ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AE3: Communication in English, LSP028 0202

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-20 - 2009-06-01
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Eriksson Ann-Marie»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp

1. Vad upplever du som det mest positiva respektive mest negativa med kursen kommunikation engelska för åk2 och 3?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

2. Vad lägger du i begreppet kommunikation?

Beskriv vilka skillnader och/eller likheter du ser mellan språk och kommunikation.

3. Vad är ditt övergripande intryck av kursinnehållet?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

bra»0 0%
dåligt»0 0%
relevant»0 0%
otillräckligt»0 0%
varierat»0 0%
för omfattande»0 0%

4. Vilket innehåll har du saknat?

5. Vilket innehåll tycker du har fungerat bra?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

responsarbete kring AE2:s rapport»0 0%
responsarbetet kring AE2:s presentation»0 0%
advisor journal»0 0%
kritiken under AE2:s redovisningar»0 0%
ditt eget skrivande»0 0%

6. Vilka förmågor upplever du att du utvecklat under kursen? Kryssa för de förmågor du anser dig ha utvecklat under kursen:

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

ansvar»0 0%
reflektion»0 0%
kritiskt tänkande»0 0%
kommunikationsförmåga»0 0%
textmedvetenhet»0 0%
annat»0 0%

7. Hur har din förmåga att ta och ge kritik utvecklats?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

8. Hur bedömer du att dina ämneskunskaper i engelska har utvecklats?

0 svarande

mycket»0 0%
lite»0 0%
inte alls»0 0%
tillfredsställande»0 0%
otillfredsställande»0 0%

Genomsnitt: 0

9. Hur har responsarbetet och detta att fungera som ”,advisors”, påverkat dig och ditt lärande?

Motivera ditt svar i rutan nedan.

0 svarande

mycket»0 0%
lite»0 0%
inte alls»0 0%

Genomsnitt: 0

10. Tycker du att du har gynnats eller missgynnats på något sätt av kursen? Förklara och motivera.

11. Vad anser du om examinationsformen? Motivera ditt svar i rutan nedan.

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

bra»0 0%
dålig»0 0%
relevant»0 0%
passar inte alls»0 0%

12. Vilka förändringar av kursen föreslår du?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från