu visste man inte riktig vad man skulle göra på övningarna vilket ledde till att nästan alla gick, och det är väl slöseri med resurser och tid.»
- Datalabbar tidigare, Klarare information om vad vi förväntas göra»
- vore bra om det gick att inte ha dubbellektioner, alltså 4 tim i sträck. Men det är kanske schemaorganisatorisk fråga...»
- bättre och tydligare planering, tex villka kapitell man ska jobba med varje vecka osv.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från