ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Språk och kommunikation, LSP035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-22 - 2009-05-29
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Eriksson Ann-Marie»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp

1. Vad är ditt övergripande intryck av kursinnehållet?

2. Vilket innehåll har du saknat eller är det något du önskar skulle få mer plats i kursen?

3. Vilket innehåll tycker du har fungerat bra / har du varit nöjd med?

4. Vilka förmågor upplever du att du utvecklat under kursen? Kryssa för de förmågor du anser dig ha förbättrat under kursen:

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Texmedvetenhet0
Språkanvändning0
Kritiskt tänkande0
Kommunikations-förmåga0
Ansvar0

5. Hur har de olika skriv- och presentationsuppgifterna påverkat ditt sätt att lära dig Teknologi respektive Husbyggnadsteknik?

Jämför t.ex. med andra kurser där det också finns skriv-/presentationsuppgifter men inget särskilt stöd för detta arbete.

6. Har väl har kursen SoK passat dig och ditt sätt att lära? Förklara och motivera gärna

7. Tycker du att du har gynnats eller missgynnats på något sätt av kursen?

8. Beskriv examinationsformen i kursen så som du upplever den.

9. Vad anser du om examinationsformen?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bra»0 0%
Dålig»0 0%
Tydlig»0 0%
Otydlig»0 0%
Rättvis»0 0%
Orättvis»0 0%

10. Vad upplever du som det mest positiva respektive mest negativa med kursen SoK?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

11. Vilka förändringar av kursen föreslår du?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från