ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AE2: Communication in English, LSP028 0102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-22 - 2009-06-01
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 5%
Kontaktperson: Eriksson Ann-Marie»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp

1. Vad upplever du som det mest positiva respektive mest negativa med kursen kommunikation engelska för åk2 och 3?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- det var dåligt att vi inte fick någon respons av er lärare på PCM arbetet»

2. Vad lägger du i begreppet kommunikation?

Beskriv vilka skillnader och/eller likheter du ser mellan språk och kommunikation.

- kommunikation handlar om vad som når fram när man försöker säga något till skillnad från språk som är vad man verkligen säger»
- tal, skrift, koropsrörelse...»

3. Vad är ditt övergripande intryck av kursinnehållet?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

bra»2 100%
dåligt»0 0%
relevant»0 0%
otillräckligt»0 0%
varierat»0 0%
för omfattande»0 0%

4. Vilket innehåll har du saknat?

-

5. Vilket innehåll tycker du har fungerat bra / varit nöjd med?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

"the academic essay"»1 50%
handledning och responsarbete»0 0%
presentationsövningar»1 50%

- sköttes bra från er sida men mindre bra av phil.» ("the academic essay")

6. Vilka förmågor upplever du att du utvecklat under kursen? Kryssa för de förmågor du anser dig ha utvecklat under kursen:

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

ansvar»0 0%
reflektion»0 0%
kritiskt tänkande»0 0%
kommunikationsförmåga»0 0%
textmedvetenhet»0 0%
annat»1 50%

- jag tycker inte att det känns som att vi har lärt oss så mycket mer än i årskurs ett, liknande saker med responsarbete, rapportskrivning och redovisningar. Plus för att den var på engelska men det är alldeles för lite tid/poäng för att verkligen kunna förbättra sin engelska märkbart.» (annat)
- svårt att säga» ()

7. Hur har din förmåga att ta och ge kritik utvecklats?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- nja»
- det känns som om jag lär mig lite mer när det kommer till rapporter men det är små steg en sålänge»

8. Hur bedömer du att dina ämneskunskaper i engelska har utvecklats?

2 svarande

mycket»0 0%
lite»2 100%
inte alls»0 0%
tillfredsställande»0 0%
otillfredsställande»0 0%

Genomsnitt: 2

- för lite tid för att hinna lära sig bättre, kändes mer som ett test för att visa hur mycket man redan kan» (lite)

9. Hur har AE3:s respons och arbete som ”,advisors”, har påverkat dig och ditt lärande.

Motivera ditt svar i rutan nedan.

2 svarande

mycket»0 0%
lite»2 100%
inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2

- bra att det finns schemalagda tider att träffas men det är för lite tid för att göra stor skillnad. vid andra arbeten/kurser tar jag också hjälp av de som går i trean även om det inte är schemalagt, de är ofta villiga att hjälpa till och ge tips och råd» (lite)

10. Tycker du att du har gynnats eller missgynnats på något sätt av kursen? Förklara och motivera.

-

11. Vad anser du om examinationsformen? Motivera ditt svar i rutan nedan.

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

bra»1 50%
dålig»0 0%
relevant»0 0%
passar inte alls»0 0%

- men hade viljat ha respons på PCM arbetet också» (bra)

12. Vilka förändringar av kursen föreslår du?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

-Kursutvärderingssystem från